Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng chương trình Soi Cầu Loại Lotto
Chương trình soi cầu loại lotto này sẽ giúp bạn trong việc loại bớt các cặp số lotto có thể không về trong lần mở thưởng ngày hôm nay. Để xem rất đơn giản bạn chỉ cần chọn Biên ngày soi cầu cùng với Số ngày cầu chạy rồi bấm nút xem kết quả để xem. Khi bạn muốn xem các cầu trong quá khứ bạn có thể nhập Biên ngày soi cầu là một ngày khác trước đó.
Chú ý:
- Nếu bạn nhập Số ngày cầu chạy vượt quá số ngày của cầu dài nhất thì chương trình sẽ thông báo là Thông tin yêu cầu không hợp lệ và quay lại với thông số mặc định của chương trình.

- Thông thường số cầu dài nhất của loại lotto bạch thủ thường gấp đôi so với số cầu dài nhất của loại lotto cả cặp.
Biên ngày soi cầu: dd/mm/yyyy Số ngày cầu chạy:
Chọn cách loại:
Soi cầu tính đến ngày 30/03/2023
Chỉ có VIP mới xem được các số ngày cầu chạy khác
Bảng các cặp số có cầu loại đang chạy được 3 ngày
Chú ý: Bạn hãy nháy chuột vào từng cặp số trong bảng để xem hết các cầu của cặp số đó
Đầu 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Đầu 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Đầu 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Đầu 3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Đầu 4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Đầu 5 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Đầu 6 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Đầu 7 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Đầu 8 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Đầu 9 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99