User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Thống Kê Tần Suất Lotto Theo Giải
Thống kê tần suất lotto rơi theo giải cho phép bạn dự đoán một cặp số vừa về ở một vị trí giải sau bao lâu sẽ xuất hiện lại (lotto rơi). Để dự đoán chính xác bạn cần kết hợp với bảng chu kỳ lotto rơi trong chương trình Chu kỳ lotto rơi theo giải.
Để xem thống kê trong giai đoạn nào bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày sao cho khoảng cách ngày giữa chúng không quá giới hạn ngày được xem, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc chính xác và mới nhất hàng ngày >> Soạn SMS: SKQ gửi 8177
Để lấy dự đoán 3 cặp lotto xác suất cao + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8577
Để lấy dự đoán 2 cặp lotto may mắn + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8677
Để lấy dự đoán 1 cặp lotto VIP + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8777
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 100 ngày
Xem toàn màn hình
Ngày\Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
2018-07-21                   G42     G53 G36 G61     G22                 G35     G52 G31 G73         G44   G32   G56   G74 G62       G63                   G33     G21               G00 G51 G55 G54                           G11       G34                    
2018-07-20       G54 G55                   G52   G31 G51   G44     G43 G74 G34   G33 G61       G56         G36     G72               G35   G00       G22   G53             G32                               G63                   G42     G41 G21     G11       G71
2018-07-19             G41 G22   G35           G55   G00 G62           G32       G54 G34           G63           G36       G61           G21                     G44   G43                   G56   G33                   G72   G11 G74             G51 G53    
2018-07-18   G35   G43                           G32     G44   G21         G36   G22 G42           G11 G74               G63       G51       G53     G56                 G54       G00             G62 G55     G41     G61                       G34   G31    
2018-07-17               G54   G35             G41 G74   G71       G00 G55             G33       G42       G11                     G43   G61           G53 G56 G52           G31           G62   G21 G36                       G32 G73         G22     G34 G44    
2018-07-16       G56     G73 G74                     G21             G34 G11     G51       G52 G44 G63     G55   G71 G62 G33                             G22     G61           G32       G72 G00 G36                       G54   G41       G43           G35 G31    
2018-07-15                   G61         G55     G63 G41   G62 G22   G51                         G31   G71   G00 G21     G53         G52         G32 G44   G72 G74                       G35     G34               G54     G43       G11   G56         G73   G42 G33  
2018-07-14                   G52     G62                 G51   G00 G53       G11   G55 G32   G72   G35               G42     G54   G43               G61                             G22       G31       G74   G41 G71 G33                     G21   G34      
2018-07-13   G00 G56       G51       G62       G43   G36 G32                                         G42               G73       G74       G31 G53           G22                                                   G33   G44   G41   G35   G21     G11  
2018-07-12   G43           G36 G34   G62           G55     G53   G32           G54           G11     G71     G61     G22               G31     G41             G73   G51     G00                 G21     G35 G42       G63 G52               G74   G33         G56  
2018-07-11     G42     G43   G56     G53                               G44   G31                                 G72 G51     G22   G41     G00   G11                       G21     G32 G35     G34                   G63       G33 G71     G54 G52 G61        
2018-07-10 G42           G73 G51     G33   G22     G34           G21 G43                 G54       G55         G56   G53           G36 G31         G71   G35 G00                 G32     G63           G41           G72 G11                       G52 G74        
2018-07-09 G11       G51 G56                       G35           G32           G54   G31     G43         G22 G21         G00     G74   G61             G62           G73   G41   G34   G55   G63 G42 G53             G33                         G71   G44        
2018-07-08       G73                 G11           G55           G34   G63   G42           G33   G41         G54             G31         G74   G22   G44 G53 G35   G61       G62   G32         G43 G36   G21 G52   G71                 G72                       G00
2018-07-07     G54             G11             G61             G62       G41     G32 G63                             G55                 G73 G33 G36   G21 G71 G42           G00   G35     G31 G53                 G56         G22 G34   G44             G72    
2018-07-06     G33               G43       G00               G62   G71       G31     G34                         G55         G41           G35 G36 G52                                   G73   G42       G51 G22   G53   G54 G21     G32       G11         G74
2018-07-05     G62   G55       G11           G34 G54     G74     G33 G43           G56 G51             G71       G44       G73   G31             G22         G41                   G35     G52                 G61     G21         G32             G00   G42 G36 G53
2018-07-04     G44       G31               G54   G32     G36 G22                             G53       G51             G74 G73           G62   G11       G41     G63 G33               G56           G21         G42                   G43     G00     G52  
2018-07-03         G52                 G21 G43         G33 G41           G56     G34 G00       G11 G73               G35 G51       G72     G44             G55 G53   G54   G36         G62                       G31     G42                 G32     G22        
2018-07-02     G11                   G72   G52       G22       G56         G32         G41 G33             G54 G34       G55   G43         G42       G61 G73           G35         G74     G53   G63 G71         G36         G62     G00     G51       G21       G31  
2018-07-01 G11 G56               G35 G74   G44         G00             G42         G36                       G33         G32   G61 G73               G71 G41 G63     G21   G52     G55           G62         G31             G43 G72           G34   G53 G54 G22      
2018-06-30           G34 G41                   G32               G61 G54 G22       G42     G53                 G00 G11                 G62 G73 G44                                       G55 G51 G33       G63               G52       G35 G74   G21     G43 G31
2018-06-29   G31 G63   G35 G62     G32           G22 G56     G54               G52     G71                         G42     G34       G43   G72 G55         G21 G11                           G44         G53 G61 G73 G51     G00   G41       G33               G36    
2018-06-28     G61 G11 G31           G73 G56     G36   G33 G21                         G32 G52     G72                             G54 G44     G62                   G51             G34   G35 G55   G71         G43 G74                   G53     G00         G22
2018-06-27   G32 G21               G44           G55         G36                       G61           G53   G56 G11         G52   G73                 G71             G51             G63   G22               G31 G41 G35         G43     G33       G72   G00 G34
2018-06-26         G32 G52       G34             G41     G71     G44                   G56     G73           G63         G36   G74             G51 G72       G35     G31   G61           G33           G53         G11 G43   G54             G00 G21            
2018-06-25     G42   G73                 G44       G55               G52   G43       G36     G11         G63 G54     G74                   G71     G33     G22       G62 G21   G34         G35 G56             G61   G31   G00         G41   G32   G51 G72            
2018-06-24   G63     G31 G71           G11     G43 G32 G61           G72         G53   G74             G36 G73   G34                   G00                   G33                         G62         G44 G35     G55 G22         G51 G42 G54   G52 G21     G56   G41    
2018-06-23 G31     G54                                     G41               G44 G35 G21         G43   G52     G71   G51                 G32             G36   G61   G22     G63             G11 G53 G55       G33           G74     G34     G56       G00      
2018-06-22 G56       G62         G63               G33             G31         G36 G32       G42   G41     G43         G34 G21           G72             G11                 G35 G51 G74 G71             G52 G55         G00 G22               G44     G73     G54  
Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Tổng số lần về 7 8 12 7 11 6 7 9 4 9 8 2 7 3 14 7 14 12 7 6 5 8 10 8 9 3 8 8 8 12 11 15 3 7 8 9 9 3 4 14 10 8 8 5 8 8 9 5 8 11 5 5 4 11 7 10 11 12 9 10 7 6 7 7 4 8 4 7 7 7 6 14 11 7 8 12 5 8 7 4 9 7 13 10 6 6 5 9 9 11 7 5 13 8 9 16 8 10 9 8