User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Thống Kê Tần Số Nhịp Loto

Cột Số nhịp xuất hiện: Cho ta biết khoảng cách giữa 2 ngày khi cặp số xuất hiện.
Với thông tin cả cột Số nhịp xuất hiện cho phép bạn có thể dự đoán được cặp số nào sắp ra trong thời gian tới.

G00: Đặc biệt.
G11: Giải nhất.
G21: Giải nhì thứ nhất - G22: Giải nhì thứ hai.
G31: Giải ba thứ nhất - G32: Giải ba thứ hai - G33: Giải ba thứ ba.
G34: Giải ba thứ tư - G35: Giải ba thứ năm - G36: Giải ba thứ sáu.
G41: Giải tư thứ nhất - G42: Giải tư thứ hai - G43: Giải tư thứ ba - G44: Giải tư thứ tư.
G51: Giải năm thứ nhất - G52: Giải năm thứ hai - G53: Giải năm thứ ba.
G54: Giải năm thứ tư - G55: Giải năm thứ năm - G56: Giải năm thứ sáu.
G61: Giải sáu thứ nhất - G62: Giải sáu thứ hai - G63: Giải sáu thứ ba.
G71: Giải bảy thứ nhất - G72: Giải bảy thứ hai - G73: Giải bảy thứ ba - G74: Giải bảy thứ tư.

Từ ngày:
dd/mm/yyyy
Đến ngày:
dd/mm/yyyy
Cặp số khảo sát:
Theo thứ:

Dữ liệu được xem trong khoảng 100 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 365 ngày

Thống kê tần số nhịp xuất hiện cho cặp số: 00
Tổng số lần xuất hiện của cặp số 00 vào Tất cả các thứ là: 22 lần
Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
 09/12/2017  Thứ bẩy  G35 (1 lần)  9
 30/11/2017  Thứ năm  G36,G54 (2 lần)  10
 20/11/2017  Thứ hai  G61 (1 lần)  1
 19/11/2017  Chủ nhật  G61 (1 lần)  1
 18/11/2017  Thứ bẩy  G21 (1 lần)  5
 13/11/2017  Thứ hai  G63 (1 lần)  3
 10/11/2017  Thứ sáu  G74 (1 lần)  1
 09/11/2017  Thứ năm  G63 (1 lần)  7
 02/11/2017  Thứ năm  G43 (1 lần)  5
 28/10/2017  Thứ bẩy  G35,G36 (2 lần)  1
 27/10/2017  Thứ sáu  G32 (1 lần)  1
 26/10/2017  Thứ năm  G62 (1 lần)  1
 25/10/2017  Thứ tư  G73 (1 lần)  10
 15/10/2017  Chủ nhật  G54,G56 (2 lần)  7
 08/10/2017  Chủ nhật  G35 (1 lần)  2
 06/10/2017  Thứ sáu  G32,G41 (2 lần)  5
 01/10/2017  Chủ nhật  G41 (1 lần)  11
 20/09/2017  Thứ tư  G22 (1 lần)  1
 19/09/2017  Thứ ba  G63 (1 lần)  2
 17/09/2017  Chủ nhật  G31 (1 lần)  2
 15/09/2017  Thứ sáu  G55 (1 lần)  3