User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc tra cứu theo tỉnh/thành
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày sao cho khoảng cách ngày giữa chúng không quá 180 ngày, chọn tỉnh/thành cần xem sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Lấy kết quả xổ số Miền Bắc chính xác và mới nhất hàng ngày >> Soạn SMS: SKQ gửi 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay
Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 12 năm 2017
2 số cuối: 87,78,96,54,82,96,95,63,35,13,62,96,58,41,88,49,04,76,54,56,07,24,01,93,68,56,80
Giải đặc biệt
21487
Giải nhất
95978
Giải nhì
38396
26954
Giải ba
66682
38596
66195
54063
07635
89913
Giải tư
1562
0096
3358
2741
Giải năm
4988
0249
3204
2176
7254
9156
Giải sáu
007
824
401
Giải bẩy
93
68
56
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 4 7
3
4
5
1 9
4 4 6 6 8
2 3 8
6 8
0 2 7 8
3 5 6 6 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 11 tháng 12 năm 2017
2 số cuối: 60,21,11,01,35,51,88,55,80,93,46,62,75,19,03,52,74,88,01,09,71,38,66,19,87,42,16
Giải đặc biệt
39260
Giải nhất
78321
Giải nhì
56311
05401
Giải ba
22635
69951
74088
14355
39880
66893
Giải tư
8746
9062
8875
1519
Giải năm
8103
5752
0774
7288
6401
9109
Giải sáu
671
638
766
Giải bẩy
19
87
42
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 1 3 9
1 6 9 9
1
5 8
2 6
1 2 5
0 2 6
1 4 5
0 7 8 8
3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 07 tháng 12 năm 2017
2 số cuối: 53,09,79,99,35,67,15,40,84,31,27,74,89,27,61,57,35,33,24,73,92,42,13,65,98,01,66
Giải đặc biệt
08953
Giải nhất
45609
Giải nhì
16279
17899
Giải ba
58135
91267
78615
19440
36984
36831
Giải tư
5327
2074
5989
5827
Giải năm
0561
4157
4735
0333
3024
3273
Giải sáu
592
442
213
Giải bẩy
65
98
01
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 9
3 5
4 7 7
1 3 5 5
0 2
3 7
1 5 6 7
3 4 9
4 9
2 8 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 04 tháng 12 năm 2017
2 số cuối: 33,19,36,90,08,22,70,14,87,15,69,30,36,67,50,19,60,18,59,63,06,13,55,49,48,97,88
Giải đặc biệt
60833
Giải nhất
17319
Giải nhì
74636
46790
Giải ba
88108
71422
51170
37714
05687
24815
Giải tư
4969
7230
3936
6467
Giải năm
7350
7619
1260
2318
2259
2663
Giải sáu
606
613
755
Giải bẩy
49
48
97
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 8
3 4 5 8 9 9
2
0 3 6 6
8 9
0 5 9
0 3 7 9
0
7 8
0 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 30 tháng 11 năm 2017
2 số cuối: 50,82,81,87,05,05,45,28,80,00,81,01,44,19,83,51,14,00,18,68,41,59,15,31,45,97,51
Giải đặc biệt
51750
Giải nhất
19182
Giải nhì
00081
96687
Giải ba
86805
18805
06045
91328
52780
33000
Giải tư
1181
1701
9344
6219
Giải năm
1983
2351
9514
4500
8818
7468
Giải sáu
941
659
915
Giải bẩy
31
45
97
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 0 1 5 5
4 5 8 9
8
1
1 4 5 5
0 1 1 9
8

