User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày sao cho khoảng cách ngày giữa chúng không quá 30 ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Lấy kết quả xổ số Miền Bắc chính xác và mới nhất hàng ngày >> Soạn SMS: SKQ gửi 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay
Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 24 tháng 05 năm 2022
2 số cuối: 18,58,19,01,19,55,56,26,01,93,57,77,15,84,38,68,15,37,76,85,85,19,94,30,87,41,49
Giải đặc biệt
97218
Giải nhất
58758
Giải nhì
87719
05801
Giải ba
31319
32255
69356
87026
37101
22493
Giải tư
2857
7477
7015
3584
Giải năm
2738
9768
6715
3837
0376
5285
Giải sáu
785
619
594
Giải bẩy
30
87
41
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 1
5 5 8 9 9 9
6
0 7 8
1 9
5 6 7 8
8
6 7
4 5 5 7
3 4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 23 tháng 05 năm 2022
2 số cuối: 13,06,26,19,55,98,66,99,92,42,22,95,36,80,92,48,40,08,77,29,25,79,53,17,54,81,51
Giải đặc biệt
29213
Giải nhất
64806
Giải nhì
79526
21519
Giải ba
79055
83498
48166
66999
60892
26542
Giải tư
2922
8295
5736
1480
Giải năm
1192
7948
7140
7108
2577
6229
Giải sáu
025
779
153
Giải bẩy
17
54
81
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 8
3 7 9
2 5 6 9
6
0 2 8
1 3 4 5
6
7 9
0 1
2 2 5 8 9

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 22 tháng 05 năm 2022
2 số cuối: 47,58,53,04,48,51,77,72,31,22,11,83,59,99,41,74,11,29,15,19,71,95,03,57,56,01,47
Giải đặc biệt
24547
Giải nhất
49158
Giải nhì
88253
39604
Giải ba
77448
92351
99577
48872
58631
09422
Giải tư
9311
5583
1959
1099
Giải năm
5841
6574
2211
5029
0915
6219
Giải sáu
571
895
203
Giải bẩy
57
56
01
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 3 4
1 1 5 9
2 9
1
1 7 7 8
1 3 6 7 8 9

1 2 4 7
3
5 9

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 21 tháng 05 năm 2022
2 số cuối: 98,30,64,74,00,37,33,31,09,12,30,99,80,27,38,44,89,27,58,91,59,93,47,53,64,13,80
Giải đặc biệt
85198
Giải nhất
20830
Giải nhì
08364
24874
Giải ba
09500
00837
14233
78831
28309
86212
Giải tư
3330
1999
6180
1527
Giải năm
4238
3344
7589
6327
8058
4791
Giải sáu
559
193
047
Giải bẩy
53
64
13
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 9
2 3
7 7
0 0 1 3 7 8
4 7
3 8 9
4 4
4
0 0 9
1 3 8 9

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 20 tháng 05 năm 2022
2 số cuối: 95,24,48,78,73,48,25,74,09,28,79,36,26,06,99,76,12,38,19,77,18,46,74,22,23,60,58
Giải đặc biệt
78195
Giải nhất
29924
Giải nhì
93148
31878
Giải ba
90373
98148
70425
68174
87509
45128
Giải tư
1579
8236
1126
0906
Giải năm
8299
3776
3912
2338
8819
9177
Giải sáu
218
446
574
Giải bẩy
22
23
60
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 9
2 8 9
2 3 4 5 6 8
6 8
6 8 8
8
0
3 4 4 6 7 8 9

5 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 05 năm 2022
2 số cuối: 68,76,36,10,66,92,76,07,23,11,53,04,64,76,14,89,45,81,06,86,45,86,54,04,71,25,50
Giải đặc biệt
49968
Giải nhất
89976
Giải nhì
98236
01110
Giải ba
64466
55492
25276
76607
20023
86611
Giải tư
4653
0404
1264
3776
Giải năm
4814
3489
9545
9481
8206
7286
Giải sáu
045
986
854
Giải bẩy
04
71
25
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 4 6 7
0 1 4
3 5
6
5 5
0 3 4
4 6 8
1 6 6 6
1 6 6 9
2

