Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày sao cho khoảng cách ngày giữa chúng không quá 30 ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Lấy kết quả xổ số Miền Bắc chính xác và mới nhất hàng ngày >> Soạn SMS: SKQ gửi 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay
Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 30 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 04,32,20,37,23,86,23,16,45,18,12,64,85,75,94,39,29,40,13,70,74,36,42,17,95,41,89
Giải đặc biệt
11504
Giải nhất
13132
Giải nhì
43820
11937
Giải ba
91023
02686
33623
25816
44645
58918
Giải tư
9812
8664
1685
4375
Giải năm
6194
6939
9829
3640
4213
8870
Giải sáu
374
236
642
Giải bẩy
17
95
41
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
2 3 6 7 8
0 3 3 9
2 6 7 9
0 1 2 5

4
0 4 5
5 6 9
4 5

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 29 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 67,13,44,17,68,10,66,56,73,74,95,91,32,56,33,80,16,98,41,16,61,16,03,60,85,39,71
Giải đặc biệt
86367
Giải nhất
69313
Giải nhì
57644
99117
Giải ba
57068
01410
71666
59756
37373
20474
Giải tư
6395
5291
5632
3556
Giải năm
2533
5880
4616
8998
7741
1916
Giải sáu
961
316
203
Giải bẩy
60
85
39
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0 3 6 6 6 7

2 3 9
1 4
6 6
0 1 6 7 8
1 3 4
0 5
1 5 8

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 28 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 28,68,02,38,52,32,78,04,66,91,99,99,82,37,81,74,17,44,81,43,20,26,67,30,22,92,01
Giải đặc biệt
66228
Giải nhất
20468
Giải nhì
52302
81938
Giải ba
80052
98632
60778
43904
23666
29291
Giải tư
9299
7599
3882
4937
Giải năm
8481
5974
4117
4744
3181
7043
Giải sáu
520
126
567
Giải bẩy
30
22
92
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2 4
7
0 2 6 8
0 2 7 8
3 4
2
6 7 8
4 8
1 1 2
1 2 9 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 30,31,84,17,42,74,07,05,72,85,88,58,19,96,53,38,00,30,33,08,89,36,16,91,85,30,55
Giải đặc biệt
83230
Giải nhất
27431
Giải nhì
64284
25717
Giải ba
00542
39074
03807
48505
81972
52585
Giải tư
3688
5158
4819
5996
Giải năm
1953
7838
0600
4430
1433
9408
Giải sáu
989
736
316
Giải bẩy
91
85
30
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 5 7 8
6 7 9

0 0 0 1 3 6 8
2
3 5 8

2 4
4 5 5 8 9
1 6

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 26 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 65,64,17,22,70,09,23,89,71,34,02,73,63,66,66,78,88,10,60,46,95,60,44,30,52,63,13
Giải đặc biệt
57765
Giải nhất
81664
Giải nhì
81817
24222
Giải ba
29370
84409
04923
57889
07071
93934
Giải tư
4102
2973
6263
6666
Giải năm
8566
3378
2688
1310
3160
6446
Giải sáu
895
560
344
Giải bẩy
30
52
63
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 9
0 3 7
2 3
0 4
4 6
2
0 0 3 3 4 5 6 6
0 1 3 8
8 9
5

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 73,74,49,99,18,79,58,73,68,59,43,84,72,95,50,85,90,64,17,56,14,30,14,74,22,98,97
Giải đặc biệt
32273
Giải nhất
26774
Giải nhì
47449
00099
Giải ba
42018
44879
34758
02573
53468
78759
Giải tư
1143
4584
9372
9795
Giải năm
3750
9885
2890
9364
0917
2156
Giải sáu
114
430
214
Giải bẩy
74
22
98
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4 4 7 8
2
0
3 9
0 6 8 9
4 8
2 3 3 4 4 9
4 5
0 5 7 8 9

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 24 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 57,79,69,85,41,54,56,04,83,85,52,95,44,40,56,49,49,52,02,06,46,59,35,72,04,96,01
Giải đặc biệt
48657
Giải nhất
92279
Giải nhì
26169
82385
Giải ba
98841
13954
79256
94604
99283
70785
Giải tư
1952
2895
1644
0040
Giải năm
0056
2149
4349
9152
6702
9706
Giải sáu
946
859
135
Giải bẩy
72
04
96
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2 4 4 6


