User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng chương trình Soi Cầu Lotto Miền Bắc
Với chương trình soi cầu cổ điển này sẽ trợ giúp bạn trong việc chọn các cặp số lotto may mắn và có xác suất cao.
Để xem rất đơn giản bạn chỉ cần chọn Biên ngày soi cầu cùng với Số ngày cầu chạy rồi bấm nút xem kết quả để xem. Khi bạn muốn xem các cầu trong quá khứ bạn có thể nhập Biên ngày soi cầu là một ngày khác trước đó.
Chú ý:
- Sau khi có kết quả cầu để xem chi tiết bạn nháy chuột vào các cặp số cầu tìm thấy để xem chi tiết cầu chạy.
- Để kiểm tra một cầu lotto xem thống kê tần suất cầu chạy trong quá khứ, bạn cần di chuột lên link của các cặp số cầu tìm thấy khi đó bạn sẽ thấy hiển thị 2 vị trí ghép thành cầu này. Bạn lấy 2 vị trí đó và nhập vào trong chương trình
Kiểm tra lịch sử cầu lotto để kiểm tra để từ đó dự đoán cầu nào có xác suất cao cho ngày hôm nay.
CHÚC CÁC BẠN LUÔN THÀNH CÔNG VÀ MAY MẮN trong các dự đoán của mình.


Để ủng hộ SOICAULO.VN phát triển được nhiều công cụ và dịch vụ tốt hơn >> Soạn SMS: SCL gửi 8377
Để lấy dự đoán 3 cặp lotto xác suất cao + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8577
Để lấy dự đoán 2 cặp lotto may mắn + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8677
Để lấy dự đoán 1 cặp lotto VIP + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8777
Biên ngày soi cầu: dd/mm/yyyy Số ngày cầu chạy:
Soi cầu tính đến ngày 23/10/2021
Chỉ có VIP mới xem được các số ngày cầu chạy khác
Bạn đang xem toàn bộ cầu có số ngày cầu chạy là 1 ngày
Chú ý:Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của cầu là thấy.
Bảng cầu rút gọn
Đầu 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Đầu 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Đầu 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Đầu 3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Đầu 4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Đầu 5 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Đầu 6 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Đầu 7 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Đầu 8 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Đầu 9 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
 
Cầu cũ 1107 cầu - là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[001] Cặp số: 76, 67
[002] Cặp số: 77, 77
[003] Cặp số: 78, 87
[004] Cặp số: 70, 07
[005] Cặp số: 73, 37
[006] Cặp số: 77, 77
[007] Cặp số: 77, 77
[008] Cặp số: 77, 77
[009] Cặp số: 73, 37
[010] Cặp số: 70, 07
[011] Cặp số: 74, 47
[012] Cặp số: 70, 07
[013] Cặp số: 79, 97
[014] Cặp số: 79, 97
[015] Cặp số: 72, 27
[016] Cặp số: 76, 67
[017] Cặp số: 78, 87
[018] Cặp số: 70, 07
[019] Cặp số: 78, 87
[020] Cặp số: 71, 17
[021] Cặp số: 78, 87
[022] Cặp số: 75, 57
[023] Cặp số: 79, 97
[024] Cặp số: 78, 87
[025] Cặp số: 79, 97
[026] Cặp số: 32, 23
[027] Cặp số: 37, 73
[028] Cặp số: 37, 73
[029] Cặp số: 35, 53
[030] Cặp số: 30, 03
[031] Cặp số: 36, 63
[032] Cặp số: 39, 93
[033] Cặp số: 37, 73
[034] Cặp số: 34, 43
[035] Cặp số: 34, 43
[036] Cặp số: 30, 03
[037] Cặp số: 37, 73
[038] Cặp số: 34, 43
[039] Cặp số: 31, 13
[040] Cặp số: 36, 63
[041] Cặp số: 39, 93
[042] Cặp số: 36, 63
[043] Cặp số: 31, 13
[044] Cặp số: 35, 53
[045] Cặp số: 33, 33
[046] Cặp số: 35, 53
[047] Cặp số: 16, 61
[048] Cặp số: 12, 21
[049] Cặp số: 16, 61
[050] Cặp số: 17, 71
[051] Cặp số: 17, 71
[052] Cặp số: 12, 21
[053] Cặp số: 15, 51
[054] Cặp số: 18, 81
[055] Cặp số: 16, 61
[056] Cặp số: 19, 91
[057] Cặp số: 13, 31
[058] Cặp số: 17, 71
[059] Cặp số: 17, 71
[060] Cặp số: 14, 41
[061] Cặp số: 17, 71
[062] Cặp số: 14, 41
[063] Cặp số: 10, 01
[064] Cặp số: 10, 01
[065] Cặp số: 13, 31
[066] Cặp số: 10, 01
[067] Cặp số: 12, 21
[068] Cặp số: 11, 11
[069] Cặp số: 19, 91
[070] Cặp số: 19, 91
[071] Cặp số: 12, 21
[072] Cặp số: 16, 61
[073] Cặp số: 16, 61
[074] Cặp số: 16, 61
[075] Cặp số: 18, 81
[076] Cặp số: 10, 01
[077] Cặp số: 18, 81
[078] Cặp số: 11, 11
[079] Cặp số: 11, 11
[080] Cặp số: 19, 91
[081] Cặp số: 16, 61
[082] Cặp số: 11, 11
[083] Cặp số: 13, 31
[084] Cặp số: 18, 81
[085] Cặp số: 15, 51
[086] Cặp số: 20, 02
[087] Cặp số: 29, 92
[088] Cặp số: 29, 92
[089] Cặp số: 26, 62
[090] Cặp số: 21, 12
[091] Cặp số: 50, 05
[092] Cặp số: 59, 95
[093] Cặp số: 50, 05
[094] Cặp số: 51, 15
[095] Cặp số: 58, 85
[096] Cặp số: 59, 95
[097] Cặp số: 58, 85
[098] Cặp số: 59, 95
[099] Cặp số: 40, 04
[100] Cặp số: 46, 64
[101] Cặp số: 46, 64
[102] Cặp số: 44, 44
[103] Cặp số: 49, 94
[104] Cặp số: 40, 04
[105] Cặp số: 48, 84
[106] Cặp số: 49, 94
[107] Cặp số: 46, 64
[108] Cặp số: 44, 44
[109] Cặp số: 40, 04
[110] Cặp số: 43, 34
[111] Cặp số: 41, 14
[112] Cặp số: 42, 24
[113] Cặp số: 41, 14
[114] Cặp số: 49, 94
[115] Cặp số: 46, 64
[116] Cặp số: 44, 44
[117] Cặp số: 45, 54
[118] Cặp số: 40, 04
[119] Cặp số: 41, 14
[120] Cặp số: 44, 44
[121] Cặp số: 43, 34
[122] Cặp số: 48, 84
[123] Cặp số: 90, 09
[124] Cặp số: 96, 69
[125] Cặp số: 94, 49
[126] Cặp số: 99, 99
[127] Cặp số: 92, 29
[128] Cặp số: 90, 09
[129] Cặp số: 95, 59
[130] Cặp số: 99, 99
[131] Cặp số: 94, 49
[132] Cặp số: 93, 39
[133] Cặp số: 90, 09
[134] Cặp số: 91, 19
[135] Cặp số: 99, 99
[136] Cặp số: 94, 49
[137] Cặp số: 96, 69
[138] Cặp số: 95, 59
[139] Cặp số: 98, 89
[140] Cặp số: 96, 69
[141] Cặp số: 91, 19
[142] Cặp số: 94, 49
[143] Cặp số: 98, 89
[144] Cặp số: 95, 59
[145] Cặp số: 15, 51
[146] Cặp số: 16, 61
[147] Cặp số: 16, 61
[148] Cặp số: 18, 81
[149] Cặp số: 10, 01
[150] Cặp số: 15, 51
[151] Cặp số: 19, 91
[152] Cặp số: 19, 91
[153] Cặp số: 19, 91
[154] Cặp số: 16, 61
[155] Cặp số: 17, 71
[156] Cặp số: 18, 81
[157] Cặp số: 18, 81
[158] Cặp số: 10, 01
[159] Cặp số: 11, 11
[160] Cặp số: 11, 11
[161] Cặp số: 56, 65
[162] Cặp số: 53, 35
[163] Cặp số: 56, 65
[164] Cặp số: 50, 05
[165] Cặp số: 58, 85
[166] Cặp số: 53, 35
[167] Cặp số: 52, 25
[168] Cặp số: 59, 95
[169] Cặp số: 59, 95
[170] Cặp số: 55, 55
[171] Cặp số: 58, 85
[172] Cặp số: 50, 05
[173] Cặp số: 06, 60
[174] Cặp số: 07, 70
[175] Cặp số: 02, 20
[176] Cặp số: 08, 80
[177] Cặp số: 06, 60
[178] Cặp số: 06, 60
[179] Cặp số: 07, 70
[180] Cặp số: 04, 40
[181] Cặp số: 01, 10
[182] Cặp số: 06, 60
[183] Cặp số: 05, 50
[184] Cặp số: 02, 20
[185] Cặp số: 09, 90
[186] Cặp số: 02, 20
[187] Cặp số: 09, 90
[188] Cặp số: 06, 60
[189] Cặp số: 06, 60
[190] Cặp số: 08, 80
[191] Cặp số: 00, 00
[192] Cặp số: 03, 30
[193] Cặp số: 01, 10
[194] Cặp số: 06, 60
[195] Cặp số: 00, 00
[196] Cặp số: 09, 90
[197] Cặp số: 01, 10
[198] Cặp số: 19, 91
[199] Cặp số: 10, 01
[200] Cặp số: 14, 41
[201] Cặp số: 13, 31
[202] Cặp số: 19, 91
[203] Cặp số: 14, 41
[204] Cặp số: 16, 61
[205] Cặp số: 15, 51
[206] Cặp số: 12, 21
[207] Cặp số: 16, 61
[208] Cặp số: 10, 01
[209] Cặp số: 12, 21
[210] Cặp số: 10, 01
[211] Cặp số: 10, 01
[212] Cặp số: 12, 21
[213] Cặp số: 13, 31
[214] Cặp số: 17, 71
[215] Cặp số: 14, 41
[216] Cặp số: 15, 51
[217] Cặp số: 19, 91
[218] Cặp số: 16, 61
[219] Cặp số: 13, 31
[220] Cặp số: 67, 76
[221] Cặp số: 66, 66
[222] Cặp số: 60, 06
[223] Cặp số: 66, 66
[224] Cặp số: 67, 76
[225] Cặp số: 64, 46
[226] Cặp số: 61, 16
[227] Cặp số: 65, 56
[228] Cặp số: 67, 76
[229] Cặp số: 60, 06
[230] Cặp số: 66, 66
[231] Cặp số: 64, 46
[232] Cặp số: 65, 56
[233] Cặp số: 69, 96
[234] Cặp số: 63, 36
[235] Cặp số: 66, 66
[236] Cặp số: 68, 86
[237] Cặp số: 69, 96
[238] Cặp số: 65, 56
[239] Cặp số: 69, 96
[240] Cặp số: 68, 86
[241] Cặp số: 69, 96
[242] Cặp số: 69, 96
[243] Cặp số: 66, 66
[244] Cặp số: 62, 26
[245] Cặp số: 68, 86
[246] Cặp số: 60, 06
[247] Cặp số: 63, 36
[248] Cặp số: 69, 96
[249] Cặp số: 62, 26
[250] Cặp số: 66, 66
[251] Cặp số: 66, 66
[252] Cặp số: 65, 56
[253] Cặp số: 29, 92
[254] Cặp số: 29, 92
[255] Cặp số: 46, 64
[256] Cặp số: 47, 74
[257] Cặp số: 42, 24
[258] Cặp số: 40, 04
[259] Cặp số: 43, 34
[260] Cặp số: 47, 74
[261] Cặp số: 47, 74
[262] Cặp số: 41, 14
[263] Cặp số: 47, 74
[264] Cặp số: 43, 34
[265] Cặp số: 46, 64
[266] Cặp số: 44, 44
[267] Cặp số: 45, 54
[268] Cặp số: 40, 04
[269] Cặp số: 42, 24
[270] Cặp số: 42, 24
[271] Cặp số: 48, 84
[272] Cặp số: 43, 34
[273] Cặp số: 46, 64
[274] Cặp số: 45, 54
[275] Cặp số: 28, 82
[276] Cặp số: 20, 02
[277] Cặp số: 27, 72
[278] Cặp số: 24, 42
[279] Cặp số: 24, 42
[280] Cặp số: 23, 32
[281] Cặp số: 26, 62
[282] Cặp số: 22, 22
[283] Cặp số: 23, 32
[284] Cặp số: 24, 42