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 18 tháng 05 năm 2022
2 số cuối: 49,64,74,86,57,78,95,17,60,30,50,57,90,75,72,32,53,99,26,43,13,66,50,28,57,02,77
Giải đặc biệt
69049
Giải nhất
92364
Giải nhì
38074
38286
Giải ba
33957
38478
51395
00617
57860
35530
Giải tư
4650
8057
0190
9775
Giải năm
9972
0632
6653
0699
7726
0943
Giải sáu
413
766
550
Giải bẩy
28
57
02
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
3 7
6 8
0 2
3 9
0 0 3 7 7 7
0 4 6
2 4 5 7 8
6
0 5 9

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 17 tháng 05 năm 2022
2 số cuối: 53,96,98,21,76,48,46,15,66,02,32,06,34,95,58,90,11,60,60,68,49,32,41,56,19,02,48
Giải đặc biệt
58553
Giải nhất
76496
Giải nhì
45698
57221
Giải ba
59976
69948
14446
44215
92866
39702
Giải tư
9732
0906
5734
5995
Giải năm
4858
5190
0611
2960
6460
9568
Giải sáu
849
632
541
Giải bẩy
56
19
02
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 2 6
1 5 9
1
2 2 4
1 6 8 8 9
3 6 8
0 0 6 8
6

0 5 6 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 05 năm 2022
2 số cuối: 13,77,45,92,37,67,49,46,64,60,21,10,89,44,56,89,11,57,11,51,53,68,78,87,38,34,88
Giải đặc biệt
17713
Giải nhất
95077
Giải nhì
26845
85992
Giải ba
68037
86767
32549
59746
77064
23960
Giải tư
2721
9310
9589
6644
Giải năm
8056
8489
8311
2057
8711
9051
Giải sáu
553
568
678
Giải bẩy
87
38
34
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0 1 1 3
1
4 7 8
4 5 6 9
1 3 6 7
0 4 7 8
7 8
7 8 9 9
2

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 15 tháng 05 năm 2022
2 số cuối: 49,16,42,94,63,65,52,08,29,76,13,05,66,25,54,32,25,91,43,12,84,73,85,10,94,56,49
Giải đặc biệt
93649
Giải nhất
13716
Giải nhì
59642
55194
Giải ba
92663
63665
00952
87008
93229
96476
Giải tư
3113
6305
4666
1625
Giải năm
3554
4132
4425
4391
0543
9212
Giải sáu
284
673
985
Giải bẩy
10
94
56
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 8
0 2 3 6
5 5 9
2
2 3 9 9
2 4 6
3 5 6
3 6
4 5
1 4 4


Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 05 năm 2022
2 số cuối: 75,68,32,21,71,33,53,96,87,91,05,09,21,18,31,69,70,88,79,47,85,36,57,05,74,08,52
Giải đặc biệt
30775
Giải nhất
08368
Giải nhì
69632
67521
Giải ba
75571
94533
83453
76996
31087
18091
Giải tư
9005
8609
0221
4118
Giải năm
0731
1769
3270
3088
5179
8847
Giải sáu
585
536
357
Giải bẩy
05
74
08
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 5 8 9
8
1 1
1 2 3 6
7
2 3 7
8 9
0 1 4 5 9
5 7 8
1 6

