User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Thống Kê Tần Suất Lotto Theo Giải
Thống kê tần suất lotto rơi theo giải cho phép bạn dự đoán một cặp số vừa về ở một vị trí giải sau bao lâu sẽ xuất hiện lại (lotto rơi). Để dự đoán chính xác bạn cần kết hợp với bảng chu kỳ lotto rơi trong chương trình Chu kỳ lotto rơi theo giải.
Để xem thống kê trong giai đoạn nào bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày sao cho khoảng cách ngày giữa chúng không quá giới hạn ngày được xem, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc chính xác và mới nhất hàng ngày >> Soạn SMS: SKQ gửi 8177
Để lấy dự đoán 3 cặp lotto xác suất cao + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8577
Để lấy dự đoán 2 cặp lotto may mắn + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8677
Để lấy dự đoán 1 cặp lotto VIP + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8777
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 100 ngày
Xem toàn màn hình
Ngày\Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
2018-09-21 G56   G33 G72 G42           G36   G41 G54       G52       G00   G62           G73                       G53             G44 G43   G22 G51   G63 G11       G32               G31   G21     G61                     G71 G34           G35                  
2018-09-20                                                     G62   G61 G42   G34 G35       G32     G44   G74                           G54             G73 G43         G56           G22 G52   G31 G21     G63 G11           G53 G33 G36           G00     G51
2018-09-19                 G22         G34       G21     G56                   G62                   G11                 G42   G35   G53       G51         G72     G43       G63         G61     G00       G36 G74 G33       G32                        
2018-09-18 G43           G53       G34             G36   G74 G00           G61           G35   G71     G21 G11       G22     G41                   G62     G31         G33                     G51                           G32   G72 G56         G73 G52    
2018-09-17 G74     G71   G22       G36 G53   G33           G35             G56     G62           G32           G34     G00 G44                   G31                 G73               G54 G41       G52                     G61   G42         G11         G43
2018-09-16               G62               G42     G43   G52   G44 G31   G36 G53 G35   G21   G34   G22         G41       G11     G63                         G54     G33   G00                 G56     G71   G72         G74 G32       G51 G73                     G55
2018-09-15   G32 G53         G31     G43             G72 G42 G33       G34                 G21         G71               G36     G62               G54     G73 G55               G56   G11             G00 G74   G22     G52         G61   G44     G51 G63          
2018-09-14         G22           G36   G32 G73     G33 G51           G55         G53     G43   G63           G34             G21 G35   G56         G42                 G62 G44     G52       G74   G31           G41                 G00       G72     G54        
2018-09-13   G73                     G41               G22     G31 G74         G35           G11 G52           G44                     G32   G62             G00   G51         G42           G34     G33 G36     G53     G63       G43           G56   G61 G21  
2018-09-12     G52   G62 G31         G34 G56       G54           G36       G21   G11   G71         G72     G53   G41             G42               G32 G35 G00 G43   G61               G22                             G73     G55         G44             G33   G74
2018-09-11   G32   G51 G42     G55               G43         G54 G31           G22           G73     G71       G00         G52 G33   G11 G21               G61       G44           G53               G63   G62   G34 G41                           G35       G72  
2018-09-10               G31           G73           G33 G71       G35     G34 G63     G52       G43             G56 G54   G00 G72             G22         G55 G74 G62   G42                                               G11   G41   G36     G21     G44 G32    
2018-09-09   G33   G51         G21           G52 G31 G42 G43     G53     G71   G11 G41 G61   G36   G44                 G22           G55   G34     G62   G00 G63         G35           G32       G72   G73       G54             G74                                  
2018-09-08                   G22           G00   G21     G63 G31                     G32 G41         G56     G11           G33 G53       G44                   G43           G74   G73     G61 G62 G36                 G35   G54             G42            
2018-09-07             G62   G55 G56   G61       G33 G32     G22 G34                     G31     G11 G51     G21   G42   G74                 G44           G35 G36   G54               G41         G53     G72           G63   G71   G43 G52                   G00    
2018-09-06     G44   G42 G11       G31       G33                                         G22 G54                       G74       G55 G32 G36 G43     G72     G73       G00                         G21                   G61 G62 G34       G53            
2018-09-05 G71       G56 G74   G72                     G22             G61       G35   G73 G42     G11 G36       G55     G21     G54         G53 G41 G43           G33 G52                   G32 G34                         G63       G00 G31 G51           G44      
2018-09-04     G42   G44       G00 G72     G73   G52                   G63 G11                           G71       G22     G36   G21               G51         G33     G43             G41   G31   G56   G61 G53 G62                 G74     G54   G35   G34       G32
2018-09-03   G73   G11   G54   G72 G22   G31 G41 G44       G33                   G43 G53         G34 G71         G56   G63             G32   G00                 G62             G21       G36   G52                             G61         G51           G42    
2018-09-02           G35                       G52     G32   G73 G53                         G41       G00 G61   G42         G71       G31       G33               G56 G62       G63     G36   G74   G11         G54         G55 G21 G51           G72       G44 G22
2018-09-01                                       G00     G51             G21   G72   G31     G32   G35   G33       G53       G22 G36     G43         G42     G44   G56   G52   G34       G71       G54                 G74               G41   G73           G62
2018-08-31   G53         G54 G41 G72       G52     G74                           G33     G32   G34         G22 G51                       G62 G42     G63             G21 G55 G44   G00   G73                                   G36 G56     G31           G71   G11
2018-08-30               G22 G35 G11       G53     G56           G33   G51         G61   G36             G21 G63       G74 G44   G32                         G52 G00   G34         G41           G54           G73                           G43       G31 G42  
2018-08-29 G73         G54     G63   G51   G11         G62   G44                 G52           G72   G56             G22           G31       G41 G43               G34         G74     G21   G36 G55         G32                 G00 G33       G53 G42            
2018-08-28   G35 G31 G72                               G53 G44   G36 G33     G34 G00       G32         G42                 G56                     G74                                     G22 G71 G43     G63 G61   G21   G55         G41           G73      
2018-08-27 G36             G53   G21                   G33         G72     G55       G31     G43 G22     G74                     G42           G34   G62     G11     G61   G71                 G32           G44   G56     G73   G00                     G51  
2018-08-26 G56     G72 G21                   G61   G33                 G34                   G42   G71     G74         G35       G44 G31           G63 G11       G43   G22       G51                       G55   G00     G62   G73 G41   G32         G52          
2018-08-25         G52     G54         G21   G53           G74       G22               G43               G33         G72           G32 G73 G36   G35 G62   G41 G63 G00     G55             G11           G42         G34     G44                   G31       G71 G61
2018-08-24 G36                           G51   G22 G00     G21 G41 G61             G31       G43     G53 G55 G33   G52             G56                   G11           G44   G63 G71 G35                     G73 G62     G54   G32           G72                  
2018-08-23     G54     G62   G53         G71   G74 G32         G34       G56           G61 G36 G43     G00 G51 G55     G52           G22                   G72                           G31             G33         G63 G42     G35 G21   G11   G41                
Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Tổng số lần về 8 7 7 7 10 9 3 11 10 11 8 4 10 7 6 8 9 12 4 9 18 5 7 8 8 7 7 12 5 12 3 12 12 8 8 11 13 7 9 7 16 4 5 8 3 8 9 6 10 11 1 8 9 9 9 7 9 12 7 8 10 4 9 12 9 7 2 11 4 9 7 8 5 9 8 10 6 10 6 8 5 7 11 7 7 4 8 13 13 7 12 8 2 10 8 3 5 8 8 12