0 1 1 2 3 7
7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 11 năm 2017
2 số cuối: 11,82,91,73,13,43,78,56,52,56,20,55,56,19,17,56,57,59,63,95,22,95,01,80,28,17,30
Giải đặc biệt
19011
Giải nhất
49082
Giải nhì
05791
72973
Giải ba
32413
48143
94178
25356
78252
70256
Giải tư
1920
6655
6256
5419
Giải năm
4817
6456
9457
5959
7763
6095
Giải sáu
722
995
801
Giải bẩy
80
28
17
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
1 3 7 7 9
0 2 8
0
3
2 5 6 6 6 6 7 9
3
3 8
0 2
1 5 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 11 năm 2017
2 số cuối: 62,43,48,95,57,93,87,28,90,33,67,51,52,62,71,30,94,72,42,19,04,89,37,87,55,26,16
Giải đặc biệt
80062
Giải nhất
76943
Giải nhì
41248
25895
Giải ba
09157
42593
79187
67628
12490
08833
Giải tư
8567
6951
6852
2662
Giải năm
9671
4930
1594
1372
6242
3519
Giải sáu
804
189
537
Giải bẩy
87
55
26
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
6 9
6 8
0 3 7
2 3 8
1 2 5 7
2 2 7
1 2
7 7 9
0 3 4 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 11 năm 2017
2 số cuối: 37,79,63,21,86,38,30,85,52,60,21,47,42,13,57,67,30,53,10,49,00,52,97,02,72,12,19
Giải đặc biệt
33137
Giải nhất
31379
Giải nhì
70063
65221
Giải ba
75386
14838
05530
36885
41952
26760
Giải tư
8421
2047
3542
5913
Giải năm
9857
2267
7530
0153
6210
0149
Giải sáu
900
852
797
Giải bẩy
02
72
12
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2
0 2 3 9
1 1
0 0 7 8
2 7 9
2 2 3 7
0 3 7
2 9
5 6
7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 11 năm 2017
2 số cuối: 50,51,86,81,46,97,57,26,17,99,49,43,12,68,73,87,59,71,45,16,58,80,16,50,31,59,95
Giải đặc biệt
24750
Giải nhất
79651
Giải nhì
48686
74981
Giải ba
74746
15197
68457
64626
31017
10599
Giải tư
6749
3943
3212
6968
Giải năm
5273
3287
6159
6971
0045
1416
Giải sáu
158
280
016
Giải bẩy
50
31
59
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2 6 6 7
6
1
3 5 6 9
0 0 1 7 8 9 9
8
1 3
0 1 6 7
5 7 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 11 năm 2017
2 số cuối: 41,87,86,34,13,61,11,36,72,33,24,78,72,87,06,66,35,01,80,54,73,75,00,22,25,47,19
Giải đặc biệt
33541
Giải nhất
18187
Giải nhì
27586
63534
Giải ba
90913
66761
53411
27236
38172
38933
Giải tư
1524
7378
6972
5487
Giải năm
6306
7766
7635
9601
8780
2954
Giải sáu
173
875
600
Giải bẩy
22
25
47
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 6
1 3 9
2 4 5
3 4 5 6
1 7
4
1 6
2 2 3 5 8
0 6 7 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 11 năm 2017
2 số cuối: 27,47,62,98,32,63,65,98,57,94,54,52,04,14,64,52,54,42,25,75,05,64,00,21,69,79,77
Giải đặc biệt
04327
Giải nhất
25247
Giải nhì
37762
44298
Giải ba
91332
31663
70765
31498
88857
29694
Giải tư
2254
8452
7904
3714
Giải năm
3864
5552
3154
7942
9825
8375
Giải sáu
105
164
500
Giải bẩy
21
69
79
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 4 5
4
1 5 7
2
2 7
2 2 4 4 7
2 3 4 4 5 9
5 7 9

4 8 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 11 năm 2017
2 số cuối: 55,98,65,91,27,72,65,81,09,11,47,30,69,75,47,68,35,22,09,20,64,17,47,07,85,03,41
Giải đặc biệt
03355
Giải nhất
63198
Giải nhì
67265
74091
Giải ba
08627
08872
06565
97981
47209
66111
Giải tư
7747
9530
1669
9175
Giải năm
6947
2368
8535
6122
0309
7020
Giải sáu
064
917
447
Giải bẩy
07
85
03
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 7 9 9
1 7
0 2 7
0 5
1 7 7 7
5
4 5 5 8 9
2 5
1 5
1 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 11 năm 2017
2 số cuối: 61,73,82,42,59,44,67,27,97,98,97,93,00,41,58,27,12,87,28,49,88,68,58,50,53,17,05
Giải đặc biệt
99761
Giải nhất
02173
Giải nhì
36782
31342
Giải ba
00159
93844
04967
24127
89297
92798
Giải tư
6597
4593
2700
5041
Giải năm
2058
6827
9112
9987
0528
5249
Giải sáu
988
568
458
Giải bẩy
50
53
17
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 5
2 7
7 7 8