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 13 tháng 05 năm 2022
2 số cuối: 36,18,94,66,12,33,64,52,02,56,59,87,74,38,56,91,43,66,26,87,69,27,55,51,49,82,08
Giải đặc biệt
29436
Giải nhất
46318
Giải nhì
32294
77466
Giải ba
93212
62933
41364
37952
17902
12456
Giải tư
3159
3187
7174
5338
Giải năm
6056
0791
2843
2566
7526
3787
Giải sáu
969
827
755
Giải bẩy
51
49
82
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 8
2 8
6 7
3 6 8
3 9
1 2 5 6 6 9
4 6 6 9
4
2 7 7
1 4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 05 năm 2022
2 số cuối: 65,44,56,59,90,90,95,98,03,39,58,26,90,13,75,44,46,78,53,01,92,25,35,31,33,39,51
Giải đặc biệt
55065
Giải nhất
85044
Giải nhì
34956
54359
Giải ba
61190
18390
05295
62798
29903
41839
Giải tư
5958
6226
4290
1313
Giải năm
5375
8444
7146
5378
1853
0501
Giải sáu
192
025
435
Giải bẩy
31
33
39
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 3
3
5 6
1 3 5 9 9
4 4 6
1 3 6 8 9
5
5 8

0 0 0 2 5 8

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 11 tháng 05 năm 2022
2 số cuối: 24,16,93,31,15,36,80,95,90,38,08,13,38,87,25,06,51,71,36,21,04,74,92,37,15,01,24
Giải đặc biệt
27724
Giải nhất
10916
Giải nhì
79493
89431
Giải ba
16815
42536
74280
38695
05890
21638
Giải tư
5108
8913
2738
1187
Giải năm
0525
2106
1351
8571
3536
3121
Giải sáu
504
374
192
Giải bẩy
37
15
01
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 4 6 8
3 5 5 6
1 4 4 5
1 6 6 7 8 8

1

1 4
0 7
0 2 3 5

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 10 tháng 05 năm 2022
2 số cuối: 06,63,72,23,88,86,04,73,96,29,03,77,66,20,04,07,71,79,05,17,48,60,09,90,37,53,05
Giải đặc biệt
35106
Giải nhất
02963
Giải nhì
45272
06423
Giải ba
55588
98486
28204
41573
93196
25429
Giải tư
0203
0677
8066
1620
Giải năm
5404
4607
9171
8579
3205
0817
Giải sáu
848
860
909
Giải bẩy
90
37
53
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 4 4 5 5 6 7 9
7
0 3 9
7
8
3
0 3 6
1 2 3 7 9
6 8
0 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 09 tháng 05 năm 2022
2 số cuối: 59,56,28,64,13,28,65,13,93,47,42,78,71,14,94,00,62,16,01,77,59,42,48,48,28,08,86
Giải đặc biệt
05659
Giải nhất
61956
Giải nhì
88928
81464
Giải ba
34913
30428
22065
77513
22093
98047
Giải tư
7042
3178
0371
4614
Giải năm
4194
1200
5962
1916
8201
0677
Giải sáu
259
242
748
Giải bẩy
48
28
08
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 8
3 3 4 6
8 8 8

2 2 7 8 8
6 9 9
2 4 5
1 7 8
6
3 4

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 08 tháng 05 năm 2022
2 số cuối: 39,95,52,51,91,57,60,44,07,43,74,48,85,08,99,46,18,14,71,55,74,99,39,92,70,16,23
Giải đặc biệt
51139
Giải nhất
23395
Giải nhì
36552
38651
Giải ba
04991
47157
29360
44544
87107
11543
Giải tư
0674
1048
2885
7008
Giải năm
7199
1746
0318
6714
2671
3455
Giải sáu
474
899
639
Giải bẩy
92
70
16
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7 8
4 6 8
3
9 9
3 4 6 8
1 2 5 7
0
0 1 4 4
5
1 2 5 9 9

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 05 năm 2022
2 số cuối: 01,79,61,05,16,88,95,56,29,31,22,30,50,29,26,13,13,03,14,16,73,47,56,20,24,60,30
Giải đặc biệt
73301
Giải nhất
10879
Giải nhì
79061
73405
Giải ba
93716
30788
85195
11056
71929
08331
Giải tư
6422
9330
3650
0829
Giải năm
8826
8413
9913
2003
0814
3216
Giải sáu
773
447
456
Giải bẩy
20
24
60
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 3 5
3 3 4 6 6
0 2 4 6 9 9
0 0 1
7
0 6 6
0 1
3 9
8
5