[285] Cặp số: 65, 56
[286] Cặp số: 66, 66
[287] Cặp số: 62, 26
[288] Cặp số: 68, 86
[289] Cặp số: 69, 96
[290] Cặp số: 67, 76
[291] Cặp số: 64, 46
[292] Cặp số: 63, 36
[293] Cặp số: 69, 96
[294] Cặp số: 62, 26
[295] Cặp số: 63, 36
[296] Cặp số: 66, 66
[297] Cặp số: 66, 66
[298] Cặp số: 61, 16
[299] Cặp số: 65, 56
[300] Cặp số: 65, 56
[301] Cặp số: 36, 63
[302] Cặp số: 38, 83
[303] Cặp số: 35, 53
[304] Cặp số: 39, 93
[305] Cặp số: 39, 93
[306] Cặp số: 39, 93
[307] Cặp số: 36, 63
[308] Cặp số: 38, 83
[309] Cặp số: 30, 03
[310] Cặp số: 31, 13
[311] Cặp số: 69, 96
[312] Cặp số: 60, 06
[313] Cặp số: 61, 16
[314] Cặp số: 68, 86
[315] Cặp số: 77, 77
[316] Cặp số: 79, 97
[317] Cặp số: 70, 07
[318] Cặp số: 78, 87
[319] Cặp số: 73, 37
[320] Cặp số: 70, 07
[321] Cặp số: 71, 17
[322] Cặp số: 79, 97
[323] Cặp số: 72, 27
[324] Cặp số: 76, 67
[325] Cặp số: 73, 37
[326] Cặp số: 76, 67
[327] Cặp số: 75, 57
[328] Cặp số: 78, 87
[329] Cặp số: 78, 87
[330] Cặp số: 72, 27
[331] Cặp số: 75, 57
[332] Cặp số: 78, 87
[333] Cặp số: 75, 57
[334] Cặp số: 72, 27
[335] Cặp số: 78, 87
[336] Cặp số: 79, 97
[337] Cặp số: 77, 77
[338] Cặp số: 74, 47
[339] Cặp số: 70, 07
[340] Cặp số: 77, 77
[341] Cặp số: 74, 47
[342] Cặp số: 76, 67
[343] Cặp số: 73, 37
[344] Cặp số: 79, 97
[345] Cặp số: 72, 27
[346] Cặp số: 73, 37
[347] Cặp số: 76, 67
[348] Cặp số: 79, 97
[349] Cặp số: 76, 67
[350] Cặp số: 71, 17
[351] Cặp số: 73, 37
[352] Cặp số: 75, 57
[353] Cặp số: 60, 06
[354] Cặp số: 68, 86
[355] Cặp số: 63, 36
[356] Cặp số: 62, 26
[357] Cặp số: 69, 96
[358] Cặp số: 69, 96
[359] Cặp số: 65, 56
[360] Cặp số: 68, 86
[361] Cặp số: 60, 06
[362] Cặp số: 69, 96
[363] Cặp số: 66, 66
[364] Cặp số: 69, 96
[365] Cặp số: 60, 06
[366] Cặp số: 68, 86
[367] Cặp số: 69, 96
[368] Cặp số: 68, 86
[369] Cặp số: 69, 96
[370] Cặp số: 92, 29
[371] Cặp số: 98, 89
[372] Cặp số: 96, 69
[373] Cặp số: 97, 79
[374] Cặp số: 96, 69
[375] Cặp số: 97, 79
[376] Cặp số: 94, 49
[377] Cặp số: 90, 09
[378] Cặp số: 91, 19
[379] Cặp số: 92, 29
[380] Cặp số: 96, 69
[381] Cặp số: 95, 59
[382] Cặp số: 92, 29
[383] Cặp số: 99, 99
[384] Cặp số: 92, 29
[385] Cặp số: 99, 99
[386] Cặp số: 97, 79
[387] Cặp số: 96, 69
[388] Cặp số: 96, 69
[389] Cặp số: 98, 89
[390] Cặp số: 90, 09
[391] Cặp số: 93, 39
[392] Cặp số: 91, 19
[393] Cặp số: 91, 19
[394] Cặp số: 96, 69
[395] Cặp số: 90, 09
[396] Cặp số: 99, 99
[397] Cặp số: 91, 19
[398] Cặp số: 91, 19
[399] Cặp số: 98, 89
[400] Cặp số: 25, 52
[401] Cặp số: 28, 82
[402] Cặp số: 29, 92
[403] Cặp số: 20, 02
[404] Cặp số: 24, 42
[405] Cặp số: 20, 02
[406] Cặp số: 21, 12
[407] Cặp số: 27, 72
[408] Cặp số: 20, 02
[409] Cặp số: 26, 62
[410] Cặp số: 24, 42
[411] Cặp số: 21, 12
[412] Cặp số: 22, 22
[413] Cặp số: 26, 62
[414] Cặp số: 24, 42
[415] Cặp số: 23, 32
[416] Cặp số: 22, 22
[417] Cặp số: 23, 32
[418] Cặp số: 26, 62
[419] Cặp số: 21, 12
[420] Cặp số: 24, 42
[421] Cặp số: 28, 82
[422] Cặp số: 23, 32
[423] Cặp số: 25, 52
[424] Cặp số: 07, 70
[425] Cặp số: 09, 90
[426] Cặp số: 00, 00
[427] Cặp số: 06, 60
[428] Cặp số: 06, 60
[429] Cặp số: 07, 70
[430] Cặp số: 07, 70
[431] Cặp số: 04, 40
[432] Cặp số: 09, 90
[433] Cặp số: 01, 10
[434] Cặp số: 05, 50
[435] Cặp số: 07, 70
[436] Cặp số: 00, 00
[437] Cặp số: 06, 60
[438] Cặp số: 04, 40
[439] Cặp số: 05, 50
[440] Cặp số: 09, 90
[441] Cặp số: 07, 70
[442] Cặp số: 08, 80
[443] Cặp số: 03, 30
[444] Cặp số: 06, 60
[445] Cặp số: 08, 80
[446] Cặp số: 09, 90
[447] Cặp số: 05, 50
[448] Cặp số: 09, 90
[449] Cặp số: 08, 80
[450] Cặp số: 01, 10
[451] Cặp số: 09, 90
[452] Cặp số: 75, 57
[453] Cặp số: 72, 27
[454] Cặp số: 79, 97
[455] Cặp số: 74, 47
[456] Cặp số: 74, 47
[457] Cặp số: 70, 07
[458] Cặp số: 73, 37
[459] Cặp số: 74, 47
[460] Cặp số: 76, 67
[461] Cặp số: 75, 57
[462] Cặp số: 79, 97
[463] Cặp số: 76, 67
[464] Cặp số: 71, 17
[465] Cặp số: 75, 57
[466] Cặp số: 50, 05
[467] Cặp số: 58, 85
[468] Cặp số: 53, 35
[469] Cặp số: 50, 05
[470] Cặp số: 57, 75
[471] Cặp số: 57, 75
[472] Cặp số: 51, 15
[473] Cặp số: 57, 75
[474] Cặp số: 53, 35
[475] Cặp số: 56, 65
[476] Cặp số: 54, 45
[477] Cặp số: 55, 55
[478] Cặp số: 50, 05
[479] Cặp số: 52, 25
[480] Cặp số: 54, 45
[481] Cặp số: 53, 35
[482] Cặp số: 58, 85
[483] Cặp số: 52, 25
[484] Cặp số: 53, 35
[485] Cặp số: 86, 68
[486] Cặp số: 82, 28
[487] Cặp số: 88, 88
[488] Cặp số: 80, 08
[489] Cặp số: 87, 78
[490] Cặp số: 81, 18
[491] Cặp số: 80, 08
[492] Cặp số: 82, 28
[493] Cặp số: 81, 18
[494] Cặp số: 83, 38
[495] Cặp số: 89, 98
[496] Cặp số: 82, 28
[497] Cặp số: 83, 38
[498] Cặp số: 86, 68
[499] Cặp số: 86, 68
[500] Cặp số: 85, 58
[501] Cặp số: 88, 88
[502] Cặp số: 96, 69
[503] Cặp số: 92, 29
[504] Cặp số: 90, 09
[505] Cặp số: 93, 39
[506] Cặp số: 99, 99
[507] Cặp số: 94, 49
[508] Cặp số: 96, 69
[509] Cặp số: 95, 59
[510] Cặp số: 99, 99
[511] Cặp số: 96, 69
[512] Cặp số: 96, 69
[513] Cặp số: 90, 09
[514] Cặp số: 91, 19
[515] Cặp số: 93, 39
[516] Cặp số: 02, 20
[517] Cặp số: 09, 90
[518] Cặp số: 07, 70
[519] Cặp số: 04, 40
[520] Cặp số: 00, 00
[521] Cặp số: 03, 30
[522] Cặp số: 04, 40
[523] Cặp số: 06, 60
[524] Cặp số: 05, 50
[525] Cặp số: 09, 90
[526] Cặp số: 00, 00
[527] Cặp số: 03, 30
[528] Cặp số: 06, 60
[529] Cặp số: 01, 10
[530] Cặp số: 04, 40
[531] Cặp số: 03, 30
[532] Cặp số: 05, 50
[533] Cặp số: 68, 86
[534] Cặp số: 66, 66
[535] Cặp số: 67, 76
[536] Cặp số: 63, 36
[537] Cặp số: 67, 76
[538] Cặp số: 64, 46
[539] Cặp số: 61, 16
[540] Cặp số: 69, 96
[541] Cặp số: 63, 36
[542] Cặp số: 65, 56
[543] Cặp số: 60, 06
[544] Cặp số: 62, 26
[545] Cặp số: 61, 16
[546] Cặp số: 26, 62
[547] Cặp số: 23, 32
[548] Cặp số: 27, 72
[549] Cặp số: 27, 72
[550] Cặp số: 29, 92
[551] Cặp số: 20, 02
[552] Cặp số: 27, 72
[553] Cặp số: 23, 32
[554] Cặp số: 20, 02
[555] Cặp số: 24, 42
[556] Cặp số: 20, 02
[557] Cặp số: 29, 92
[558] Cặp số: 29, 92
[559] Cặp số: 22, 22
[560] Cặp số: 26, 62
[561] Cặp số: 26, 62
[562] Cặp số: 28, 82
[563] Cặp số: 20, 02
[564] Cặp số: 28, 82
[565] Cặp số: 21, 12
[566] Cặp số: 21, 12
[567] Cặp số: 28, 82
[568] Cặp số: 25, 52
[569] Cặp số: 29, 92
[570] Cặp số: 28, 82
[571] Cặp số: 29, 92
[572] Cặp số: 89, 98
[573] Cặp số: 83, 38
[574] Cặp số: 87, 78
[575] Cặp số: 87, 78
[576] Cặp số: 84, 48
[577] Cặp số: 87, 78
[578] Cặp số: 84, 48
[579] Cặp số: 80, 08
[580] Cặp số: 80, 08
[581] Cặp số: 83, 38
[582] Cặp số: 80, 08
[583] Cặp số: 82, 28
[584] Cặp số: 81, 18
[585] Cặp số: 89, 98
[586] Cặp số: 89, 98
[587] Cặp số: 82, 28
[588] Cặp số: 86, 68
[589] Cặp số: 86, 68
[590] Cặp số: 86, 68
[591] Cặp số: 88, 88
[592] Cặp số: 80, 08
[593] Cặp số: 88, 88
[594] Cặp số: 81, 18
[595] Cặp số: 81, 18
[596] Cặp số: 89, 98
[597] Cặp số: 86, 68
[598] Cặp số: 81, 18
[599] Cặp số: 83, 38
[600] Cặp số: 88, 88
[601] Cặp số: 85, 58
[602] Cặp số: 60, 06
[603] Cặp số: 63, 36
[604] Cặp số: 69, 96
[605] Cặp số: 64, 46
[606] Cặp số: 66, 66
[607] Cặp số: 65, 56
[608] Cặp số: 69, 96
[609] Cặp số: 66, 66
[610] Cặp số: 66, 66
[611] Cặp số: 60, 06
[612] Cặp số: 61, 16
[613] Cặp số: 63, 36
[614] Cặp số: 93, 39
[615] Cặp số: 90, 09
[616] Cặp số: 97, 79
[617] Cặp số: 97, 79
[618] Cặp số: 91, 19
[619] Cặp số: 97, 79
[620] Cặp số: 93, 39
[621] Cặp số: 96, 69
[622] Cặp số: 94, 49
[623] Cặp số: 95, 59
[624] Cặp số: 90, 09
[625] Cặp số: 92, 29
[626] Cặp số: 94, 49
[627] Cặp số: 93, 39
[628] Cặp số: 98, 89
[629] Cặp số: 92, 29
[630] Cặp số: 93, 39
[631] Cặp số: 34, 43
[632] Cặp số: 30, 03
[633] Cặp số: 34, 43
[634] Cặp số: 33, 33
[635] Cặp số: 39, 93
[636] Cặp số: 32, 23
[637] Cặp số: 33, 33
[638] Cặp số: 36, 63
[639] Cặp số: 31, 13
[640] Cặp số: 33, 33
[641] Cặp số: 35, 53
[642] Cặp số: 74, 47
[643] Cặp số: 73, 37
[644] Cặp số: 79, 97
[645] Cặp số: 74, 47
[646] Cặp số: 76, 67
[647] Cặp số: 75, 57
[648] Cặp số: 60, 06
[649] Cặp số: 61, 16
[650] Cặp số: 68, 86
[651] Cặp số: 04, 40
[652] Cặp số: 00, 00
[653] Cặp số: 09, 90
[654] Cặp số: 00, 00
[655] Cặp số: 00, 00
[656] Cặp số: 02, 20
[657] Cặp số: 01, 10
[658] Cặp số: 09, 90
[659] Cặp số: 09, 90
[660] Cặp số: 06, 60
[661] Cặp số: 06, 60
[662] Cặp số: 08, 80
[663] Cặp số: 00, 00
[664] Cặp số: 01, 10
[665] Cặp số: 01, 10
[666] Cặp số: 08, 80
[667] Cặp số: 06, 60
[668] Cặp số: 01, 10
[669] Cặp số: 09, 90
[670] Cặp số: 08, 80
[671] Cặp số: 03, 30
[672] Cặp số: 08, 80
[673] Cặp số: 05, 50
[674] Cặp số: 09, 90
[675] Cặp số: 77, 77
[676] Cặp số: 73, 37
