User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem. Lấy kết quả xổ số Miền Trung chính xác và mới nhất hàng ngày >> Soạn SMS: SKQ Mã tỉnh gửi 8177

Dưới đây là bảng mã tỉnh xổ số miền Trung.

BDH(Bình Định), DNG(Đà Nẵng), DNO(Đắc Nông ), DLK(DaklaK), GL(Gia Lai),
KH(Khánh Hoà), KT(Kon Tum), NT(Ninh Thuận), PY(Phú Yên), QB(Quảng Bình),
QNM(Quảng Nam), QNI(Quảng Ngãi), QT(Quảng trị), TTH(Thừa Thiên Huế)

Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 20 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 54,67,19,01,76,74,89,74,14,72,16,25,51,31,06,24,70,53
Giải đặc biệt
874854
Giải nhất
62267
Giải nhì
64119
Giải ba
08901 - 70976
Giải tư
94874 - 58089 - 93474 - 15514 - 63872 - 36716 - 00925
Giải năm
6651
Giải sáu
9631 - 0306 - 8224
Giải bẩy
470
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 6
4 6 9
4 5
1

1 3 4
7
0 2 4 4 6
9

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 13 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 31,05,20,40,33,63,12,84,98,87,54,31,14,10,44,05,67,29
Giải đặc biệt
020031
Giải nhất
62105
Giải nhì
25120
Giải ba
00640 - 26333
Giải tư
34063 - 49812 - 73084 - 63198 - 43487 - 68154 - 17031
Giải năm
9914
Giải sáu
1510 - 9344 - 3805
Giải bẩy
567
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 5
0 2 4
0 9
1 1 3
0 4
4
3 7

4 7
8

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 06 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 65,07,21,39,71,05,47,12,07,09,19,32,26,85,89,40,50,61
Giải đặc biệt
164965
Giải nhất
64307
Giải nhì
42121
Giải ba
29839 - 36171
Giải tư
21705 - 29147 - 82212 - 55107 - 16109 - 89919 - 83832
Giải năm
4026
Giải sáu
2685 - 5289 - 8540
Giải bẩy
650
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 7 7 9
2 9
1 6
2 9
0 7
0
1 5
1
5 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 29 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 99,14,67,85,71,96,69,61,33,35,54,12,10,76,18,42,12,26
Giải đặc biệt
780699
Giải nhất
20614
Giải nhì
64167
Giải ba
01985 - 57471
Giải tư
67396 - 19469 - 62761 - 81633 - 41935 - 40454 - 09912
Giải năm
9910
Giải sáu
9576 - 7118 - 8142
Giải bẩy
512
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0 2 2 4 8
6
3 5
2
4
1 7 9
1 6
5
6 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 22 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 66,15,82,46,75,51,33,49,10,77,68,76,07,33,14,44,79,78
Giải đặc biệt
636066
Giải nhất
95315
Giải nhì
63182
Giải ba
08546 - 28175
Giải tư
21951 - 43233 - 38849 - 54610 - 20277 - 60068 - 12076
Giải năm
4207
Giải sáu
3333 - 5014 - 3744
Giải bẩy
379
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0 4 5

3 3
4 6 9
1
6 8
5 6 7 8 9
2

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 15 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 50,42,29,19,88,01,88,09,93,16,93,63,46,03,69,29,32,34
Giải đặc biệt
066250
Giải nhất
13442
Giải nhì
76329
Giải ba
74019 - 92388
Giải tư
07901 - 49288 - 55109 - 02693 - 42416 - 96393 - 98763
Giải năm
0946
Giải sáu
9003 - 1069 - 9829
Giải bẩy
432
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 3 9
6 9
9 9
2 4
2 6
0
3 9

8 8
3 3

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 08 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 22,87,99,10,63,26,55,25,39,19,30,34,92,31,54,15,10,45
Giải đặc biệt
321622
Giải nhất
08387
Giải nhì
70399
Giải ba
81510 - 75463
Giải tư
62926 - 51555 - 27625 - 67539 - 16319 - 59930 - 35634
Giải năm
9092
Giải sáu
4331 - 3354 - 8915
Giải bẩy
910
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0 0 5 9
2 5 6
0 1 4 9
5
4 5
3

