User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày sao cho khoảng cách ngày giữa chúng không quá 30 ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Lấy kết quả xổ số Miền Bắc chính xác và mới nhất hàng ngày >> Soạn SMS: SKQ gửi 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay
Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 21 tháng 02 năm 2018
2 số cuối: 59,61,42,97,54,77,94,57,10,23,75,43,61,97,97,27,30,51,38,41,48,37,17,06,05,85,77
Giải đặc biệt
29059
Giải nhất
31161
Giải nhì
87842
53997
Giải ba
73354
78277
25794
90657
74610
37523
Giải tư
3375
3443
0061
2797
Giải năm
2897
9027
2330
0051
8438
0841
Giải sáu
848
437
617
Giải bẩy
06
05
85
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 6
0 7
3 7
0 7 8
1 2 3 8
1 4 7 9
1 1
5 7 7
5
4 7 7 7

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 20 tháng 02 năm 2018
2 số cuối: 28,34,12,00,58,33,15,03,42,76,11,46,14,91,23,92,83,74,30,01,13,84,09,85,14,90,83
Giải đặc biệt
38528
Giải nhất
11234
Giải nhì
77412
48500
Giải ba
37258
51733
78515
92803
69542
34376
Giải tư
9311
6446
0314
4091
Giải năm
1923
1592
4683
6074
2330
1001
Giải sáu
813
084
209
Giải bẩy
85
14
90
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 3 9
1 2 3 4 4 5
3 8
0 3 4
2 6
8

4 6
3 3 4 5
0 1 2

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 02 năm 2018
2 số cuối: 08,45,29,35,82,19,55,91,29,44,54,71,38,51,75,61,79,52,92,98,04,98,09,99,05,82,42
Giải đặc biệt
81908
Giải nhất
53145
Giải nhì
90629
69735
Giải ba
30382
60319
83055
26591
54729
08744
Giải tư
2854
4371
4738
2051
Giải năm
5875
5561
8879
1052
7692
8898
Giải sáu
904
598
209
Giải bẩy
99
05
82
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 5 8 9
9
9 9
5 8
2 4 5
1 2 4 5
1
1 5 9
2 2
1 2 8 8 9

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 14 tháng 02 năm 2018
2 số cuối: 71,06,26,20,28,64,87,77,41,73,82,93,96,00,38,55,02,05,94,52,95,84,15,50,60,15,12
Giải đặc biệt
83871
Giải nhất
40506
Giải nhì
12326
92120
Giải ba
63628
97664
85587
15577
78641
45273
Giải tư
6382
3993
6696
0900
Giải năm
9938
5855
2502
1005
6094
0552
Giải sáu
895
284
815
Giải bẩy
50
60
15
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2 5 6
2 5 5
0 6 8
8
1
0 2 5
0 4
1 3 7
2 4 7
3 4 5 6

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 13 tháng 02 năm 2018
2 số cuối: 89,66,23,92,89,51,49,66,57,25,63,52,02,31,24,95,76,23,22,87,35,53,56,20,78,49,80
Giải đặc biệt
56489
Giải nhất
57966
Giải nhì
67123
59792
Giải ba
92789
63951
07949
97166
53157
61225
Giải tư
3063
1152
4902
4131
Giải năm
5424
7295
4776
1623
3822
1587
Giải sáu
335
553
556
Giải bẩy
20
78
49
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2

0 2 3 3 4 5
1 5
9 9
1 2 3 6 7
3 6 6
6 8
0 7 9 9
2 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 12 tháng 02 năm 2018
2 số cuối: 99,19,77,50,02,88,79,60,93,39,00,77,33,66,85,13,80,35,58,66,19,39,91,25,02,29,95
Giải đặc biệt
40999
Giải nhất
51919
Giải nhì
60177
45050
Giải ba
14302
83988
11179
14860
59593
03139
Giải tư
7500
8277
8533
1766
Giải năm
3785
6813
6580
2735
3858
6166
Giải sáu
819
139
391
Giải bẩy
25
02
29
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2 2
3 9 9
5 9
3 5 9 9

