User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn về chương trình Soi Cầu Lotto Tam Giác Cộng Dồn

Đây là một phương pháp soi cầu lô cũng khá hiệu quả. Ai có duyên với cách tính cầu này thì quả là một điều tuyệt vời. Trước đây bạn phải tính toán bằng tay nay có chương trình này thì bạn cứ yên tâm soi cầu lô một cách nhanh nhất, chuẩn xác và hiệu quả nhất.

Để xem rất đơn giản bạn chỉ cần chọn Biên ngày soi cầu cùng với Số ngày cầu chạy (số này phải nhỏ hơn hoặc bằng số cầu có số ngày chạy dài nhất mà chương trình tìm được), tiếp đến bạn chọn Giải cần soi cầu lô rồi bấm nút Xem kết quả để xem. Khi bạn muốn xem các cầu trong quá khứ bạn có thể nhập Biên ngày soi cầu là một ngày khác trước đó.

Rất mong phương pháp SOI CẦU LÔ TAM GIÁC này sẽ đem TÀI LỘC đến cho các bạn ^_^

Để ủng hộ SOICAULO.VN phát triển được nhiều công cụ và dịch vụ tốt hơn >> Soạn SMS: SCL gửi 8377
Để lấy dự đoán 3 cặp lotto xác suất cao + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8577
Để lấy dự đoán 2 cặp lotto may mắn + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8677
Để lấy dự đoán 1 cặp lotto VIP + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8777

Biên ngày soi cầu: dd/mm/yyyy Số ngày cầu chạy:
Soi cầu tính đến ngày 03/12/2020
Chỉ có VIP mới xem được các số ngày cầu chạy khác cùng với các giải khác
Bạn đang xem toàn bộ cầu có số ngày cầu chạy là 1 ngày
Bảng cầu rút gọn
Đầu 0 00 02 07 08 09
Đầu 1 10 11 17 18
Đầu 2 20 21 22 27 28 29
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7 70
Đầu 8 80 87
Đầu 9 90 91 92 97 98 99
 
Cầu cũ 20 cầu - là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[001] Cặp số: 29, 92
[002] Cặp số: 21, 12
[003] Cặp số: 20, 02
[004] Cặp số: 28, 82
[005] Cặp số: 27, 72
[006] Cặp số: 91, 19
[007] Cặp số: 92, 29
[008] Cặp số: 99, 99
[009] Cặp số: 92, 29
[010] Cặp số: 97, 79
[011] Cặp số: 91, 19
[012] Cặp số: 11, 11
[013] Cặp số: 18, 81
[014] Cặp số: 17, 71
[015] Cặp số: 18, 81
[016] Cặp số: 17, 71
[017] Cặp số: 02, 20
[018] Cặp số: 00, 00
[019] Cặp số: 28, 82
[020] Cặp số: 27, 72
Cầu mới tạo 26 cầu - là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[021] Cặp số: 21, 12
[022] Cặp số: 22, 22
[023] Cặp số: 20, 02
[024] Cặp số: 99, 99
[025] Cặp số: 98, 89
[026] Cặp số: 97, 79
[027] Cặp số: 90, 09
[028] Cặp số: 91, 19
[029] Cặp số: 91, 19
[030] Cặp số: 90, 09
[031] Cặp số: 11, 11
[032] Cặp số: 10, 01
[033] Cặp số: 10, 01
[034] Cặp số: 10, 01
[035] Cặp số: 09, 90
[036] Cặp số: 08, 80
[037] Cặp số: 02, 20
[038] Cặp số: 07, 70
[039] Cặp số: 07, 70
[040] Cặp số: 29, 92
[041] Cặp số: 22, 22
[042] Cặp số: 20, 02
[043] Cặp số: 27, 72
[044] Cặp số: 87, 78
[045] Cặp số: 80, 08
[046] Cặp số: 70, 07
Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số là:
Cặp số 00, 00 xuất hiện 1 lần
Cặp số 02, 20 xuất hiện 5 lần
Cặp số 07, 70 xuất hiện 3 lần
Cặp số 08, 80 xuất hiện 2 lần
Cặp số 09, 90 xuất hiện 3 lần
Cặp số 10, 01 xuất hiện 3 lần
Cặp số 11, 11 xuất hiện 2 lần
Cặp số 17, 71 xuất hiện 2 lần
Cặp số 18, 81 xuất hiện 2 lần
Cặp số 21, 12 xuất hiện 2 lần
Cặp số 22, 22 xuất hiện 2 lần
Cặp số 27, 72 xuất hiện 3 lần
Cặp số 28, 82 xuất hiện 2 lần
Cặp số 29, 92 xuất hiện 4 lần
Cặp số 87, 78 xuất hiện 1 lần
Cặp số 91, 19 xuất hiện 4 lần
Cặp số 97, 79 xuất hiện 2 lần
Cặp số 98, 89 xuất hiện 1 lần
Cặp số 99, 99 xuất hiện 2 lần