7
2 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 01 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 95,74,11,39,67,21,79,64,40,25,23,28,95,70,69,88,76,38
Giải đặc biệt
113395
Giải nhất
93074
Giải nhì
79711
Giải ba
52539 - 56867
Giải tư
77621 - 12579 - 16064 - 49140 - 70325 - 47523 - 14228
Giải năm
3795
Giải sáu
3370 - 9869 - 7788
Giải bẩy
276
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1
1 3 5 8
8 9
0

4 7 9
0 4 6 9
8
5 5

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 25 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 12,86,11,67,52,42,60,97,97,63,79,39,97,26,60,61,07,71
Giải đặc biệt
219012
Giải nhất
07586
Giải nhì
41611
Giải ba
06567 - 22252
Giải tư
07842 - 68660 - 29897 - 86497 - 56663 - 19279 - 76739
Giải năm
7297
Giải sáu
2426 - 5060 - 2661
Giải bẩy
007
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
1 2
6
9
2
2
0 0 1 3 7
1 9
6
7 7 7

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 18 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 85,28,62,11,63,09,35,90,21,53,27,11,43,30,24,71,10,40
Giải đặc biệt
249385
Giải nhất
78828
Giải nhì
14162
Giải ba
82411 - 96163
Giải tư
27709 - 40835 - 01490 - 79521 - 57653 - 25227 - 88511
Giải năm
3843
Giải sáu
6430 - 8224 - 7471
Giải bẩy
510
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
0 1 1
1 4 7 8
0 5
0 3
3
2 3
1
5
0

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 11 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 57,30,93,88,51,82,35,24,76,22,26,76,04,37,05,78,40,67
Giải đặc biệt
784857
Giải nhất
64030
Giải nhì
75393
Giải ba
84888 - 45451
Giải tư
58182 - 76335 - 93524 - 89476 - 10222 - 01726 - 20676
Giải năm
8704
Giải sáu
6937 - 2105 - 0778
Giải bẩy
340
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 5

2 4 6
0 5 7
0
1 7
7
6 6 8
2 8
3

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 04 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 09,42,45,28,74,15,11,42,55,65,53,98,52,84,81,17,42,76
Giải đặc biệt
964609
Giải nhất
33242
Giải nhì
75045
Giải ba
00028 - 96174
Giải tư
71015 - 62511 - 64342 - 30655 - 83665 - 75753 - 79398
Giải năm
4052
Giải sáu
1484 - 3481 - 2117
Giải bẩy
942
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
1 5 7
8

2 2 2 5
2 3 5
5
4 6
1 4
8

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 28 tháng 07 năm 2017

2 số cuối: 94,32,14,48,04,03,38,08,88,29,58,11,73,66,29,81,51,36
Giải đặc biệt
194094
Giải nhất
01032
Giải nhì
52114
Giải ba
81848 - 63804
Giải tư
73003 - 78938 - 62508 - 29788 - 86429 - 30458 - 86611
Giải năm
9773
Giải sáu
9066 - 3829 - 9381
Giải bẩy
051
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 4 8
1 4
9 9
2 6 8
8
1 8
6
3
1 8
4

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 21 tháng 07 năm 2017

2 số cuối: 08,59,35,51,15,32,34,95,88,39,48,23,18,85,69,15,88,94
Giải đặc biệt
617008
Giải nhất
05559
Giải nhì
57135
Giải ba
63351 - 64915
Giải tư
97132 - 54234 - 27395 - 66888 - 69139 - 59248 - 95323
Giải năm
5618
Giải sáu
8285 - 3569 - 6015
Giải bẩy
088
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
5 5 8
3
2 4 5 9
8
1 9
9

