User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày sao cho khoảng cách ngày giữa chúng không quá 30 ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Lấy kết quả xổ số Miền Bắc chính xác và mới nhất hàng ngày >> Soạn SMS: SKQ gửi 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay
Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 20 tháng 04 năm 2021
2 số cuối: 75,66,33,10,48,71,11,79,46,20,51,76,65,91,64,12,88,90,48,13,21,56,99,10,47,59,37
Giải đặc biệt
05475
Giải nhất
08566
Giải nhì
31533
85710
Giải ba
76648
51671
93211
16079
10046
91920
Giải tư
7051
8376
2365
8791
Giải năm
8164
8112
8188
5990
9948
9713
Giải sáu
321
756
699
Giải bẩy
10
47
59
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0 0 1 2 3
0 1
3 7
6 7 8 8
1 6 9
4 5 6
1 5 6 9
8
0 1 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 04 năm 2021
2 số cuối: 65,16,80,40,90,03,09,07,98,53,51,13,37,69,19,02,00,04,88,37,48,74,53,66,37,86,80
Giải đặc biệt
81365
Giải nhất
37116
Giải nhì
91280
35840
Giải ba
07090
54403
41109
10007
86098
89353
Giải tư
5851
1113
7837
9569
Giải năm
7119
2502
8400
7704
1188
6837
Giải sáu
548
974
553
Giải bẩy
66
37
86
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2 3 4 7 9
3 6 9

7 7 7
0 8
1 3 3
5 6 9
4
0 0 6 8
0 8

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 18 tháng 04 năm 2021
2 số cuối: 00,54,70,15,52,08,47,35,70,52,89,79,11,71,06,77,20,16,16,75,49,06,27,08,56,62,30
Giải đặc biệt
89500
Giải nhất
28554
Giải nhì
92570
49815
Giải ba
04952
62208
76847
37635
17270
72952
Giải tư
1889
1779
7211
6471
Giải năm
4106
7177
3220
6116
9816
1575
Giải sáu
549
606
127
Giải bẩy
08
56
62
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 6 6 8 8
1 5 6 6
0 7
0 5
7 9
2 2 4 6
2
0 0 1 5 7 9
9

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 04 năm 2021
2 số cuối: 80,12,82,89,52,13,05,50,99,28,15,80,97,58,29,25,38,21,29,88,00,34,83,64,95,10,52
Giải đặc biệt
10780
Giải nhất
90312
Giải nhì
85282
37689
Giải ba
63252
45313
95705
84450
55399
24328
Giải tư
7215
2880
2797
8358
Giải năm
0429
5725
6738
0721
0729
7088
Giải sáu
800
534
683
Giải bẩy
64
95
10
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 5
0 2 3 5
1 5 8 9 9
4 8

0 2 2 8
4

0 0 2 3 8 9
5 7 9

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 16 tháng 04 năm 2021
2 số cuối: 89,42,45,88,40,18,22,06,88,06,27,32,08,66,17,84,99,56,49,08,51,27,90,24,63,21,14
Giải đặc biệt
99789
Giải nhất
61842
Giải nhì
61345
45388
Giải ba
33740
22618
08822
57006
19388
34906
Giải tư
0127
8332
9708
8666
Giải năm
6417
5984
1399
9256
6349
7108
Giải sáu
351
427
290
Giải bẩy
24
63
21
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 6 8 8
4 7 8
1 2 4 7 7
2
0 2 5 9
1 6
3 6

4 8 8 9
0 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 04 năm 2021
2 số cuối: 82,42,37,46,16,37,44,36,00,61,37,03,19,10,46,10,42,49,34,06,23,65,73,61,32,56,62
Giải đặc biệt
90982
Giải nhất
05942
Giải nhì
63537
27846
Giải ba
08216
97437
70544
95936
32700
64061
Giải tư
4137
0303
2119
8210
Giải năm
9246
4010
6842
6549
1334
5906
Giải sáu
523
665
973
Giải bẩy
61
32
56
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3 6
0 0 6 9
3
2 4 6 7 7 7
2 2 4 6 6 9
6
1 1 2 5
3
2