1 2 4 9
0 3 8 8 9
1 7 8
3
2 7 8
3 7 7 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 30 tháng 10 năm 2017
2 số cuối: 87,03,46,34,18,91,57,80,83,63,06,02,36,64,19,74,28,24,17,20,16,08,56,70,11,12,30
Giải đặc biệt
13687
Giải nhất
16103
Giải nhì
62646
46134
Giải ba
28618
21391
66257
32480
12083
12263
Giải tư
3706
0502
3736
2164
Giải năm
5119
9874
7028
0524
3917
2920
Giải sáu
516
708
556
Giải bẩy
70
11
12
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3 6 8
1 2 6 7 8 9
0 4 8
0 4 6
6
6 7
3 4
0 4
0 3 7
1

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 26 tháng 10 năm 2017
2 số cuối: 82,77,97,62,09,85,81,44,99,70,77,85,55,20,96,51,67,62,79,38,53,00,85,34,51,92,58
Giải đặc biệt
42282
Giải nhất
77277
Giải nhì
20897
00962
Giải ba
07409
42685
84581
07044
62999
65370
Giải tư
4477
9785
7355
4320
Giải năm
8196
7551
8567
5662
2879
0938
Giải sáu
953
000
385
Giải bẩy
34
51
92
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 9

0
4 8
4
1 1 3 5 8
2 2 7
0 7 7 9
1 2 5 5 5
2 6 7 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 23 tháng 10 năm 2017
2 số cuối: 91,69,73,56,77,39,27,55,10,62,25,84,60,92,59,62,64,73,27,10,32,88,35,69,65,66,88
Giải đặc biệt
30791
Giải nhất
11269
Giải nhì
19873
36756
Giải ba
30677
71739
44927
94255
47010
47162
Giải tư
8225
8084
0760
6092
Giải năm
0959
8362
8964
9973
6827
6110
Giải sáu
532
088
135
Giải bẩy
69
65
66
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0 0
5 7 7
2 5 9

5 6 9
0 2 2 4 5 6 9 9
3 3 7
4 8 8
1 2

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 10 năm 2017
2 số cuối: 31,38,32,25,82,74,30,43,83,99,74,71,83,77,52,26,64,63,34,97,31,50,81,70,53,66,72
Giải đặc biệt
59331
Giải nhất
32238
Giải nhì
14832
26425
Giải ba
06682
63474
90130
47243
12183
16199
Giải tư
1774
3671
1483
3777
Giải năm
0052
4426
8464
2663
8934
9697
Giải sáu
931
850
681
Giải bẩy
70
53
66
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


5 6
0 1 1 2 4 8
3
0 2 3
3 4 6
0 1 2 4 4 7
1 2 3 3
7 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 10 năm 2017
2 số cuối: 49,12,55,02,76,91,95,23,34,77,85,47,54,20,33,07,76,64,35,39,52,66,54,94,08,01,12
Giải đặc biệt
94549
Giải nhất
99112
Giải nhì
03355
24002
Giải ba
55076
30291
92795
32423
07634
73277
Giải tư
7085
3947
8154
5520
Giải năm
6933
2207
4776
0964
7735
8939
Giải sáu
452
566
654
Giải bẩy
94
08
01
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2 7 8
2 2
0 3
3 4 5 9
7 9
2 4 4 5
4 6
6 6 7
5
1 4 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 10 năm 2017
2 số cuối: 04,83,09,36,83,10,36,95,94,45,71,18,92,76,59,66,81,77,30,72,72,62,80,30,71,51,23
Giải đặc biệt
49604
Giải nhất
38483
Giải nhì
21109
48036
Giải ba
26483
87910
20836
65495
13194
29745
Giải tư
7771
2018
5692
7376
Giải năm
8759
0366
8081
5577
9930
7672
Giải sáu
672
062
680
Giải bẩy
30
71
51
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 9
0 8
3
0 0 6 6
5
1 9
2 6
1 1 2 2 6 7
0 1 3 3
2 4 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 09 tháng 10 năm 2017
2 số cuối: 37,37,22,40,25,64,52,74,22,49,24,69,78,21,42,93,97,83,98,15,74,41,25,64,94,47,92
Giải đặc biệt
15437
Giải nhất
25637
Giải nhì
84522
86940
Giải ba
83525
64464
63652
85374
05622
86749
Giải tư
2224
2969
4878
8821
Giải năm
4742
9493
2197
5783
5498
9915
Giải sáu
774
941
625
Giải bẩy
64
94
47
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5
1 2 2 4 5 5
7 7
0 1 2 7 9
2
4 4 9
4 4 8
3
2 3 4 7 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 10 năm 2017
2 số cuối: 96,67,27,26,76,92,98,01,63,29,62,33,46,77,96,86,93,01,45,20,15,84,94,95,07,91,21
Giải đặc biệt
20996
Giải nhất
77267
Giải nhì
45727
45526
Giải ba
01876
46792
95698
71101
56763
59529
Giải tư
8262
8333
3446
3077
Giải năm
9596
5086
9993
3501
5445
7220
Giải sáu
015
184
694
Giải bẩy
95
07
91
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 1 7
5
0 1 6 7 9
3
5 6