5
0 1 4 6 9 9
2 2 4 6 6 7 9
9
2 9
3 5 5
5 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 83,36,56,69,90,74,05,57,70,54,78,64,18,97,61,94,60,84,72,07,91,84,46,46,34,28,91
Giải đặc biệt
45483
Giải nhất
75836
Giải nhì
51256
95469
Giải ba
48390
14974
09605
98957
76070
37554
Giải tư
0178
8464
7318
4497
Giải năm
4361
8794
1660
2984
2372
1407
Giải sáu
191
984
646
Giải bẩy
46
34
28
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 7
8
8
4 6
6 6
4 6 7
0 1 4 9
0 2 4 8
3 4 4
0 1 1 4 7

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 22 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 98,37,63,29,44,50,67,97,74,22,42,60,68,69,57,26,04,46,19,94,13,79,57,16,56,29,44
Giải đặc biệt
08798
Giải nhất
75337
Giải nhì
28963
26229
Giải ba
39544
19950
42567
81097
15774
11622
Giải tư
1142
2860
5468
4869
Giải năm
8457
1226
2904
5946
4619
0294
Giải sáu
613
479
357
Giải bẩy
16
56
29
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
3 6 9
2 6 9 9
7
2 4 4 6
0 6 7 7
0 3 7 8 9
4 9

4 7 8

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 21 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 64,33,31,34,51,00,33,86,62,36,26,54,48,15,68,63,37,85,20,12,57,18,32,61,09,39,59
Giải đặc biệt
81664
Giải nhất
40033
Giải nhì
18931
74834
Giải ba
84351
11200
19833
22886
94162
32936
Giải tư
2426
4054
2848
1715
Giải năm
7368
9863
8037
9985
1320
5112
Giải sáu
657
518
832
Giải bẩy
61
09
39
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 9
2 5 8
0 6
1 2 3 3 4 6 7 9
8
1 4 7 9
1 2 3 4 8

5 6


Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 92,77,60,83,29,38,99,90,63,42,79,04,41,48,09,05,10,22,52,32,17,12,82,29,54,10,42
Giải đặc biệt
24192
Giải nhất
24877
Giải nhì
69360
66583
Giải ba
07529
77038
85099
32290
94963
23842
Giải tư
6979
7304
7041
4748
Giải năm
6909
5405
4710
9722
2752
1632
Giải sáu
617
012
182
Giải bẩy
29
54
10
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 5 9
0 0 2 7
2 9 9
2 8
1 2 2 8
2 4
0 3
7 9
2 3
0 2 9

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 19 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 03,04,33,70,21,56,46,56,56,91,26,33,56,48,34,63,61,08,62,43,62,92,34,04,72,23,96
Giải đặc biệt
86903
Giải nhất
51904
Giải nhì
86833
22870
Giải ba
85621
16256
18746
84156
68556
38891
Giải tư
3826
9033
6756
8348
Giải năm
9234
5163
4061
7108
1862
5943
Giải sáu
562
892
334
Giải bẩy
04
72
23
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 4 4 8

1 3 6
3 3 4 4
3 6 8
6 6 6 6
1 2 2 3
0 2

1 2 6

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 70,44,60,08,99,26,23,96,95,74,22,79,31,02,34,03,47,37,88,27,97,79,81,44,97,13,93
Giải đặc biệt
57570
Giải nhất
25444
Giải nhì
05260
51308
Giải ba
14099
69326
17323
52596
06495
47274
Giải tư
1522
2679
3931
2502
Giải năm
2734
6503
6147
0437
5088
0227
Giải sáu
897
979
581
Giải bẩy
44
97
13
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3 8
3
2 3 6 7
1 4 7
4 4 7

0
0 4 9 9
1 8
3 5 6 7 7 9

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 17 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 89,86,67,79,75,43,08,50,01,32,69,11,18,93,46,11,78,63,06,47,06,58,19,09,05,65,60
Giải đặc biệt
59389
Giải nhất
46086
Giải nhì
47967
93279
Giải ba
62875
61643
80808
17950
83001
55132
Giải tư
7669
4211
2318
6993
Giải năm
7346
4111
6778
2763
2406
4847
Giải sáu
006
958
919
Giải bẩy
09
05
65
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 5 6 6 8 9
1 1 8 9

2
3 6 7
0 8
0 3 5 7 9
5 8 9
6 9
3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 81,72,50,21,07,42,92,23,06,97,18,56,22,34,72,83,01,31,20,37,45,95,12,92,44,89,04
Giải đặc biệt
89581
Giải nhất
62172
Giải nhì
16250
32921
Giải ba
86507
63642
18592
40723
78206
13297
Giải tư
4218
9856
9922
8734
Giải năm
4172
2783
9801
0431
9420
0537
Giải sáu
945
195
212
Giải bẩy
92
44
89
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 4 6 7
2 8
0 1 2 3
1 4 7
2 4 5
0 6