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 14 tháng 04 năm 2021
2 số cuối: 95,14,83,76,59,15,38,32,67,20,11,72,01,96,23,51,98,84,48,05,35,32,02,39,80,82,38
Giải đặc biệt
74295
Giải nhất
92214
Giải nhì
85483
61076
Giải ba
72559
48815
40538
49532
49167
21320
Giải tư
4111
2072
6501
7996
Giải năm
9523
1051
5798
9184
3348
1405
Giải sáu
135
132
102
Giải bẩy
39
80
82
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2 5
1 4 5
0 3
2 2 5 8 8 9
8
1 9
7
2 6
0 2 3 4
5 6 8

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 13 tháng 04 năm 2021
2 số cuối: 05,17,82,99,11,65,94,56,43,52,92,80,00,53,56,80,05,30,98,07,87,55,47,97,74,36,21
Giải đặc biệt
29405
Giải nhất
36317
Giải nhì
91982
14199
Giải ba
88411
82665
10594
93756
08443
37852
Giải tư
0292
2980
7500
4753
Giải năm
0456
4980
7105
4130
3798
1607
Giải sáu
287
955
847
Giải bẩy
97
74
36
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 5 5 7
1 7
1
0 6
3 7
2 3 5 6 6
5
4
0 0 2 7
2 4 7 8 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 12 tháng 04 năm 2021
2 số cuối: 39,45,98,82,45,16,49,52,62,16,67,36,46,19,32,16,15,99,99,84,20,72,42,70,97,16,88
Giải đặc biệt
86039
Giải nhất
31145
Giải nhì
18498
98082
Giải ba
98245
31416
10849
92752
30862
66716
Giải tư
8667
2436
7346
9819
Giải năm
3732
7416
9015
0599
7299
6184
Giải sáu
120
072
542
Giải bẩy
70
97
16
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5 6 6 6 6 9
0
2 6 9
2 5 5 6 9
2
2 7
0 2
2 4 8
7 8 9 9

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 11 tháng 04 năm 2021
2 số cuối: 13,05,67,30,22,49,30,48,56,19,96,66,38,00,80,25,97,88,29,21,21,34,71,87,80,83,23
Giải đặc biệt
29013
Giải nhất
13305
Giải nhì
66567
43230
Giải ba
99122
04949
71530
82148
72456
78719
Giải tư
5096
9766
4238
7800
Giải năm
7180
2825
0497
1488
4929
5621
Giải sáu
821
034
271
Giải bẩy
87
80
83
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 5
3 9
1 1 2 3 5 9
0 0 4 8
8 9
6
6 7
1
0 0 3 7 8
6 7


Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 04 năm 2021
2 số cuối: 13,76,36,77,83,58,98,26,44,87,95,82,60,75,63,71,37,81,43,06,52,92,46,86,54,27,64
Giải đặc biệt
85313
Giải nhất
55176
Giải nhì
79036
28577
Giải ba
94383
79058
53998
29626
30944
46987
Giải tư
4695
6882
5660
7075
Giải năm
5263
9971
5237
5381
3743
2306
Giải sáu
452
292
746
Giải bẩy
86
54
27
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
3
6 7
6 7
3 4 6
2 4 8
0 3 4
1 5 6 7
1 2 3 6 7
2 5 8

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 09 tháng 04 năm 2021
2 số cuối: 70,54,46,03,69,91,81,97,04,53,51,92,33,75,39,49,41,18,52,15,62,84,31,93,83,95,71
Giải đặc biệt
52070
Giải nhất
62954
Giải nhì
37646
88703
Giải ba
04269
02791
35381
80397
16804
02753
Giải tư
0651
7692
1233
6875
Giải năm
7439
7249
5341
9918
3352
8215
Giải sáu
262
484
531
Giải bẩy
93
83
95
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 4
5 8