2 3 7
6 7
4 6
1 2 3 4 5 6 6 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 02 tháng 10 năm 2017
2 số cuối: 07,28,98,06,42,33,40,52,90,11,37,29,12,28,51,40,13,09,85,57,52,82,90,82,05,13,61
Giải đặc biệt
53707
Giải nhất
41428
Giải nhì
49298
27606
Giải ba
29042
80933
79440
17252
64890
13611
Giải tư
3137
0729
8512
0328
Giải năm
4351
3040
0013
4509
4385
3457
Giải sáu
452
182
790
Giải bẩy
82
05
13
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 6 7 9
1 2 3 3
8 8 9
3 7
0 0 2
1 2 2 7
1

2 2 5
0 0 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 09 năm 2017
2 số cuối: 96,77,86,35,28,90,31,02,11,86,22,74,21,87,17,84,24,93,48,71,66,82,19,10,77,59,46
Giải đặc biệt
78296
Giải nhất
26877
Giải nhì
26486
34335
Giải ba
32928
81590
85731
24502
50911
43786
Giải tư
0122
6574
4021
6387
Giải năm
9217
2084
5824
0293
3248
3271
Giải sáu
066
682
619
Giải bẩy
10
77
59
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0 1 7 9
1 2 4 8
1 5
6 8
9
6
1 4 7 7
2 4 6 6 7
0 3 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 25 tháng 09 năm 2017
2 số cuối: 39,54,36,27,68,10,64,11,35,09,09,04,42,93,67,93,92,96,30,71,97,74,85,67,46,06,99
Giải đặc biệt
91239
Giải nhất
99654
Giải nhì
96336
65727
Giải ba
74868
28110
78764
98511
34035
59409
Giải tư
9409
7504
5742
7393
Giải năm
3267
0293
2892
7396
1230
1171
Giải sáu
297
074
985
Giải bẩy
67
46
06
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 6 9 9
0 1
7
0 5 6 9
2 6
4
4 7 7 8
1 4
5
2 3 3 6 7 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 09 năm 2017
2 số cuối: 70,71,96,86,68,28,49,12,73,57,54,25,86,66,28,92,18,40,09,92,43,52,22,46,15,89,91
Giải đặc biệt
89470
Giải nhất
63771
Giải nhì
22096
87186
Giải ba
52868
57428
11649
32912
63473
57657
Giải tư
6954
0125
6186
7666
Giải năm
4128
2892
8818
5240
6209
5292
Giải sáu
243
852
522
Giải bẩy
46
15
89
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
2 5 8
2 5 8 8

