User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Bảng Đặc Biệt Tuần Theo Bộ Số
Để xem giải đặc biệt tuần theo tổng ở các khoảng thời gian khác nhau bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, cuối cùng bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem. Bảng đặc biệt tuần theo tổng giúp bạn phán đoán tổng nào sắp ra.

Diễn giải về bộ số:
- Bóng của các số là: 0 <-> 5, 1 <-> 6, 2 <-> 7, 3 <-> 8, 4 <-> 9
- Cách tạo bộ số: từ một cặp số nguyên ban đầu ta lấy cả bóng của nó rồi ghép đảo đi đảo lại tạo thành một bộ số
- Tất cả có 15 bộ số sau: 00, 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 33, 34, 44
- VD: bộ 01 sau khi lấy bóng và ghép đảo đi đảo lại ta được các cặp số sau: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65.

Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2000 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 360 ngày
 
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT TUẦN THEO BỘ SỐ CỦA KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bẩy Chủ Nhật48935
03
63517
12
54360
01
85081
13
23/08/2018 24/08/2018 25/08/2018 26/08/2018
52987
23
33327
22
19187
23
14660
01
21067
12
48319
14
19640
04
27/08/2018 28/08/2018 29/08/2018 30/08/2018 31/08/2018 01/09/2018 02/09/2018
52049
44
64308
03
93788
33
00964
14
49197
24
66915
01
24453
03
03/09/2018 04/09/2018 05/09/2018 06/09/2018 07/09/2018 08/09/2018 09/09/2018
51845
04
50040
04
81156
01
45562
12
21588
33
59077
22
32963
13
10/09/2018 11/09/2018 12/09/2018 13/09/2018 14/09/2018 15/09/2018 16/09/2018
93143
34
91720
02
96177
22
03096
14
31221
12


17/09/2018 18/09/2018 19/09/2018 20/09/2018 21/09/2018