User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Thống Kê Tần Suất Lotto Theo Giải
Thống kê tần suất lotto rơi theo giải cho phép bạn dự đoán một cặp số vừa về ở một vị trí giải sau bao lâu sẽ xuất hiện lại (lotto rơi). Để dự đoán chính xác bạn cần kết hợp với bảng chu kỳ lotto rơi trong chương trình Chu kỳ lotto rơi theo giải.
Để xem thống kê trong giai đoạn nào bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày sao cho khoảng cách ngày giữa chúng không quá giới hạn ngày được xem, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc chính xác và mới nhất hàng ngày >> Soạn SMS: SKQ gửi 8177
Để lấy dự đoán 3 cặp lotto xác suất cao + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8577
Để lấy dự đoán 2 cặp lotto may mắn + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8677
Để lấy dự đoán 1 cặp lotto VIP + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8777
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 100 ngày
Xem toàn màn hình
Ngày\Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
2018-02-21           G72 G71       G35             G63           G36       G52     G53             G62 G55     G56 G21 G42         G61     G54     G31     G34   G00   G11                           G41   G32               G73                 G33     G22    
2018-02-20 G22 G56   G34           G63   G41 G21 G61 G43 G33               G51         G00   G55     G32 G11               G35       G42                       G31                               G54   G36             G53 G62 G71         G73 G44 G52              
2018-02-19         G61 G72     G00 G63                   G32                   G21           G22     G43       G74   G36 G11           G44 G54   G41 G33           G52                   G42       G51       G53     G31                 G34 G55           G56 G71
2018-02-14 G44   G53     G54 G11           G74     G63         G22           G21   G31                   G51     G35                 G71   G56     G52         G72       G32             G00   G36       G34         G41   G62     G33           G42 G55 G61 G43      
2018-02-13     G43                                   G71   G55 G21 G51 G36           G44       G61                           G33   G32 G42 G62     G63 G35           G41     G11                   G53   G72   G74             G56   G00     G22     G52        
2018-02-12 G41   G31                     G52           G11           G71       G73       G43   G54       G36                     G22               G55   G34           G44                     G21   G33 G53         G51     G32     G63   G35   G74       G00
2018-02-11     G55     G52     G21   G72   G51                 G32 G42     G62   G63                 G53 G11                               G31           G36     G56 G74     G71 G61 G00           G54   G22     G44 G33 G73                                 G41  
2018-02-10     G43   G41 G61 G51                 G72 G36           G32               G42   G73           G34   G31   G55         G54     G53       G44               G33   G52   G62             G56             G35 G00   G11         G71 G21                   G22
2018-02-09   G31 G44                   G36               G51         G00                   G53       G33     G56               G32     G41 G21   G71                   G22   G52                 G42     G11 G61                       G63 G43 G35   G34    
2018-02-08                       G54   G63   G56           G53       G35 G21 G44   G32                 G73     G55     G43       G42       G52 G22   G36         G31 G11 G41               G33         G00 G61 G51   G34       G62   G74                         G71  
2018-02-07   G35     G43   G31           G73     G42   G21               G00             G63                     G62             G55   G32     G44         G34       G72               G61 G51       G11   G56 G74 G22     G33       G52       G71 G41     G54      
2018-02-06     G33   G52             G73   G35       G44 G71               G21             G22     G61 G42                     G11     G53     G72       G31   G51           G55         G34   G62             G36         G41 G32   G63         G43   G00     G74 G54
2018-02-05 G35       G11     G21         G51                       G73         G00   G33 G55                 G72                 G36     G32   G44 G22               G61     G56   G42   G62   G71       G74 G54           G63 G41 G43         G34     G52     G53    
2018-02-04       G63           G31                   G54           G52     G53   G22   G74 G55   G32     G11         G00                   G71                       G43   G41       G33     G44 G42       G36       G35         G51 G62 G21     G61           G34
2018-02-03   G00   G74 G53   G42   G21   G36       G31 G33               G54       G32             G35           G72                 G73               G43           G71 G63     G62               G41 G56 G52   G22       G61 G55 G11                         G51  
2018-02-02 G44   G62   G63 G21                     G36           G55 G72   G42       G33 G56                     G34             G71                       G61   G22           G11 G73 G74   G53 G00 G43 G41         G52           G32 G31                   G54 G35  
2018-02-01       G74 G62             G11           G63                               G54     G34       G56   G44   G42           G32 G00       G22                     G33       G71 G43   G21 G53     G51     G61     G35 G31       G41 G55   G36                
2018-01-31       G73           G53 G74         G62           G34 G22 G35       G31                               G51     G54 G21 G00   G61 G44   G42 G41           G33                   G52     G11 G55 G71             G32   G63   G72   G56 G43                    
2018-01-30     G42 G61                                 G74       G33         G00   G71       G56     G32   G11           G53 G73   G52             G36 G43         G54     G21         G51         G44           G35   G62   G31           G22         G63     G41
2018-01-29     G56   G35                     G53   G33             G52   G41           G71 G34   G21   G32   G54   G31       G55   G00     G51     G43       G36                         G62   G11                               G42           G72          
2018-01-28                 G11   G52               G35     G54 G53     G22   G36   G32         G44               G43 G74   G21       G34 G71 G00                                         G61       G63                 G31 G55 G62 G51   G56       G42 G73 G33   G41  
2018-01-27     G42     G73           G41 G44     G72 G43 G22   G33 G31 G11               G63       G51 G36 G71                             G62     G55               G61     G35               G21             G56 G53   G34 G00     G52         G74   G32            
2018-01-26   G71                   G61 G53   G32     G21     G55           G51   G54   G34   G52     G22               G56 G11 G00 G73 G35                               G42 G72               G41         G33     G63 G31                 G62 G36   G43   G74 G44      
2018-01-25 G72 G36 G44             G74                   G35   G41 G22       G11           G52 G32     G55         G73     G33   G42               G53               G54         G43 G00             G51                           G21   G62 G56 G34       G31    
2018-01-24       G36           G43 G33 G73 G52         G31         G53       G34 G44               G71       G63 G42   G11 G61     G74     G21   G32       G51 G22 G00   G54 G72   G56               G41             G35                                            
2018-01-23 G72 G00     G54             G36           G35       G32               G34 G73                             G31     G21             G43 G22 G51         G61                   G52 G41         G53       G62           G44       G55           G71 G11
Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Tổng số lần về 7 8 13 8 11 8 5 1 5 6 7 8 10 4 4 12 3 9 2 6 6 9 8 7 5 9 8 7 4 11 8 3 8 9 4 11 4 6 8 5 5 7 9 7 6 6 6 6 6 6 13 8 5 9 8 9 6 8 4 3 8 5 8 4 7 2 9 5 6 2 7 6 9 11 6 10 6 14 3 9 11 6 7 9 7 9 6 4 12 7 4 10 6 10 8 7 5 7 9 7