0 3 6 9
2 4 7
6 8
0 1 3
6 6 9
1 2 2 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 18 tháng 09 năm 2017
2 số cuối: 01,65,69,08,96,33,39,51,30,21,81,72,12,06,05,56,15,97,72,89,06,61,10,83,22,37,15
Giải đặc biệt
58601
Giải nhất
01065
Giải nhì
77469
39108
Giải ba
41696
30033
16039
02751
65330
24921
Giải tư
0681
3372
3812
0506
Giải năm
8605
6956
2015
2097
6372
5389
Giải sáu
106
461
410
Giải bẩy
83
22
37
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 5 6 6 8
0 2 5 5
1 2
0 3 7 9

1 6
1 5 9
2 2
1 3 9
6 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 09 năm 2017
2 số cuối: 40,60,19,94,36,48,55,25,70,51,76,98,79,55,28,59,98,15,03,35,20,55,01,01,95,61,30
Giải đặc biệt
42140
Giải nhất
87660
Giải nhì
75019
31394
Giải ba
57036
27948
41855
77125
41070
98551
Giải tư
6876
9798
2679
6455
Giải năm
7428
5659
7198
7115
4903
7035
Giải sáu
620
955
201
Giải bẩy
01
95
61
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 1 3
5 9
0 5 8
0 5 6
0 8
1 5 5 5 9
0 1
0 6 9

4 5 8 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 11 tháng 09 năm 2017
2 số cuối: 19,95,18,83,81,51,81,31,18,88,08,15,26,07,97,72,07,98,28,14,45,04,16,41,36,90,85
Giải đặc biệt
08819
Giải nhất
89595
Giải nhì
99118
23483
Giải ba
15781
26951
87681
86531
37018
80488
Giải tư
3908
1715
3226
8207
Giải năm
7297
5472
1107
8398
6828
3814
Giải sáu
245
804
816
Giải bẩy
41
36
90
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 7 7 8
4 5 6 8 8 9
6 8
1 6
1 5
1

2
1 1 3 5 8
0 5 7 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 07 tháng 09 năm 2017
2 số cuối: 63,16,73,16,35,59,23,02,03,54,74,44,74,43,05,79,05,34,22,00,99,61,09,81,16,94,41
Giải đặc biệt
50363
Giải nhất
49916
Giải nhì
59073
81116
Giải ba
31235
17059
36623
31502
35803
75454
Giải tư
8474
0444
8074
6843
Giải năm
4205
3579
7905
9334
3722
8600
Giải sáu
799
161
409
Giải bẩy
81
16
94
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2 3 5 5 9
6 6 6
2 3
4 5
1 3 4
4 9
1 3
3 4 4 9
1
4 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 04 tháng 09 năm 2017
2 số cuối: 57,83,49,74,47,79,05,55,49,94,47,95,05,60,22,25,71,99,91,65,80,07,85,82,60,11,63
Giải đặc biệt
79857
Giải nhất
83183
Giải nhì
96149
28774
Giải ba
60147
42179
63805
32355
09949
74994
Giải tư
9047
4895
4905
8760
Giải năm
8122
9525
7671
7799
6191
3565
Giải sáu
180
807
385
Giải bẩy
82
60
11
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 5 7
1
2 5

7 7 9 9
5 7
0 0 3 5
1 4 9
0 2 3 5
1 4 5 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 31 tháng 08 năm 2017
2 số cuối: 54,83,66,14,29,26,84,59,31,83,13,88,01,70,33,36,62,10,90,67,76,43,95,73,67,24,87
Giải đặc biệt
30454
Giải nhất
20083
Giải nhì
64766
53814
Giải ba
65629
76126
11284
69059
11331
53283
Giải tư
4213
2188
3901
8970
Giải năm
8633
9436
7062
4610
7990
6367
Giải sáu
676
343
995
Giải bẩy
73
67
24
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
0 3 4
4 6 9
1 3 6
3
4 9
2 6 7 7
0 3 6
3 3 4 7 8
0 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 28 tháng 08 năm 2017
2 số cuối: 55,95,80,27,04,15,01,89,39,30,78,90,54,97,99,58,12,68,89,23,59,39,16,78,00,20,73
Giải đặc biệt
66755
Giải nhất
76295
Giải nhì
15080
92027
Giải ba
48004
47415
26901
88289
64439
02130
Giải tư
1578
4690
0454
2397
Giải năm
5299
2958
2112
4468
6589
2923
Giải sáu
459
139
416
Giải bẩy
78
00
20
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 4
2 5 6
0 3 7
0 9 9

