User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Bảng Đặc Biệt Tuần Theo Bộ Số
Để xem giải đặc biệt tuần theo tổng ở các khoảng thời gian khác nhau bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, cuối cùng bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem. Bảng đặc biệt tuần theo tổng giúp bạn phán đoán tổng nào sắp ra.

Diễn giải về bộ số:
- Bóng của các số là: 0 <-> 5, 1 <-> 6, 2 <-> 7, 3 <-> 8, 4 <-> 9
- Cách tạo bộ số: từ một cặp số nguyên ban đầu ta lấy cả bóng của nó rồi ghép đảo đi đảo lại tạo thành một bộ số
- Tất cả có 15 bộ số sau: 00, 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 33, 34, 44
- VD: bộ 01 sau khi lấy bóng và ghép đảo đi đảo lại ta được các cặp số sau: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65.

Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2000 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 360 ngày
 
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT TUẦN THEO BỘ SỐ CỦA KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bẩy Chủ Nhật


67246
14
66819
14
75371
12
33487
23
77471
12
02/11/2022 03/11/2022 04/11/2022 05/11/2022 06/11/2022
04067
12
66130
03
57765
01
71610
01
81736
13
78611
11
96305
00
07/11/2022 08/11/2022 09/11/2022 10/11/2022 11/11/2022 12/11/2022 13/11/2022
12834
34
91006
01
50578
23
05776
12
32592
24
66534
34
80770
02
14/11/2022 15/11/2022 16/11/2022 17/11/2022 18/11/2022 19/11/2022 20/11/2022
52091
14
30529
24
47779
24
75996
14
36819
14
67896
14
67857
02
21/11/2022 22/11/2022 23/11/2022 24/11/2022 25/11/2022 26/11/2022 27/11/2022
65507
02
25380
03
98112
12
52770
0228/11/2022 29/11/2022 30/11/2022 01/12/2022