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 06 tháng 05 năm 2022
2 số cuối: 16,69,99,69,35,35,13,47,97,73,43,15,58,69,20,84,61,11,82,54,99,64,20,34,10,31,03
Giải đặc biệt
20116
Giải nhất
51969
Giải nhì
74599
81169
Giải ba
53335
82835
57213
76047
88997
03873
Giải tư
4043
3715
1658
5569
Giải năm
8020
5884
1361
6011
0682
1054
Giải sáu
599
764
820
Giải bẩy
34
10
31
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0 1 3 5 6
0 0
1 4 5 5
3 7
4 8
1 4 9 9 9
3
2 4
7 9 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 05 năm 2022
2 số cuối: 54,43,63,62,72,18,72,57,14,27,42,98,00,27,39,02,43,71,39,13,26,88,99,06,10,45,12
Giải đặc biệt
78054
Giải nhất
56243
Giải nhì
80863
98662
Giải ba
42372
89718
20372
43757
00014
88127
Giải tư
7042
5898
9000
7727
Giải năm
2539
9902
2043
2071
0039
1413
Giải sáu
126
788
499
Giải bẩy
06
10
45
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2 6
0 2 3 4 8
6 7 7
9 9
2 3 3 5
4 7
2 3
1 2 2
8
8 9


Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 04 tháng 05 năm 2022
2 số cuối: 10,29,24,97,92,13,35,83,79,46,01,72,11,89,54,82,51,52,94,11,67,89,12,79,25,04,85
Giải đặc biệt
79110
Giải nhất
21129
Giải nhì
46524
68497
Giải ba
65092
32413
95535
84583
22479
47546
Giải tư
5001
1772
7711
0189
Giải năm
1254
3682
9051
0752
3294
4011
Giải sáu
367
289
712
Giải bẩy
79
25
04
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 4
0 1 1 2 3
4 5 9
5
6
1 2 4
7
2 9 9
2 3 5 9 9
2 4 7

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 03 tháng 05 năm 2022
2 số cuối: 43,79,71,38,34,72,15,28,44,70,91,56,39,41,80,10,57,72,09,08,21,28,84,99,55,96,97
Giải đặc biệt
48243
Giải nhất
95479
Giải nhì
47271
94238
Giải ba
37334
69572
66415
39128
32644
13370
Giải tư
7191
3656
1839
2841
Giải năm
1380
1610
4457
6672
1409
9108
Giải sáu
721
928
384
Giải bẩy
99
55
96
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8 9
0 5
1 8 8
4 8 9
1 3 4
5 6 7

0 1 2 2 9
0 4
1 6 7 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 02 tháng 05 năm 2022
2 số cuối: 79,88,10,25,33,16,39,80,11,29,38,44,87,44,38,48,81,18,06,34,58,58,15,57,95,91,09
Giải đặc biệt
94479
Giải nhất
28588
Giải nhì
31610
35225
Giải ba
32233
94516
94839
17280
88911
18029
Giải tư
8638
5244
4887
2044
Giải năm
0438
5348
0181
3518
0806
1534
Giải sáu
458
958
615
Giải bẩy
57
95
91
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 9
0 1 5 6 8
5 9
3 4 8 8 9
4 4 8
7 8 8

9
0 1 7 8
1 5

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 01 tháng 05 năm 2022
2 số cuối: 91,90,54,36,17,13,86,42,42,04,48,13,48,76,71,82,77,60,67,74,18,11,68,11,01,38,82
Giải đặc biệt
81691
Giải nhất
24290
Giải nhì
90854
72236
Giải ba
30217
80913
09886
88942
10442
57804
Giải tư
0448
4813
2448
9076
Giải năm
7671
6782
4277
6760
0867
9274
Giải sáu
018
011
868
Giải bẩy
11
01
38
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 4
1 1 3 3 7 8