4 5 8 9
8
3 8 8
0 9 9
0 5 7 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 24 tháng 08 năm 2017
2 số cuối: 49,34,42,96,29,05,74,38,45,70,15,79,06,01,48,93,41,44,49,69,27,31,16,04,61,36,23
Giải đặc biệt
41949
Giải nhất
29634
Giải nhì
59142
09796
Giải ba
54129
35805
53674
54238
10045
02170
Giải tư
1615
3279
7306
3801
Giải năm
6448
7293
0841
1944
0549
4469
Giải sáu
527
331
016
Giải bẩy
04
61
36
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 4 5 6
5 6
3 7 9
1 4 6 8
1 2 4 5 8 9 9

1 9
0 4 9

3 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 21 tháng 08 năm 2017
2 số cuối: 81,32,30,34,30,28,90,03,21,97,04,07,36,27,54,98,87,20,83,06,34,07,03,57,00,83,15
Giải đặc biệt
80981
Giải nhất
41032
Giải nhì
79130
73834
Giải ba
70630
50828
08290
35103
01921
33497
Giải tư
6204
3807
0236
4627
Giải năm
1054
2598
3187
8320
1683
8206
Giải sáu
034
107
003
Giải bẩy
57
00
83
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3 3 4 6 7 7
5
0 1 7 8
0 0 2 4 4 6

4 7


1 3 3 7
0 7 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 17 tháng 08 năm 2017
2 số cuối: 71,69,03,79,87,33,01,53,55,37,47,51,29,12,85,89,75,05,90,33,04,11,38,95,75,12,99
Giải đặc biệt
36271
Giải nhất
68069
Giải nhì
15403
91179
Giải ba
07887
24833
81101
03453
09655
10937
Giải tư
4947
1551
6829
8512
Giải năm
1485
0489
7275
8705
6790
4333
Giải sáu
904
011
138
Giải bẩy
95
75
12
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 3 4 5
1 2 2
9
3 3 7 8
7
1 3 5
9
1 5 5 9
5 7 9
0 5 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 14 tháng 08 năm 2017
2 số cuối: 25,83,54,52,13,99,53,76,25,48,14,94,23,22,56,04,37,04,34,56,31,40,02,68,46,54,55
Giải đặc biệt
90225
Giải nhất
27883
Giải nhì
53954
54752
Giải ba
03813
03999
97953
18476
15725
07348
Giải tư
8514
0594
2923
6322
Giải năm
9356
6804
1937
9104
3434
5556
Giải sáu
431
340
402
Giải bẩy
68
46
54
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 4 4
3 4
2 3 5 5
1 4 7
0 6 8
2 3 4 4 5 6 6
8
6
3
4 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 10 tháng 08 năm 2017
2 số cuối: 57,82,24,08,81,08,57,82,48,40,10,19,72,43,32,87,87,11,04,46,07,17,51,73,53,77,44
Giải đặc biệt
35757
Giải nhất
25582
Giải nhì
83124
24408
Giải ba
82081
32408
65857
50582
61448
67640
Giải tư
7910
7019
6972
8843
Giải năm
1732
2987
8087
0611
6404
0046
Giải sáu
307
717
551
Giải bẩy
73
53
77
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 7 8 8
0 1 7 9
4
2
0 3 4 6 8
1 3 7 7

2 3 7
1 2 2 7 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 07 tháng 08 năm 2017
2 số cuối: 23,59,13,35,63,10,61,92,67,37,45,66,68,96,35,90,95,45,07,70,65,33,50,00,57,35,60
Giải đặc biệt
07823
Giải nhất
99559
Giải nhì
15713
69135
Giải ba
18363
97910
38061
61992
88067
71737
Giải tư
0745
1866
9068
0096
Giải năm
0835
5490
2995
7045
7607
4570
Giải sáu
865
533
450
Giải bẩy
00
57
35
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 7
0 3
3
3 5 5 5 7
5 5
0 7 9
0 1 3 5 6 7 8
0

