User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Thống Kê Tần Suất Lotto Theo Giải
Thống kê tần suất lotto rơi theo giải cho phép bạn dự đoán một cặp số vừa về ở một vị trí giải sau bao lâu sẽ xuất hiện lại (lotto rơi). Để dự đoán chính xác bạn cần kết hợp với bảng chu kỳ lotto rơi trong chương trình Chu kỳ lotto rơi theo giải.
Để xem thống kê trong giai đoạn nào bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày sao cho khoảng cách ngày giữa chúng không quá giới hạn ngày được xem, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc chính xác và mới nhất hàng ngày >> Soạn SMS: SKQ gửi 8177
Để lấy dự đoán 3 cặp lotto xác suất cao + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8577
Để lấy dự đoán 2 cặp lotto may mắn + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8677
Để lấy dự đoán 1 cặp lotto VIP + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8777
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 100 ngày
Xem toàn màn hình
Ngày\Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
2017-12-17   G41           G56       G74       G36                               G73     G34   G72 G33     G62   G54     G32     G00   G22       G43               G35             G51             G44       G53                   G55       G21 G52 G11 G63    
2017-12-16   G42                 G36         G51   G56 G54     G74 G55           G32 G53 G72 G00 G71           G63             G73       G22   G43   G31                     G41     G11       G62           G52         G34                                  
2017-12-15   G22 G73 G33                 G56   G51                 G72     G32           G42     G52 G41                 G35   G62           G31         G21           G11   G55   G00 G53                             G36         G61         G44     G43    
2017-12-14   G63     G53     G61           G36                     G62                     G35           G44               G52         G22   G56   G43       G41 G34         G72               G54   G11   G74   G31         G00 G51         G71   G33 G21      
2017-12-13       G31       G35   G22       G44 G73       G56 G62           G21 G32 G71                                             G42 G63     G54 G33 G36 G55     G52     G51     G74           G00   G11   G61                   G43   G34                 G53    
2017-12-12     G42     G35     G74   G41         G52           G73     G36                                   G21 G51   G61     G55 G00           G44               G56       G33 G22 G43       G63     G34     G54   G32               G31           G53       G11
2017-12-11   G22   G51           G56   G21         G74     G44   G11                           G31     G62       G73       G41         G32 G52     G34         G00   G42       G63         G61     G53 G43         G35             G72 G33         G36            
2017-12-10     G53   G35   G11     G42       G31           G43 G54 G73   G41   G32 G74           G34                       G52 G61               G55           G72                       G22             G00   G71 G21                 G36       G56     G62   G33
2017-12-09 G35                     G36         G32     G71   G31 G41   G63   G55   G73                 G34   G56   G21             G61     G42 G33   G11                         G44 G43       G54       G22 G52               G74 G62           G00     G53        
2017-12-08   G52     G21   G61     G32     G55     G31 G44       G53     G62     G54         G56   G41   G73   G34                               G22   G35   G11                           G33                   G00   G43 G74                           G71  
2017-12-07   G73               G11       G63   G33                 G55     G41       G36   G54   G31         G34   G62                     G00       G52       G51       G71 G74 G32           G56 G42         G21         G35         G43     G61           G72 G22
2017-12-06                 G71 G61       G31       G51       G54       G22         G21         G35 G33         G43             G11     G36   G42       G34             G00         G63           G32         G44       G53 G72   G73         G74             G55
2017-12-05     G53   G32           G72     G52       G33       G31         G44 G21           G22                               G54           G74 G51         G62   G42   G63     G36     G61           G00           G34   G56   G35       G73     G71   G11   G41  
2017-12-04             G61   G31         G62 G34 G36     G54 G11     G32               G42     G00     G21                       G72 G71 G51         G63       G55 G53     G56       G44   G41 G33                                 G35 G74   G22             G73    
2017-12-03                   G00   G62               G44 G51     G35         G32           G43   G73       G52           G54   G71               G53         G41     G22 G11         G21                           G31         G74 G61 G55 G33         G42    
2017-12-02       G53           G61                             G51 G41       G73           G43       G62                     G55                 G54   G33     G11   G71   G36   G00   G42 G32   G22 G72 G31       G56       G74   G21       G52 G44         G35    
2017-12-01   G42 G21     G41 G36           G51   G11   G00   G55                     G74                   G31       G72         G35     G43   G61             G53       G44       G63         G22       G56   G34       G71     G32                     G52 G33  
2017-11-30 G36 G42       G31                 G53 G63     G55 G44                 G34     G71                   G61     G43 G33         G00 G52               G62                 G56                       G35 G21 G11 G51       G22                   G73    
2017-11-29       G51       G63       G33           G62         G43               G31     G52 G56     G44 G36 G21 G74         G71   G11                 G35   G34     G61                 G53 G54       G00   G22       G73       G32               G41            
2017-11-28         G42 G00   G62   G33     G34                             G54               G32         G22           G41           G63             G21                 G35           G44 G53 G36       G61   G11 G56 G55   G31         G43     G73     G52   G51
2017-11-27   G63                   G00   G31       G51   G44 G41   G61           G72   G74                         G32                 G35     G42 G34 G53   G54       G55                   G22         G33   G71   G11                 G21       G56        
2017-11-26                 G73 G00                   G35 G33         G55   G63 G32 G51                     G31 G42 G74 G22 G72             G34 G53   G52 G61   G56             G44           G71         G21       G11 G36           G54             G62   G41        
2017-11-25   G73       G51       G35         G11       G53             G33 G34                 G36         G56           G71 G54 G22       G52       G44     G63     G55                     G61     G41       G00 G42         G43   G72 G32             G21   G31  
2017-11-24       G41                               G11       G52               G21     G63 G32 G35       G33 G72   G74     G43       G51       G71         G61   G36             G00             G31 G54   G73           G34   G55       G42 G22         G62      
2017-11-23         G61                       G74     G56             G73   G34   G52     G36       G63         G55 G11         G21     G42 G43     G72   G31         G00         G41       G51 G54                             G33   G62 G35     G32 G53 G22        
2017-11-22     G71 G53       G55                       G34     G42   G00     G62 G31   G22     G21       G63 G36                               G54 G72           G32   G33 G41     G74             G61     G11         G51   G73       G35   G43                  
2017-11-21                 G41         G31                             G34       G62                   G44     G61     G36     G32   G00   G74 G63           G42       G35   G72 G52 G33               G21       G11                 G71           G55 G43  
2017-11-20 G61   G71               G55   G73 G44           G74   G22                 G33             G00 G32       G43         G42   G56     G35 G54       G51     G36     G21       G52         G72             G11           G34 G31                     G63    
2017-11-19 G61   G51 G63   G54     G74 G33       G42 G36 G52         G71 G35   G34     G41 G44         G43         G55   G53   G32   G73                           G72       G00           G31   G56                                       G22   G62       G11   G21    
2017-11-18 G21           G36           G55               G11   G00   G56 G32     G31   G35     G41         G51 G73   G74 G71   G42   G33                 G43 G22         G54 G72         G52         G34                               G63           G53          
Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Tổng số lần về 6 12 8 9 7 7 5 6 6 13 4 6 7 13 7 8 5 6 6 17 8 12 8 7 8 9 12 8 10 4 11 6 5 10 5 11 8 9 6 6 9 8 9 7 4 9 6 4 12 7 6 11 9 11 9 14 13 9 3 8 5 10 10 8 10 3 6 12 13 8 10 7 6 7 6 8 9 8 5 6 11 8 8 7 9 6 10 9 8 8 7 10 5 5 9 9 7 14 7 7