User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Thống Kê Tần Suất Lotto Theo Giải
Thống kê tần suất lotto rơi theo giải cho phép bạn dự đoán một cặp số vừa về ở một vị trí giải sau bao lâu sẽ xuất hiện lại (lotto rơi). Để dự đoán chính xác bạn cần kết hợp với bảng chu kỳ lotto rơi trong chương trình Chu kỳ lotto rơi theo giải.
Để xem thống kê trong giai đoạn nào bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày sao cho khoảng cách ngày giữa chúng không quá giới hạn ngày được xem, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc chính xác và mới nhất hàng ngày >> Soạn SMS: SKQ gửi 8177
Để lấy dự đoán 3 cặp lotto xác suất cao + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8577
Để lấy dự đoán 2 cặp lotto may mắn + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8677
Để lấy dự đoán 1 cặp lotto VIP + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8777
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 100 ngày
Xem toàn màn hình
Ngày\Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
2019-05-22 G56   G21     G42                           G33                               G00     G55 G71         G11 G54   G32                   G22             G41     G43           G73       G35 G44     G51       G34 G36   G61           G62         G72
2019-05-21               G34                       G43             G42     G74         G00     G31     G63           G41                   G73 G72   G62         G44       G32 G33           G53     G22                 G54     G35       G36 G21     G11  
2019-05-20   G72 G56         G61               G74         G54 G55                         G36                   G43 G22 G21 G73       G35 G63       G53       G71       G00       G33       G11       G62   G44   G34 G32 G31 G52                                
2019-05-19       G52       G22         G00 G35   G32                   G41                               G53     G51         G72 G31             G61 G11                   G44 G56             G43 G42         G34     G63 G54 G55             G62 G33 G21      
2019-05-18           G52       G35             G53     G72   G43                         G63   G61       G55                 G00   G21 G41   G74     G73 G33 G11   G62         G44 G71   G54       G22       G36         G31   G42             G32               G51
2019-05-17 G71 G11     G31 G72             G42     G41                                 G00     G61                   G73 G53 G43   G63 G21       G74 G36   G22   G33                               G51         G54 G32     G56   G44         G35                
2019-05-16             G54 G61         G33     G22           G36   G52     G71 G43 G11     G42 G32       G00       G51   G21                     G55             G73             G62         G41     G31                   G56       G44 G72           G74      
2019-05-15     G34           G55         G63       G74 G72 G00       G11     G22           G61 G56   G31     G41 G42   G21           G35       G54   G43   G32                             G44     G53     G33         G71           G36                     G52  
2019-05-14           G44   G32           G71       G55 G62             G54 G31   G21                                         G52 G61     G33   G74       G22 G56               G43           G41 G11       G35 G73   G00       G36           G42 G72   G53     G51  
2019-05-13               G32             G55             G33 G52                         G42                 G54   G51 G61     G43         G22   G35 G11 G62           G72     G00 G41           G74   G36                         G73 G63 G31 G21       G34   G44
2019-05-12           G73   G63           G22   G56 G41             G52       G72     G11                       G53                         G36 G43 G35     G62 G21 G61       G34 G33 G51 G71         G31     G32     G54           G00                       G74  
2019-05-11 G00     G56 G43           G52                       G74 G21     G35 G44   G63   G31 G62     G42                       G33   G32   G36 G54         G73         G72 G61     G55                           G22                     G53 G11 G51       G34    
2019-05-10 G21                       G33 G54       G31               G56 G32   G35             G00 G51     G73 G63   G22                         G53 G42           G55 G44         G52 G11 G34 G71 G36             G74           G62                           G41
2019-05-09 G71 G61     G33             G31                               G34               G72       G11       G51 G52 G21   G62       G22 G00   G55         G56             G73 G74 G36       G35   G54   G43     G53   G32                       G63            
2019-05-08       G52             G61 G32   G35   G73 G43               G74 G31     G00   G53           G11   G51                           G33             G22         G34     G55 G36         G41               G21           G56 G63 G72 G71               G54  
2019-05-07   G54 G73     G52                 G34     G35           G53             G00 G21 G62           G61         G72 G32         G71 G42     G43   G63       G11             G74             G36               G33     G31           G44   G56       G41   G22  
2019-05-06         G52       G36   G31               G22         G42     G74     G32   G21   G71 G34     G63   G61     G00 G54   G11         G56           G53       G44     G35       G51       G33               G55   G62               G43       G73            
2019-05-05 G00   G32                 G34     G21 G63 G73 G72   G35     G41                   G74 G61   G53           G71                   G33   G55 G36                 G56             G42 G43     G62           G22     G44   G31         G11     G52            
2019-05-04 G53     G73                               G42   G41   G62 G22 G71           G51       G11               G61 G43 G31     G32           G34         G54 G74           G36 G55       G00           G52     G35                 G56       G21     G44      
2019-05-03 G63                           G32         G44     G33   G43           G71             G21 G31         G34 G53           G00       G56             G62   G41       G11     G73       G55 G74 G35           G22 G54   G51       G42             G72      
2019-05-02 G56         G44 G51                 G42     G63       G36 G11             G34     G71     G33     G32 G61         G55 G31     G72     G43               G74 G00 G53 G22     G52               G62             G35               G21 G73       G41          
2019-05-01           G51   G32                     G42   G61     G43               G53 G44                 G00   G36                 G35 G34 G74         G62       G73                 G22   G63             G72   G31   G33     G21         G71 G41   G11   G52  
2019-04-30 G42     G56   G52 G00               G32             G72           G54     G61               G73 G51   G71       G44     G33   G22           G41   G31                     G53     G21 G43 G11         G74     G36     G34 G35       G55               G63  
2019-04-29 G36           G61       G55   G54         G00 G41           G71       G52 G43 G53     G21       G32         G51     G62       G22         G33         G11                 G73             G34     G35             G63 G31   G44 G56               G74   G72
2019-04-28     G74 G33                   G56         G61 G00   G31                         G63 G32 G54                           G43 G44     G42   G21         G36             G52   G73 G11 G41   G22           G71 G53   G72                     G35         G51
2019-04-27     G53 G51                 G56     G62     G31               G73   G71 G00   G35                 G11   G32     G61                             G54       G74 G42       G21         G33       G44   G41       G22   G72       G43     G36         G34  
2019-04-26 G31 G54 G00         G62         G74 G34     G73     G35       G11       G51           G21 G33             G61             G43     G72           G56                                   G41                 G32       G42       G22     G63        
2019-04-25                                     G51     G11           G52 G62       G43   G53   G35           G55   G44   G41           G34             G21     G72   G56                   G36   G71     G61 G74       G22   G33   G00     G31 G63       G32 G42    
2019-04-24   G74       G51             G56           G34 G22       G54           G00 G71 G11   G44             G33               G55     G62 G73           G61         G41     G36   G21         G63   G42           G31 G35               G72         G52 G43 G32    
2019-04-23     G61             G22 G42       G11     G36                   G62 G54           G21       G35 G53   G00           G33 G52       G41         G32 G71       G56   G55             G51   G34                           G74   G43             G72   G31  
Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Tổng số lần về 14 8 11 7 5 10 4 9 3 3 5 3 8 8 6 11 5 8 10 11 2 8 6 13 4 5 8 8 8 6 8 8 8 9 8 11 8 5 8 9 7 8 11 6 10 10 7 9 7 10 9 9 11 7 10 8 8 11 6 15 9 5 6 10 8 2 8 9 17 8 5 6 8 9 13 11 7 7 7 7 11 15 8 5 7 10 9 5 8 11 10 5 8 11 7 5 10 5 13 7