Bạn click vào đây xem hướng dẫn về chương trình Soi Cầu Lotto Tam Giác Cộng Dồn

Đây là một phương pháp soi cầu lô cũng khá hiệu quả. Ai có duyên với cách tính cầu này thì quả là một điều tuyệt vời. Trước đây bạn phải tính toán bằng tay nay có chương trình này thì bạn cứ yên tâm soi cầu lô một cách nhanh nhất, chuẩn xác và hiệu quả nhất.

Để xem rất đơn giản bạn chỉ cần chọn Biên ngày soi cầu cùng với Số ngày cầu chạy (số này phải nhỏ hơn hoặc bằng số cầu có số ngày chạy dài nhất mà chương trình tìm được), tiếp đến bạn chọn Giải cần soi cầu lô rồi bấm nút Xem kết quả để xem. Khi bạn muốn xem các cầu trong quá khứ bạn có thể nhập Biên ngày soi cầu là một ngày khác trước đó.

Rất mong phương pháp SOI CẦU LÔ TAM GIÁC này sẽ đem TÀI LỘC đến cho các bạn ^_^

Biên ngày soi cầu: dd/mm/yyyy Số ngày cầu chạy:
Soi cầu tính đến ngày 30/03/2023
Bạn đang xem toàn bộ cầu có số ngày cầu chạy là 1 ngày
Bảng cầu rút gọn
Đầu 0 01 02 04 08 09
Đầu 1 10 11 12 14 15 16 18 19
Đầu 2 20 25 26 29
Đầu 3
Đầu 4 40 42 44 48 49
Đầu 5 50 51 54 55 56 58 59
Đầu 6 61 64 68 69
Đầu 7
Đầu 8 89
Đầu 9 90 99
 
Cầu cũ 14 cầu - là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[001] Cặp số: 11, 11
[002] Cặp số: 16, 61
[003] Cặp số: 19, 91
[004] Cặp số: 14, 41
[005] Cặp số: 18, 81
[006] Cặp số: 19, 91
[007] Cặp số: 44, 44
[008] Cặp số: 48, 84
[009] Cặp số: 40, 04
[010] Cặp số: 64, 46
[011] Cặp số: 68, 86
[012] Cặp số: 59, 95
[013] Cặp số: 49, 94
[014] Cặp số: 89, 98
Cầu mới tạo 43 cầu - là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[015] Cặp số: 10, 01
[016] Cặp số: 15, 51
[017] Cặp số: 19, 91
[018] Cặp số: 15, 51
[019] Cặp số: 12, 21
[020] Cặp số: 11, 11
[021] Cặp số: 19, 91
[022] Cặp số: 50, 05
[023] Cặp số: 54, 45
[024] Cặp số: 56, 65
[025] Cặp số: 55, 55
[026] Cặp số: 59, 95
[027] Cặp số: 59, 95
[028] Cặp số: 59, 95
[029] Cặp số: 02, 20
[030] Cặp số: 04, 40
[031] Cặp số: 08, 80
[032] Cặp số: 01, 10
[033] Cặp số: 09, 90
[034] Cặp số: 09, 90
[035] Cặp số: 42, 24
[036] Cặp số: 49, 94
[037] Cặp số: 49, 94
[038] Cặp số: 26, 62
[039] Cặp số: 25, 52
[040] Cặp số: 29, 92
[041] Cặp số: 29, 92
[042] Cặp số: 20, 02
[043] Cặp số: 29, 92
[044] Cặp số: 61, 16
[045] Cặp số: 69, 96
[046] Cặp số: 54, 45
[047] Cặp số: 58, 85
[048] Cặp số: 51, 15
[049] Cặp số: 49, 94
[050] Cặp số: 49, 94
[051] Cặp số: 89, 98
[052] Cặp số: 89, 98
[053] Cặp số: 19, 91
[054] Cặp số: 19, 91
[055] Cặp số: 99, 99
[056] Cặp số: 90, 09
[057] Cặp số: 99, 99
Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số là:
Cặp số 01, 10 xuất hiện 2 lần
Cặp số 02, 20 xuất hiện 2 lần
Cặp số 04, 40 xuất hiện 2 lần
Cặp số 08, 80 xuất hiện 1 lần
Cặp số 09, 90 xuất hiện 3 lần
Cặp số 11, 11 xuất hiện 2 lần
Cặp số 12, 21 xuất hiện 1 lần
Cặp số 14, 41 xuất hiện 1 lần
Cặp số 15, 51 xuất hiện 3 lần
Cặp số 16, 61 xuất hiện 2 lần
Cặp số 18, 81 xuất hiện 1 lần
Cặp số 19, 91 xuất hiện 6 lần
Cặp số 25, 52 xuất hiện 1 lần
Cặp số 26, 62 xuất hiện 1 lần
Cặp số 29, 92 xuất hiện 3 lần
Cặp số 42, 24 xuất hiện 1 lần
Cặp số 44, 44 xuất hiện 1 lần
Cặp số 48, 84 xuất hiện 1 lần
Cặp số 49, 94 xuất hiện 5 lần
Cặp số 50, 05 xuất hiện 1 lần
Cặp số 54, 45 xuất hiện 2 lần
Cặp số 55, 55 xuất hiện 1 lần
Cặp số 56, 65 xuất hiện 1 lần
Cặp số 58, 85 xuất hiện 1 lần
Cặp số 59, 95 xuất hiện 4 lần
Cặp số 64, 46 xuất hiện 1 lần
Cặp số 68, 86 xuất hiện 1 lần
Cặp số 69, 96 xuất hiện 1 lần
Cặp số 89, 98 xuất hiện 3 lần
Cặp số 99, 99 xuất hiện 2 lần