5 8 8
4 5

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 14 tháng 07 năm 2017

2 số cuối: 42,05,24,60,52,13,37,95,98,74,51,19,56,92,46,52,23,43
Giải đặc biệt
897842
Giải nhất
17405
Giải nhì
28724
Giải ba
32560 - 79152
Giải tư
07113 - 59137 - 52595 - 75298 - 33874 - 06551 - 14219
Giải năm
3456
Giải sáu
3792 - 1146 - 8352
Giải bẩy
823
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
3 9
3 4
7
2 3 6
1 2 2 6
0
4

2 5 8

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 07 tháng 07 năm 2017

2 số cuối: 66,61,41,47,09,60,31,08,87,28,87,50,03,10,52,78,95,56
Giải đặc biệt
650366
Giải nhất
14661
Giải nhì
03141
Giải ba
52847 - 94809
Giải tư
51360 - 17531 - 64608 - 72787 - 13928 - 36387 - 28550
Giải năm
6803
Giải sáu
7710 - 2152 - 4378
Giải bẩy
595
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 8 9
0
8
1
1 7
0 2 6
0 1 6
8
7 7
5

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 30 tháng 06 năm 2017

2 số cuối: 25,90,05,11,53,79,85,71,74,63,62,10,14,54,61,01,66,25
Giải đặc biệt
054825
Giải nhất
06690
Giải nhì
51205
Giải ba
07311 - 35553
Giải tư
66479 - 69085 - 17271 - 71574 - 53363 - 47562 - 63610
Giải năm
5314
Giải sáu
1854 - 6061 - 8101
Giải bẩy
766
Giải tám
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 5
0 1 4
5 5


3 4
1 2 3 6
1 4 9
5
0

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 23 tháng 06 năm 2017

2 số cuối: 88,63,03,12,08,03,53,15,56,90,38,69,66,45,86,65,44,85
Giải đặc biệt
565488
Giải nhất
36863
Giải nhì
07403
Giải ba
31912 - 01308
Giải tư
07103 - 03153 - 14615 - 42156 - 89090 - 84038 - 23769
Giải năm
9666
Giải sáu
7645 - 3186 - 7665
Giải bẩy
944
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 3 8
2 5

8
4 5
3 6
3 5 6 9

5 6 8
0

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 16 tháng 06 năm 2017

2 số cuối: 98,14,37,06,20,15,89,89,80,02,38,60,90,76,27,60,356,41
Giải đặc biệt
737983
Giải nhất
74214
Giải nhì
04837
Giải ba
01706 - 40820
Giải tư
50215 - 58889 - 15789 - 55080 - 76902 - 10838 - 05060
Giải năm
3690
Giải sáu
0676 - 0127 - 2460
Giải bẩy
356
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 6
4 5
0 7
7 8 5
1

0 0
6
0 9 9
0 8

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 09 tháng 06 năm 2017

2 số cuối: 76,44,40,44,21,25,50,32,00,19,72,45,36,30,31,15,928,03
Giải đặc biệt
754769
Giải nhất
20644
Giải nhì
52640
Giải ba
55744 - 60921
Giải tư
80325 - 46350 - 21032 - 92900 - 89019 - 46272 - 88845
Giải năm
5436
Giải sáu
8630 - 3631 - 2315
Giải bẩy
928
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3
5 9
1 5
0 1 2 6
0 4 4 5
0

2 6

2

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 02 tháng 06 năm 2017

2 số cuối: 83,31,54,64,87,86,81,33,17,48,68,68,62,03,72,46,403,85
Giải đặc biệt
213839
Giải nhất
82031
Giải nhì
76054
Giải ba
12264 - 73887
Giải tư
69886 - 76981 - 26633 - 18517 - 55748 - 23868 - 23868
Giải năm
1962
Giải sáu
8603 - 4472 - 4746
Giải bẩy
403
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
7

1 3
6 8 0
4
2 4 8 8
2
1 3 5 6 7

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 26 tháng 05 năm 2017

2 số cuối: 27,41,92,95,09,31,41,41,87,43,96,02,52,92,84,05,45,05
Giải đặc biệt
925327
Giải nhất
84241
Giải nhì
35592
Giải ba
97995 - 27409
Giải tư
73831 - 55741 - 25441 - 88687 - 70543 - 52696 - 33802
Giải năm
0252
Giải sáu
0692 - 0684 - 5305
Giải bẩy
945
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 5 5 9

