User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng chương trình Soi Cầu Lotto Miền Bắc
Với chương trình soi cầu cổ điển này sẽ trợ giúp bạn trong việc chọn các cặp số lotto may mắn và có xác suất cao.
Để xem rất đơn giản bạn chỉ cần chọn Biên ngày soi cầu cùng với Số ngày cầu chạy rồi bấm nút xem kết quả để xem. Khi bạn muốn xem các cầu trong quá khứ bạn có thể nhập Biên ngày soi cầu là một ngày khác trước đó.
Chú ý:
- Sau khi có kết quả cầu để xem chi tiết bạn nháy chuột vào các cặp số cầu tìm thấy để xem chi tiết cầu chạy.
- Để kiểm tra một cầu lotto xem thống kê tần suất cầu chạy trong quá khứ, bạn cần di chuột lên link của các cặp số cầu tìm thấy khi đó bạn sẽ thấy hiển thị 2 vị trí ghép thành cầu này. Bạn lấy 2 vị trí đó và nhập vào trong chương trình
Kiểm tra lịch sử cầu lotto để kiểm tra để từ đó dự đoán cầu nào có xác suất cao cho ngày hôm nay.
CHÚC CÁC BẠN LUÔN THÀNH CÔNG VÀ MAY MẮN trong các dự đoán của mình.


Để ủng hộ SOICAULO.VN phát triển được nhiều công cụ và dịch vụ tốt hơn >> Soạn SMS: SCL gửi 8377
Để lấy dự đoán 3 cặp lotto xác suất cao + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8577
Để lấy dự đoán 2 cặp lotto may mắn + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8677
Để lấy dự đoán 1 cặp lotto VIP + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8777
Biên ngày soi cầu: dd/mm/yyyy Số ngày cầu chạy:
Soi cầu tính đến ngày 01/12/2022
Chỉ có VIP mới xem được các số ngày cầu chạy khác
Bạn đang xem toàn bộ cầu có số ngày cầu chạy là 1 ngày
Chú ý:Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của cầu là thấy.
Bảng cầu rút gọn
Đầu 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Đầu 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Đầu 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Đầu 3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Đầu 4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Đầu 5 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Đầu 6 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Đầu 7 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Đầu 8 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Đầu 9 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
 
Cầu cũ 1110 cầu - là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[001] Cặp số: 52, 25
[002] Cặp số: 59, 95
[003] Cặp số: 53, 35
[004] Cặp số: 54, 45
[005] Cặp số: 55, 55
[006] Cặp số: 56, 65
[007] Cặp số: 55, 55
[008] Cặp số: 52, 25
[009] Cặp số: 50, 05
[010] Cặp số: 55, 55
[011] Cặp số: 55, 55
[012] Cặp số: 51, 15
[013] Cặp số: 56, 65
[014] Cặp số: 22, 22
[015] Cặp số: 22, 22
[016] Cặp số: 20, 02
[017] Cặp số: 29, 92
[018] Cặp số: 21, 12
[019] Cặp số: 25, 52
[020] Cặp số: 20, 02
[021] Cặp số: 26, 62
[022] Cặp số: 27, 72
[023] Cặp số: 25, 52
[024] Cặp số: 21, 12
[025] Cặp số: 74, 47
[026] Cặp số: 74, 47
[027] Cặp số: 78, 87
[028] Cặp số: 77, 77
[029] Cặp số: 71, 17
[030] Cặp số: 76, 67
[031] Cặp số: 76, 67
[032] Cặp số: 72, 27
[033] Cặp số: 75, 57
[034] Cặp số: 79, 97
[035] Cặp số: 77, 77
[036] Cặp số: 75, 57
[037] Cặp số: 73, 37
[038] Cặp số: 72, 27
[039] Cặp số: 74, 47
[040] Cặp số: 74, 47
[041] Cặp số: 70, 07
[042] Cặp số: 78, 87
[043] Cặp số: 77, 77
[044] Cặp số: 73, 37
[045] Cặp số: 71, 17
