User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Thống Kê Tần Suất Lotto Theo Giải
Thống kê tần suất lotto rơi theo giải cho phép bạn dự đoán một cặp số vừa về ở một vị trí giải sau bao lâu sẽ xuất hiện lại (lotto rơi). Để dự đoán chính xác bạn cần kết hợp với bảng chu kỳ lotto rơi trong chương trình Chu kỳ lotto rơi theo giải.
Để xem thống kê trong giai đoạn nào bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày sao cho khoảng cách ngày giữa chúng không quá giới hạn ngày được xem, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc chính xác và mới nhất hàng ngày >> Soạn SMS: SKQ gửi 8177
Để lấy dự đoán 3 cặp lotto xác suất cao + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8577
Để lấy dự đoán 2 cặp lotto may mắn + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8677
Để lấy dự đoán 1 cặp lotto VIP + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8777
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 100 ngày
Xem toàn màn hình
Ngày\Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
2017-10-21     G41                             G36 G42           G61     G43 G56                   G35 G31       G62   G22   G11   G51               G32     G63     G52                       G21 G72 G74     G44   G54         G34 G55             G00        
2017-10-20                     G73   G56 G34   G22     G32 G44           G53   G63       G61 G00         G51 G21                     G54   G43             G55 G41         G74 G36 G62 G31   G35   G52     G71                             G11   G72                
2017-10-19                                                   G22 G52       G33 G00 G21   G55       G11         G34             G62   G51 G72                   G54 G53   G73       G71 G42 G74   G32     G44       G63 G31 G35                           G56   G36
2017-10-18     G62 G31           G11         G51                       G61           G71     G34     G44         G42                 G63 G32           G72 G41     G33   G54 G36   G55   G00     G21       G56                                 G22   G74      
2017-10-17             G44         G56 G33     G43               G35 G00               G54 G22                               G55   G21 G63     G11   G53       G71     G31 G62           G52 G32 G61     G73   G41           G34 G72       G51                    
2017-10-16   G73 G22         G52 G72       G11               G44     G34                   G51 G35 G55       G56               G42   G00     G61   G43 G21                 G54   G62                   G31 G36               G41           G32     G71 G33        
2017-10-15 G54     G71             G43           G11                         G42 G34 G31     G55           G32                 G73 G51 G22       G72         G74 G36           G33 G44         G63 G52               G35   G21 G00                            
2017-10-14     G61           G74 G21             G71     G11     G44                         G43 G53         G41             G56     G22     G54   G55               G32     G35       G62 G00 G34       G31   G52         G51           G36     G63       G33    
2017-10-13       G54 G63             G55   G11   G43   G62           G73 G52   G33   G00         G32   G42                                 G51   G36     G41                   G72     G35           G74           G21 G61   G56                 G34 G44       G22
2017-10-12         G00         G21 G32               G42         G74             G55           G22                 G36           G73               G51     G62       G52         G41 G56       G44 G54     G63 G53   G11                 G43   G35 G34        
2017-10-11   G71 G33       G56 G72   G44   G21 G43           G55           G42   G53   G31   G35 G34     G51                 G73         G62               G63 G52   G32           G54     G36             G22     G11                       G00     G41   G74        
2017-10-10                   G62   G11         G35             G43 G31           G56                   G21   G54         G73             G71 G32 G36 G41 G34 G63             G33   G74 G72   G00           G22         G55   G61   G52 G53                        
2017-10-09                               G56           G44 G21   G41 G31                       G00     G22 G62 G51         G73   G36     G33                       G32         G42         G34       G43         G54                 G74 G52 G72     G53 G55  
2017-10-08 G35 G00 G41 G53 G73       G21 G62                 G11           G42         G22   G56   G74               G63                         G36           G34 G32         G51                 G61             G43 G72       G52         G54       G44      
2017-10-07     G74   G34                 G42     G54               G00                 G62                                   G32 G31   G21 G36 G73   G41           G71 G35 G53 G56     G61   G11 G55   G51                 G43       G44   G22 G63     G33     G52    
2017-10-06 G32                 G00       G72   G42         G36   G53       G63   G21     G71             G35               G43     G31 G52                               G74       G73   G22 G61         G56 G11     G62 G34               G54   G55       G51 G33  
2017-10-05   G34           G72               G61         G56 G74         G22 G21   G36       G42                       G55 G43                               G41 G35       G11                 G31 G44             G62   G52         G73 G32 G53 G63 G71 G00   G33  
2017-10-04         G51 G56                         G74 G31 G52     G71               G44       G42             G54       G36       G62                   G72           G32         G34 G43 G73       G22   G00   G21     G61           G55     G63   G11        
2017-10-03     G35   G11                 G33     G55     G54         G32 G43 G22       G36 G53     G74     G41           G31     G44   G00   G21   G73 G62 G63 G72           G52           G51     G56   G34                                         G61            
2017-10-02           G72 G22 G00   G54   G36 G43 G53                             G11 G42       G32       G41     G33   G31                 G51 G34         G56       G74                                         G62     G55         G35               G21  
2017-10-01 G41 G54                             G42   G51 G35 G56   G33     G61 G21         G53         G22   G31         G32 G73     G43 G74                             G00         G55           G63                 G72             G34       G11          
2017-09-30   G72           G71                   G34   G11             G51   G36       G74   G00       G35 G33 G62               G54             G55             G42     G31 G73               G41                 G22     G52     G44   G21 G56              
2017-09-29   G44   G71   G55   G31         G35       G32 G73 G51       G52     G34       G41   G72       G22     G53                           G56         G11         G33       G00   G21   G42   G61       G74 G54                         G63                 G36
2017-09-28     G34               G71 G35           G51   G63   G43 G41   G53       G31     G33       G22                     G74   G55                     G73             G61         G56     G42     G11         G62   G52   G21 G44     G32     G54     G00      
2017-09-27   G22               G56             G34         G63               G62   G32   G31 G41         G54   G11       G55         G21 G71 G51       G43           G74   G33               G44   G52     G00     G35         G42                       G36 G53 G72
2017-09-26           G61   G62         G52 G71 G41   G63                     G56   G31 G22       G55           G32     G00                           G44 G21             G42                 G51 G35       G54           G43     G34 G11         G74 G73 G72     G33
2017-09-25         G42   G73     G36 G32 G34                               G22     G55         G35 G21     G00     G43       G72               G11                   G33     G51 G31     G56     G62                     G63             G53 G44     G54 G61   G74
2017-09-24       G55                 G71 G52 G53     G35           G43           G74   G22     G21 G42           G72                     G00     G51   G54 G34           G31               G61         G63                   G41               G11 G32 G36   G33
2017-09-23                           G63             G55 G33   G32             G41                           G42   G72       G53   G35   G21   G52       G56   G71         G11     G00   G22 G36   G73         G62         G43   G51           G54 G31     G34   G74
2017-09-22           G63   G56 G31 G22   G52   G44 G55               G21       G41                 G73 G62   G74 G42   G36     G34         G43           G54             G51     G32   G35         G71             G61             G11 G00                 G53     G33
Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Tổng số lần về 6 10 10 6 8 5 5 9 5 14 5 9 9 11 6 6 10 8 9 9 7 5 8 9 11 7 10 6 10 9 11 15 5 8 9 12 7 5 9 6 7 6 5 8 3 4 8 5 6 8 7 9 14 3 10 12 6 9 6 7 6 6 7 7 11 10 13 13 9 3 10 13 15 9 12 8 8 16 4 5 4 3 10 10 8 9 6 7 3 4 10 6 6 11 11 12 9 9 6 9