User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Bảng Đặc Biệt Tuần Theo Bộ Số
Để xem giải đặc biệt tuần theo tổng ở các khoảng thời gian khác nhau bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, cuối cùng bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem. Bảng đặc biệt tuần theo tổng giúp bạn phán đoán tổng nào sắp ra.

Diễn giải về bộ số:
- Bóng của các số là: 0 <-> 5, 1 <-> 6, 2 <-> 7, 3 <-> 8, 4 <-> 9
- Cách tạo bộ số: từ một cặp số nguyên ban đầu ta lấy cả bóng của nó rồi ghép đảo đi đảo lại tạo thành một bộ số
- Tất cả có 15 bộ số sau: 00, 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 33, 34, 44
- VD: bộ 01 sau khi lấy bóng và ghép đảo đi đảo lại ta được các cặp số sau: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65.

Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2000 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 360 ngày
 
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT TUẦN THEO BỘ SỐ CỦA KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bẩy Chủ Nhật


65208
03
20/01/2019
00962
12
40829
24
17810
01
69336
13
95565
01
62279
24
58549
44
21/01/2019 22/01/2019 23/01/2019 24/01/2019 25/01/2019 26/01/2019 27/01/2019
85889
34
56579
24
10344
44
77622
22
08988
33
93843
34
61090
04
28/01/2019 29/01/2019 30/01/2019 31/01/2019 01/02/2019 02/02/2019 03/02/2019
32999
44
65826
12
83208
03
08/02/2019 09/02/2019 10/02/2019
27459
04
11333
33
67091
14
28929
24
65132
23
57480
03
54486
13
11/02/2019 12/02/2019 13/02/2019 14/02/2019 15/02/2019 16/02/2019 17/02/2019
15297
24


18/02/2019