[046] Cặp số: 71, 17
[047] Cặp số: 76, 67
[048] Cặp số: 75, 57
[049] Cặp số: 79, 97
[050] Cặp số: 77, 77
[051] Cặp số: 75, 57
[052] Cặp số: 72, 27
[053] Cặp số: 03, 30
[054] Cặp số: 09, 90
[055] Cặp số: 02, 20
[056] Cặp số: 05, 50
[057] Cặp số: 00, 00
[058] Cặp số: 05, 50
[059] Cặp số: 01, 10
[060] Cặp số: 03, 30
[061] Cặp số: 06, 60
[062] Cặp số: 05, 50
[063] Cặp số: 03, 30
[064] Cặp số: 72, 27
[065] Cặp số: 70, 07
[066] Cặp số: 74, 47
[067] Cặp số: 77, 77
[068] Cặp số: 75, 57
[069] Cặp số: 76, 67
[070] Cặp số: 78, 87
[071] Cặp số: 72, 27
[072] Cặp số: 75, 57
[073] Cặp số: 74, 47
[074] Cặp số: 76, 67
[075] Cặp số: 73, 37
[076] Cặp số: 77, 77
[077] Cặp số: 75, 57
[078] Cặp số: 75, 57
[079] Cặp số: 77, 77
[080] Cặp số: 76, 67
[081] Cặp số: 72, 27
[082] Cặp số: 75, 57
[083] Cặp số: 77, 77
[084] Cặp số: 77, 77
[085] Cặp số: 75, 57
[086] Cặp số: 79, 97
[087] Cặp số: 78, 87
[088] Cặp số: 75, 57
[089] Cặp số: 71, 17
[090] Cặp số: 77, 77
[091] Cặp số: 76, 67
[092] Cặp số: 79, 97
[093] Cặp số: 72, 27
[094] Cặp số: 20, 02
[095] Cặp số: 25, 52
[096] Cặp số: 22, 22
[097] Cặp số: 25, 52
[098] Cặp số: 22, 22
[099] Cặp số: 20, 02
[100] Cặp số: 25, 52
[101] Cặp số: 23, 32
[102] Cặp số: 21, 12
[103] Cặp số: 64, 46
[104] Cặp số: 60, 06
[105] Cặp số: 68, 86
[106] Cặp số: 67, 76
[107] Cặp số: 63, 36
[108] Cặp số: 66, 66
[109] Cặp số: 67, 76
[110] Cặp số: 61, 16
[111] Cặp số: 61, 16
[112] Cặp số: 66, 66
[113] Cặp số: 66, 66
[114] Cặp số: 62, 26
[115] Cặp số: 65, 56
[116] Cặp số: 69, 96
[117] Cặp số: 65, 56
[118] Cặp số: 63, 36
[119] Cặp số: 34, 43
[120] Cặp số: 30, 03
[121] Cặp số: 34, 43
[122] Cặp số: 35, 53
[123] Cặp số: 32, 23
[124] Cặp số: 35, 53
[125] Cặp số: 38, 83
[126] Cặp số: 36, 63
[127] Cặp số: 32, 23
[128] Cặp số: 35, 53
[129] Cặp số: 39, 93
[130] Cặp số: 35, 53
[131] Cặp số: 37, 73
[132] Cặp số: 35, 53
[133] Cặp số: 33, 33
[134] Cặp số: 22, 22
[135] Cặp số: 23, 32
[136] Cặp số: 25, 52
[137] Cặp số: 26, 62
[138] Cặp số: 29, 92
[139] Cặp số: 27, 72
[140] Cặp số: 22, 22
[141] Cặp số: 26, 62
[142] Cặp số: 25, 52
[143] Cặp số: 20, 02
[144] Cặp số: 27, 72
[145] Cặp số: 20, 02
[146] Cặp số: 25, 52
[147] Cặp số: 29, 92
[148] Cặp số: 21, 12
[149] Cặp số: 23, 32
[150] Cặp số: 27, 72
[151] Cặp số: 26, 62
[152] Cặp số: 25, 52
[153] Cặp số: 23, 32
[154] Cặp số: 92, 29
[155] Cặp số: 90, 09
[156] Cặp số: 96, 69
[157] Cặp số: 90, 09
[158] Cặp số: 92, 29
[159] Cặp số: 93, 39
[160] Cặp số: 94, 49
[161] Cặp số: 96, 69
[162] Cặp số: 99, 99
[163] Cặp số: 95, 59
[164] Cặp số: 96, 69
[165] Cặp số: 95, 59
[166] Cặp số: 92, 29
[167] Cặp số: 97, 79
[168] Cặp số: 96, 69
[169] Cặp số: 97, 79
[170] Cặp số: 91, 19
[171] Cặp số: 91, 19
[172] Cặp số: 97, 79
[173] Cặp số: 95, 59
[174] Cặp số: 98, 89
[175] Cặp số: 95, 59
[176] Cặp số: 90, 09
[177] Cặp số: 92, 29
[178] Cặp số: 97, 79
[179] Cặp số: 97, 79
[180] Cặp số: 96, 69
[181] Cặp số: 94, 49
[182] Cặp số: 92, 29
[183] Cặp số: 91, 19
[184] Cặp số: 95, 59
[185] Cặp số: 99, 99
[186] Cặp số: 98, 89
[187] Cặp số: 91, 19
[188] Cặp số: 96, 69
[189] Cặp số: 95, 59
[190] Cặp số: 93, 39
[191] Cặp số: 42, 24
[192] Cặp số: 44, 44
[193] Cặp số: 40, 04
[194] Cặp số: 48, 84
[195] Cặp số: 48, 84
[196] Cặp số: 43, 34
[197] Cặp số: 45, 54
