User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Bảng Đặc Biệt Tuần Theo Bộ Số
Để xem giải đặc biệt tuần theo tổng ở các khoảng thời gian khác nhau bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, cuối cùng bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem. Bảng đặc biệt tuần theo tổng giúp bạn phán đoán tổng nào sắp ra.

Diễn giải về bộ số:
- Bóng của các số là: 0 <-> 5, 1 <-> 6, 2 <-> 7, 3 <-> 8, 4 <-> 9
- Cách tạo bộ số: từ một cặp số nguyên ban đầu ta lấy cả bóng của nó rồi ghép đảo đi đảo lại tạo thành một bộ số
- Tất cả có 15 bộ số sau: 00, 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 33, 34, 44
- VD: bộ 01 sau khi lấy bóng và ghép đảo đi đảo lại ta được các cặp số sau: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65.

Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2000 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 360 ngày
 
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT TUẦN THEO BỘ SỐ CỦA KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bẩy Chủ Nhật
51678
23
92408
03
21694
44
24/09/2021 25/09/2021 26/09/2021
73011
11
03234
34
76477
22
45811
11
31220
02
37377
22
20681
13
27/09/2021 28/09/2021 29/09/2021 30/09/2021 01/10/2021 02/10/2021 03/10/2021
45747
24
73967
12
82245
04
97469
14
43550
00
31156
01
06085
03
04/10/2021 05/10/2021 06/10/2021 07/10/2021 08/10/2021 09/10/2021 10/10/2021
72142
24
05618
13
49522
22
04019
14
64218
13
66067
12
24640
04
11/10/2021 12/10/2021 13/10/2021 14/10/2021 15/10/2021 16/10/2021 17/10/2021
11609
04
86847
24
56449
44
93188
33
56628
23
73125
02

18/10/2021 19/10/2021 20/10/2021 21/10/2021 22/10/2021 23/10/2021