Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng chương trình Soi Cầu Lotto Bạch Thủ Miền Bắc
Với chương trình soi cầu bạch thủ này sẽ trợ giúp bạn trong việc chọn 1 cặp số lotto may mắn, có xác suất cao.
Để xem rất đơn giản bạn chỉ cần chọn Biên ngày soi cầu cùng với Số ngày cầu chạy rồi bấm nút xem kết quả để xem. Khi bạn muốn xem các cầu trong quá khứ bạn có thể nhập Biên ngày soi cầu là một ngày khác trước đó.

Biên ngày soi cầu: dd/mm/yyyy Số ngày cầu chạy:
Soi cầu tính đến ngày 30/03/2023
Bảng các cặp số có cầu bạch thủ đang chạy được 3 ngày
Chú ý: Bạn hãy nháy chuột vào từng cặp số trong bảng để xem hết các cầu của cặp số đó
Đầu 0
Đầu 1 11 12 14 16
Đầu 2 23 24 26
Đầu 3 30 31 32 33 34 35 36 37 39
Đầu 4 40 41 46 47 48 49
Đầu 5 55 56 58 59
Đầu 6 64 66 67
Đầu 7
Đầu 8 80 81 84 87 89
Đầu 9 92 96