[198] Cặp số: 41, 14
[199] Cặp số: 41, 14
[200] Cặp số: 44, 44
[201] Cặp số: 47, 74
[202] Cặp số: 45, 54
[203] Cặp số: 47, 74
[204] Cặp số: 40, 04
[205] Cặp số: 45, 54
[206] Cặp số: 49, 94
[207] Cặp số: 42, 24
[208] Cặp số: 20, 02
[209] Cặp số: 24, 42
[210] Cặp số: 25, 52
[211] Cặp số: 22, 22
[212] Cặp số: 20, 02
[213] Cặp số: 26, 62
[214] Cặp số: 24, 42
[215] Cặp số: 25, 52
[216] Cặp số: 25, 52
[217] Cặp số: 25, 52
[218] Cặp số: 23, 32
[219] Cặp số: 21, 12
[220] Cặp số: 27, 72
[221] Cặp số: 26, 62
[222] Cặp số: 30, 03
[223] Cặp số: 34, 43
[224] Cặp số: 35, 53
[225] Cặp số: 37, 73
[226] Cặp số: 37, 73
[227] Cặp số: 38, 83
[228] Cặp số: 04, 40
[229] Cặp số: 05, 50
[230] Cặp số: 06, 60
[231] Cặp số: 05, 50
[232] Cặp số: 02, 20
[233] Cặp số: 00, 00
[234] Cặp số: 05, 50
[235] Cặp số: 05, 50
[236] Cặp số: 01, 10
[237] Cặp số: 06, 60
[238] Cặp số: 01, 10
[239] Cặp số: 02, 20
[240] Cặp số: 09, 90
[241] Cặp số: 00, 00
[242] Cặp số: 00, 00
[243] Cặp số: 04, 40
[244] Cặp số: 06, 60
[245] Cặp số: 07, 70
[246] Cặp số: 02, 20
[247] Cặp số: 03, 30
[248] Cặp số: 06, 60
[249] Cặp số: 08, 80
[250] Cặp số: 01, 10
[251] Cặp số: 03, 30
[252] Cặp số: 04, 40
[253] Cặp số: 06, 60
[254] Cặp số: 09, 90
[255] Cặp số: 00, 00
[256] Cặp số: 03, 30
[257] Cặp số: 05, 50
[258] Cặp số: 06, 60
[259] Cặp số: 05, 50
[260] Cặp số: 02, 20
[261] Cặp số: 07, 70
[262] Cặp số: 06, 60
[263] Cặp số: 02, 20
[264] Cặp số: 05, 50
[265] Cặp số: 07, 70
[266] Cặp số: 01, 10
[267] Cặp số: 07, 70
[268] Cặp số: 05, 50
[269] Cặp số: 00, 00
[270] Cặp số: 05, 50
[271] Cặp số: 00, 00
[272] Cặp số: 02, 20
[273] Cặp số: 07, 70
[274] Cặp số: 06, 60
[275] Cặp số: 07, 70
[276] Cặp số: 07, 70
[277] Cặp số: 06, 60
[278] Cặp số: 04, 40
[279] Cặp số: 02, 20
[280] Cặp số: 05, 50
[281] Cặp số: 01, 10
[282] Cặp số: 05, 50
[283] Cặp số: 01, 10
[284] Cặp số: 09, 90
[285] Cặp số: 08, 80
[286] Cặp số: 01, 10
[287] Cặp số: 05, 50
[288] Cặp số: 01, 10
[289] Cặp số: 04, 40
[290] Cặp số: 06, 60
[291] Cặp số: 05, 50
[292] Cặp số: 06, 60
[293] Cặp số: 09, 90
[294] Cặp số: 03, 30
[295] Cặp số: 12, 21
[296] Cặp số: 18, 81
[297] Cặp số: 12, 21
[298] Cặp số: 15, 51
[299] Cặp số: 15, 51
[300] Cặp số: 13, 31
[301] Cặp số: 24, 42
[302] Cặp số: 25, 52
[303] Cặp số: 22, 22
[304] Cặp số: 25, 52
[305] Cặp số: 28, 82
[306] Cặp số: 26, 62
[307] Cặp số: 22, 22
[308] Cặp số: 25, 52
[309] Cặp số: 29, 92
[310] Cặp số: 25, 52
[311] Cặp số: 27, 72
[312] Cặp số: 25, 52
[313] Cặp số: 23, 32
[314] Cặp số: 95, 59
[315] Cặp số: 92, 29
[316] Cặp số: 95, 59
[317] Cặp số: 90, 09
[318] Cặp số: 95, 59
[319] Cặp số: 93, 39
[320] Cặp số: 05, 50
[321] Cặp số: 02, 20
[322] Cặp số: 05, 50
[323] Cặp số: 07, 70
[324] Cặp số: 02, 20
[325] Cặp số: 01, 10
[326] Cặp số: 05, 50
[327] Cặp số: 02, 20
[328] Cặp số: 07, 70
[329] Cặp số: 02, 20
[330] Cặp số: 03, 30
[331] Cặp số: 05, 50
[332] Cặp số: 09, 90
[333] Cặp số: 07, 70
[334] Cặp số: 06, 60
[335] Cặp số: 07, 70
[336] Cặp số: 05, 50
[337] Cặp số: 05, 50
[338] Cặp số: 03, 30
[339] Cặp số: 07, 70
[340] Cặp số: 07, 70
[341] Cặp số: 05, 50
[342] Cặp số: 02, 20
[343] Cặp số: 08, 80
[344] Cặp số: 02, 20
[345] Cặp số: 05, 50
[346] Cặp số: 05, 50
[347] Cặp số: 03, 30
[348] Cặp số: 98, 89
[349] Cặp số: 91, 19
[350] Cặp số: 96, 69