0 2 5 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 03 tháng 08 năm 2017
2 số cuối: 13,58,44,31,48,23,41,83,69,43,31,31,47,77,09,89,60,10,68,94,54,96,38,67,42,19,21
Giải đặc biệt
54613
Giải nhất
71358
Giải nhì
17544
12731
Giải ba
24248
54123
29441
87483
03069
56743
Giải tư
8831
6731
7947
3377
Giải năm
4409
1189
5360
2910
9568
2694
Giải sáu
054
696
238
Giải bẩy
67
42
19
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
0 3 9
1 3
1 1 1 8
1 2 3 4 7 8
4 8
0 7 8 9
7
3 9
4 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 31 tháng 07 năm 2017
2 số cuối: 47,31,73,89,70,96,42,95,97,94,90,41,78,75,00,07,75,31,03,75,65,95,98,15,70,26,35
Giải đặc biệt
09747
Giải nhất
36131
Giải nhì
35273
66589
Giải ba
73470
25196
21742
62795
33397
67494
Giải tư
6690
3241
2678
2375
Giải năm
6100
1507
8075
5931
8503
0875
Giải sáu
665
295
798
Giải bẩy
15
70
26
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3 7
5
6
1 1 5
1 2 7

5
0 0 3 5 5 5 8
9
0 4 5 5 6 7 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 07 năm 2017
2 số cuối: 33,42,18,89,16,22,59,47,03,85,60,69,42,84,02,74,20,35,53,87,53,64,92,47,72,82,29
Giải đặc biệt
77333
Giải nhất
49942
Giải nhì
14618
91289
Giải ba
93516
47122
01159
79247
06203
32985
Giải tư
5260
4869
7642
6584
Giải năm
5502
3974
6820
4835
1053
1787
Giải sáu
753
564
692
Giải bẩy
47
72
82
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3
6 8
0 2 9
3 5
2 2 7 7
3 3 9
0 4 9
2 4
2 4 5 7 9
2

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 24 tháng 07 năm 2017
2 số cuối: 37,88,15,60,07,69,30,34,45,19,24,30,25,50,40,11,27,31,62,12,24,19,86,31,03,95,99
Giải đặc biệt
34037
Giải nhất
02388
Giải nhì
96715
07260
Giải ba
24707
30969
09930
46534
51945
85119
Giải tư
2124
6430
9125
8050
Giải năm
6140
3011
5927
9731
7562
9612
Giải sáu
624
419
986
Giải bẩy
31
03
95
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 7
1 2 5 9 9
4 4 5 7
0 0 1 1 4 7
0 5
0
0 2 9

6 8
5 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 07 năm 2017
2 số cuối: 33,14,78,42,74,51,67,05,89,65,74,67,70,36,11,91,21,51,37,94,55,24,19,34,56,28,64
Giải đặc biệt
11733
Giải nhất
36014
Giải nhì
33778
36442
Giải ba
37074
42451
75667
50505
39589
91165
Giải tư
7974
6867
6370
8936
Giải năm
5711
3691
0121
9851
5537
3494
Giải sáu
655
524
319
Giải bẩy
34
56
28
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
1 4 9
1 4 8
3 4 6 7
2
1 1 5 6
4 5 7 7
0 4 4 8
9
1 4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 17 tháng 07 năm 2017
2 số cuối: 88,74,12,12,60,92,20,32,46,51,85,11,37,93,70,39,99,93,13,16,87,94,36,01,13,11,22
Giải đặc biệt
05488
Giải nhất
51974
Giải nhì
38012
32512
Giải ba
04660
08192
34520
05332
02646
03551
Giải tư
6185
8511
9137
5493
Giải năm
8070
0239
9399
2093
0113
4016
Giải sáu
987
894
836
Giải bẩy
01
13
11
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
1 1 2 2 3 3 6
0 2
2 6 7 9
6
1
0
0 4
5 7 8
2 3 3 4 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 07 năm 2017
2 số cuối: 31,34,50,01,18,40,64,79,91,06,20,21,73,67,95,14,30,98,42,14,09,08,57,15,61,23,57
Giải đặc biệt
07831
Giải nhất
64234
Giải nhì
23950
87901
Giải ba
10218
12440
54564
72479
64391
42106
Giải tư
3720
9821
8673
5467
Giải năm
2095
8914
5730
4098
1442
2314
Giải sáu
609
708
157
Giải bẩy
15
61
23
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 6 8 9
4 4 5 8
0 1 3
0 1 4
0 2
0 7 7
1 4 7
3 9