[677] Cặp số: 77, 77
[678] Cặp số: 70, 07
[679] Cặp số: 74, 47
[680] Cặp số: 71, 17
[681] Cặp số: 79, 97
[682] Cặp số: 73, 37
[683] Cặp số: 76, 67
[684] Cặp số: 75, 57
[685] Cặp số: 78, 87
[686] Cặp số: 70, 07
[687] Cặp số: 78, 87
[688] Cặp số: 72, 27
[689] Cặp số: 78, 87
[690] Cặp số: 74, 47
[691] Cặp số: 74, 47
[692] Cặp số: 73, 37
[693] Cặp số: 79, 97
[694] Cặp số: 72, 27
[695] Cặp số: 73, 37
[696] Cặp số: 76, 67
[697] Cặp số: 76, 67
[698] Cặp số: 71, 17
[699] Cặp số: 75, 57
[700] Cặp số: 75, 57
[701] Cặp số: 47, 74
[702] Cặp số: 41, 14
[703] Cặp số: 47, 74
[704] Cặp số: 43, 34
[705] Cặp số: 46, 64
[706] Cặp số: 44, 44
[707] Cặp số: 45, 54
[708] Cặp số: 40, 04
[709] Cặp số: 42, 24
[710] Cặp số: 42, 24
[711] Cặp số: 46, 64
[712] Cặp số: 48, 84
[713] Cặp số: 43, 34
[714] Cặp số: 46, 64
[715] Cặp số: 45, 54
[716] Cặp số: 41, 14
[717] Cặp số: 48, 84
[718] Cặp số: 43, 34
[719] Cặp số: 44, 44
[720] Cặp số: 41, 14
[721] Cặp số: 43, 34
[722] Cặp số: 46, 64
[723] Cặp số: 45, 54
[724] Cặp số: 40, 04
[725] Cặp số: 42, 24
[726] Cặp số: 70, 07
[727] Cặp số: 74, 47
[728] Cặp số: 73, 37
[729] Cặp số: 79, 97
[730] Cặp số: 72, 27
[731] Cặp số: 73, 37
[732] Cặp số: 76, 67
[733] Cặp số: 71, 17
[734] Cặp số: 73, 37
[735] Cặp số: 75, 57
[736] Cặp số: 44, 44
[737] Cặp số: 43, 34
[738] Cặp số: 46, 64
[739] Cặp số: 42, 24
[740] Cặp số: 01, 10
[741] Cặp số: 03, 30
[742] Cặp số: 05, 50
[743] Cặp số: 00, 00
[744] Cặp số: 02, 20
[745] Cặp số: 04, 40
[746] Cặp số: 03, 30
[747] Cặp số: 06, 60
[748] Cặp số: 08, 80
[749] Cặp số: 02, 20
[750] Cặp số: 06, 60
[751] Cặp số: 05, 50
[752] Cặp số: 04, 40
[753] Cặp số: 90, 09
[754] Cặp số: 92, 29
[755] Cặp số: 93, 39
[756] Cặp số: 97, 79
[757] Cặp số: 94, 49
[758] Cặp số: 95, 59
[759] Cặp số: 99, 99
[760] Cặp số: 96, 69
[761] Cặp số: 93, 39
[762] Cặp số: 07, 70
[763] Cặp số: 03, 30
[764] Cặp số: 09, 90
[765] Cặp số: 02, 20
[766] Cặp số: 06, 60
[767] Cặp số: 13, 31
[768] Cặp số: 10, 01
[769] Cặp số: 11, 11
[770] Cặp số: 12, 21
[771] Cặp số: 19, 91
[772] Cặp số: 16, 61
[773] Cặp số: 14, 41
[774] Cặp số: 15, 51
[775] Cặp số: 18, 81
[776] Cặp số: 10, 01
[777] Cặp số: 16, 61
[778] Cặp số: 11, 11
[779] Cặp số: 14, 41
[780] Cặp số: 18, 81
[781] Cặp số: 13, 31
[782] Cặp số: 15, 51
[783] Cặp số: 20, 02
[784] Cặp số: 28, 82
[785] Cặp số: 29, 92
[786] Cặp số: 28, 82
[787] Cặp số: 29, 92
[788] Cặp số: 35, 53
[789] Cặp số: 37, 73
[790] Cặp số: 30, 03
[791] Cặp số: 36, 63
[792] Cặp số: 34, 43
[793] Cặp số: 35, 53
[794] Cặp số: 39, 93
[795] Cặp số: 37, 73
[796] Cặp số: 38, 83
[797] Cặp số: 33, 33
[798] Cặp số: 36, 63
[799] Cặp số: 38, 83
[800] Cặp số: 39, 93
[801] Cặp số: 35, 53
[802] Cặp số: 39, 93
[803] Cặp số: 38, 83
[804] Cặp số: 31, 13
[805] Cặp số: 39, 93
[806] Cặp số: 52, 25
[807] Cặp số: 59, 95
[808] Cặp số: 55, 55
[809] Cặp số: 50, 05
[810] Cặp số: 79, 97
[811] Cặp số: 72, 27
[812] Cặp số: 74, 47
[813] Cặp số: 76, 67
[814] Cặp số: 76, 67
[815] Cặp số: 75, 57
[816] Cặp số: 79, 97
[817] Cặp số: 78, 87
[818] Cặp số: 78, 87
[819] Cặp số: 73, 37
[820] Cặp số: 76, 67
[821] Cặp số: 76, 67
[822] Cặp số: 71, 17
[823] Cặp số: 74, 47
[824] Cặp số: 75, 57
[825] Cặp số: 34, 43
[826] Cặp số: 33, 33
[827] Cặp số: 39, 93
[828] Cặp số: 32, 23
[829] Cặp số: 33, 33
[830] Cặp số: 36, 63
[831] Cặp số: 31, 13
[832] Cặp số: 33, 33
[833] Cặp số: 35, 53
[834] Cặp số: 06, 60
[835] Cặp số: 02, 20
[836] Cặp số: 02, 20
[837] Cặp số: 09, 90
[838] Cặp số: 07, 70
[839] Cặp số: 04, 40
[840] Cặp số: 05, 50
[841] Cặp số: 09, 90
[842] Cặp số: 08, 80
[843] Cặp số: 00, 00
[844] Cặp số: 03, 30
[845] Cặp số: 03, 30
[846] Cặp số: 06, 60
[847] Cặp số: 09, 90
[848] Cặp số: 04, 40
[849] Cặp số: 03, 30
[850] Cặp số: 61, 16
[851] Cặp số: 69, 96
[852] Cặp số: 64, 46
[853] Cặp số: 66, 66
[854] Cặp số: 65, 56
[855] Cặp số: 68, 86
[856] Cặp số: 66, 66
[857] Cặp số: 61, 16
[858] Cặp số: 64, 46
[859] Cặp số: 68, 86
[860] Cặp số: 65, 56
[861] Cặp số: 40, 04
[862] Cặp số: 49, 94
[863] Cặp số: 42, 24
[864] Cặp số: 44, 44
[865] Cặp số: 46, 64
[866] Cặp số: 46, 64
[867] Cặp số: 45, 54
[868] Cặp số: 49, 94
[869] Cặp số: 48, 84
[870] Cặp số: 48, 84
[871] Cặp số: 43, 34
[872] Cặp số: 46, 64
[873] Cặp số: 41, 14
[874] Cặp số: 46, 64
[875] Cặp số: 41, 14
[876] Cặp số: 44, 44
[877] Cặp số: 45, 54
[878] Cặp số: 29, 92
[879] Cặp số: 29, 92
[880] Cặp số: 29, 92
[881] Cặp số: 26, 62
[882] Cặp số: 28, 82
[883] Cặp số: 20, 02
[884] Cặp số: 21, 12
[885] Cặp số: 51, 15
[886] Cặp số: 54, 45
[887] Cặp số: 55, 55
[888] Cặp số: 50, 05
[889] Cặp số: 51, 15
[890] Cặp số: 54, 45
[891] Cặp số: 53, 35
[892] Cặp số: 55, 55
[893] Cặp số: 12, 21
[894] Cặp số: 19, 91
[895] Cặp số: 12, 21
[896] Cặp số: 19, 91
[897] Cặp số: 16, 61
[898] Cặp số: 16, 61
[899] Cặp số: 18, 81
[900] Cặp số: 10, 01
[901] Cặp số: 13, 31
[902] Cặp số: 11, 11
[903] Cặp số: 16, 61
[904] Cặp số: 10, 01
[905] Cặp số: 19, 91
[906] Cặp số: 11, 11
[907] Cặp số: 03, 30
[908] Cặp số: 09, 90
[909] Cặp số: 02, 20
[910] Cặp số: 03, 30
[911] Cặp số: 06, 60
[912] Cặp số: 01, 10
[913] Cặp số: 03, 30
[914] Cặp số: 05, 50
[915] Cặp số: 24, 42
[916] Cặp số: 23, 32
[917] Cặp số: 22, 22
[918] Cặp số: 26, 62
[919] Cặp số: 26, 62
[920] Cặp số: 21, 12
[921] Cặp số: 25, 52
[922] Cặp số: 24, 42
[923] Cặp số: 28, 82
[924] Cặp số: 25, 52
[925] Cặp số: 12, 21
[926] Cặp số: 14, 41
[927] Cặp số: 13, 31
[928] Cặp số: 12, 21
[929] Cặp số: 16, 61
[930] Cặp số: 15, 51
[931] Cặp số: 99, 99
[932] Cặp số: 93, 39
[933] Cặp số: 98, 89
[934] Cặp số: 99, 99
[935] Cặp số: 92, 29
[936] Cặp số: 93, 39
[937] Cặp số: 93, 39
[938] Cặp số: 96, 69
[939] Cặp số: 99, 99
[940] Cặp số: 91, 19
[941] Cặp số: 28, 82
[942] Cặp số: 93, 39
[943] Cặp số: 99, 99
[944] Cặp số: 92, 29
[945] Cặp số: 93, 39
[946] Cặp số: 96, 69
[947] Cặp số: 96, 69
[948] Cặp số: 95, 59
[949] Cặp số: 98, 89
[950] Cặp số: 26, 62
[951] Cặp số: 23, 32
[952] Cặp số: 29, 92
[953] Cặp số: 22, 22
[954] Cặp số: 23, 32
[955] Cặp số: 26, 62
[956] Cặp số: 29, 92
[957] Cặp số: 23, 32
[958] Cặp số: 78, 87
[959] Cặp số: 79, 97
[960] Cặp số: 78, 87
[961] Cặp số: 79, 97
[962] Cặp số: 64, 46
[963] Cặp số: 63, 36
[964] Cặp số: 66, 66
[965] Cặp số: 68, 86
[966] Cặp số: 62, 26
[967] Cặp số: 66, 66
[968] Cặp số: 65, 56
[969] Cặp số: 64, 46
[970] Cặp số: 96, 69
[971] Cặp số: 95, 59
[972] Cặp số: 98, 89
[973] Cặp số: 91, 19
[974] Cặp số: 43, 34
[975] Cặp số: 46, 64
[976] Cặp số: 48, 84
[977] Cặp số: 46, 64
[978] Cặp số: 41, 14
[979] Cặp số: 45, 54
[980] Cặp số: 49, 94
[981] Cặp số: 48, 84
[982] Cặp số: 41, 14
[983] Cặp số: 43, 34
[984] Cặp số: 48, 84
[985] Cặp số: 45, 54
[986] Cặp số: 49, 94
[987] Cặp số: 63, 36
[988] Cặp số: 68, 86
[989] Cặp số: 69, 96
[990] Cặp số: 62, 26
[991] Cặp số: 63, 36
[992] Cặp số: 63, 36
[993] Cặp số: 66, 66
[994] Cặp số: 69, 96
[995] Cặp số: 61, 16
[996] Cặp số: 75, 57
[997] Cặp số: 36, 63
[998] Cặp số: 38, 83
[999] Cặp số: 30, 03
[1000] Cặp số: 38, 83
[1001] Cặp số: 31, 13
[1002] Cặp số: 31, 13
[1003] Cặp số: 39, 93
[1004] Cặp số: 36, 63
[1005] Cặp số: 31, 13
[1006] Cặp số: 33, 33
[1007] Cặp số: 38, 83
[1008] Cặp số: 35, 53
[1009] Cặp số: 85, 58
[1010] Cặp số: 69, 96
[1011] Cặp số: 62, 26
[1012] Cặp số: 66, 66
[1013] Cặp số: 69, 96
[1014] Cặp số: 66, 66
[1015] Cặp số: 63, 36
[1016] Cặp số: 53, 35
[1017] Cặp số: 56, 65
[1018] Cặp số: 58, 85
[1019] Cặp số: 59, 95
[1020] Cặp số: 55, 55
[1021] Cặp số: 59, 95
[1022] Cặp số: 58, 85
[1023] Cặp số: 51, 15
[1024] Cặp số: 59, 95
[1025] Cặp số: 98, 89
[1026] Cặp số: 90, 09
[1027] Cặp số: 98, 89
[1028] Cặp số: 91, 19
[1029] Cặp số: 91, 19
[1030] Cặp số: 98, 89
[1031] Cặp số: 95, 59
[1032] Cặp số: 99, 99
[1033] Cặp số: 98, 89
[1034] Cặp số: 99, 99
[1035] Cặp số: 82, 28
[1036] Cặp số: 83, 38
[1037] Cặp số: 83, 38
[1038] Cặp số: 86, 68
[1039] Cặp số: 89, 98
[1040] Cặp số: 88, 88
[1041] Cặp số: 02, 20
[1042] Cặp số: 03, 30
[1043] Cặp số: 06, 60
[1044] Cặp số: 06, 60
[1045] Cặp số: 08, 80
[1046] Cặp số: 05, 50
[1047] Cặp số: 09, 90
[1048] Cặp số: 08, 80
[1049] Cặp số: 09, 90
[1050] Cặp số: 82, 28
[1051] Cặp số: 83, 38
[1052] Cặp số: 86, 68
[1053] Cặp số: 89, 98
[1054] Cặp số: 86, 68
[1055] Cặp số: 81, 18
[1056] Cặp số: 83, 38
[1057] Cặp số: 85, 58
[1058] Cặp số: 21, 12
[1059] Cặp số: 21, 12
[1060] Cặp số: 29, 92
[1061] Cặp số: 26, 62
[1062] Cặp số: 21, 12
[1063] Cặp số: 23, 32
[1064] Cặp số: 28, 82
[1065] Cặp số: 25, 52
