Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng chương trình Soi Cầu Đặc Biệt Miền Bắc
Chương trình soi cầu đặc biệt sẽ giúp bạn quan sát được khả năng xuất hiện các con số trong 2 số cuối của giải đặc biệt. Nếu có duyên may với cầu nào thì khả năng mua vé số trúng thưởng lại rất cao :))
Để xem rất đơn giản bạn chỉ cần chọn Biên ngày soi cầu cùng với Số ngày cầu chạy rồi bấm nút xem kết quả để xem. Khi bạn muốn xem các cầu trong quá khứ bạn có thể nhập Biên ngày soi cầu là một ngày khác trước đó.

Biên ngày soi cầu: dd/mm/yyyy Số ngày cầu chạy:
Soi cầu tính đến ngày 30/03/2023
Bảng cầu đặc biệt có độ dài 2 ngày
Chạm 0 -> 9 02 03 04 05 06 08 09
Chạm 1 -> 9 10 11 12 14 16 17 18 19
Chạm 2 -> 9 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Chạm 3 -> 9 30 31 32 34 36 37 38 39
Chạm 4 -> 9 41 42 44 45 46 47 48 49
Chạm 5 -> 9 51 54 56 57 58 59
Chạm 6 -> 9 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Chạm 7 -> 9 74 76
Chạm 8 -> 9 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Chạm 9 -> 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Chú ý: Để xem chi tiết cầu bạn nháy chuột vào các cặp số trong bảng cầu, dữ liệu cầu chạy sẽ xuất hiện phía dưới