2 2
1 3 9
2 2 5 7

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 15 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 24,58,12,49,75,85,54,92,44,26,63,46,74,10,58,03,38,49,21,86,00,28,50,35,83,26,41
Giải đặc biệt
67724
Giải nhất
09458
Giải nhì
42912
82249
Giải ba
32675
58785
80854
22192
66944
59826
Giải tư
3763
1746
8274
9210
Giải năm
9558
7603
8738
9949
1521
8486
Giải sáu
600
528
250
Giải bẩy
35
83
26
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3
0 2
1 4 6 6 8
5 8
1 4 6 9 9
0 4 8 8
3
4 5
3 5 6
2

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 14 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 79,11,85,63,05,10,33,38,74,44,35,90,20,77,60,49,39,22,26,41,61,58,33,76,78,40,09
Giải đặc biệt
67879
Giải nhất
07811
Giải nhì
56885
61063
Giải ba
64605
02010
94533
29538
20174
81544
Giải tư
7935
8490
0920
4677
Giải năm
6660
0349
9239
4622
5526
4141
Giải sáu
561
858
133
Giải bẩy
76
78
40
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 9
0 1
0 2 6
3 3 5 8 9
0 1 4 9
8
0 1 3
4 6 7 8 9
5
0

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 75,88,95,10,29,32,95,87,20,11,56,55,05,23,72,89,20,50,25,11,03,69,94,80,74,83,51
Giải đặc biệt
17375
Giải nhất
14288
Giải nhì
47795
89010
Giải ba
20929
26532
57195
21787
86420
48111
Giải tư
6956
1055
0805
3323
Giải năm
1072
2589
1620
1450
8125
7411
Giải sáu
103
269
494
Giải bẩy
80
74
83
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 5
0 1 1
0 0 3 5 9
2

0 1 5 6
9
2 4 5
0 3 7 8 9
4 5 5

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 12 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 95,85,90,47,08,68,20,99,46,64,45,72,60,66,85,33,77,98,39,46,08,93,97,03,96,19,08
Giải đặc biệt
56695
Giải nhất
14685
Giải nhì
86290
10847
Giải ba
34708
21368
14720
47299
88746
86664
Giải tư
7445
4972
3960
2366
Giải năm
5485
6833
4077
3698
4339
1046
Giải sáu
108
993
097
Giải bẩy
03
96
19
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 8 8 8
9
0
3 9
5 6 6 7

0 4 6 8
2 7
5 5
0 3 5 6 7 8 9

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 76,11,62,87,45,06,78,92,26,22,23,01,07,39,94,26,20,05,11,05,80,43,89,08,68,94,48
Giải đặc biệt
47076
Giải nhất
91911
Giải nhì
68062
89887
Giải ba
97745
08606
90078
48492
59226
23122
Giải tư
1723
6001
7707
8139
Giải năm
9794
4226
2120
7005
9711
9405
Giải sáu
880
643
489
Giải bẩy
08
68
94
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 5 5 6 7 8
1 1
0 2 3 6 6
9
3 5 8

2 8
6 8
0 7 9
2 4 4


Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 10 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 20,47,56,17,30,79,57,88,86,12,49,46,95,84,01,49,69,25,74,35,10,45,49,97,07,58,81
Giải đặc biệt
24420
Giải nhất
64647
Giải nhì
92456
73117
Giải ba
43430
17679
18857
58788
06086
56612
Giải tư
6449
3646
0895
3184
Giải năm
9301
4549
8069
7225
3674
8235
Giải sáu
810
645
849
Giải bẩy
97
07
58
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 7
0 2 7
0 5
0 5
5 6 7 9 9 9
6 7 8
9
4 9
1 4 6 8
5 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 05,88,03,92,27,64,21,09,73,74,21,36,75,39,33,77,78,55,13,38,47,34,27,51,56,78,37
Giải đặc biệt
68205
Giải nhất
60388
Giải nhì
32503
77792
Giải ba
69127
59764
69821
57609
39073
81374
Giải tư
5421
3336
3075
0339
Giải năm
0433
8377
5578
0355
0713
1038
Giải sáu
147
834
427
Giải bẩy
51
56
78
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 5 9
3
1 1 7 7
3 4 6 7 8 9
7
1 5 6
4
3 4 5 7 8 8
8
2