[351] Cặp số: 92, 29
[352] Cặp số: 95, 59
[353] Cặp số: 95, 59
[354] Cặp số: 93, 39
[355] Cặp số: 46, 64
[356] Cặp số: 40, 04
[357] Cặp số: 43, 34
[358] Cặp số: 44, 44
[359] Cặp số: 46, 64
[360] Cặp số: 40, 04
[361] Cặp số: 49, 94
[362] Cặp số: 45, 54
[363] Cặp số: 42, 24
[364] Cặp số: 47, 74
[365] Cặp số: 42, 24
[366] Cặp số: 46, 64
[367] Cặp số: 47, 74
[368] Cặp số: 41, 14
[369] Cặp số: 41, 14
[370] Cặp số: 47, 74
[371] Cặp số: 45, 54
[372] Cặp số: 48, 84
[373] Cặp số: 45, 54
[374] Cặp số: 40, 04
[375] Cặp số: 42, 24
[376] Cặp số: 44, 44
[377] Cặp số: 47, 74
[378] Cặp số: 47, 74
[379] Cặp số: 46, 64
[380] Cặp số: 44, 44
[381] Cặp số: 42, 24
[382] Cặp số: 41, 14
[383] Cặp số: 45, 54
[384] Cặp số: 49, 94
[385] Cặp số: 48, 84
[386] Cặp số: 41, 14
[387] Cặp số: 46, 64
[388] Cặp số: 45, 54
[389] Cặp số: 43, 34
[390] Cặp số: 40, 04
[391] Cặp số: 47, 74
[392] Cặp số: 43, 34
[393] Cặp số: 46, 64
[394] Cặp số: 47, 74
[395] Cặp số: 41, 14
[396] Cặp số: 47, 74
[397] Cặp số: 46, 64
[398] Cặp số: 46, 64
[399] Cặp số: 42, 24
[400] Cặp số: 49, 94
[401] Cặp số: 40, 04
[402] Cặp số: 43, 34
[403] Cặp số: 65, 56
[404] Cặp số: 62, 26
[405] Cặp số: 68, 86
[406] Cặp số: 60, 06
[407] Cặp số: 60, 06
[408] Cặp số: 66, 66
[409] Cặp số: 65, 56
[410] Cặp số: 65, 56
[411] Cặp số: 63, 36
[412] Cặp số: 61, 16
[413] Cặp số: 61, 16
[414] Cặp số: 66, 66
[415] Cặp số: 05, 50
[416] Cặp số: 06, 60
[417] Cặp số: 05, 50
[418] Cặp số: 02, 20
[419] Cặp số: 04, 40
[420] Cặp số: 00, 00
[421] Cặp số: 06, 60
[422] Cặp số: 09, 90
[423] Cặp số: 05, 50
[424] Cặp số: 05, 50
[425] Cặp số: 01, 10
[426] Cặp số: 07, 70
[427] Cặp số: 06, 60
[428] Cặp số: 72, 27
[429] Cặp số: 70, 07
[430] Cặp số: 76, 67
[431] Cặp số: 75, 57
[432] Cặp số: 77, 77
[433] Cặp số: 72, 27
[434] Cặp số: 76, 67
[435] Cặp số: 71, 17
[436] Cặp số: 74, 47
[437] Cặp số: 76, 67
[438] Cặp số: 51, 15
[439] Cặp số: 54, 45
[440] Cặp số: 56, 65
[441] Cặp số: 50, 05
[442] Cặp số: 53, 35
[443] Cặp số: 55, 55
[444] Cặp số: 52, 25
[445] Cặp số: 57, 75
[446] Cặp số: 52, 25
[447] Cặp số: 56, 65
[448] Cặp số: 57, 75
[449] Cặp số: 51, 15
[450] Cặp số: 57, 75
[451] Cặp số: 55, 55
[452] Cặp số: 58, 85
[453] Cặp số: 55, 55
[454] Cặp số: 50, 05
[455] Cặp số: 52, 25
[456] Cặp số: 54, 45
[457] Cặp số: 57, 75
[458] Cặp số: 56, 65
[459] Cặp số: 57, 75
[460] Cặp số: 56, 65
[461] Cặp số: 54, 45
[462] Cặp số: 52, 25
[463] Cặp số: 55, 55
[464] Cặp số: 51, 15
[465] Cặp số: 59, 95
[466] Cặp số: 58, 85
[467] Cặp số: 51, 15
[468] Cặp số: 56, 65
[469] Cặp số: 53, 35
[470] Cặp số: 23, 32
[471] Cặp số: 28, 82
[472] Cặp số: 21, 12
[473] Cặp số: 23, 32
[474] Cặp số: 24, 42
[475] Cặp số: 26, 62
[476] Cặp số: 20, 02
[477] Cặp số: 29, 92
[478] Cặp số: 23, 32
[479] Cặp số: 25, 52
[480] Cặp số: 22, 22
[481] Cặp số: 27, 72
[482] Cặp số: 26, 62
[483] Cặp số: 25, 52
[484] Cặp số: 27, 72
[485] Cặp số: 21, 12
[486] Cặp số: 27, 72
[487] Cặp số: 25, 52
[488] Cặp số: 25, 52
[489] Cặp số: 20, 02
[490] Cặp số: 22, 22
[491] Cặp số: 24, 42
[492] Cặp số: 27, 72
[493] Cặp số: 26, 62
[494] Cặp số: 27, 72
[495] Cặp số: 27, 72
[496] Cặp số: 26, 62
[497] Cặp số: 24, 42
[498] Cặp số: 22, 22
[499] Cặp số: 25, 52
[500] Cặp số: 21, 12
[501] Cặp số: 25, 52
[502] Cặp số: 21, 12
