User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Bảng Đặc Biệt Tuần Theo Bộ Số
Để xem giải đặc biệt tuần theo tổng ở các khoảng thời gian khác nhau bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, cuối cùng bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem. Bảng đặc biệt tuần theo tổng giúp bạn phán đoán tổng nào sắp ra.

Diễn giải về bộ số:
- Bóng của các số là: 0 <-> 5, 1 <-> 6, 2 <-> 7, 3 <-> 8, 4 <-> 9
- Cách tạo bộ số: từ một cặp số nguyên ban đầu ta lấy cả bóng của nó rồi ghép đảo đi đảo lại tạo thành một bộ số
- Tất cả có 15 bộ số sau: 00, 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 33, 34, 44
- VD: bộ 01 sau khi lấy bóng và ghép đảo đi đảo lại ta được các cặp số sau: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65.

Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2000 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 360 ngày
 
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT TUẦN THEO BỘ SỐ CỦA KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bẩy Chủ Nhật
10587
23
18770
02
26652
02
22/09/2017 23/09/2017 24/09/2017
91239
34
35043
34
62777
22
78296
14
56766
11
99334
34
52863
13
25/09/2017 26/09/2017 27/09/2017 28/09/2017 29/09/2017 30/09/2017 01/10/2017
53707
02
75648
34
09379
24
20996
14
58309
04
29424
24
55801
01
02/10/2017 03/10/2017 04/10/2017 05/10/2017 06/10/2017 07/10/2017 08/10/2017
15437
23
62571
12
00090
04
49604
04
47028
23
69172
22
30185
03
09/10/2017 10/10/2017 11/10/2017 12/10/2017 13/10/2017 14/10/2017 15/10/2017
94549
44
84824
24
89570
02
59331
13
65732
23
75095
04

16/10/2017 17/10/2017 18/10/2017 19/10/2017 20/10/2017 21/10/2017