0 8
0 6 6
7 7 9
0 5 8
1 3 5 9

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 11 tháng 02 năm 2018
2 số cuối: 68,37,08,76,53,21,80,37,08,59,98,22,37,79,12,05,36,74,02,62,67,25,27,66,10,81,63
Giải đặc biệt
49568
Giải nhất
09737
Giải nhì
10008
32376
Giải ba
35353
45721
98280
65737
53908
34859
Giải tư
3698
5722
0937
6979
Giải năm
1812
7305
5236
9474
2002
6862
Giải sáu
667
125
527
Giải bẩy
66
10
81
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 5 8 8
0 2
1 2 5 7
6 7 7 7

3 9
2 3 6 7 8
4 6 9
0 1
8

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 02 năm 2018
2 số cuối: 81,83,89,99,40,22,62,38,80,16,04,30,02,54,06,64,50,47,42,73,05,66,30,88,15,32,05
Giải đặc biệt
93481
Giải nhất
18583
Giải nhì
46889
08699
Giải ba
73540
72922
88762
12138
07180
78416
Giải tư
3404
8630
3802
0054
Giải năm
2006
5564
2050
3347
9842
9873
Giải sáu
705
866
430
Giải bẩy
88
15
32
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 4 5 5 6
5 6
2
0 0 2 8
0 2 7
0 4
2 4 6
3
0 1 3 8 9
9

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 09 tháng 02 năm 2018
2 số cuối: 25,80,54,66,01,50,39,97,95,12,53,77,94,02,20,68,35,54,77,42,81,68,93,56,94,68,50
Giải đặc biệt
18625
Giải nhất
75580
Giải nhì
67854
78266
Giải ba
53601
21050
15139
98597
28995
71412
Giải tư
7053
4977
2394
0302
Giải năm
6120
8068
4035
5554
8077
5542
Giải sáu
781
368
493
Giải bẩy
56
94
68
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2
2
0 5
5 9
2
0 0 3 4 4 6
6 8 8 8
7 7
0 1
3 4 4 5 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 02 năm 2018
2 số cuối: 75,61,26,53,60,29,70,79,25,55,62,48,44,27,77,52,21,11,41,15,76,83,13,98,15,38,85
Giải đặc biệt
68975
Giải nhất
46361
Giải nhì
13926
61553
Giải ba
61860
29629
26470
25479
96825
85955
Giải tư
7862
7148
7044
0127
Giải năm
1577
5752
2821
3211
8941
4515
Giải sáu
676
983
513
Giải bẩy
98
15
38
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1 3 5 5
1 5 6 7 9
8
1 4 8
2 3 5
0 1 2
0 5 6 7 9
3 5
8

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 07 tháng 02 năm 2018
2 số cuối: 25,77,17,81,06,52,84,60,01,01,93,15,04,55,73,88,88,96,50,79,72,43,32,92,64,12,80
Giải đặc biệt
74825
Giải nhất
35277
Giải nhì
53717
95181
Giải ba
49706
95752
86684
28560
95901
37401
Giải tư
9693
4415
0004
6255
Giải năm
3773
1888
3288
1296
2450
1979
Giải sáu
272
243
232
Giải bẩy
92
64
12
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 1 4 6
2 5 7
5
2
3
0 2 5
0 4
2 3 7 9
0 1 4 8 8
2 3 6

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 06 tháng 02 năm 2018
2 số cuối: 95,48,26,33,58,86,02,71,13,80,85,37,93,17,60,04,51,99,66,58,36,73,88,18,54,11,98
Giải đặc biệt
68495
Giải nhất
10348
Giải nhì
13926
28933
Giải ba
05058
03386
86702
53471
39313
79780
Giải tư
1485
0837
7593
4217
Giải năm
2760
8804
1151
3299
5766
0458
Giải sáu
336
173
388
Giải bẩy
18
54
11
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 4
1 3 7 8
6
3 6 7
8
1 4 8 8
0 6
1 3
0 5 6 8
3 5 8 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 05 tháng 02 năm 2018
2 số cuối: 29,04,07,56,04,53,31,91,00,50,85,69,86,55,12,94,97,78,32,67,64,71,84,73,41,24,77
Giải đặc biệt
36829
Giải nhất
46404
Giải nhì
47407
99156
Giải ba
41804
74553
36631
05391
50900
26450
Giải tư
2085
3669
8686
8555
Giải năm
2512
3194
2197
1478
9032
1767
Giải sáu
464
471
484
Giải bẩy
73
41
24
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 4 4 7
2
4 9
1 2
1
0 3 5 6
4 7 9
1 3 7 8
4 5 6
1 4 7