[503] Cặp số: 29, 92
[504] Cặp số: 28, 82
[505] Cặp số: 21, 12
[506] Cặp số: 21, 12
[507] Cặp số: 24, 42
[508] Cặp số: 26, 62
[509] Cặp số: 25, 52
[510] Cặp số: 29, 92
[511] Cặp số: 23, 32
[512] Cặp số: 33, 33
[513] Cặp số: 39, 93
[514] Cặp số: 32, 23
[515] Cặp số: 35, 53
[516] Cặp số: 30, 03
[517] Cặp số: 84, 48
[518] Cặp số: 85, 58
[519] Cặp số: 87, 78
[520] Cặp số: 82, 28
[521] Cặp số: 87, 78
[522] Cặp số: 84, 48
[523] Cặp số: 88, 88
[524] Cặp số: 62, 26
[525] Cặp số: 63, 36
[526] Cặp số: 65, 56
[527] Cặp số: 64, 46
[528] Cặp số: 66, 66
[529] Cặp số: 69, 96
[530] Cặp số: 67, 76
[531] Cặp số: 65, 56
[532] Cặp số: 67, 76
[533] Cặp số: 62, 26
[534] Cặp số: 66, 66
[535] Cặp số: 61, 16
[536] Cặp số: 61, 16
[537] Cặp số: 67, 76
[538] Cặp số: 68, 86
[539] Cặp số: 67, 76
[540] Cặp số: 67, 76
[541] Cặp số: 65, 56
[542] Cặp số: 69, 96
[543] Cặp số: 68, 86
[544] Cặp số: 65, 56
[545] Cặp số: 67, 76
[546] Cặp số: 65, 56
[547] Cặp số: 62, 26
[548] Cặp số: 80, 08
[549] Cặp số: 86, 68
[550] Cặp số: 85, 58
[551] Cặp số: 88, 88
[552] Cặp số: 82, 28
[553] Cặp số: 83, 38
[554] Cặp số: 88, 88
[555] Cặp số: 84, 48
[556] Cặp số: 87, 78
[557] Cặp số: 86, 68
[558] Cặp số: 82, 28
[559] Cặp số: 81, 18
[560] Cặp số: 86, 68
[561] Cặp số: 26, 62
[562] Cặp số: 20, 02
[563] Cặp số: 20, 02
[564] Cặp số: 23, 32
[565] Cặp số: 26, 62
[566] Cặp số: 25, 52
[567] Cặp số: 22, 22
[568] Cặp số: 22, 22
[569] Cặp số: 22, 22
[570] Cặp số: 25, 52
[571] Cặp số: 25, 52
[572] Cặp số: 20, 02
[573] Cặp số: 24, 42
[574] Cặp số: 21, 12
[575] Cặp số: 15, 51
[576] Cặp số: 10, 01
[577] Cặp số: 15, 51
[578] Cặp số: 13, 31
[579] Cặp số: 36, 63
[580] Cặp số: 30, 03
[581] Cặp số: 39, 93
[582] Cặp số: 30, 03
[583] Cặp số: 33, 33
[584] Cặp số: 36, 63
[585] Cặp số: 35, 53
[586] Cặp số: 32, 23
[587] Cặp số: 32, 23
[588] Cặp số: 35, 53
[589] Cặp số: 35, 53
[590] Cặp số: 30, 03
[591] Cặp số: 30, 03
[592] Cặp số: 34, 43
[593] Cặp số: 30, 03
[594] Cặp số: 31, 13
[595] Cặp số: 35, 53
[596] Cặp số: 31, 13
[597] Cặp số: 31, 13
[598] Cặp số: 36, 63
[599] Cặp số: 56, 65
[600] Cặp số: 50, 05
[601] Cặp số: 50, 05
[602] Cặp số: 53, 35
[603] Cặp số: 56, 65
[604] Cặp số: 55, 55
[605] Cặp số: 52, 25
[606] Cặp số: 52, 25
[607] Cặp số: 52, 25
[608] Cặp số: 55, 55
[609] Cặp số: 55, 55
[610] Cặp số: 50, 05
[611] Cặp số: 54, 45
[612] Cặp số: 51, 15
[613] Cặp số: 40, 04
[614] Cặp số: 42, 24
[615] Cặp số: 42, 24
[616] Cặp số: 46, 64
[617] Cặp số: 45, 54
[618] Cặp số: 45, 54
[619] Cặp số: 43, 34
[620] Cặp số: 41, 14
[621] Cặp số: 41, 14
[622] Cặp số: 46, 64
[623] Cặp số: 69, 96
[624] Cặp số: 60, 06
[625] Cặp số: 63, 36
[626] Cặp số: 67, 76
[627] Cặp số: 62, 26
[628] Cặp số: 62, 26
[629] Cặp số: 65, 56
[630] Cặp số: 60, 06
[631] Cặp số: 61, 16
[632] Cặp số: 65, 56
[633] Cặp số: 65, 56
[634] Cặp số: 61, 16
[635] Cặp số: 66, 66
[636] Cặp số: 09, 90
[637] Cặp số: 07, 70
[638] Cặp số: 06, 60
[639] Cặp số: 06, 60
[640] Cặp số: 06, 60
[641] Cặp số: 05, 50
[642] Cặp số: 07, 70
[643] Cặp số: 01, 10
[644] Cặp số: 05, 50
[645] Cặp số: 07, 70
[646] Cặp số: 02, 20
[647] Cặp số: 01, 10
[648] Cặp số: 05, 50
[649] Cặp số: 05, 50
[650] Cặp số: 01, 10
[651] Cặp số: 07, 70
[652] Cặp số: 05, 50
[653] Cặp số: 06, 60
[654] Cặp số: 09, 90
[655] Cặp số: 02, 20