7
1
1 1 1 3 5
2


4 7
2 2 5 6

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 19 tháng 05 năm 2017

2 số cuối: 71,98,29,52,84,53,26,32,37,52,36,51,58,11,38,63,96,65
Giải đặc biệt
762471
Giải nhất
45898
Giải nhì
31829
Giải ba
24752 - 17384
Giải tư
98953 - 11526 - 45132 - 58937 - 88252 - 56036 - 36751
Giải năm
3858
Giải sáu
2511 - 8638 - 1563
Giải bẩy
596
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1
6 9
2 6 7 8

1 2 2 3 8
3 5
1
4
6 8

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 12 tháng 05 năm 2017

2 số cuối: 10,37,59,02,38,62,50,43,10,61,96,14,92,52,11,12,72,93
Giải đặc biệt
539810
Giải nhất
58237
Giải nhì
81259
Giải ba
77302 - 46638
Giải tư
87262 - 53750 - 53643 - 30010 - 53661 - 27096 - 26414
Giải năm
3192
Giải sáu
3352 - 8811 - 1712
Giải bẩy
672
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0 0 1 2 4

7 8
3
0 2 9
1 2
2

2 3 6

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 05 tháng 05 năm 2017

2 số cuối: 32,77,44,49,30,60,12,82,10,36,47,18,74,65,74,23,12,52
Giải đặc biệt
094332
Giải nhất
92477
Giải nhì
58844
Giải ba
62149 - 73330
Giải tư
78560 - 26212 - 57682 - 78810 - 15136 - 24747 - 85118
Giải năm
7674
Giải sáu
8765 - 9174 - 8423
Giải bẩy
412
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0 2 2 8
3
0 2 6
4 7 9
2
0 5
4 4 7
2

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 28 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 61,72,50,81,74,92,43,53,11,05,64,21,75,92,86,84,94,83
Giải đặc biệt
555461
Giải nhất
77772
Giải nhì
81250
Giải ba
94881 - 08674
Giải tư
66392 - 87143 - 31353 - 07111 - 88705 - 35464 - 88521
Giải năm
1075
Giải sáu
0292 - 1086 - 6884
Giải bẩy
194
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
1
1

3
0 3
1 4
2 4 5
1 3 4 6
2 2 4

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 14 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 24,06,25,83,68,54,98,73,83,73,77,66,26,08,44,07,737,27
Giải đặc biệt
023241
Giải nhất
20206
Giải nhì
97025
Giải ba
96083 - 76768
Giải tư
11254 - 28398 - 97973 - 74783 - 21173 - 85377 - 37466
Giải năm
9826
Giải sáu
8708 - 8344 - 3607
Giải bẩy
737
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 7 8

4 5 6 7

4
4
6 8
3 3 7 3
3 3
8

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 07 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 34,32,40,74,83,46,45,58,53,72,20,88,77,67,67,11,305,33
Giải đặc biệt
518341
Giải nhất
15132
Giải nhì
20740
Giải ba
72774 - 02583
Giải tư
09946 - 07345 - 16958 - 36853 - 05272 - 04620 - 57988
Giải năm
9477
Giải sáu
0467 - 8867 - 9311
Giải bẩy
305
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1
0
2 3 4 0
0 5 6
3 8
7 7
2 4 7
3 8

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 31 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 19,51,49,41,43,26,07,07,31,87,28,42,96,75,48,32,55,68
Giải đặc biệt
16719
Giải nhất
12051
Giải nhì
44849
Giải ba
04741 - 10743
Giải tư
35426 - 96407 - 45507 - 56231 - 29087 - 26328 - 77542
Giải năm
4396
Giải sáu
4375 - 0048 - 7732
Giải bẩy
455
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7 7
9
6 8
1 2
1 2 3 8 9
1 5
8
5
7
6