User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn về chương trình Soi Cầu Lotto Tam Giác Cộng Dồn

Đây là một phương pháp soi cầu lô cũng khá hiệu quả. Ai có duyên với cách tính cầu này thì quả là một điều tuyệt vời. Trước đây bạn phải tính toán bằng tay nay có chương trình này thì bạn cứ yên tâm soi cầu lô một cách nhanh nhất, chuẩn xác và hiệu quả nhất.

Để xem rất đơn giản bạn chỉ cần chọn Biên ngày soi cầu cùng với Số ngày cầu chạy (số này phải nhỏ hơn hoặc bằng số cầu có số ngày chạy dài nhất mà chương trình tìm được), tiếp đến bạn chọn Giải cần soi cầu lô rồi bấm nút Xem kết quả để xem. Khi bạn muốn xem các cầu trong quá khứ bạn có thể nhập Biên ngày soi cầu là một ngày khác trước đó.

Rất mong phương pháp SOI CẦU LÔ TAM GIÁC này sẽ đem TÀI LỘC đến cho các bạn ^_^

Để ủng hộ SOICAULO.VN phát triển được nhiều công cụ và dịch vụ tốt hơn >> Soạn SMS: SCL gửi 8377
Để lấy dự đoán 3 cặp lotto xác suất cao + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8577
Để lấy dự đoán 2 cặp lotto may mắn + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8677
Để lấy dự đoán 1 cặp lotto VIP + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8777

Biên ngày soi cầu: dd/mm/yyyy Số ngày cầu chạy:
Soi cầu tính đến ngày 01/07/2022
Chỉ có VIP mới xem được các số ngày cầu chạy khác cùng với các giải khác
Bạn đang xem toàn bộ cầu có số ngày cầu chạy là 1 ngày
Bảng cầu rút gọn
Đầu 0 01 02 03 06
Đầu 1 11 12 13 16 18 19
Đầu 2 23
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5 50 52 53 56 58
Đầu 6 61 62 63 69
Đầu 7 70 71 72 73 75 77 78
Đầu 8 80 81 82 83
Đầu 9 93 96 97 98
 
Cầu cũ 18 cầu - là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[001] Cặp số: 11, 11
[002] Cặp số: 11, 11
[003] Cặp số: 13, 31
[004] Cặp số: 61, 16
[005] Cặp số: 61, 16
[006] Cặp số: 63, 36
[007] Cặp số: 96, 69
[008] Cặp số: 93, 39
[009] Cặp số: 75, 57
[010] Cặp số: 72, 27
[011] Cặp số: 71, 17
[012] Cặp số: 75, 57
[013] Cặp số: 78, 87
[014] Cặp số: 52, 25
[015] Cặp số: 61, 16
[016] Cặp số: 82, 28
[017] Cặp số: 13, 31
[018] Cặp số: 03, 30
Cầu mới tạo 29 cầu - là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[019] Cặp số: 01, 10
[020] Cặp số: 06, 60
[021] Cặp số: 02, 20
[022] Cặp số: 03, 30
[023] Cặp số: 19, 91
[024] Cặp số: 12, 21
[025] Cặp số: 69, 96
[026] Cặp số: 62, 26
[027] Cặp số: 97, 79
[028] Cặp số: 98, 89
[029] Cặp số: 71, 17
[030] Cặp số: 77, 77
[031] Cặp số: 70, 07
[032] Cặp số: 73, 37
[033] Cặp số: 73, 37
[034] Cặp số: 16, 61
[035] Cặp số: 18, 81
[036] Cặp số: 13, 31
[037] Cặp số: 70, 07
[038] Cặp số: 73, 37
[039] Cặp số: 56, 65
[040] Cặp số: 58, 85
[041] Cặp số: 50, 05
[042] Cặp số: 53, 35
[043] Cặp số: 81, 18
[044] Cặp số: 80, 08
[045] Cặp số: 83, 38
[046] Cặp số: 83, 38
[047] Cặp số: 23, 32
Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số là:
Cặp số 01, 10 xuất hiện 1 lần
Cặp số 02, 20 xuất hiện 1 lần
Cặp số 03, 30 xuất hiện 2 lần
Cặp số 06, 60 xuất hiện 1 lần
Cặp số 11, 11 xuất hiện 2 lần
Cặp số 12, 21 xuất hiện 1 lần
Cặp số 13, 31 xuất hiện 3 lần
Cặp số 16, 61 xuất hiện 4 lần
Cặp số 18, 81 xuất hiện 2 lần
Cặp số 19, 91 xuất hiện 1 lần
Cặp số 23, 32 xuất hiện 1 lần
Cặp số 50, 05 xuất hiện 1 lần
Cặp số 52, 25 xuất hiện 1 lần
Cặp số 53, 35 xuất hiện 1 lần
Cặp số 56, 65 xuất hiện 1 lần
Cặp số 58, 85 xuất hiện 1 lần
Cặp số 62, 26 xuất hiện 1 lần
Cặp số 63, 36 xuất hiện 1 lần
Cặp số 69, 96 xuất hiện 2 lần
Cặp số 70, 07 xuất hiện 2 lần
Cặp số 71, 17 xuất hiện 2 lần
Cặp số 72, 27 xuất hiện 1 lần
Cặp số 73, 37 xuất hiện 3 lần
Cặp số 75, 57 xuất hiện 2 lần
Cặp số 77, 77 xuất hiện 1 lần
Cặp số 78, 87 xuất hiện 1 lần
Cặp số 80, 08 xuất hiện 1 lần
Cặp số 82, 28 xuất hiện 1 lần
Cặp số 83, 38 xuất hiện 2 lần
Cặp số 93, 39 xuất hiện 1 lần
Cặp số 97, 79 xuất hiện 1 lần
Cặp số 98, 89 xuất hiện 1 lần