1 5 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 10 tháng 07 năm 2017
2 số cuối: 47,42,36,73,53,40,97,83,46,89,78,19,01,31,96,60,96,84,20,16,15,46,63,04,85,51,18
Giải đặc biệt
32247
Giải nhất
44442
Giải nhì
45136
04973
Giải ba
84553
60540
57997
86083
33946
09789
Giải tư
7678
1919
8001
8331
Giải năm
0196
4360
2096
9884
6120
6316
Giải sáu
515
946
763
Giải bẩy
04
85
51
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 4
5 6 8 9
0
1 6
0 2 6 6 7
1 3
0 3
3 8
3 4 5 9
6 6 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 07 năm 2017
2 số cuối: 82,28,63,98,91,24,85,26,95,74,68,95,79,54,80,78,19,60,20,29,41,72,45,94,88,73,19
Giải đặc biệt
88882
Giải nhất
55328
Giải nhì
21763
62698
Giải ba
93691
21124
69985
74626
37595
91974
Giải tư
6468
6595
9379
7754
Giải năm
4680
1178
1219
3060
1720
9429
Giải sáu
641
772
645
Giải bẩy
94
88
73
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

9 9
0 4 6 8 9

1 5
4
0 3 8
2 3 4 8 9
0 2 5 8
1 4 5 5 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 03 tháng 07 năm 2017
2 số cuối: 86,68,58,15,37,58,99,54,59,39,51,82,75,79,97,61,72,31,27,02,36,82,97,64,22,92,46
Giải đặc biệt
98586
Giải nhất
78768
Giải nhì
79258
98515
Giải ba
81937
79158
07499
76454
68559
34239
Giải tư
5951
3682
9175
7579
Giải năm
0797
6761
4672
2331
2427
6602
Giải sáu
136
182
197
Giải bẩy
64
22
92
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
5
2 7
1 6 7 9
6
1 4 8 8 9
1 4 8
2 5 9
2 2 6
2 7 7 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 29 tháng 06 năm 2017
2 số cuối: 12,02,34,19,53,43,56,19,27,14,29,60,66,03,26,17,49,81,29,93,14,08,66,26,36,20,93
Giải đặc biệt
33512
Giải nhất
24902
Giải nhì
71034
24619
Giải ba
30353
56543
61856
93619
22827
21114
Giải tư
9529
9260
0466
4403
Giải năm
7626
6817
5749
7181
9929
9793
Giải sáu
714
808
166
Giải bẩy
26
36
20
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3 8
2 4 4 7 9 9
0 6 6 7 9 9
4 6
3 9
3 6
0 6 6

1
3 3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 06 năm 2017
2 số cuối: 27,40,35,77,49,20,41,15,62,49,54,82,69,95,15,84,59,91,86,28,32,36,18,54,41,64,52
Giải đặc biệt
70727
Giải nhất
90840
Giải nhì
23935
66577
Giải ba
74949
50020
36741
11415
32662
22149
Giải tư
9154
5182
0869
4695
Giải năm
6315
4884
9459
0791
7086
8928
Giải sáu
932
536
318
Giải bẩy
54
41
64
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5 5 8
0 7 8
2 5 6
0 1 1 9 9
2 4 4 9
2 4 9
7
2 4 6
1 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 06 năm 2017
2 số cuối: 78,34,93,50,28,08,96,93,59,72,36,18,64,04,21,81,72,88,88,07,51,38,91,70,69,09,49
Giải đặc biệt
98378
Giải nhất
73134
Giải nhì
25193
90750
Giải ba
40428
81108
29096
19893
15659
19772
Giải tư
8236
3218
1264
7504
Giải năm
4621
6981
1172
0988
5388
4107
Giải sáu
851
538
491
Giải bẩy
70
69
09
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 7 8 9
8
1 8
4 6 8
9
0 1 9
4 9
0 2 2 8
1 8 8
1 3 3 6