User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Bảng Đặc Biệt Tuần Theo Bộ Số
Để xem giải đặc biệt tuần theo tổng ở các khoảng thời gian khác nhau bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, cuối cùng bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem. Bảng đặc biệt tuần theo tổng giúp bạn phán đoán tổng nào sắp ra.

Diễn giải về bộ số:
- Bóng của các số là: 0 <-> 5, 1 <-> 6, 2 <-> 7, 3 <-> 8, 4 <-> 9
- Cách tạo bộ số: từ một cặp số nguyên ban đầu ta lấy cả bóng của nó rồi ghép đảo đi đảo lại tạo thành một bộ số
- Tất cả có 15 bộ số sau: 00, 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 33, 34, 44
- VD: bộ 01 sau khi lấy bóng và ghép đảo đi đảo lại ta được các cặp số sau: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65.

Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2000 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 360 ngày
 
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT TUẦN THEO BỘ SỐ CỦA KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bẩy Chủ Nhật
99368
13
32047
24
02541
14
47202
02
58339
34
59924
24
81691
14
25/04/2022 26/04/2022 27/04/2022 28/04/2022 29/04/2022 30/04/2022 01/05/2022
94479
24
48243
34
79110
01
78054
04
20116
11
73301
01
51139
34
02/05/2022 03/05/2022 04/05/2022 05/05/2022 06/05/2022 07/05/2022 08/05/2022
05659
04
35106
01
27724
24
55065
01
29436
13
30775
02
93649
44
09/05/2022 10/05/2022 11/05/2022 12/05/2022 13/05/2022 14/05/2022 15/05/2022
17713
13
58553
03
69049
44
49968
13
78195
04
85198
34
24547
24
16/05/2022 17/05/2022 18/05/2022 19/05/2022 20/05/2022 21/05/2022 22/05/2022
29213
13
97218
13

23/05/2022 24/05/2022