User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Thống Kê Tần Số Nhịp Loto

Cột Số nhịp xuất hiện: Cho ta biết khoảng cách giữa 2 ngày khi cặp số xuất hiện.
Với thông tin cả cột Số nhịp xuất hiện cho phép bạn có thể dự đoán được cặp số nào sắp ra trong thời gian tới.

G00: Đặc biệt.
G11: Giải nhất.
G21: Giải nhì thứ nhất - G22: Giải nhì thứ hai.
G31: Giải ba thứ nhất - G32: Giải ba thứ hai - G33: Giải ba thứ ba.
G34: Giải ba thứ tư - G35: Giải ba thứ năm - G36: Giải ba thứ sáu.
G41: Giải tư thứ nhất - G42: Giải tư thứ hai - G43: Giải tư thứ ba - G44: Giải tư thứ tư.
G51: Giải năm thứ nhất - G52: Giải năm thứ hai - G53: Giải năm thứ ba.
G54: Giải năm thứ tư - G55: Giải năm thứ năm - G56: Giải năm thứ sáu.
G61: Giải sáu thứ nhất - G62: Giải sáu thứ hai - G63: Giải sáu thứ ba.
G71: Giải bảy thứ nhất - G72: Giải bảy thứ hai - G73: Giải bảy thứ ba - G74: Giải bảy thứ tư.

Từ ngày:
dd/mm/yyyy
Đến ngày:
dd/mm/yyyy
Cặp số khảo sát:
Theo thứ:

Dữ liệu được xem trong khoảng 100 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 365 ngày

Thống kê tần số nhịp xuất hiện cho cặp số: 00
Tổng số lần xuất hiện của cặp số 00 vào Tất cả các thứ là: 37 lần
Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
 17/07/2019  Thứ tư  G35,G56 (2 lần)  1
 16/07/2019  Thứ ba  G55 (1 lần)  2
 14/07/2019  Chủ nhật  G63 (1 lần)  3
 11/07/2019  Thứ năm  G53,G54 (2 lần)  5
 06/07/2019  Thứ bẩy  G36,G54,G62 (3 lần)  4
 02/07/2019  Thứ ba  G63 (1 lần)  3
 29/06/2019  Thứ bẩy  G35 (1 lần)  3
 26/06/2019  Thứ tư  G32 (1 lần)  3
 23/06/2019  Chủ nhật  G74 (1 lần)  2
 21/06/2019  Thứ sáu  G36 (1 lần)  2
 19/06/2019  Thứ tư  G55 (1 lần)  1
 18/06/2019  Thứ ba  G43 (1 lần)  1
 17/06/2019  Thứ hai  G72 (1 lần)  3
 14/06/2019  Thứ sáu  G74 (1 lần)  5
 09/06/2019  Chủ nhật  G61 (1 lần)  1
 08/06/2019  Thứ bẩy  G54 (1 lần)  3
 05/06/2019  Thứ tư  G52 (1 lần)  1
 04/06/2019  Thứ ba  G11 (1 lần)  3
 01/06/2019  Thứ bẩy  G44 (1 lần)  5
 27/05/2019  Thứ hai  G36 (1 lần)  5
 22/05/2019  Thứ tư  G56,G74 (2 lần)  5
 17/05/2019  Thứ sáu  G71 (1 lần)  6
 11/05/2019  Thứ bẩy  G00 (1 lần)  1
 10/05/2019  Thứ sáu  G21 (1 lần)  1
 09/05/2019  Thứ năm  G71 (1 lần)  4
 05/05/2019  Chủ nhật  G00 (1 lần)  1
 04/05/2019  Thứ bẩy  G53 (1 lần)  1
 03/05/2019  Thứ sáu  G63 (1 lần)  1
 02/05/2019  Thứ năm  G56 (1 lần)  2
 30/04/2019  Thứ ba  G42 (1 lần)  1
 29/04/2019  Thứ hai  G36 (1 lần)  3
 26/04/2019  Thứ sáu  G31,G44 (2 lần)  4
 22/04/2019  Thứ hai  G73 (1 lần)  3
 19/04/2019  Thứ sáu  G34 (1 lần)  1
 18/04/2019  Thứ năm  G35 (1 lần)  4
 14/04/2019  Chủ nhật  G52 (1 lần)  2