[656] Cặp số: 90, 09
[657] Cặp số: 93, 39
[658] Cặp số: 96, 69
[659] Cặp số: 95, 59
[660] Cặp số: 92, 29
[661] Cặp số: 92, 29
[662] Cặp số: 95, 59
[663] Cặp số: 95, 59
[664] Cặp số: 90, 09
[665] Cặp số: 90, 09
[666] Cặp số: 94, 49
[667] Cặp số: 90, 09
[668] Cặp số: 91, 19
[669] Cặp số: 95, 59
[670] Cặp số: 91, 19
[671] Cặp số: 91, 19
[672] Cặp số: 96, 69
[673] Cặp số: 07, 70
[674] Cặp số: 05, 50
[675] Cặp số: 02, 20
[676] Cặp số: 07, 70
[677] Cặp số: 06, 60
[678] Cặp số: 01, 10
[679] Cặp số: 07, 70
[680] Cặp số: 05, 50
[681] Cặp số: 00, 00
[682] Cặp số: 02, 20
[683] Cặp số: 07, 70
[684] Cặp số: 07, 70
[685] Cặp số: 06, 60
[686] Cặp số: 04, 40
[687] Cặp số: 05, 50
[688] Cặp số: 09, 90
[689] Cặp số: 08, 80
[690] Cặp số: 05, 50
[691] Cặp số: 01, 10
[692] Cặp số: 07, 70
[693] Cặp số: 06, 60
[694] Cặp số: 05, 50
[695] Cặp số: 03, 30
[696] Cặp số: 02, 20
[697] Cặp số: 37, 73
[698] Cặp số: 35, 53
[699] Cặp số: 32, 23
[700] Cặp số: 35, 53
[701] Cặp số: 76, 67
[702] Cặp số: 75, 57
[703] Cặp số: 72, 27
[704] Cặp số: 72, 27
[705] Cặp số: 72, 27
[706] Cặp số: 75, 57
[707] Cặp số: 75, 57
[708] Cặp số: 70, 07
[709] Cặp số: 74, 47
[710] Cặp số: 71, 17
[711] Cặp số: 52, 25
[712] Cặp số: 52, 25
[713] Cặp số: 56, 65
[714] Cặp số: 55, 55
[715] Cặp số: 55, 55
[716] Cặp số: 53, 35
[717] Cặp số: 51, 15
[718] Cặp số: 51, 15
[719] Cặp số: 56, 65
[720] Cặp số: 66, 66
[721] Cặp số: 66, 66
[722] Cặp số: 65, 56
[723] Cặp số: 67, 76
[724] Cặp số: 61, 16
[725] Cặp số: 65, 56
[726] Cặp số: 64, 46
[727] Cặp số: 67, 76
[728] Cặp số: 62, 26
[729] Cặp số: 61, 16
[730] Cặp số: 65, 56
[731] Cặp số: 65, 56
[732] Cặp số: 67, 76
[733] Cặp số: 65, 56
[734] Cặp số: 69, 96
[735] Cặp số: 62, 26
[736] Cặp số: 52, 25
[737] Cặp số: 56, 65
[738] Cặp số: 55, 55
[739] Cặp số: 51, 15
[740] Cặp số: 51, 15
[741] Cặp số: 58, 85
[742] Cặp số: 57, 75
[743] Cặp số: 56, 65
[744] Cặp số: 57, 75
[745] Cặp số: 55, 55
[746] Cặp số: 55, 55
[747] Cặp số: 55, 55
[748] Cặp số: 57, 75
[749] Cặp số: 55, 55
[750] Cặp số: 59, 95
[751] Cặp số: 52, 25
[752] Cặp số: 25, 52
[753] Cặp số: 25, 52
[754] Cặp số: 20, 02
[755] Cặp số: 20, 02
[756] Cặp số: 20, 02
[757] Cặp số: 21, 12
[758] Cặp số: 25, 52
[759] Cặp số: 25, 52
[760] Cặp số: 21, 12
[761] Cặp số: 21, 12
[762] Cặp số: 26, 62
[763] Cặp số: 87, 78
[764] Cặp số: 86, 68
[765] Cặp số: 85, 58
[766] Cặp số: 87, 78
[767] Cặp số: 81, 18
[768] Cặp số: 84, 48
[769] Cặp số: 87, 78
[770] Cặp số: 86, 68
[771] Cặp số: 86, 68
[772] Cặp số: 82, 28
[773] Cặp số: 85, 58
[774] Cặp số: 89, 98
[775] Cặp số: 84, 48
[776] Cặp số: 80, 08
[777] Cặp số: 85, 58
[778] Cặp số: 89, 98
[779] Cặp số: 83, 38
[780] Cặp số: 72, 27
[781] Cặp số: 73, 37
[782] Cặp số: 76, 67
[783] Cặp số: 72, 27
[784] Cặp số: 78, 87
[785] Cặp số: 74, 47
[786] Cặp số: 75, 57
[787] Cặp số: 75, 57
[788] Cặp số: 71, 17
[789] Cặp số: 70, 07
[790] Cặp số: 76, 67
[791] Cặp số: 26, 62
[792] Cặp số: 22, 22
[793] Cặp số: 25, 52
[794] Cặp số: 27, 72
[795] Cặp số: 27, 72
[796] Cặp số: 25, 52
[797] Cặp số: 29, 92
[798] Cặp số: 28, 82
[799] Cặp số: 25, 52
[800] Cặp số: 21, 12
[801] Cặp số: 27, 72
[802] Cặp số: 26, 62
[803] Cặp số: 29, 92
[804] Cặp số: 22, 22
[805] Cặp số: 35, 53
[806] Cặp số: 34, 43
[807] Cặp số: 36, 63
