User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Bảng Đặc Biệt Tuần Theo Bộ Số
Để xem giải đặc biệt tuần theo tổng ở các khoảng thời gian khác nhau bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, cuối cùng bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem. Bảng đặc biệt tuần theo tổng giúp bạn phán đoán tổng nào sắp ra.

Diễn giải về bộ số:
- Bóng của các số là: 0 <-> 5, 1 <-> 6, 2 <-> 7, 3 <-> 8, 4 <-> 9
- Cách tạo bộ số: từ một cặp số nguyên ban đầu ta lấy cả bóng của nó rồi ghép đảo đi đảo lại tạo thành một bộ số
- Tất cả có 15 bộ số sau: 00, 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 33, 34, 44
- VD: bộ 01 sau khi lấy bóng và ghép đảo đi đảo lại ta được các cặp số sau: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65.

Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2000 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 360 ngày
 
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT TUẦN THEO BỘ SỐ CỦA KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bẩy Chủ Nhật78708
03
37223
23
31424
24
57404
04
23/12/2021 24/12/2021 25/12/2021 26/12/2021
56903
03
04703
03
13977
22
62033
33
24147
24
10676
12
93494
44
27/12/2021 28/12/2021 29/12/2021 30/12/2021 31/12/2021 01/01/2022 02/01/2022
37061
11
46330
03
10619
14
98437
23
33657
02
98969
14
93093
34
03/01/2022 04/01/2022 05/01/2022 06/01/2022 07/01/2022 08/01/2022 09/01/2022
08845
04
55427
22
88903
03
46638
33
87219
14
20222
22
55431
13
10/01/2022 11/01/2022 12/01/2022 13/01/2022 14/01/2022 15/01/2022 16/01/2022
88041
14
46384
34
76930
03
71085
03
78645
04


17/01/2022 18/01/2022 19/01/2022 20/01/2022 21/01/2022