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 08 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 87,61,67,96,11,81,12,59,14,28,26,24,56,24,81,13,90,00,35,73,05,89,94,81,62,59,02
Giải đặc biệt
73787
Giải nhất
06261
Giải nhì
48267
37696
Giải ba
25011
20381
31012
72359
95514
05128
Giải tư
8426
8924
7256
4224
Giải năm
9581
4713
2690
3000
8935
3073
Giải sáu
905
189
094
Giải bẩy
81
62
59
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2 5
1 2 3 4
4 4 6 8
5

6 9 9
1 2 7
3
1 1 1 7 9
0 4 6

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 07 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 77,92,61,41,55,73,10,84,39,48,65,85,30,14,66,78,40,00,23,43,44,41,55,00,04,38,45
Giải đặc biệt
75877
Giải nhất
08692
Giải nhì
87361
31241
Giải ba
06055
87073
97510
52584
52539
03248
Giải tư
9565
5285
8430
3314
Giải năm
4666
6378
7540
2000
6823
1143
Giải sáu
444
841
655
Giải bẩy
00
04
38
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 0 4
0 4
3
0 8 9
0 1 1 3 4 5 8
5 5
1 5 6
3 7 8
4 5
2

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 19,71,52,94,17,34,44,58,55,74,87,16,85,25,65,26,83,57,71,16,46,08,79,47,73,97,23
Giải đặc biệt
39919
Giải nhất
34271
Giải nhì
89252
08794
Giải ba
57917
23934
04144
22358
90155
00374
Giải tư
7287
6916
3685
6225
Giải năm
7565
8826
2483
8057
3671
8416
Giải sáu
746
208
679
Giải bẩy
47
73
97
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
6 6 7 9
3 5 6
4
4 6 7
2 5 7 8
5
1 1 3 4 9
3 5 7
4 7

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 05 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 18,26,50,73,49,32,09,87,58,41,88,60,43,09,86,58,70,16,69,11,63,78,89,55,01,37,62
Giải đặc biệt
58118
Giải nhất
72226
Giải nhì
98850
15773
Giải ba
71749
51632
31209
50187
40158
45441
Giải tư
5688
2460
5843
0309
Giải năm
4886
9358
5870
7416
4769
2711
Giải sáu
963
478
989
Giải bẩy
55
01
37
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 9 9
1 6 8
6
2 7
1 3 9
0 5 8 8
0 2 3 9
0 3 8
6 7 8 9

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 43,46,02,26,65,28,40,38,87,70,09,29,47,39,53,45,86,99,84,45,17,25,25,96,47,10,23
Giải đặc biệt
06743
Giải nhất
89246
Giải nhì
53202
56726
Giải ba
17865
78228
68740
25838
07187
80970
Giải tư
6109
2529
0747
1139
Giải năm
8653
2345
9186
3799
9284
2745
Giải sáu
717
825
425
Giải bẩy
96
47
10
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 9
0 7
3 5 5 6 8 9
8 9
0 3 5 5 6 7 7
3
5
0
4 6 7
6 9

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 03 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 56,73,52,97,52,48,58,76,53,92,66,39,57,22,48,86,07,92,05,63,68,39,57,53,35,77,97
Giải đặc biệt
37856
Giải nhất
94473
Giải nhì
55952
43597
Giải ba
50852
71048
33458
28076
63553
28692
Giải tư
7866
1039
5557
2822
Giải năm
9848
2486
5307
9392
0905
1663
Giải sáu
768
839
057
Giải bẩy
53
35
77
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 7

2
5 9 9
8 8
2 2 3 3 6 7 7 8
3 6 8
3 6 7
6
2 2 7 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 77,33,46,71,91,40,69,26,83,57,02,15,96,81,27,98,34,20,35,82,54,89,75,09,96,23,53
Giải đặc biệt
47577
Giải nhất
75833
Giải nhì
93046
49671
Giải ba
61491
30540
32869
72026
84983
98857
Giải tư
5202
9315
8696
9581
Giải năm
1327
4598
9534
6720
2435
3282
Giải sáu
854
189
175
Giải bẩy
09
96
23
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 9
5
0 3 6 7
3 4 5
0 6
3 4 7
9
1 5 7
1 2 3 9
1 6 6 8

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 01 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 02,93,52,77,38,18,49,59,96,92,64,34,75,93,42,97,03,91,91,59,50,65,46,55,92,70,12
Giải đặc biệt
76102
Giải nhất
46493
Giải nhì
52752
89477
Giải ba
83438
34418
05049
52159
74896
83492
Giải tư
9964
8534
9975
6493
Giải năm
0642
3097
7803
9391
3691
6359
Giải sáu
750
265
946
Giải bẩy
55
92
70
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3
2 8

4 8
2 6 9
0 2 5 9 9
4 5
0 5 7

1 1 2 2 3 3 6 7