[1066] Cặp số: 31, 13
[1067] Cặp số: 38, 83
[1068] Cặp số: 35, 53
[1069] Cặp số: 39, 93
[1070] Cặp số: 38, 83
[1071] Cặp số: 39, 93
[1072] Cặp số: 31, 13
[1073] Cặp số: 38, 83
[1074] Cặp số: 36, 63
[1075] Cặp số: 31, 13
[1076] Cặp số: 39, 93
[1077] Cặp số: 34, 43
[1078] Cặp số: 38, 83
[1079] Cặp số: 35, 53
[1080] Cặp số: 39, 93
[1081] Cặp số: 61, 16
[1082] Cặp số: 61, 16
[1083] Cặp số: 68, 86
[1084] Cặp số: 65, 56
[1085] Cặp số: 69, 96
[1086] Cặp số: 68, 86
[1087] Cặp số: 69, 96
[1088] Cặp số: 16, 61
[1089] Cặp số: 15, 51
[1090] Cặp số: 64, 46
[1091] Cặp số: 63, 36
[1092] Cặp số: 68, 86
[1093] Cặp số: 84, 48
[1094] Cặp số: 83, 38
[1095] Cặp số: 95, 59
[1096] Cặp số: 98, 89
[1097] Cặp số: 64, 46
[1098] Cặp số: 54, 45
[1099] Cặp số: 53, 35
[1100] Cặp số: 58, 85
[1101] Cặp số: 94, 49
[1102] Cặp số: 93, 39
[1103] Cặp số: 48, 84
[1104] Cặp số: 43, 34
[1105] Cặp số: 49, 94
[1106] Cặp số: 83, 38
[1107] Cặp số: 93, 39
Cầu mới tạo 1947 cầu - là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[1108] Cặp số: 72, 27
[1109] Cặp số: 75, 57
[1110] Cặp số: 74, 47
[1111] Cặp số: 79, 97
[1112] Cặp số: 75, 57
[1113] Cặp số: 72, 27
[1114] Cặp số: 76, 67
[1115] Cặp số: 77, 77
[1116] Cặp số: 76, 67
[1117] Cặp số: 72, 27
[1118] Cặp số: 76, 67
[1119] Cặp số: 76, 67
[1120] Cặp số: 77, 77
[1121] Cặp số: 74, 47
[1122] Cặp số: 70, 07
[1123] Cặp số: 71, 17
[1124] Cặp số: 75, 57
[1125] Cặp số: 76, 67
[1126] Cặp số: 75, 57
[1127] Cặp số: 72, 27
[1128] Cặp số: 72, 27
[1129] Cặp số: 76, 67
[1130] Cặp số: 79, 97
[1131] Cặp số: 76, 67
[1132] Cặp số: 73, 37
[1133] Cặp số: 76, 67
[1134] Cặp số: 70, 07
[1135] Cặp số: 79, 97
[1136] Cặp số: 76, 67
[1137] Cặp số: 73, 37
[1138] Cặp số: 71, 17
[1139] Cặp số: 32, 23
[1140] Cặp số: 35, 53
[1141] Cặp số: 34, 43
[1142] Cặp số: 39, 93
[1143] Cặp số: 35, 53
[1144] Cặp số: 31, 13
[1145] Cặp số: 31, 13
[1146] Cặp số: 36, 63
[1147] Cặp số: 32, 23
[1148] Cặp số: 36, 63
[1149] Cặp số: 36, 63
[1150] Cặp số: 37, 73
[1151] Cặp số: 36, 63
[1152] Cặp số: 32, 23
[1153] Cặp số: 38, 83
[1154] Cặp số: 39, 93
[1155] Cặp số: 36, 63
[1156] Cặp số: 33, 33
[1157] Cặp số: 37, 73
[1158] Cặp số: 36, 63
[1159] Cặp số: 37, 73
[1160] Cặp số: 37, 73
[1161] Cặp số: 39, 93
[1162] Cặp số: 30, 03
[1163] Cặp số: 31, 13
[1164] Cặp số: 32, 23
[1165] Cặp số: 35, 53
[1166] Cặp số: 33, 33
[1167] Cặp số: 30, 03
[1168] Cặp số: 36, 63
[1169] Cặp số: 35, 53
[1170] Cặp số: 30, 03
[1171] Cặp số: 32, 23
[1172] Cặp số: 39, 93
[1173] Cặp số: 32, 23
[1174] Cặp số: 39, 93
[1175] Cặp số: 32, 23
[1176] Cặp số: 37, 73
[1177] Cặp số: 39, 93
[1178] Cặp số: 36, 63
[1179] Cặp số: 37, 73
[1180] Cặp số: 36, 63
[1181] Cặp số: 38, 83
[1182] Cặp số: 36, 63
[1183] Cặp số: 38, 83
[1184] Cặp số: 30, 03
[1185] Cặp số: 38, 83
[1186] Cặp số: 33, 33
[1187] Cặp số: 31, 13
[1188] Cặp số: 31, 13
[1189] Cặp số: 36, 63
[1190] Cặp số: 30, 03
[1191] Cặp số: 38, 83
[1192] Cặp số: 39, 93
[1193] Cặp số: 38, 83
[1194] Cặp số: 31, 13
[1195] Cặp số: 31, 13
[1196] Cặp số: 38, 83
[1197] Cặp số: 39, 93
[1198] Cặp số: 12, 21
[1199] Cặp số: 15, 51
[1200] Cặp số: 14, 41
[1201] Cặp số: 19, 91
[1202] Cặp số: 15, 51
[1203] Cặp số: 11, 11
[1204] Cặp số: 11, 11
[1205] Cặp số: 12, 21
[1206] Cặp số: 16, 61
[1207] Cặp số: 16, 61
[1208] Cặp số: 17, 71
[1209] Cặp số: 19, 91
[1210] Cặp số: 10, 01
[1211] Cặp số: 16, 61
[1212] Cặp số: 17, 71
[1213] Cặp số: 16, 61
[1214] Cặp số: 19, 91
[1215] Cặp số: 11, 11
[1216] Cặp số: 12, 21
[1217] Cặp số: 15, 51
[1218] Cặp số: 17, 71
[1219] Cặp số: 10, 01
[1220] Cặp số: 16, 61
[1221] Cặp số: 14, 41
[1222] Cặp số: 15, 51
[1223] Cặp số: 12, 21
[1224] Cặp số: 17, 71
[1225] Cặp số: 19, 91
[1226] Cặp số: 17, 71
[1227] Cặp số: 16, 61
[1228] Cặp số: 18, 81
[1229] Cặp số: 13, 31
[1230] Cặp số: 16, 61
[1231] Cặp số: 10, 01
[1232] Cặp số: 18, 81
[1233] Cặp số: 15, 51
[1234] Cặp số: 19, 91
[1235] Cặp số: 18, 81
[1236] Cặp số: 11, 11
[1237] Cặp số: 11, 11
[1238] Cặp số: 19, 91
[1239] Cặp số: 25, 52
[1240] Cặp số: 29, 92
[1241] Cặp số: 21, 12
[1242] Cặp số: 21, 12
[1243] Cặp số: 26, 62
[1244] Cặp số: 26, 62
[1245] Cặp số: 24, 42
[1246] Cặp số: 26, 62
[1247] Cặp số: 23, 32
[1248] Cặp số: 26, 62
[1249] Cặp số: 27, 72
[1250] Cặp số: 26, 62
[1251] Cặp số: 20, 02
[1252] Cặp số: 28, 82
[1253] Cặp số: 22, 22
[1254] Cặp số: 28, 82
[1255] Cặp số: 27, 72
[1256] Cặp số: 20, 02
[1257] Cặp số: 27, 72
[1258] Cặp số: 24, 42
[1259] Cặp số: 20, 02
[1260] Cặp số: 23, 32
[1261] Cặp số: 27, 72
[1262] Cặp số: 26, 62
[1263] Cặp số: 24, 42
[1264] Cặp số: 22, 22
[1265] Cặp số: 22, 22
[1266] Cặp số: 21, 12
[1267] Cặp số: 22, 22
[1268] Cặp số: 29, 92
[1269] Cặp số: 26, 62
[1270] Cặp số: 29, 92
[1271] Cặp số: 24, 42
[1272] Cặp số: 23, 32
[1273] Cặp số: 28, 82
[1274] Cặp số: 25, 52
[1275] Cặp số: 29, 92
[1276] Cặp số: 20, 02
[1277] Cặp số: 22, 22
[1278] Cặp số: 23, 32
[1279] Cặp số: 23, 32
[1280] Cặp số: 26, 62
[1281] Cặp số: 21, 12
[1282] Cặp số: 29, 92
[1283] Cặp số: 24, 42
[1284] Cặp số: 21, 12
[1285] Cặp số: 23, 32
[1286] Cặp số: 28, 82
[1287] Cặp số: 23, 32
[1288] Cặp số: 54, 45
[1289] Cặp số: 51, 15
[1290] Cặp số: 55, 55
[1291] Cặp số: 56, 65
[1292] Cặp số: 54, 45
[1293] Cặp số: 52, 25
[1294] Cặp số: 53, 35
[1295] Cặp số: 57, 75
[1296] Cặp số: 56, 65
[1297] Cặp số: 56, 65
[1298] Cặp số: 52, 25
[1299] Cặp số: 50, 05
[1300] Cặp số: 55, 55
[1301] Cặp số: 50, 05
[1302] Cặp số: 56, 65
[1303] Cặp số: 52, 25
[1304] Cặp số: 58, 85
[1305] Cặp số: 59, 95
[1306] Cặp số: 53, 35
[1307] Cặp số: 56, 65
[1308] Cặp số: 50, 05
[1309] Cặp số: 57, 75
[1310] Cặp số: 54, 45
[1311] Cặp số: 54, 45
[1312] Cặp số: 57, 75
[1313] Cặp số: 51, 15
[1314] Cặp số: 52, 25
[1315] Cặp số: 53, 35
[1316] Cặp số: 55, 55
[1317] Cặp số: 53, 35
[1318] Cặp số: 52, 25
[1319] Cặp số: 55, 55
[1320] Cặp số: 50, 05
[1321] Cặp số: 59, 95
[1322] Cặp số: 52, 25
[1323] Cặp số: 57, 75
[1324] Cặp số: 54, 45
[1325] Cặp số: 56, 65
[1326] Cặp số: 53, 35
[1327] Cặp số: 56, 65
[1328] Cặp số: 56, 65
[1329] Cặp số: 55, 55
[1330] Cặp số: 59, 95
[1331] Cặp số: 58, 85
[1332] Cặp số: 58, 85
[1333] Cặp số: 52, 25
[1334] Cặp số: 53, 35
[1335] Cặp số: 56, 65
[1336] Cặp số: 51, 15
[1337] Cặp số: 56, 65
[1338] Cặp số: 50, 05
[1339] Cặp số: 56, 65
[1340] Cặp số: 51, 15
[1341] Cặp số: 55, 55
[1342] Cặp số: 54, 45
[1343] Cặp số: 51, 15
[1344] Cặp số: 55, 55
[1345] Cặp số: 53, 35
[1346] Cặp số: 49, 94
[1347] Cặp số: 41, 14
[1348] Cặp số: 41, 14
[1349] Cặp số: 46, 64
[1350] Cặp số: 43, 34
[1351] Cặp số: 46, 64
[1352] Cặp số: 47, 74
[1353] Cặp số: 46, 64
[1354] Cặp số: 42, 24
[1355] Cặp số: 48, 84
[1356] Cặp số: 47, 74
[1357] Cặp số: 40, 04
[1358] Cặp số: 47, 74
[1359] Cặp số: 47, 74
[1360] Cặp số: 46, 64
[1361] Cặp số: 44, 44
[1362] Cặp số: 42, 24
[1363] Cặp số: 42, 24
[1364] Cặp số: 49, 94
[1365] Cặp số: 43, 34
[1366] Cặp số: 48, 84
[1367] Cặp số: 49, 94
[1368] Cặp số: 42, 24
[1369] Cặp số: 43, 34
[1370] Cặp số: 43, 34
[1371] Cặp số: 46, 64
[1372] Cặp số: 49, 94
[1373] Cặp số: 41, 14
[1374] Cặp số: 43, 34
[1375] Cặp số: 91, 19
[1376] Cặp số: 95, 59
[1377] Cặp số: 93, 39
[1378] Cặp số: 97, 79
[1379] Cặp số: 96, 69
[1380] Cặp số: 96, 69
[1381] Cặp số: 96, 69
[1382] Cặp số: 92, 29
[1383] Cặp số: 98, 89
[1384] Cặp số: 96, 69
[1385] Cặp số: 90, 09
[1386] Cặp số: 97, 79
[1387] Cặp số: 91, 19
[1388] Cặp số: 92, 29
[1389] Cặp số: 92, 29
[1390] Cặp số: 92, 29
[1391] Cặp số: 97, 79
[1392] Cặp số: 93, 39
[1393] Cặp số: 96, 69
[1394] Cặp số: 99, 99
[1395] Cặp số: 98, 89
[1396] Cặp số: 92, 29
[1397] Cặp số: 93, 39
[1398] Cặp số: 96, 69
[1399] Cặp số: 96, 69
[1400] Cặp số: 90, 09
[1401] Cặp số: 95, 59
[1402] Cặp số: 91, 19
[1403] Cặp số: 93, 39
[1404] Cặp số: 11, 11
[1405] Cặp số: 11, 11
[1406] Cặp số: 12, 21
[1407] Cặp số: 12, 21
[1408] Cặp số: 16, 61
[1409] Cặp số: 16, 61
[1410] Cặp số: 17, 71
[1411] Cặp số: 17, 71
[1412] Cặp số: 12, 21
[1413] Cặp số: 17, 71
[1414] Cặp số: 15, 51
[1415] Cặp số: 19, 91
[1416] Cặp số: 10, 01
[1417] Cặp số: 16, 61
[1418] Cặp số: 16, 61
[1419] Cặp số: 19, 91
[1420] Cặp số: 13, 31
[1421] Cặp số: 17, 71
[1422] Cặp số: 16, 61
[1423] Cặp số: 17, 71
[1424] Cặp số: 17, 71
[1425] Cặp số: 14, 41
[1426] Cặp số: 17, 71
[1427] Cặp số: 14, 41
[1428] Cặp số: 10, 01
[1429] Cặp số: 19, 91
[1430] Cặp số: 11, 11
[1431] Cặp số: 12, 21
[1432] Cặp số: 17, 71
[1433] Cặp số: 13, 31
[1434] Cặp số: 10, 01
[1435] Cặp số: 16, 61
[1436] Cặp số: 14, 41