[808] Cặp số: 39, 93
[809] Cặp số: 37, 73
[810] Cặp số: 39, 93
[811] Cặp số: 32, 23
[812] Cặp số: 66, 66
[813] Cặp số: 62, 26
[814] Cặp số: 65, 56
[815] Cặp số: 64, 46
[816] Cặp số: 67, 76
[817] Cặp số: 66, 66
[818] Cặp số: 61, 16
[819] Cặp số: 64, 46
[820] Cặp số: 64, 46
[821] Cặp số: 65, 56
[822] Cặp số: 65, 56
[823] Cặp số: 61, 16
[824] Cặp số: 66, 66
[825] Cặp số: 21, 12
[826] Cặp số: 21, 12
[827] Cặp số: 27, 72
[828] Cặp số: 28, 82
[829] Cặp số: 27, 72
[830] Cặp số: 27, 72
[831] Cặp số: 25, 52
[832] Cặp số: 29, 92
[833] Cặp số: 28, 82
[834] Cặp số: 25, 52
[835] Cặp số: 27, 72
[836] Cặp số: 25, 52
[837] Cặp số: 22, 22
[838] Cặp số: 58, 85
[839] Cặp số: 54, 45
[840] Cặp số: 57, 75
[841] Cặp số: 56, 65
[842] Cặp số: 52, 25
[843] Cặp số: 51, 15
[844] Cặp số: 56, 65
[845] Cặp số: 55, 55
[846] Cặp số: 50, 05
[847] Cặp số: 57, 75
[848] Cặp số: 50, 05
[849] Cặp số: 55, 55
[850] Cặp số: 59, 95
[851] Cặp số: 51, 15
[852] Cặp số: 53, 35
[853] Cặp số: 57, 75
[854] Cặp số: 56, 65
[855] Cặp số: 55, 55
[856] Cặp số: 53, 35
[857] Cặp số: 74, 47
[858] Cặp số: 74, 47
[859] Cặp số: 70, 07
[860] Cặp số: 75, 57
[861] Cặp số: 75, 57
[862] Cặp số: 75, 57
[863] Cặp số: 71, 17
[864] Cặp số: 77, 77
[865] Cặp số: 75, 57
[866] Cặp số: 76, 67
[867] Cặp số: 14, 41
[868] Cặp số: 10, 01
[869] Cặp số: 16, 61
[870] Cặp số: 19, 91
[871] Cặp số: 15, 51
[872] Cặp số: 15, 51
[873] Cặp số: 11, 11
[874] Cặp số: 17, 71
[875] Cặp số: 16, 61
[876] Cặp số: 10, 01
[877] Cặp số: 14, 41
[878] Cặp số: 14, 41
[879] Cặp số: 17, 71
[880] Cặp số: 16, 61
[881] Cặp số: 12, 21
[882] Cặp số: 11, 11
[883] Cặp số: 15, 51
[884] Cặp số: 11, 11
[885] Cặp số: 11, 11
[886] Cặp số: 10, 01
[887] Cặp số: 16, 61
[888] Cặp số: 16, 61
[889] Cặp số: 76, 67
[890] Cặp số: 75, 57
[891] Cặp số: 75, 57
[892] Cặp số: 73, 37
[893] Cặp số: 71, 17
[894] Cặp số: 71, 17
[895] Cặp số: 76, 67
[896] Cặp số: 50, 05
[897] Cặp số: 50, 05
[898] Cặp số: 50, 05
[899] Cặp số: 51, 15
[900] Cặp số: 55, 55
[901] Cặp số: 55, 55
[902] Cặp số: 51, 15
[903] Cặp số: 51, 15
[904] Cặp số: 56, 65
[905] Cặp số: 80, 08
[906] Cặp số: 85, 58
[907] Cặp số: 85, 58
[908] Cặp số: 81, 18
[909] Cặp số: 86, 68
[910] Cặp số: 89, 98
[911] Cặp số: 82, 28
[912] Cặp số: 00, 00
[913] Cặp số: 02, 20
[914] Cặp số: 07, 70
[915] Cặp số: 06, 60
[916] Cặp số: 04, 40
[917] Cặp số: 05, 50
[918] Cặp số: 01, 10
[919] Cặp số: 06, 60
[920] Cặp số: 05, 50
[921] Cặp số: 03, 30
[922] Cặp số: 54, 45
[923] Cặp số: 55, 55
[924] Cặp số: 55, 55
[925] Cặp số: 55, 55
[926] Cặp số: 53, 35
[927] Cặp số: 51, 15
[928] Cặp số: 57, 75
[929] Cặp số: 56, 65
[930] Cặp số: 62, 26
[931] Cặp số: 67, 76
[932] Cặp số: 64, 46
[933] Cặp số: 68, 86
[934] Cặp số: 00, 00
[935] Cặp số: 01, 10
[936] Cặp số: 05, 50
[937] Cặp số: 05, 50
[938] Cặp số: 01, 10
[939] Cặp số: 01, 10
[940] Cặp số: 06, 60
[941] Cặp số: 25, 52
[942] Cặp số: 25, 52
[943] Cặp số: 23, 32
[944] Cặp số: 21, 12
[945] Cặp số: 21, 12
[946] Cặp số: 26, 62
[947] Cặp số: 47, 74
[948] Cặp số: 42, 24
[949] Cặp số: 41, 14
[950] Cặp số: 45, 54
[951] Cặp số: 45, 54
[952] Cặp số: 41, 14
[953] Cặp số: 47, 74
[954] Cặp số: 45, 54
[955] Cặp số: 46, 64
[956] Cặp số: 49, 94
[957] Cặp số: 42, 24
[958] Cặp số: 46, 64
[959] Cặp số: 46, 64
[960] Cặp số: 42, 24