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 04 tháng 02 năm 2018
2 số cuối: 43,38,90,30,09,35,71,99,83,79,67,75,65,74,88,25,28,19,33,35,93,89,03,53,03,38,32
Giải đặc biệt
52643
Giải nhất
44138
Giải nhì
86890
84230
Giải ba
61909
20435
67671
71099
26983
14879
Giải tư
7367
3475
5465
7974
Giải năm
4488
6025
1328
6319
2833
6835
Giải sáu
793
289
703
Giải bẩy
53
03
38
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 3 9
9
5 8
0 2 3 5 5 8 8
3
3
5 7
1 4 5 9
3 8 9
0 3 9

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 02 năm 2018
2 số cuối: 01,85,08,79,14,27,15,15,34,10,75,06,57,79,98,77,04,23,84,76,83,67,64,63,40,49,03
Giải đặc biệt
37601
Giải nhất
93185
Giải nhì
27008
13479
Giải ba
80514
22827
16815
20315
12634
34210
Giải tư
5575
6106
3757
9579
Giải năm
9498
5477
2404
5123
3584
8876
Giải sáu
183
867
764
Giải bẩy
63
40
49
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 3 4 6 8
0 4 5 5
3 7
4
0 9
7
3 4 7
5 6 7 9 9
3 4 5
8

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 02 tháng 02 năm 2018
2 số cuối: 73,68,05,62,87,86,29,41,98,16,75,25,74,00,73,80,72,97,22,30,60,02,04,48,23,69,70
Giải đặc biệt
61573
Giải nhất
15068
Giải nhì
81305
17862
Giải ba
93687
00186
91229
56941
88798
42216
Giải tư
0275
7725
0274
3400
Giải năm
3173
7480
7872
3797
1422
5730
Giải sáu
060
302
004
Giải bẩy
48
23
69
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2 4 5
6
2 3 5 9
0
1 8

0 2 8 9
0 2 3 3 4 5
0 6 7
7 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 02 năm 2018
2 số cuối: 51,11,73,55,84,50,66,36,83,91,88,44,71,42,77,88,74,33,89,40,80,04,17,70,42,44,03
Giải đặc biệt
40951
Giải nhất
72911
Giải nhì
28373
96155
Giải ba
38884
64450
82966
30636
03883
40691
Giải tư
2188
7344
6571
5842
Giải năm
5077
9088
7074
6433
1389
7040
Giải sáu
180
804
717
Giải bẩy
70
42
44
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 4
1 7

3 6
0 2 2 4 4
0 1 5
6
0 1 3 4 7
0 3 4 8 8 9
1

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 31 tháng 01 năm 2018
2 số cuối: 48,73,47,22,27,82,60,21,23,47,54,53,89,51,43,70,09,46,74,88,50,15,84,75,86,03,10
Giải đặc biệt
74348
Giải nhất
51973
Giải nhì
34847
46622
Giải ba
08327
15882
30660
28221
74323
54547
Giải tư
9454
2153
5289
4551
Giải năm
3943
1770
8009
8746
3574
2588
Giải sáu
350
515
184
Giải bẩy
75
86
03
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 9
0 5
1 2 3 7

3 6 7 7 8
0 1 3 4
0
0 3 4 5
2 4 6 8 9

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 30 tháng 01 năm 2018
2 số cuối: 29,40,65,91,85,38,24,24,81,56,99,02,57,75,70,49,46,62,91,35,03,83,96,31,57,47,20
Giải đặc biệt
93729
Giải nhất
17440
Giải nhì
82465
46991
Giải ba
41085
93638
42424
07524
38181
60956
Giải tư
4099
3602
8857
9075
Giải năm
2770
5149
2546
0762
4991
8735
Giải sáu
403
683
996
Giải bẩy
31
57
47
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3

0 4 4 9
1 5 8
0 6 7 9
6 7 7
2 5
0 5
1 3 5
1 1 6 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 29 tháng 01 năm 2018
2 số cuối: 47,72,35,72,41,37,17,33,04,57,26,88,53,72,50,24,15,39,45,02,45,70,26,32,94,50,33
Giải đặc biệt
75547
Giải nhất
01072
Giải nhì
40135
21672
Giải ba
65341
42737
01717
36133
78004
58957
Giải tư
3026
0388
6953
6672
Giải năm
4650
9224
1015
2839
5845
8902
Giải sáu
045
970
726
Giải bẩy
32
94
50
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 4
5 7
4 6 6
2 3 3 5 7 9
1 5 5 7
0 0 3 7