[1437] Cặp số: 15, 51
[1438] Cặp số: 10, 01
[1439] Cặp số: 12, 21
[1440] Cặp số: 11, 11
[1441] Cặp số: 12, 21
[1442] Cặp số: 12, 21
[1443] Cặp số: 17, 71
[1444] Cặp số: 16, 61
[1445] Cặp số: 16, 61
[1446] Cặp số: 16, 61
[1447] Cặp số: 18, 81
[1448] Cặp số: 13, 31
[1449] Cặp số: 16, 61
[1450] Cặp số: 10, 01
[1451] Cặp số: 18, 81
[1452] Cặp số: 19, 91
[1453] Cặp số: 16, 61
[1454] Cặp số: 11, 11
[1455] Cặp số: 15, 51
[1456] Cặp số: 19, 91
[1457] Cặp số: 18, 81
[1458] Cặp số: 11, 11
[1459] Cặp số: 13, 31
[1460] Cặp số: 11, 11
[1461] Cặp số: 18, 81
[1462] Cặp số: 15, 51
[1463] Cặp số: 19, 91
[1464] Cặp số: 50, 05
[1465] Cặp số: 54, 45
[1466] Cặp số: 56, 65
[1467] Cặp số: 56, 65
[1468] Cặp số: 57, 75
[1469] Cặp số: 57, 75
[1470] Cặp số: 56, 65
[1471] Cặp số: 59, 95
[1472] Cặp số: 52, 25
[1473] Cặp số: 55, 55
[1474] Cặp số: 52, 25
[1475] Cặp số: 58, 85
[1476] Cặp số: 59, 95
[1477] Cặp số: 56, 65
[1478] Cặp số: 50, 05
[1479] Cặp số: 57, 75
[1480] Cặp số: 57, 75
[1481] Cặp số: 54, 45
[1482] Cặp số: 50, 05
[1483] Cặp số: 51, 15
[1484] Cặp số: 52, 25
[1485] Cặp số: 57, 75
[1486] Cặp số: 50, 05
[1487] Cặp số: 56, 65
[1488] Cặp số: 54, 45
[1489] Cặp số: 51, 15
[1490] Cặp số: 52, 25
[1491] Cặp số: 52, 25
[1492] Cặp số: 57, 75
[1493] Cặp số: 56, 65
[1494] Cặp số: 54, 45
[1495] Cặp số: 53, 35
[1496] Cặp số: 56, 65
[1497] Cặp số: 59, 95
[1498] Cặp số: 58, 85
[1499] Cặp số: 52, 25
[1500] Cặp số: 53, 35
[1501] Cặp số: 53, 35
[1502] Cặp số: 56, 65
[1503] Cặp số: 59, 95
[1504] Cặp số: 56, 65
[1505] Cặp số: 51, 15
[1506] Cặp số: 54, 45
[1507] Cặp số: 58, 85
[1508] Cặp số: 53, 35
[1509] Cặp số: 55, 55
[1510] Cặp số: 53, 35
[1511] Cặp số: 02, 20
[1512] Cặp số: 06, 60
[1513] Cặp số: 07, 70
[1514] Cặp số: 06, 60
[1515] Cặp số: 00, 00
[1516] Cặp số: 03, 30
[1517] Cặp số: 07, 70
[1518] Cặp số: 07, 70
[1519] Cặp số: 00, 00
[1520] Cặp số: 05, 50
[1521] Cặp số: 07, 70
[1522] Cặp số: 03, 30
[1523] Cặp số: 00, 00
[1524] Cặp số: 04, 40
[1525] Cặp số: 00, 00
[1526] Cặp số: 02, 20
[1527] Cặp số: 06, 60
[1528] Cặp số: 09, 90
[1529] Cặp số: 08, 80
[1530] Cặp số: 08, 80
[1531] Cặp số: 06, 60
[1532] Cặp số: 05, 50
[1533] Cặp số: 09, 90
[1534] Cặp số: 08, 80
[1535] Cặp số: 03, 30
[1536] Cặp số: 09, 90
[1537] Cặp số: 16, 61
[1538] Cặp số: 16, 61
[1539] Cặp số: 12, 21
[1540] Cặp số: 18, 81
[1541] Cặp số: 10, 01
[1542] Cặp số: 12, 21
[1543] Cặp số: 13, 31
[1544] Cặp số: 19, 91
[1545] Cặp số: 12, 21
[1546] Cặp số: 16, 61
[1547] Cặp số: 16, 61
[1548] Cặp số: 10, 01
[1549] Cặp số: 15, 51
[1550] Cặp số: 11, 11
[1551] Cặp số: 13, 31
[1552] Cặp số: 19, 91
[1553] Cặp số: 17, 71
[1554] Cặp số: 15, 51
[1555] Cặp số: 18, 81
[1556] Cặp số: 19, 91
[1557] Cặp số: 14, 41
[1558] Cặp số: 14, 41
[1559] Cặp số: 19, 91
[1560] Cặp số: 17, 71
[1561] Cặp số: 13, 31
[1562] Cặp số: 16, 61
[1563] Cặp số: 12, 21
[1564] Cặp số: 11, 11
[1565] Cặp số: 15, 51
[1566] Cặp số: 62, 26
[1567] Cặp số: 66, 66
[1568] Cặp số: 66, 66
[1569] Cặp số: 67, 76
[1570] Cặp số: 62, 26
[1571] Cặp số: 68, 86
[1572] Cặp số: 63, 36
[1573] Cặp số: 66, 66
[1574] Cặp số: 67, 76
[1575] Cặp số: 67, 76
[1576] Cặp số: 60, 06
[1577] Cặp số: 63, 36
[1578] Cặp số: 60, 06
[1579] Cặp số: 62, 26
[1580] Cặp số: 69, 96
[1581] Cặp số: 62, 26
[1582] Cặp số: 69, 96
[1583] Cặp số: 62, 26
[1584] Cặp số: 66, 66
[1585] Cặp số: 66, 66
[1586] Cặp số: 66, 66
[1587] Cặp số: 68, 86
[1588] Cặp số: 60, 06
[1589] Cặp số: 68, 86
[1590] Cặp số: 61, 16
[1591] Cặp số: 60, 06
[1592] Cặp số: 66, 66
[1593] Cặp số: 63, 36
[1594] Cặp số: 61, 16
[1595] Cặp số: 66, 66
[1596] Cặp số: 60, 06
[1597] Cặp số: 64, 46
[1598] Cặp số: 63, 36
[1599] Cặp số: 69, 96
[1600] Cặp số: 62, 26
[1601] Cặp số: 64, 46
[1602] Cặp số: 66, 66
[1603] Cặp số: 65, 56
[1604] Cặp số: 60, 06
[1605] Cặp số: 61, 16
[1606] Cặp số: 63, 36
[1607] Cặp số: 26, 62
[1608] Cặp số: 20, 02
[1609] Cặp số: 27, 72
[1610] Cặp số: 25, 52
[1611] Cặp số: 22, 22
[1612] Cặp số: 28, 82
[1613] Cặp số: 29, 92
[1614] Cặp số: 20, 02
[1615] Cặp số: 24, 42
[1616] Cặp số: 24, 42
[1617] Cặp số: 20, 02
[1618] Cặp số: 22, 22
[1619] Cặp số: 23, 32
[1620] Cặp số: 27, 72
[1621] Cặp số: 24, 42
[1622] Cặp số: 27, 72
[1623] Cặp số: 23, 32
[1624] Cặp số: 26, 62
[1625] Cặp số: 25, 52
[1626] Cặp số: 29, 92
[1627] Cặp số: 22, 22
[1628] Cặp số: 26, 62
[1629] Cặp số: 21, 12
[1630] Cặp số: 25, 52
[1631] Cặp số: 23, 32
[1632] Cặp số: 42, 24
[1633] Cặp số: 46, 64
[1634] Cặp số: 47, 74
[1635] Cặp số: 46, 64
[1636] Cặp số: 48, 84
[1637] Cặp số: 46, 64
[1638] Cặp số: 46, 64
[1639] Cặp số: 47, 74
[1640] Cặp số: 44, 44
[1641] Cặp số: 40, 04
[1642] Cặp số: 45, 54
[1643] Cặp số: 40, 04
[1644] Cặp số: 49, 94
[1645] Cặp số: 42, 24
[1646] Cặp số: 49, 94
[1647] Cặp số: 46, 64
[1648] Cặp số: 49, 94
[1649] Cặp số: 46, 64
[1650] Cặp số: 46, 64
[1651] Cặp số: 48, 84
[1652] Cặp số: 40, 04
[1653] Cặp số: 41, 14
[1654] Cặp số: 40, 04
[1655] Cặp số: 48, 84
[1656] Cặp số: 49, 94
[1657] Cặp số: 46, 64
[1658] Cặp số: 49, 94
[1659] Cặp số: 48, 84
[1660] Cặp số: 43, 34
[1661] Cặp số: 41, 14
[1662] Cặp số: 49, 94
[1663] Cặp số: 23, 32
[1664] Cặp số: 26, 62
[1665] Cặp số: 29, 92
[1666] Cặp số: 20, 02
[1667] Cặp số: 25, 52
[1668] Cặp số: 22, 22
[1669] Cặp số: 29, 92
[1670] Cặp số: 24, 42
[1671] Cặp số: 20, 02
[1672] Cặp số: 22, 22
[1673] Cặp số: 23, 32
[1674] Cặp số: 22, 22
[1675] Cặp số: 21, 12
[1676] Cặp số: 27, 72
[1677] Cặp số: 29, 92
[1678] Cặp số: 25, 52
[1679] Cặp số: 29, 92
[1680] Cặp số: 20, 02
[1681] Cặp số: 23, 32
[1682] Cặp số: 26, 62
[1683] Cặp số: 21, 12
[1684] Cặp số: 23, 32
[1685] Cặp số: 25, 52
[1686] Cặp số: 23, 32
[1687] Cặp số: 63, 36
[1688] Cặp số: 67, 76
[1689] Cặp số: 66, 66
[1690] Cặp số: 66, 66
[1691] Cặp số: 69, 96
[1692] Cặp số: 62, 26
[1693] Cặp số: 60, 06
[1694] Cặp số: 66, 66
[1695] Cặp số: 60, 06
[1696] Cặp số: 61, 16
[1697] Cặp số: 62, 26
[1698] Cặp số: 63, 36
[1699] Cặp số: 60, 06
[1700] Cặp số: 62, 26
[1701] Cặp số: 61, 16
[1702] Cặp số: 69, 96
[1703] Cặp số: 62, 26
[1704] Cặp số: 67, 76
[1705] Cặp số: 64, 46
[1706] Cặp số: 66, 66
[1707] Cặp số: 66, 66
[1708] Cặp số: 65, 56
[1709] Cặp số: 68, 86
[1710] Cặp số: 68, 86
[1711] Cặp số: 66, 66
[1712] Cặp số: 60, 06
[1713] Cặp số: 64, 46
[1714] Cặp số: 68, 86
[1715] Cặp số: 61, 16
[1716] Cặp số: 63, 36
[1717] Cặp số: 36, 63
[1718] Cặp số: 37, 73
[1719] Cặp số: 37, 73
[1720] Cặp số: 32, 23
[1721] Cặp số: 30, 03
[1722] Cặp số: 36, 63
[1723] Cặp số: 33, 33
[1724] Cặp số: 36, 63
[1725] Cặp số: 37, 73
[1726] Cặp số: 37, 73
[1727] Cặp số: 34, 43
[1728] Cặp số: 37, 73
[1729] Cặp số: 30, 03
[1730] Cặp số: 31, 13
[1731] Cặp số: 37, 73
[1732] Cặp số: 33, 33
[1733] Cặp số: 30, 03
[1734] Cặp số: 36, 63
[1735] Cặp số: 34, 43
[1736] Cặp số: 35, 53
[1737] Cặp số: 30, 03
[1738] Cặp số: 32, 23
[1739] Cặp số: 32, 23
[1740] Cặp số: 32, 23
[1741] Cặp số: 36, 63
[1742] Cặp số: 36, 63
[1743] Cặp số: 38, 83
[1744] Cặp số: 33, 33
[1745] Cặp số: 36, 63
[1746] Cặp số: 30, 03
[1747] Cặp số: 38, 83
[1748] Cặp số: 39, 93
[1749] Cặp số: 36, 63
[1750] Cặp số: 35, 53
[1751] Cặp số: 39, 93
[1752] Cặp số: 38, 83
[1753] Cặp số: 33, 33
[1754] Cặp số: 31, 13
[1755] Cặp số: 39, 93
[1756] Cặp số: 67, 76
[1757] Cặp số: 66, 66
[1758] Cặp số: 66, 66
[1759] Cặp số: 62, 26
[1760] Cặp số: 60, 06
[1761] Cặp số: 65, 56
[1762] Cặp số: 66, 66
[1763] Cặp số: 62, 26
[1764] Cặp số: 68, 86
[1765] Cặp số: 69, 96
[1766] Cặp số: 66, 66
[1767] Cặp số: 60, 06
[1768] Cặp số: 67, 76
[1769] Cặp số: 64, 46
[1770] Cặp số: 61, 16
[1771] Cặp số: 62, 26
[1772] Cặp số: 63, 36
[1773] Cặp số: 62, 26
[1774] Cặp số: 69, 96
[1775] Cặp số: 62, 26
[1776] Cặp số: 67, 76
[1777] Cặp số: 64, 46
[1778] Cặp số: 66, 66
[1779] Cặp số: 63, 36
[1780] Cặp số: 66, 66
[1781] Cặp số: 65, 56
[1782] Cặp số: 69, 96
[1783] Cặp số: 68, 86
[1784] Cặp số: 68, 86
[1785] Cặp số: 62, 26
[1786] Cặp số: 63, 36
[1787] Cặp số: 66, 66
[1788] Cặp số: 66, 66
[1789] Cặp số: 60, 06
[1790] Cặp số: 66, 66
[1791] Cặp số: 61, 16
[1792] Cặp số: 65, 56
[1793] Cặp số: 64, 46
[1794] Cặp số: 61, 16
[1795] Cặp số: 65, 56
[1796] Cặp số: 63, 36
[1797] Cặp số: 76, 67
[1798] Cặp số: 76, 67
[1799] Cặp số: 72, 27
[1800] Cặp số: 75, 57
[1801] Cặp số: 76, 67
[1802] Cặp số: 72, 27
[1803] Cặp số: 79, 97
[1804] Cặp số: 76, 67
[1805] Cặp số: 70, 07
[1806] Cặp số: 77, 77
[1807] Cặp số: 74, 47
[1808] Cặp số: 71, 17
[1809] Cặp số: 72, 27
[1810] Cặp số: 72, 27
