Bạn click vào đây xem hướng dẫn chương trình Soi Cầu Lotto ra liên tiếp 2 nháy, cả cặp trở lên
Với chương trình soi cầu cổ điển này sẽ trợ giúp bạn trong việc chọn các cặp số lotto may mắn và có xác suất cao.
Để xem rất đơn giản bạn chỉ cần chọn Biên ngày soi cầu cùng với Số ngày cầu chạy rồi bấm nút xem kết quả để xem. Khi bạn muốn xem các cầu trong quá khứ bạn có thể nhập Biên ngày soi cầu là một ngày khác trước đó.
Chú ý:
- Sau khi có kết quả cầu để xem chi tiết bạn nháy chuột vào các cặp số cầu tìm thấy để xem chi tiết cầu chạy.
- Để kiểm tra một cầu lotto xem thống kê tần suất cầu chạy trong quá khứ, bạn cần di chuột lên link của các cặp số cầu tìm thấy khi đó bạn sẽ thấy hiển thị 2 vị trí ghép thành cầu này. Bạn lấy 2 vị trí đó và nhập vào trong chương trình
Kiểm tra lịch sử cầu lotto để kiểm tra để từ đó dự đoán cầu nào có xác suất cao cho ngày hôm nay.
CHÚC CÁC BẠN LUÔN THÀNH CÔNG VÀ MAY MẮN trong các dự đoán của mình.


Biên ngày soi cầu: dd/mm/yyyy Số ngày cầu chạy:
Soi cầu tính đến ngày 30/03/2023
Bảng các cặp số có cầu lô 2 nháy đang chạy được 1 ngày
Chú ý: Bạn hãy nháy chuột vào từng cặp số trong bảng để xem hết các cầu của cặp số đó
Đầu 0 00 01 04 06 07 08 09
Đầu 1 14 15 16 17
Đầu 2 20 24 25 26 27 28 29
Đầu 3
Đầu 4 45 46
Đầu 5 52 54 55 56 58 59
Đầu 6 61 62 64 65 66 67 68 69
Đầu 7
Đầu 8 81 84 85 86 87 88 89
Đầu 9 91 94 96 97 99