User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Bảng Đặc Biệt Tuần Theo Bộ Số
Để xem giải đặc biệt tuần theo tổng ở các khoảng thời gian khác nhau bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, cuối cùng bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem. Bảng đặc biệt tuần theo tổng giúp bạn phán đoán tổng nào sắp ra.

Diễn giải về bộ số:
- Bóng của các số là: 0 <-> 5, 1 <-> 6, 2 <-> 7, 3 <-> 8, 4 <-> 9
- Cách tạo bộ số: từ một cặp số nguyên ban đầu ta lấy cả bóng của nó rồi ghép đảo đi đảo lại tạo thành một bộ số
- Tất cả có 15 bộ số sau: 00, 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 33, 34, 44
- VD: bộ 01 sau khi lấy bóng và ghép đảo đi đảo lại ta được các cặp số sau: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65.

Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2000 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 360 ngày
 
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT TUẦN THEO BỘ SỐ CỦA KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bẩy Chủ Nhật


90667
12
26/04/2020
77561
11
69063
13
97298
34
06702
02
29166
11
82632
23
08247
24
27/04/2020 28/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 01/05/2020 02/05/2020 03/05/2020
36662
12
56872
22
03336
13
83382
23
67241
14
71770
02
32765
01
04/05/2020 05/05/2020 06/05/2020 07/05/2020 08/05/2020 09/05/2020 10/05/2020
02419
14
35009
04
12795
04
33963
13
41795
04
75146
14
76380
03
11/05/2020 12/05/2020 13/05/2020 14/05/2020 15/05/2020 16/05/2020 17/05/2020
44554
04
96600
00
51265
01
58738
33
27298
34
98991
14
81779
24
18/05/2020 19/05/2020 20/05/2020 21/05/2020 22/05/2020 23/05/2020 24/05/2020
67211
11


25/05/2020