[1811] Cặp số: 77, 77
[1812] Cặp số: 74, 47
[1813] Cặp số: 79, 97
[1814] Cặp số: 73, 37
[1815] Cặp số: 76, 67
[1816] Cặp số: 76, 67
[1817] Cặp số: 70, 07
[1818] Cặp số: 76, 67
[1819] Cặp số: 71, 17
[1820] Cặp số: 74, 47
[1821] Cặp số: 71, 17
[1822] Cặp số: 75, 57
[1823] Cặp số: 73, 37
[1824] Cặp số: 76, 67
[1825] Cặp số: 76, 67
[1826] Cặp số: 79, 97
[1827] Cặp số: 72, 27
[1828] Cặp số: 70, 07
[1829] Cặp số: 78, 87
[1830] Cặp số: 76, 67
[1831] Cặp số: 70, 07
[1832] Cặp số: 77, 77
[1833] Cặp số: 71, 17
[1834] Cặp số: 72, 27
[1835] Cặp số: 73, 37
[1836] Cặp số: 70, 07
[1837] Cặp số: 76, 67
[1838] Cặp số: 72, 27
[1839] Cặp số: 71, 17
[1840] Cặp số: 72, 27
[1841] Cặp số: 72, 27
[1842] Cặp số: 79, 97
[1843] Cặp số: 77, 77
[1844] Cặp số: 79, 97
[1845] Cặp số: 74, 47
[1846] Cặp số: 76, 67
[1847] Cặp số: 75, 57
[1848] Cặp số: 78, 87
[1849] Cặp số: 70, 07
[1850] Cặp số: 78, 87
[1851] Cặp số: 73, 37
[1852] Cặp số: 74, 47
[1853] Cặp số: 78, 87
[1854] Cặp số: 73, 37
[1855] Cặp số: 66, 66
[1856] Cặp số: 69, 96
[1857] Cặp số: 62, 26
[1858] Cặp số: 65, 56
[1859] Cặp số: 62, 26
[1860] Cặp số: 68, 86
[1861] Cặp số: 69, 96
[1862] Cặp số: 66, 66
[1863] Cặp số: 60, 06
[1864] Cặp số: 67, 76
[1865] Cặp số: 67, 76
[1866] Cặp số: 64, 46
[1867] Cặp số: 60, 06
[1868] Cặp số: 61, 16
[1869] Cặp số: 62, 26
[1870] Cặp số: 67, 76
[1871] Cặp số: 60, 06
[1872] Cặp số: 66, 66
[1873] Cặp số: 64, 46
[1874] Cặp số: 61, 16
[1875] Cặp số: 62, 26
[1876] Cặp số: 62, 26
[1877] Cặp số: 67, 76
[1878] Cặp số: 66, 66
[1879] Cặp số: 64, 46
[1880] Cặp số: 63, 36
[1881] Cặp số: 66, 66
[1882] Cặp số: 69, 96
[1883] Cặp số: 68, 86
[1884] Cặp số: 62, 26
[1885] Cặp số: 63, 36
[1886] Cặp số: 63, 36
[1887] Cặp số: 66, 66
[1888] Cặp số: 69, 96
[1889] Cặp số: 66, 66
[1890] Cặp số: 61, 16
[1891] Cặp số: 64, 46
[1892] Cặp số: 68, 86
[1893] Cặp số: 63, 36
[1894] Cặp số: 65, 56
[1895] Cặp số: 63, 36
[1896] Cặp số: 62, 26
[1897] Cặp số: 67, 76
[1898] Cặp số: 65, 56
[1899] Cặp số: 68, 86
[1900] Cặp số: 60, 06
[1901] Cặp số: 66, 66
[1902] Cặp số: 69, 96
[1903] Cặp số: 63, 36
[1904] Cặp số: 67, 76
[1905] Cặp số: 66, 66
[1906] Cặp số: 67, 76
[1907] Cặp số: 67, 76
[1908] Cặp số: 64, 46
[1909] Cặp số: 67, 76
[1910] Cặp số: 64, 46
[1911] Cặp số: 60, 06
[1912] Cặp số: 60, 06
[1913] Cặp số: 61, 16
[1914] Cặp số: 62, 26
[1915] Cặp số: 65, 56
[1916] Cặp số: 67, 76
[1917] Cặp số: 63, 36
[1918] Cặp số: 66, 66
[1919] Cặp số: 64, 46
[1920] Cặp số: 65, 56
[1921] Cặp số: 60, 06
[1922] Cặp số: 62, 26
[1923] Cặp số: 61, 16
[1924] Cặp số: 69, 96
[1925] Cặp số: 62, 26
[1926] Cặp số: 69, 96
[1927] Cặp số: 62, 26
[1928] Cặp số: 67, 76
[1929] Cặp số: 66, 66
[1930] Cặp số: 69, 96
[1931] Cặp số: 66, 66
[1932] Cặp số: 67, 76
[1933] Cặp số: 66, 66
[1934] Cặp số: 68, 86
[1935] Cặp số: 66, 66
[1936] Cặp số: 68, 86
[1937] Cặp số: 60, 06
[1938] Cặp số: 68, 86
[1939] Cặp số: 63, 36
[1940] Cặp số: 61, 16
[1941] Cặp số: 61, 16
[1942] Cặp số: 66, 66
[1943] Cặp số: 60, 06
[1944] Cặp số: 69, 96
[1945] Cặp số: 66, 66
[1946] Cặp số: 61, 16
[1947] Cặp số: 65, 56
[1948] Cặp số: 61, 16
[1949] Cặp số: 63, 36
[1950] Cặp số: 61, 16
[1951] Cặp số: 68, 86
[1952] Cặp số: 65, 56
[1953] Cặp số: 97, 79
[1954] Cặp số: 95, 59
[1955] Cặp số: 99, 99
[1956] Cặp số: 90, 09
[1957] Cặp số: 96, 69
[1958] Cặp số: 99, 99
[1959] Cặp số: 93, 39
[1960] Cặp số: 97, 79
[1961] Cặp số: 97, 79
[1962] Cặp số: 94, 49
[1963] Cặp số: 90, 09
[1964] Cặp số: 99, 99
[1965] Cặp số: 95, 59
[1966] Cặp số: 97, 79
[1967] Cặp số: 93, 39
[1968] Cặp số: 90, 09
[1969] Cặp số: 94, 49
[1970] Cặp số: 90, 09
[1971] Cặp số: 91, 19
[1972] Cặp số: 92, 29
[1973] Cặp số: 96, 69
[1974] Cặp số: 99, 99
[1975] Cặp số: 97, 79
[1976] Cặp số: 98, 89
[1977] Cặp số: 96, 69
[1978] Cặp số: 98, 89
[1979] Cặp số: 98, 89
[1980] Cặp số: 96, 69
[1981] Cặp số: 91, 19
[1982] Cặp số: 95, 59
[1983] Cặp số: 99, 99
[1984] Cặp số: 98, 89
[1985] Cặp số: 93, 39
[1986] Cặp số: 95, 59
[1987] Cặp số: 99, 99
[1988] Cặp số: 20, 02
[1989] Cặp số: 28, 82
[1990] Cặp số: 22, 22
[1991] Cặp số: 26, 62
[1992] Cặp số: 27, 72
[1993] Cặp số: 27, 72
[1994] Cặp số: 22, 22
[1995] Cặp số: 23, 32
[1996] Cặp số: 22, 22
[1997] Cặp số: 22, 22
[1998] Cặp số: 29, 92
[1999] Cặp số: 27, 72
[2000] Cặp số: 29, 92
[2001] Cặp số: 26, 62
[2002] Cặp số: 25, 52
[2003] Cặp số: 29, 92
[2004] Cặp số: 28, 82
[2005] Cặp số: 20, 02
[2006] Cặp số: 28, 82
[2007] Cặp số: 23, 32
[2008] Cặp số: 26, 62
[2009] Cặp số: 29, 92
[2010] Cặp số: 23, 32
[2011] Cặp số: 05, 50
[2012] Cặp số: 08, 80
[2013] Cặp số: 09, 90
[2014] Cặp số: 03, 30
[2015] Cặp số: 06, 60
[2016] Cặp số: 07, 70
[2017] Cặp số: 07, 70
[2018] Cặp số: 04, 40
[2019] Cặp số: 00, 00
[2020] Cặp số: 00, 00
[2021] Cặp số: 02, 20
[2022] Cặp số: 03, 30
[2023] Cặp số: 00, 00
[2024] Cặp số: 02, 20
[2025] Cặp số: 01, 10
[2026] Cặp số: 09, 90
[2027] Cặp số: 02, 20
[2028] Cặp số: 09, 90
[2029] Cặp số: 02, 20
[2030] Cặp số: 07, 70
[2031] Cặp số: 06, 60
[2032] Cặp số: 06, 60
[2033] Cặp số: 06, 60
[2034] Cặp số: 06, 60
[2035] Cặp số: 08, 80
[2036] Cặp số: 00, 00
[2037] Cặp số: 08, 80
[2038] Cặp số: 01, 10
[2039] Cặp số: 01, 10
[2040] Cặp số: 00, 00
[2041] Cặp số: 06, 60
[2042] Cặp số: 01, 10
[2043] Cặp số: 03, 30
[2044] Cặp số: 01, 10
[2045] Cặp số: 08, 80
[2046] Cặp số: 05, 50
[2047] Cặp số: 78, 87
[2048] Cặp số: 70, 07
[2049] Cặp số: 79, 97
[2050] Cặp số: 72, 27
[2051] Cặp số: 77, 77
[2052] Cặp số: 77, 77
[2053] Cặp số: 73, 37
[2054] Cặp số: 72, 27
[2055] Cặp số: 73, 37
[2056] Cặp số: 58, 85
[2057] Cặp số: 52, 25
[2058] Cặp số: 56, 65
[2059] Cặp số: 57, 75
[2060] Cặp số: 54, 45
[2061] Cặp số: 54, 45
[2062] Cặp số: 54, 45
[2063] Cặp số: 50, 05
[2064] Cặp số: 59, 95
[2065] Cặp số: 50, 05
[2066] Cặp số: 53, 35
[2067] Cặp số: 55, 55
[2068] Cặp số: 50, 05
[2069] Cặp số: 52, 25
[2070] Cặp số: 59, 95
[2071] Cặp số: 56, 65
[2072] Cặp số: 59, 95
[2073] Cặp số: 57, 75
[2074] Cặp số: 56, 65
[2075] Cặp số: 55, 55
[2076] Cặp số: 59, 95
[2077] Cặp số: 58, 85
[2078] Cặp số: 50, 05
[2079] Cặp số: 56, 65
[2080] Cặp số: 51, 15
[2081] Cặp số: 58, 85
[2082] Cặp số: 59, 95
[2083] Cặp số: 56, 65
[2084] Cặp số: 59, 95
[2085] Cặp số: 58, 85
[2086] Cặp số: 53, 35
[2087] Cặp số: 59, 95
[2088] Cặp số: 53, 35
[2089] Cặp số: 89, 98
[2090] Cặp số: 86, 68
[2091] Cặp số: 84, 48
[2092] Cặp số: 82, 28
[2093] Cặp số: 83, 38
[2094] Cặp số: 89, 98
[2095] Cặp số: 82, 28
[2096] Cặp số: 87, 78
[2097] Cặp số: 84, 48
[2098] Cặp số: 86, 68
[2099] Cặp số: 86, 68
[2100] Cặp số: 85, 58
[2101] Cặp số: 88, 88
[2102] Cặp số: 88, 88
[2103] Cặp số: 80, 08
[2104] Cặp số: 86, 68
[2105] Cặp số: 81, 18
[2106] Cặp số: 84, 48
[2107] Cặp số: 81, 18
[2108] Cặp số: 85, 58
[2109] Cặp số: 83, 38
[2110] Cặp số: 98, 89
[2111] Cặp số: 94, 49
[2112] Cặp số: 92, 29
[2113] Cặp số: 93, 39
[2114] Cặp số: 92, 29
[2115] Cặp số: 95, 59
[2116] Cặp số: 08, 80
[2117] Cặp số: 00, 00
[2118] Cặp số: 02, 20
[2119] Cặp số: 04, 40
[2120] Cặp số: 02, 20
[2121] Cặp số: 01, 10
[2122] Cặp số: 07, 70
[2123] Cặp số: 09, 90
[2124] Cặp số: 03, 30
[2125] Cặp số: 02, 20
[2126] Cặp số: 03, 30
[2127] Cặp số: 03, 30
[2128] Cặp số: 62, 26
[2129] Cặp số: 67, 76
[2130] Cặp số: 60, 06
[2131] Cặp số: 64, 46
[2132] Cặp số: 60, 06
[2133] Cặp số: 66, 66
[2134] Cặp số: 62, 26
[2135] Cặp số: 62, 26
[2136] Cặp số: 61, 16
[2137] Cặp số: 62, 26
[2138] Cặp số: 66, 66
[2139] Cặp số: 69, 96
[2140] Cặp số: 64, 46
[2141] Cặp số: 68, 86
[2142] Cặp số: 69, 96
[2143] Cặp số: 63, 36
[2144] Cặp số: 63, 36
[2145] Cặp số: 66, 66
[2146] Cặp số: 69, 96
[2147] Cặp số: 64, 46
[2148] Cặp số: 61, 16
[2149] Cặp số: 63, 36
[2150] Cặp số: 68, 86
[2151] Cặp số: 63, 36
[2152] Cặp số: 29, 92
[2153] Cặp số: 27, 72
[2154] Cặp số: 26, 62
[2155] Cặp số: 27, 72
[2156] Cặp số: 24, 42
[2157] Cặp số: 24, 42
[2158] Cặp số: 20, 02
[2159] Cặp số: 21, 12
[2160] Cặp số: 22, 22
[2161] Cặp số: 25, 52
[2162] Cặp số: 26, 62
[2163] Cặp số: 25, 52
[2164] Cặp số: 22, 22
[2165] Cặp số: 21, 12
[2166] Cặp số: 22, 22
[2167] Cặp số: 27, 72
[2168] Cặp số: 26, 62
[2169] Cặp số: 29, 92
[2170] Cặp số: 27, 72
[2171] Cặp số: 26, 62
[2172] Cặp số: 28, 82
[2173] Cặp số: 23, 32
[2174] Cặp số: 26, 62
[2175] Cặp số: 20, 02
[2176] Cặp số: 29, 92
[2177] Cặp số: 26, 62
[2178] Cặp số: 21, 12
[2179] Cặp số: 21, 12
[2180] Cặp số: 23, 32
[2181] Cặp số: 21, 12
[2182] Cặp số: 28, 82
[2183] Cặp số: 25, 52
[2184] Cặp số: 86, 68
[2185] Cặp số: 87, 78