1 3 9
1 6 9
1 2 3 4
2 9
0 1 5
1 3 4
1 2 3 5 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 04 năm 2021
2 số cuối: 04,40,22,07,53,33,67,42,36,84,90,18,79,22,79,10,78,40,94,37,07,84,31,11,03,47,86
Giải đặc biệt
63904
Giải nhất
56240
Giải nhì
48222
98507
Giải ba
32353
37133
28267
86742
62636
80484
Giải tư
9490
4218
8779
1522
Giải năm
0179
6710
1978
3940
9894
6237
Giải sáu
307
084
531
Giải bẩy
11
03
47
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 4 7 7
0 1 8
2 2
1 3 6 7
0 0 2 7
3
7
8 9 9
4 4 6
0 4

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 07 tháng 04 năm 2021
2 số cuối: 75,28,98,18,73,39,52,42,59,96,70,84,35,16,98,10,04,00,73,88,93,03,33,13,70,81,56
Giải đặc biệt
97675
Giải nhất
55528
Giải nhì
55398
29818
Giải ba
54673
41639
66052
64142
06759
99796
Giải tư
2370
2784
4435
5716
Giải năm
5498
3510
4504
0800
2973
2388
Giải sáu
693
603
533
Giải bẩy
13
70
81
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3 4
0 3 6 8
8
3 5 9
2
2 6 9

0 0 3 3 5
1 4 8
3 6 8 8

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 06 tháng 04 năm 2021
2 số cuối: 59,68,53,14,44,46,25,34,57,74,93,00,44,48,45,51,93,11,82,60,47,01,59,44,45,01,74
Giải đặc biệt
94659
Giải nhất
32768
Giải nhì
30053
32214
Giải ba
82444
37646
05925
98134
53057
59774
Giải tư
3093
7900
9644
2848
Giải năm
4145
6351
2593
6611
6182
7360
Giải sáu
947
201
559
Giải bẩy
44
45
01
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 1
1 4
5
4
4 4 4 5 5 6 7 8
1 3 7 9 9
0 8
4 4
2
3 3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 05 tháng 04 năm 2021
2 số cuối: 00,51,48,74,12,06,95,82,15,59,60,91,08,86,57,43,68,42,81,61,26,67,96,56,25,87,11
Giải đặc biệt
06800
Giải nhất
39251
Giải nhì
67548
65874
Giải ba
16912
12006
71395
44182
32715
94059
Giải tư
8360
0691
7008
6286
Giải năm
8957
2843
8568
1042
3781
4361
Giải sáu
826
667
396
Giải bẩy
56
25
87
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 6 8
1 2 5
5 6

2 3 8
1 6 7 9
0 1 7 8
4
1 2 6 7
1 5 6

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 04 tháng 04 năm 2021
2 số cuối: 78,09,29,90,35,74,11,41,91,58,55,97,81,41,42,33,29,04,99,73,14,44,24,54,37,36,65
Giải đặc biệt
16278
Giải nhất
81109
Giải nhì
23429
38390
Giải ba
32435
42574
99911
09241
21291
55658
Giải tư
4655
9197
2481
8641
Giải năm
4142
1733
4329
9404
6699
3373
Giải sáu
914
344
224
Giải bẩy
54
37
36
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 9
1 4
4 9 9
3 5 6 7
1 1 2 4
4 5 8
5
3 4 8
1
0 1 7 9

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 04 năm 2021
2 số cuối: 10,91,38,25,17,30,77,81,33,83,08,13,61,66,74,35,10,63,05,37,91,86,95,03,28,67,75
Giải đặc biệt
44110
Giải nhất
17391
Giải nhì
84538
71325
Giải ba
62417
76030
75577
17381
07633
55283
Giải tư
5308
6513
4361
3366
Giải năm
6274
9435
6510
4763
6705
8537
Giải sáu
391
286
595
Giải bẩy
03
28
67
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 5 8
0 0 3 7
5 8
0 3 5 7 8