0 2 2 2
8
4

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 28 tháng 01 năm 2018
2 số cuối: 51,08,45,25,85,29,96,49,18,27,98,94,42,34,88,10,22,21,86,90,72,87,76,50,94,95,43
Giải đặc biệt
98451
Giải nhất
87408
Giải nhì
35745
74625
Giải ba
66585
02029
56196
66449
78418
27327
Giải tư
7598
5994
6242
3634
Giải năm
6488
2110
6922
9421
3286
5590
Giải sáu
872
187
976
Giải bẩy
50
94
95
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
0 8
1 2 5 7 9
4
2 3 5 9
0 1

2 6
5 6 7 8
0 4 4 5 6 8

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 27 tháng 01 năm 2018
2 số cuối: 83,21,72,17,20,93,19,82,64,34,11,02,16,12,33,86,80,82,53,79,61,50,29,35,15,05,91
Giải đặc biệt
31583
Giải nhất
64721
Giải nhì
89072
75317
Giải ba
63520
63193
25119
32082
24864
99134
Giải tư
4611
1802
9416
3012
Giải năm
6533
7386
7580
7982
4553
2079
Giải sáu
961
650
229
Giải bẩy
35
15
05
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 5
1 2 5 6 7 9
0 1 9
3 4 5

0 3
1 4
2 9
0 2 2 3 6
1 3

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 26 tháng 01 năm 2018
2 số cuối: 45,44,17,35,81,14,77,30,47,91,72,63,93,96,26,32,12,28,20,43,11,90,80,01,64,46,95
Giải đặc biệt
82445
Giải nhất
20544
Giải nhì
05617
05935
Giải ba
54781
66814
49277
16230
51047
69991
Giải tư
0072
0863
6993
9196
Giải năm
5126
8532
5012
6428
7920
9243
Giải sáu
311
690
580
Giải bẩy
01
64
46
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
1 2 4 7
0 6 8
0 2 5
3 4 5 6 7

3 4
2 7
0 1
0 1 3 5 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 01 năm 2018
2 số cuối: 68,26,89,22,97,33,44,93,19,01,21,46,67,02,75,32,54,62,36,92,75,91,32,93,00,41,09
Giải đặc biệt
60568
Giải nhất
70326
Giải nhì
72389
18622
Giải ba
41497
24533
90944
06093
71919
77901
Giải tư
9521
7446
5567
9402
Giải năm
9875
7832
2554
9162
0236
6892
Giải sáu
275
091
132
Giải bẩy
93
00
41
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 2 9
9
1 2 6
2 2 3 6
1 4 6
4
2 7 8
5 5
9
1 2 3 3 7

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 24 tháng 01 năm 2018
2 số cuối: 57,42,49,56,17,51,10,26,77,03,70,40,09,27,55,12,22,59,10,62,43,12,39,35,60,11,46
Giải đặc biệt
41657
Giải nhất
75242
Giải nhì
48649
15956
Giải ba
32917
87951
53610
05326
74177
52903
Giải tư
1370
6940
6509
3527
Giải năm
3955
0912
8522
5259
7810
6562
Giải sáu
543
412
939
Giải bẩy
35
60
11
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 9
0 0 1 2 2 7
2 6 7
5 9
0 2 3 6 9
1 5 6 7 9
0 2
0 7


Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 23 tháng 01 năm 2018
2 số cuối: 01,99,48,56,45,21,21,29,17,11,73,73,55,88,57,72,78,04,92,55,62,82,21,98,00,30,29
Giải đặc biệt
33101
Giải nhất
13699
Giải nhì
06448
53556
Giải ba
41545
87121
33421
79329
40417
74711
Giải tư
5473
9173
0155
1088
Giải năm
2857
7772
9878
6304
2992
6155
Giải sáu
162
482
521
Giải bẩy
98
00
30
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 4
1 7
1 1 1 9 9
0
5 8
5 5 6 7
2
2 3 3 8
2 8
2 8 9