[2186] Cặp số: 86, 68
[2187] Cặp số: 89, 98
[2188] Cặp số: 81, 18
[2189] Cặp số: 82, 28
[2190] Cặp số: 85, 58
[2191] Cặp số: 87, 78
[2192] Cặp số: 80, 08
[2193] Cặp số: 86, 68
[2194] Cặp số: 84, 48
[2195] Cặp số: 85, 58
[2196] Cặp số: 82, 28
[2197] Cặp số: 87, 78
[2198] Cặp số: 89, 98
[2199] Cặp số: 87, 78
[2200] Cặp số: 86, 68
[2201] Cặp số: 88, 88
[2202] Cặp số: 83, 38
[2203] Cặp số: 86, 68
[2204] Cặp số: 80, 08
[2205] Cặp số: 88, 88
[2206] Cặp số: 85, 58
[2207] Cặp số: 89, 98
[2208] Cặp số: 88, 88
[2209] Cặp số: 81, 18
[2210] Cặp số: 81, 18
[2211] Cặp số: 89, 98
[2212] Cặp số: 64, 46
[2213] Cặp số: 62, 26
[2214] Cặp số: 63, 36
[2215] Cặp số: 62, 26
[2216] Cặp số: 65, 56
[2217] Cặp số: 96, 69
[2218] Cặp số: 97, 79
[2219] Cặp số: 94, 49
[2220] Cặp số: 94, 49
[2221] Cặp số: 94, 49
[2222] Cặp số: 90, 09
[2223] Cặp số: 99, 99
[2224] Cặp số: 90, 09
[2225] Cặp số: 93, 39
[2226] Cặp số: 95, 59
[2227] Cặp số: 90, 09
[2228] Cặp số: 92, 29
[2229] Cặp số: 99, 99
[2230] Cặp số: 96, 69
[2231] Cặp số: 99, 99
[2232] Cặp số: 97, 79
[2233] Cặp số: 96, 69
[2234] Cặp số: 95, 59
[2235] Cặp số: 99, 99
[2236] Cặp số: 98, 89
[2237] Cặp số: 90, 09
[2238] Cặp số: 96, 69
[2239] Cặp số: 91, 19
[2240] Cặp số: 98, 89
[2241] Cặp số: 99, 99
[2242] Cặp số: 96, 69
[2243] Cặp số: 99, 99
[2244] Cặp số: 98, 89
[2245] Cặp số: 93, 39
[2246] Cặp số: 99, 99
[2247] Cặp số: 93, 39
[2248] Cặp số: 30, 03
[2249] Cặp số: 37, 73
[2250] Cặp số: 32, 23
[2251] Cặp số: 33, 33
[2252] Cặp số: 32, 23
[2253] Cặp số: 31, 13
[2254] Cặp số: 37, 73
[2255] Cặp số: 39, 93
[2256] Cặp số: 34, 43
[2257] Cặp số: 36, 63
[2258] Cặp số: 35, 53
[2259] Cặp số: 30, 03
[2260] Cặp số: 33, 33
[2261] Cặp số: 34, 43
[2262] Cặp số: 33, 33
[2263] Cặp số: 70, 07
[2264] Cặp số: 72, 27
[2265] Cặp số: 73, 37
[2266] Cặp số: 79, 97
[2267] Cặp số: 72, 27
[2268] Cặp số: 76, 67
[2269] Cặp số: 76, 67
[2270] Cặp số: 70, 07
[2271] Cặp số: 75, 57
[2272] Cặp số: 71, 17
[2273] Cặp số: 73, 37
[2274] Cặp số: 60, 06
[2275] Cặp số: 67, 76
[2276] Cặp số: 67, 76
[2277] Cặp số: 64, 46
[2278] Cặp số: 60, 06
[2279] Cặp số: 61, 16
[2280] Cặp số: 62, 26
[2281] Cặp số: 63, 36
[2282] Cặp số: 67, 76
[2283] Cặp số: 66, 66
[2284] Cặp số: 64, 46
[2285] Cặp số: 62, 26
[2286] Cặp số: 62, 26
[2287] Cặp số: 62, 26
[2288] Cặp số: 69, 96
[2289] Cặp số: 67, 76
[2290] Cặp số: 66, 66
[2291] Cặp số: 69, 96
[2292] Cặp số: 64, 46
[2293] Cặp số: 63, 36
[2294] Cặp số: 66, 66
[2295] Cặp số: 65, 56
[2296] Cặp số: 69, 96
[2297] Cặp số: 68, 86
[2298] Cặp số: 60, 06
[2299] Cặp số: 68, 86
[2300] Cặp số: 62, 26
[2301] Cặp số: 63, 36
[2302] Cặp số: 63, 36
[2303] Cặp số: 66, 66
[2304] Cặp số: 69, 96
[2305] Cặp số: 66, 66
[2306] Cặp số: 61, 16
[2307] Cặp số: 64, 46
[2308] Cặp số: 63, 36
[2309] Cặp số: 65, 56
[2310] Cặp số: 63, 36
[2311] Cặp số: 07, 70
[2312] Cặp số: 07, 70
[2313] Cặp số: 04, 40
[2314] Cặp số: 07, 70
[2315] Cặp số: 01, 10
[2316] Cặp số: 02, 20
[2317] Cặp số: 05, 50
[2318] Cặp số: 07, 70
[2319] Cặp số: 03, 30
[2320] Cặp số: 06, 60
[2321] Cặp số: 04, 40
[2322] Cặp số: 05, 50
[2323] Cặp số: 00, 00
[2324] Cặp số: 02, 20
[2325] Cặp số: 02, 20
[2326] Cặp số: 07, 70
[2327] Cặp số: 09, 90
[2328] Cặp số: 07, 70
[2329] Cặp số: 06, 60
[2330] Cặp số: 08, 80
[2331] Cặp số: 06, 60
[2332] Cặp số: 08, 80
[2333] Cặp số: 03, 30
[2334] Cặp số: 06, 60
[2335] Cặp số: 00, 00
[2336] Cặp số: 09, 90
[2337] Cặp số: 05, 50
[2338] Cặp số: 01, 10
[2339] Cặp số: 01, 10
[2340] Cặp số: 74, 47
[2341] Cặp số: 70, 07
[2342] Cặp số: 71, 17
[2343] Cặp số: 72, 27
[2344] Cặp số: 76, 67
[2345] Cặp số: 72, 27
[2346] Cặp số: 72, 27
[2347] Cặp số: 72, 27
[2348] Cặp số: 77, 77
[2349] Cặp số: 76, 67
[2350] Cặp số: 79, 97
[2351] Cặp số: 74, 47
[2352] Cặp số: 79, 97
[2353] Cặp số: 73, 37
[2354] Cặp số: 73, 37
[2355] Cặp số: 76, 67
[2356] Cặp số: 79, 97
[2357] Cặp số: 76, 67
[2358] Cặp số: 71, 17
[2359] Cặp số: 74, 47
[2360] Cặp số: 73, 37
[2361] Cặp số: 75, 57
[2362] Cặp số: 73, 37
[2363] Cặp số: 77, 77
[2364] Cặp số: 71, 17
[2365] Cặp số: 72, 27
[2366] Cặp số: 73, 37
[2367] Cặp số: 75, 57
[2368] Cặp số: 73, 37
[2369] Cặp số: 70, 07
[2370] Cặp số: 72, 27
[2371] Cặp số: 75, 57
[2372] Cặp số: 71, 17
[2373] Cặp số: 70, 07
[2374] Cặp số: 79, 97
[2375] Cặp số: 72, 27
[2376] Cặp số: 77, 77
[2377] Cặp số: 74, 47
[2378] Cặp số: 76, 67
[2379] Cặp số: 76, 67
[2380] Cặp số: 76, 67
[2381] Cặp số: 75, 57
[2382] Cặp số: 78, 87
[2383] Cặp số: 78, 87
[2384] Cặp số: 71, 17
[2385] Cặp số: 76, 67
[2386] Cặp số: 70, 07
[2387] Cặp số: 78, 87
[2388] Cặp số: 79, 97
[2389] Cặp số: 74, 47
[2390] Cặp số: 78, 87
[2391] Cặp số: 71, 17
[2392] Cặp số: 79, 97
[2393] Cặp số: 73, 37
[2394] Cặp số: 44, 44
[2395] Cặp số: 44, 44
[2396] Cặp số: 40, 04
[2397] Cặp số: 49, 94
[2398] Cặp số: 40, 04
[2399] Cặp số: 42, 24
[2400] Cặp số: 45, 54
[2401] Cặp số: 40, 04
[2402] Cặp số: 41, 14
[2403] Cặp số: 49, 94
[2404] Cặp số: 42, 24
[2405] Cặp số: 49, 94
[2406] Cặp số: 47, 74
[2407] Cặp số: 46, 64
[2408] Cặp số: 49, 94
[2409] Cặp số: 46, 64
[2410] Cặp số: 47, 74
[2411] Cặp số: 46, 64
[2412] Cặp số: 48, 84
[2413] Cặp số: 48, 84
[2414] Cặp số: 40, 04
[2415] Cặp số: 41, 14
[2416] Cặp số: 41, 14
[2417] Cặp số: 40, 04
[2418] Cặp số: 48, 84
[2419] Cặp số: 49, 94
[2420] Cặp số: 46, 64
[2421] Cặp số: 41, 14
[2422] Cặp số: 49, 94
[2423] Cặp số: 48, 84
[2424] Cặp số: 43, 34
[2425] Cặp số: 41, 14
[2426] Cặp số: 45, 54
[2427] Cặp số: 49, 94
[2428] Cặp số: 40, 04
[2429] Cặp số: 42, 24
[2430] Cặp số: 42, 24
[2431] Cặp số: 47, 74
[2432] Cặp số: 49, 94
[2433] Cặp số: 44, 44
[2434] Cặp số: 49, 94
[2435] Cặp số: 43, 34
[2436] Cặp số: 43, 34
[2437] Cặp số: 46, 64
[2438] Cặp số: 41, 14
[2439] Cặp số: 44, 44
[2440] Cặp số: 43, 34
[2441] Cặp số: 45, 54
[2442] Cặp số: 43, 34
[2443] Cặp số: 72, 27
[2444] Cặp số: 73, 37
[2445] Cặp số: 72, 27
[2446] Cặp số: 71, 17
[2447] Cặp số: 77, 77
[2448] Cặp số: 79, 97
[2449] Cặp số: 74, 47
[2450] Cặp số: 76, 67
[2451] Cặp số: 75, 57
[2452] Cặp số: 70, 07
[2453] Cặp số: 73, 37
[2454] Cặp số: 74, 47
[2455] Cặp số: 73, 37
[2456] Cặp số: 49, 94
[2457] Cặp số: 40, 04
[2458] Cặp số: 42, 24
[2459] Cặp số: 43, 34
[2460] Cặp số: 47, 74
[2461] Cặp số: 47, 74
[2462] Cặp số: 45, 54
[2463] Cặp số: 49, 94
[2464] Cặp số: 46, 64
[2465] Cặp số: 41, 14
[2466] Cặp số: 45, 54
[2467] Cặp số: 43, 34
[2468] Cặp số: 02, 20
[2469] Cặp số: 03, 30
[2470] Cặp số: 05, 50
[2471] Cặp số: 00, 00
[2472] Cặp số: 02, 20
[2473] Cặp số: 01, 10
[2474] Cặp số: 09, 90
[2475] Cặp số: 07, 70
[2476] Cặp số: 06, 60
[2477] Cặp số: 06, 60
[2478] Cặp số: 05, 50
[2479] Cặp số: 09, 90
[2480] Cặp số: 08, 80
[2481] Cặp số: 03, 30
[2482] Cặp số: 06, 60
[2483] Cặp số: 01, 10
[2484] Cặp số: 00, 00
[2485] Cặp số: 08, 80
[2486] Cặp số: 06, 60
[2487] Cặp số: 01, 10
[2488] Cặp số: 09, 90
[2489] Cặp số: 08, 80
[2490] Cặp số: 01, 10
[2491] Cặp số: 05, 50
[2492] Cặp số: 09, 90
[2493] Cặp số: 03, 30
[2494] Cặp số: 97, 79
[2495] Cặp số: 93, 39
[2496] Cặp số: 96, 69
[2497] Cặp số: 92, 29
[2498] Cặp số: 91, 19
[2499] Cặp số: 95, 59
[2500] Cặp số: 02, 20
[2501] Cặp số: 03, 30
[2502] Cặp số: 07, 70
[2503] Cặp số: 04, 40
[2504] Cặp số: 06, 60
[2505] Cặp số: 05, 50
[2506] Cặp số: 01, 10
[2507] Cặp số: 05, 50
[2508] Cặp số: 03, 30
[2509] Cặp số: 12, 21
[2510] Cặp số: 17, 71
[2511] Cặp số: 16, 61
[2512] Cặp số: 14, 41
[2513] Cặp số: 12, 21
[2514] Cặp số: 12, 21
[2515] Cặp số: 17, 71
[2516] Cặp số: 19, 91
[2517] Cặp số: 13, 31
[2518] Cặp số: 16, 61
[2519] Cặp số: 19, 91
[2520] Cặp số: 18, 81
[2521] Cặp số: 12, 21
[2522] Cặp số: 13, 31
[2523] Cặp số: 13, 31
[2524] Cặp số: 16, 61
[2525] Cặp số: 19, 91
[2526] Cặp số: 13, 31
[2527] Cặp số: 23, 32
[2528] Cặp số: 25, 52
[2529] Cặp số: 27, 72
[2530] Cặp số: 23, 32
[2531] Cặp số: 26, 62
[2532] Cặp số: 24, 42
[2533] Cặp số: 25, 52
[2534] Cặp số: 20, 02
[2535] Cặp số: 22, 22
[2536] Cặp số: 22, 22
[2537] Cặp số: 29, 92
[2538] Cặp số: 26, 62
[2539] Cặp số: 29, 92
[2540] Cặp số: 24, 42
[2541] Cặp số: 27, 72
[2542] Cặp số: 23, 32
[2543] Cặp số: 26, 62
[2544] Cặp số: 25, 52
[2545] Cặp số: 29, 92
[2546] Cặp số: 28, 82
[2547] Cặp số: 20, 02
[2548] Cặp số: 28, 82
[2549] Cặp số: 22, 22
[2550] Cặp số: 23, 32
[2551] Cặp số: 26, 62
[2552] Cặp số: 21, 12
[2553] Cặp số: 29, 92
[2554] Cặp số: 26, 62
[2555] Cặp số: 23, 32
[2556] Cặp số: 23, 32
[2557] Cặp số: 33, 33
[2558] Cặp số: 30, 03
[2559] Cặp số: 32, 23