1 3 6 7
4 5 7
1 3 6
1 1 5

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 02 tháng 04 năm 2021
2 số cuối: 95,08,58,19,06,91,48,86,66,82,68,67,81,43,16,17,15,88,82,50,33,52,51,10,15,43,45
Giải đặc biệt
01795
Giải nhất
99808
Giải nhì
58658
90819
Giải ba
54406
82291
94848
61086
13666
06582
Giải tư
6068
4967
7881
1343
Giải năm
5616
5817
9615
1888
6782
6750
Giải sáu
933
952
851
Giải bẩy
10
15
43
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 8
0 5 5 6 7 9

3
3 3 5 8
0 1 2 8
6 7 8

1 2 2 6 8
1 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 04 năm 2021
2 số cuối: 93,77,01,82,54,29,11,96,52,03,36,87,98,77,02,01,61,37,29,19,05,22,18,65,72,07,23
Giải đặc biệt
50393
Giải nhất
32377
Giải nhì
57201
27882
Giải ba
05554
71829
21211
99596
51252
66003
Giải tư
8236
6787
8798
1677
Giải năm
8702
8801
3261
7137
7029
8319
Giải sáu
105
622
618
Giải bẩy
65
72
07
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 1 2 3 5 7
1 8 9
2 3 9 9
6 7

2 4
1 5
2 7 7
2 7
3 6 8


Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 31 tháng 03 năm 2021
2 số cuối: 96,28,50,68,71,65,18,13,76,31,88,40,56,63,20,44,42,92,58,55,78,79,51,16,39,03,54
Giải đặc biệt
06996
Giải nhất
71928
Giải nhì
98750
07368
Giải ba
91571
10665
00818
68013
49576
58931
Giải tư
2288
6440
4456
9463
Giải năm
3920
6744
4442
0492
7358
7055
Giải sáu
578
779
351
Giải bẩy
16
39
03
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
3 6 8
0 8
1 9
0 2 4
0 1 4 5 6 8
3 5 8
1 6 8 9
8
2 6

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 30 tháng 03 năm 2021
2 số cuối: 55,49,70,97,15,85,43,37,03,64,37,13,19,92,14,59,18,43,68,70,89,68,72,64,50,81,58
Giải đặc biệt
49255
Giải nhất
06649
Giải nhì
23570
97897
Giải ba
17815
78585
28443
63237
25403
81764
Giải tư
0137
4313
4219
2492
Giải năm
5514
5159
5418
2343
9268
8470
Giải sáu
089
068
072
Giải bẩy
64
50
81
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
3 4 5 8 9

7 7
3 3 9
0 5 8 9
4 4 8 8
0 0 2
1 5 9
2 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 29 tháng 03 năm 2021
2 số cuối: 00,82,38,62,48,63,12,90,58,70,99,03,58,72,94,99,94,25,70,40,57,01,56,62,89,08,73
Giải đặc biệt
03000
Giải nhất
18982
Giải nhì
14238
86862
Giải ba
55248
47663
90612
81990
83058
61270
Giải tư
9699
3403
0658
4672
Giải năm
4094
3499
2994
3125
2070
8140
Giải sáu
557
201
856
Giải bẩy
62
89
08
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 3 8
2
5
8
0 8
6 7 8 8
2 2 3
0 0 2 3
2 9
0 4 4 9 9

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 28 tháng 03 năm 2021
2 số cuối: 95,12,07,85,13,69,39,08,77,03,89,98,63,80,20,05,67,42,53,54,83,80,49,28,55,35,70
Giải đặc biệt
31295
Giải nhất
59812
Giải nhì
31307
66685
Giải ba
76613
55369
44339
80508
61477
57903
Giải tư
6889
5598
6663
8480
Giải năm
2820
3105
1067
9742
9053
5754
Giải sáu
383
080
449
Giải bẩy
28
55
35
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 5 7 8
2 3
0 8
5 9
2 9
3 4 5
3 7 9
0 7
0 0 3 5 9
5 8