6 8
2 2 8 8
4
0 7 8
1 4 6 7
2 2 6
0 1

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 04 năm 2022
2 số cuối: 24,41,55,93,05,46,24,50,67,31,81,46,08,09,09,66,91,72,70,68,65,55,30,49,30,65,34
Giải đặc biệt
59924
Giải nhất
14841
Giải nhì
64655
67193
Giải ba
50805
87346
26424
18550
07667
52631
Giải tư
1781
2446
1208
8909
Giải năm
1509
3066
9191
0372
8670
9968
Giải sáu
665
055
930
Giải bẩy
49
30
65
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 8 9 9

4 4
0 0 1 4
1 6 6 9
0 5 5
5 5 6 7 8
0 2
1
1 3

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 29 tháng 04 năm 2022
2 số cuối: 39,41,86,48,78,02,71,34,72,84,08,22,16,15,07,14,48,06,58,60,55,12,47,80,56,15,35
Giải đặc biệt
58339
Giải nhất
82141
Giải nhì
51386
51548
Giải ba
89578
36302
56371
39234
97572
34884
Giải tư
1508
7022
4316
2815
Giải năm
5907
5714
2648
9106
4458
5660
Giải sáu
855
012
247
Giải bẩy
80
56
15
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 6 7 8
2 4 5 5 6
2
4 5 9
1 7 8 8
5 6 8
0
1 2 8
0 4 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 04 năm 2022
2 số cuối: 02,73,07,37,77,55,22,08,76,28,97,95,25,30,85,18,75,66,35,99,40,00,88,01,04,08,86
Giải đặc biệt
47202
Giải nhất
65673
Giải nhì
20007
93437
Giải ba
15277
19055
81322
66308
96576
66228
Giải tư
2797
2795
2325
2530
Giải năm
4785
9918
4475
9466
5635
4899
Giải sáu
240
200
188
Giải bẩy
01
04
08
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 2 4 7 8 8
8
2 5 8
0 5 7
0
5
6
3 5 6 7
5 6 8
5 7 9

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 27 tháng 04 năm 2022
2 số cuối: 41,08,66,58,60,24,18,19,90,65,53,89,46,42,10,28,66,22,79,83,83,18,15,01,00,76,14
Giải đặc biệt
02541
Giải nhất
03308
Giải nhì
68166
36358
Giải ba
41960
87024
86518
57519
84690
07865
Giải tư
0953
2489
1346
3042
Giải năm
9610
3228
6766
6222
1679
2483
Giải sáu
083
218
815
Giải bẩy
01
00
76
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 8
0 4 5 8 8 9
2 4 8

1 2 6
3 8
0 5 6 6
6 9
3 3 9
0

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 26 tháng 04 năm 2022
2 số cuối: 47,35,58,75,94,18,14,26,36,10,40,38,06,65,52,31,13,45,76,01,54,00,31,22,47,06,92
Giải đặc biệt
32047
Giải nhất
94835
Giải nhì
58258
21275
Giải ba
32494
91718
09414
51826
44036
62410
Giải tư
2340
3638
4306
2765
Giải năm
6952
7231
2113
1845
4876
8901
Giải sáu
454
700
631
Giải bẩy
22
47
06
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 6 6
0 3 4 8
2 6
1 1 5 6 8
0 5 7 7
2 4 8
5
5 6

2 4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 25 tháng 04 năm 2022
2 số cuối: 68,50,08,55,91,51,57,76,92,78,46,65,67,97,95,57,63,89,60,38,95,19,28,51,06,41,11
Giải đặc biệt
99368
Giải nhất
01450
Giải nhì
12908
24755
Giải ba
09091
92951
04157
10076
40192
01878
Giải tư
8346
6765
8967
5497
Giải năm
0195
6957
2063
4289
1360
7038
Giải sáu
795
819
128
Giải bẩy
51
06
41
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 8
1 9
8
8
1 6
0 1 1 5 7 7
0 3 5 7 8
6 8
9
1 2 5 5 7