[2560] Cặp số: 31, 13
[2561] Cặp số: 39, 93
[2562] Cặp số: 32, 23
[2563] Cặp số: 39, 93
[2564] Cặp số: 32, 23
[2565] Cặp số: 37, 73
[2566] Cặp số: 36, 63
[2567] Cặp số: 36, 63
[2568] Cặp số: 36, 63
[2569] Cặp số: 36, 63
[2570] Cặp số: 38, 83
[2571] Cặp số: 30, 03
[2572] Cặp số: 38, 83
[2573] Cặp số: 31, 13
[2574] Cặp số: 31, 13
[2575] Cặp số: 30, 03
[2576] Cặp số: 36, 63
[2577] Cặp số: 31, 13
[2578] Cặp số: 33, 33
[2579] Cặp số: 31, 13
[2580] Cặp số: 38, 83
[2581] Cặp số: 35, 53
[2582] Cặp số: 54, 45
[2583] Cặp số: 51, 15
[2584] Cặp số: 57, 75
[2585] Cặp số: 54, 45
[2586] Cặp số: 53, 35
[2587] Cặp số: 56, 65
[2588] Cặp số: 59, 95
[2589] Cặp số: 52, 25
[2590] Cặp số: 53, 35
[2591] Cặp số: 53, 35
[2592] Cặp số: 56, 65
[2593] Cặp số: 51, 15
[2594] Cặp số: 54, 45
[2595] Cặp số: 53, 35
[2596] Cặp số: 55, 55
[2597] Cặp số: 53, 35
[2598] Cặp số: 70, 07
[2599] Cặp số: 72, 27
[2600] Cặp số: 71, 17
[2601] Cặp số: 77, 77
[2602] Cặp số: 73, 37
[2603] Cặp số: 72, 27
[2604] Cặp số: 76, 67
[2605] Cặp số: 70, 07
[2606] Cặp số: 75, 57
[2607] Cặp số: 78, 87
[2608] Cặp số: 71, 17
[2609] Cặp số: 73, 37
[2610] Cặp số: 32, 23
[2611] Cặp số: 31, 13
[2612] Cặp số: 37, 73
[2613] Cặp số: 39, 93
[2614] Cặp số: 34, 43
[2615] Cặp số: 36, 63
[2616] Cặp số: 35, 53
[2617] Cặp số: 30, 03
[2618] Cặp số: 33, 33
[2619] Cặp số: 34, 43
[2620] Cặp số: 33, 33
[2621] Cặp số: 04, 40
[2622] Cặp số: 02, 20
[2623] Cặp số: 01, 10
[2624] Cặp số: 06, 60
[2625] Cặp số: 09, 90
[2626] Cặp số: 03, 30
[2627] Cặp số: 06, 60
[2628] Cặp số: 08, 80
[2629] Cặp số: 02, 20
[2630] Cặp số: 06, 60
[2631] Cặp số: 01, 10
[2632] Cặp số: 08, 80
[2633] Cặp số: 03, 30
[2634] Cặp số: 05, 50
[2635] Cặp số: 62, 26
[2636] Cặp số: 62, 26
[2637] Cặp số: 67, 76
[2638] Cặp số: 63, 36
[2639] Cặp số: 66, 66
[2640] Cặp số: 69, 96
[2641] Cặp số: 68, 86
[2642] Cặp số: 62, 26
[2643] Cặp số: 63, 36
[2644] Cặp số: 66, 66
[2645] Cặp số: 66, 66
[2646] Cặp số: 60, 06
[2647] Cặp số: 65, 56
[2648] Cặp số: 61, 16
[2649] Cặp số: 63, 36
[2650] Cặp số: 42, 24
[2651] Cặp số: 45, 54
[2652] Cặp số: 41, 14
[2653] Cặp số: 47, 74
[2654] Cặp số: 43, 34
[2655] Cặp số: 46, 64
[2656] Cặp số: 42, 24
[2657] Cặp số: 46, 64
[2658] Cặp số: 40, 04
[2659] Cặp số: 48, 84
[2660] Cặp số: 45, 54
[2661] Cặp số: 49, 94
[2662] Cặp số: 48, 84
[2663] Cặp số: 41, 14
[2664] Cặp số: 49, 94
[2665] Cặp số: 43, 34
[2666] Cặp số: 25, 52
[2667] Cặp số: 20, 02
[2668] Cặp số: 22, 22
[2669] Cặp số: 22, 22
[2670] Cặp số: 22, 22
[2671] Cặp số: 26, 62
[2672] Cặp số: 26, 62
[2673] Cặp số: 28, 82
[2674] Cặp số: 23, 32
[2675] Cặp số: 26, 62
[2676] Cặp số: 20, 02
[2677] Cặp số: 28, 82
[2678] Cặp số: 29, 92
[2679] Cặp số: 26, 62
[2680] Cặp số: 25, 52
[2681] Cặp số: 29, 92
[2682] Cặp số: 28, 82
[2683] Cặp số: 23, 32
[2684] Cặp số: 21, 12
[2685] Cặp số: 29, 92
[2686] Cặp số: 57, 75
[2687] Cặp số: 59, 95
[2688] Cặp số: 53, 35
[2689] Cặp số: 56, 65
[2690] Cặp số: 59, 95
[2691] Cặp số: 52, 25
[2692] Cặp số: 53, 35
[2693] Cặp số: 53, 35
[2694] Cặp số: 56, 65
[2695] Cặp số: 53, 35
[2696] Cặp số: 10, 01
[2697] Cặp số: 12, 21
[2698] Cặp số: 16, 61
[2699] Cặp số: 19, 91
[2700] Cặp số: 18, 81
[2701] Cặp số: 18, 81
[2702] Cặp số: 16, 61
[2703] Cặp số: 15, 51
[2704] Cặp số: 19, 91
[2705] Cặp số: 18, 81
[2706] Cặp số: 13, 31
[2707] Cặp số: 19, 91
[2708] Cặp số: 07, 70
[2709] Cặp số: 09, 90
[2710] Cặp số: 04, 40
[2711] Cặp số: 06, 60
[2712] Cặp số: 05, 50
[2713] Cặp số: 00, 00
[2714] Cặp số: 03, 30
[2715] Cặp số: 04, 40
[2716] Cặp số: 03, 30
[2717] Cặp số: 29, 92
[2718] Cặp số: 22, 22
[2719] Cặp số: 27, 72
[2720] Cặp số: 26, 62
[2721] Cặp số: 26, 62
[2722] Cặp số: 25, 52
[2723] Cặp số: 29, 92
[2724] Cặp số: 28, 82
[2725] Cặp số: 28, 82
[2726] Cặp số: 23, 32
[2727] Cặp số: 26, 62
[2728] Cặp số: 20, 02
[2729] Cặp số: 21, 12
[2730] Cặp số: 23, 32
[2731] Cặp số: 19, 91
[2732] Cặp số: 16, 61
[2733] Cặp số: 15, 51
[2734] Cặp số: 19, 91
[2735] Cặp số: 16, 61
[2736] Cặp số: 10, 01
[2737] Cặp số: 11, 11
[2738] Cặp số: 13, 31
[2739] Cặp số: 92, 29
[2740] Cặp số: 99, 99
[2741] Cặp số: 96, 69
[2742] Cặp số: 94, 49
[2743] Cặp số: 95, 59
[2744] Cặp số: 90, 09
[2745] Cặp số: 91, 19
[2746] Cặp số: 94, 49
[2747] Cặp số: 93, 39
[2748] Cặp số: 98, 89
[2749] Cặp số: 93, 39
[2750] Cặp số: 22, 22
[2751] Cặp số: 27, 72
[2752] Cặp số: 24, 42
[2753] Cặp số: 26, 62
[2754] Cặp số: 23, 32
[2755] Cặp số: 26, 62
[2756] Cặp số: 25, 52
[2757] Cặp số: 29, 92
[2758] Cặp số: 28, 82
[2759] Cặp số: 28, 82
[2760] Cặp số: 22, 22
[2761] Cặp số: 23, 32
[2762] Cặp số: 26, 62
[2763] Cặp số: 26, 62
[2764] Cặp số: 20, 02
[2765] Cặp số: 26, 62
[2766] Cặp số: 21, 12
[2767] Cặp số: 25, 52
[2768] Cặp số: 24, 42
[2769] Cặp số: 21, 12
[2770] Cặp số: 25, 52
[2771] Cặp số: 23, 32
[2772] Cặp số: 92, 29
[2773] Cặp số: 97, 79
[2774] Cặp số: 94, 49
[2775] Cặp số: 96, 69
[2776] Cặp số: 96, 69
[2777] Cặp số: 95, 59
[2778] Cặp số: 98, 89
[2779] Cặp số: 98, 89
[2780] Cặp số: 90, 09
[2781] Cặp số: 96, 69
[2782] Cặp số: 91, 19
[2783] Cặp số: 94, 49
[2784] Cặp số: 91, 19
[2785] Cặp số: 95, 59
[2786] Cặp số: 93, 39
[2787] Cặp số: 29, 92
[2788] Cặp số: 24, 42
[2789] Cặp số: 28, 82
[2790] Cặp số: 25, 52
[2791] Cặp số: 20, 02
[2792] Cặp số: 23, 32
[2793] Cặp số: 21, 12
[2794] Cặp số: 24, 42
[2795] Cặp số: 21, 12
[2796] Cặp số: 28, 82
[2797] Cặp số: 23, 32
[2798] Cặp số: 76, 67
[2799] Cặp số: 79, 97
[2800] Cặp số: 74, 47
[2801] Cặp số: 77, 77
[2802] Cặp số: 73, 37
[2803] Cặp số: 76, 67
[2804] Cặp số: 75, 57
[2805] Cặp số: 79, 97
[2806] Cặp số: 78, 87
[2807] Cặp số: 70, 07
[2808] Cặp số: 78, 87
[2809] Cặp số: 72, 27
[2810] Cặp số: 73, 37
[2811] Cặp số: 76, 67
[2812] Cặp số: 71, 17
[2813] Cặp số: 79, 97
[2814] Cặp số: 76, 67
[2815] Cặp số: 73, 37
[2816] Cặp số: 73, 37
[2817] Cặp số: 66, 66
[2818] Cặp số: 65, 56
[2819] Cặp số: 69, 96
[2820] Cặp số: 68, 86
[2821] Cặp số: 63, 36
[2822] Cặp số: 66, 66
[2823] Cặp số: 60, 06
[2824] Cặp số: 66, 66
[2825] Cặp số: 61, 16
[2826] Cặp số: 68, 86
[2827] Cặp số: 61, 16
[2828] Cặp số: 65, 56
[2829] Cặp số: 63, 36
[2830] Cặp số: 94, 49
[2831] Cặp số: 93, 39
[2832] Cặp số: 96, 69
[2833] Cặp số: 96, 69
[2834] Cặp số: 99, 99
[2835] Cặp số: 98, 89
[2836] Cặp số: 92, 29
[2837] Cặp số: 93, 39
[2838] Cặp số: 96, 69
[2839] Cặp số: 96, 69
[2840] Cặp số: 90, 09
[2841] Cặp số: 98, 89
[2842] Cặp số: 96, 69
[2843] Cặp số: 91, 19
[2844] Cặp số: 95, 59
[2845] Cặp số: 99, 99
[2846] Cặp số: 94, 49
[2847] Cặp số: 98, 89
[2848] Cặp số: 91, 19
[2849] Cặp số: 95, 59
[2850] Cặp số: 99, 99
[2851] Cặp số: 93, 39
[2852] Cặp số: 46, 64
[2853] Cặp số: 47, 74
[2854] Cặp số: 46, 64
[2855] Cặp số: 48, 84
[2856] Cặp số: 46, 64
[2857] Cặp số: 48, 84
[2858] Cặp số: 40, 04
[2859] Cặp số: 48, 84
[2860] Cặp số: 41, 14
[2861] Cặp số: 41, 14
[2862] Cặp số: 40, 04
[2863] Cặp số: 49, 94
[2864] Cặp số: 41, 14
[2865] Cặp số: 65, 56
[2866] Cặp số: 60, 06
[2867] Cặp số: 61, 16
[2868] Cặp số: 64, 46
[2869] Cặp số: 63, 36
[2870] Cặp số: 68, 86
[2871] Cặp số: 63, 36
[2872] Cặp số: 73, 37
[2873] Cặp số: 76, 67
[2874] Cặp số: 79, 97
[2875] Cặp số: 72, 27
[2876] Cặp số: 76, 67
[2877] Cặp số: 71, 17
[2878] Cặp số: 75, 57
[2879] Cặp số: 73, 37
[2880] Cặp số: 36, 63
[2881] Cặp số: 38, 83
[2882] Cặp số: 33, 33
[2883] Cặp số: 36, 63
[2884] Cặp số: 30, 03
[2885] Cặp số: 38, 83
[2886] Cặp số: 35, 53
[2887] Cặp số: 39, 93
[2888] Cặp số: 38, 83
[2889] Cặp số: 31, 13
[2890] Cặp số: 31, 13
[2891] Cặp số: 39, 93
[2892] Cặp số: 66, 66
[2893] Cặp số: 65, 56
[2894] Cặp số: 69, 96
[2895] Cặp số: 60, 06
[2896] Cặp số: 62, 26
[2897] Cặp số: 63, 36
[2898] Cặp số: 63, 36
[2899] Cặp số: 66, 66
[2900] Cặp số: 61, 16
[2901] Cặp số: 64, 46
[2902] Cặp số: 63, 36
[2903] Cặp số: 65, 56
[2904] Cặp số: 63, 36
[2905] Cặp số: 89, 98
[2906] Cặp số: 82, 28
[2907] Cặp số: 86, 68
[2908] Cặp số: 86, 68
[2909] Cặp số: 80, 08
[2910] Cặp số: 85, 58
[2911] Cặp số: 81, 18
[2912] Cặp số: 83, 38
[2913] Cặp số: 65, 56
[2914] Cặp số: 68, 86
[2915] Cặp số: 60, 06
[2916] Cặp số: 68, 86
[2917] Cặp số: 63, 36
[2918] Cặp số: 61, 16
[2919] Cặp số: 68, 86
[2920] Cặp số: 69, 96
[2921] Cặp số: 68, 86
[2922] Cặp số: 69, 96
[2923] Cặp số: 63, 36
[2924] Cặp số: 58, 85
[2925] Cặp số: 50, 05
[2926] Cặp số: 58, 85
[2927] Cặp số: 51, 15
[2928] Cặp số: 51, 15
[2929] Cặp số: 50, 05
[2930] Cặp số: 56, 65
[2931] Cặp số: 51, 15
[2932] Cặp số: 53, 35
[2933] Cặp số: 51, 15
[