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 27 tháng 03 năm 2021
2 số cuối: 01,60,38,23,17,72,29,32,31,92,74,92,54,94,40,83,43,43,10,38,05,31,64,41,56,54,45
Giải đặc biệt
54601
Giải nhất
19860
Giải nhì
88938
20323
Giải ba
48117
20172
64229
45932
08531
13792
Giải tư
8074
4492
5054
9894
Giải năm
0740
2383
7943
8343
3910
8738
Giải sáu
105
231
364
Giải bẩy
41
56
54
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 5
0 7
3 9
1 1 2 8 8
0 1 3 3 5
4 4 6
0 4
2 4
3
2 2 4

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 26 tháng 03 năm 2021
2 số cuối: 42,63,11,71,06,22,86,09,55,49,09,75,71,63,68,18,79,26,89,88,38,83,41,59,57,29,76
Giải đặc biệt
72042
Giải nhất
68063
Giải nhì
25311
29971
Giải ba
83206
86522
85186
75709
65955
63349
Giải tư
6509
7975
0671
5763
Giải năm
4368
4718
7579
0026
5589
9488
Giải sáu
338
783
541
Giải bẩy
59
57
29
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 9 9
1 8
2 6 9
8
1 2 9
5 7 9
3 3 8
1 1 5 6 9
3 6 8 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 03 năm 2021
2 số cuối: 19,63,34,93,90,57,26,80,03,73,18,07,04,27,69,05,36,59,52,11,88,90,13,24,06,22,91
Giải đặc biệt
44219
Giải nhất
17263
Giải nhì
51334
63993
Giải ba
88090
37457
15226
74880
18603
58173
Giải tư
8818
7907
7204
0127
Giải năm
4269
1805
1836
5259
8452
6811
Giải sáu
888
890
213
Giải bẩy
24
06
22
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 4 5 6 7
1 3 8 9
2 4 6 7
4 6

2 7 9
3 9
3
0 8
0 0 1 3

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 24 tháng 03 năm 2021
2 số cuối: 38,68,10,09,59,04,06,40,17,07,62,51,59,38,50,88,34,69,70,02,61,21,60,27,91,25,02
Giải đặc biệt
66438
Giải nhất
51768
Giải nhì
94610
10009
Giải ba
41759
79404
04206
82740
54417
72007
Giải tư
6962
9851
8259
4138
Giải năm
6850
5788
2934
3969
5970
8902
Giải sáu
461
121
060
Giải bẩy
27
91
25
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 2 4 6 7 9
0 7
1 5 7
4 8 8
0
0 1 9 9
0 1 2 8 9
0
8
1

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 23 tháng 03 năm 2021
2 số cuối: 39,63,47,52,53,16,94,98,07,78,84,03,74,17,54,54,40,21,28,89,66,89,22,78,29,57,41
Giải đặc biệt
85639
Giải nhất
30063
Giải nhì
95547
39052
Giải ba
94653
56116
35594
68298
18107
43978
Giải tư
7384
6503
9374
5817
Giải năm
4654
7854
8140
3821
5628
8489
Giải sáu
166
489
122
Giải bẩy
78
29
57
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 7
6 7
1 2 8 9
9
0 1 7
2 3 4 4 7
3 6
4 8 8
4 9 9
4 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 22 tháng 03 năm 2021
2 số cuối: 15,46,61,51,74,44,02,36,84,55,10,81,41,86,66,68,38,49,11,26,09,05,19,55,78,59,37
Giải đặc biệt
54315
Giải nhất
31746
Giải nhì
44561
88751
Giải ba
11374
28144
68702
52836
24984
73255
Giải tư
4210
8981
9941
3086
Giải năm
0966
3268
5138
9249
4011
0526
Giải sáu
209
205
919
Giải bẩy
55
78
59
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 5 9
0 1 5 9
6
6 7 8
1 4 6 9
1 5 5 9
1 6 8
4 8
1 4 6