User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Bảng Đặc Biệt Tuần Theo Bộ Số
Để xem giải đặc biệt tuần theo tổng ở các khoảng thời gian khác nhau bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, cuối cùng bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem. Bảng đặc biệt tuần theo tổng giúp bạn phán đoán tổng nào sắp ra.

Diễn giải về bộ số:
- Bóng của các số là: 0 <-> 5, 1 <-> 6, 2 <-> 7, 3 <-> 8, 4 <-> 9
- Cách tạo bộ số: từ một cặp số nguyên ban đầu ta lấy cả bóng của nó rồi ghép đảo đi đảo lại tạo thành một bộ số
- Tất cả có 15 bộ số sau: 00, 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 33, 34, 44
- VD: bộ 01 sau khi lấy bóng và ghép đảo đi đảo lại ta được các cặp số sau: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65.

Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2000 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 360 ngày
 
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT TUẦN THEO BỘ SỐ CỦA KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bẩy Chủ Nhật25132
23
69886
13
13304
04
84095
04
20/06/2019 21/06/2019 22/06/2019 23/06/2019
28084
34
53768
13
90895
04
51776
12
98073
23
97734
34
73622
22
24/06/2019 25/06/2019 26/06/2019 27/06/2019 28/06/2019 29/06/2019 30/06/2019
31284
34
85978
23
07188
33
19120
02
81937
23
82297
24
95705
00
01/07/2019 02/07/2019 03/07/2019 04/07/2019 05/07/2019 06/07/2019 07/07/2019
01783
33
68490
04
56266
11
67166
11
16289
34
63297
24
29202
02
08/07/2019 09/07/2019 10/07/2019 11/07/2019 12/07/2019 13/07/2019 14/07/2019
77107
02
68355
00
75609
04
85507
02
15102
02


15/07/2019 16/07/2019 17/07/2019 18/07/2019 19/07/2019