[961] Cặp số: 45, 54
[962] Cặp số: 49, 94
[963] Cặp số: 45, 54
[964] Cặp số: 43, 34
[965] Cặp số: 07, 70
[966] Cặp số: 00, 00
[967] Cặp số: 05, 50
[968] Cặp số: 05, 50
[969] Cặp số: 09, 90
[970] Cặp số: 01, 10
[971] Cặp số: 03, 30
[972] Cặp số: 07, 70
[973] Cặp số: 01, 10
[974] Cặp số: 06, 60
[975] Cặp số: 05, 50
[976] Cặp số: 03, 30
[977] Cặp số: 77, 77
[978] Cặp số: 76, 67
[979] Cặp số: 72, 27
[980] Cặp số: 75, 57
[981] Cặp số: 71, 17
[982] Cặp số: 76, 67
[983] Cặp số: 60, 06
[984] Cặp số: 65, 56
[985] Cặp số: 63, 36
[986] Cặp số: 71, 17
[987] Cặp số: 75, 57
[988] Cặp số: 75, 57
[989] Cặp số: 71, 17
[990] Cặp số: 76, 67
[991] Cặp số: 79, 97
[992] Cặp số: 72, 27
[993] Cặp số: 70, 07
[994] Cặp số: 75, 57
[995] Cặp số: 75, 57
[996] Cặp số: 73, 37
[997] Cặp số: 71, 17
[998] Cặp số: 71, 17
[999] Cặp số: 77, 77
[1000] Cặp số: 76, 67
[1001] Cặp số: 05, 50
[1002] Cặp số: 01, 10
[1003] Cặp số: 65, 56
[1004] Cặp số: 67, 76
[1005] Cặp số: 60, 06
[1006] Cặp số: 65, 56
[1007] Cặp số: 69, 96
[1008] Cặp số: 62, 26
[1009] Cặp số: 62, 26
[1010] Cặp số: 65, 56
[1011] Cặp số: 61, 16
[1012] Cặp số: 65, 56
[1013] Cặp số: 61, 16
[1014] Cặp số: 61, 16
[1015] Cặp số: 60, 06
[1016] Cặp số: 66, 66
[1017] Cặp số: 66, 66
[1018] Cặp số: 25, 52
[1019] Cặp số: 27, 72
[1020] Cặp số: 24, 42
[1021] Cặp số: 20, 02
[1022] Cặp số: 25, 52
[1023] Cặp số: 29, 92
[1024] Cặp số: 23, 32
[1025] Cặp số: 22, 22
[1026] Cặp số: 45, 54
[1027] Cặp số: 45, 54
[1028] Cặp số: 43, 34
[1029] Cặp số: 41, 14
[1030] Cặp số: 41, 14
[1031] Cặp số: 46, 64
[1032] Cặp số: 25, 52
[1033] Cặp số: 25, 52
[1034] Cặp số: 25, 52
[1035] Cặp số: 23, 32
[1036] Cặp số: 21, 12
[1037] Cặp số: 27, 72
[1038] Cặp số: 26, 62
[1039] Cặp số: 55, 55
[1040] Cặp số: 53, 35
[1041] Cặp số: 51, 15
[1042] Cặp số: 15, 51
[1043] Cặp số: 15, 51
[1044] Cặp số: 15, 51
[1045] Cặp số: 13, 31
[1046] Cặp số: 11, 11
[1047] Cặp số: 17, 71
[1048] Cặp số: 16, 61
[1049] Cặp số: 15, 51
[1050] Cặp số: 19, 91
[1051] Cặp số: 11, 11
[1052] Cặp số: 13, 31
[1053] Cặp số: 17, 71
[1054] Cặp số: 16, 61
[1055] Cặp số: 15, 51
[1056] Cặp số: 13, 31
[1057] Cặp số: 59, 95
[1058] Cặp số: 55, 55
[1059] Cặp số: 51, 15
[1060] Cặp số: 51, 15
[1061] Cặp số: 54, 45
[1062] Cặp số: 50, 05
[1063] Cặp số: 55, 55
[1064] Cặp số: 56, 65
[1065] Cặp số: 53, 35
[1066] Cặp số: 13, 31
[1067] Cặp số: 95, 59
[1068] Cặp số: 95, 59
[1069] Cặp số: 91, 19
[1070] Cặp số: 97, 79
[1071] Cặp số: 90, 09
[1072] Cặp số: 95, 59
[1073] Cặp số: 96, 69
[1074] Cặp số: 85, 58
[1075] Cặp số: 85, 58
[1076] Cặp số: 83, 38
[1077] Cặp số: 81, 18
[1078] Cặp số: 81, 18
[1079] Cặp số: 86, 68
[1080] Cặp số: 51, 15
[1081] Cặp số: 56, 65
[1082] Cặp số: 53, 35
[1083] Cặp số: 15, 51
[1084] Cặp số: 11, 11
[1085] Cặp số: 11, 11
[1086] Cặp số: 16, 61
[1087] Cặp số: 19, 91
[1088] Cặp số: 12, 21
[1089] Cặp số: 56, 65
[1090] Cặp số: 55, 55
[1091] Cặp số: 53, 35
[1092] Cặp số: 16, 61
[1093] Cặp số: 15, 51
[1094] Cặp số: 13, 31
[1095] Cặp số: 16, 61
[1096] Cặp số: 15, 51
[1097] Cặp số: 13, 31
[1098] Cặp số: 70, 07
[1099] Cặp số: 73, 37
[1100] Cặp số: 45, 54
[1101] Cặp số: 43, 34
[1102] Cặp số: 05, 50
[1103] Cặp số: 03, 30
[1104] Cặp số: 02, 20
[1105] Cặp số: 66, 66
[1106] Cặp số: 69, 96
[1107] Cặp số: 62, 26
[1108] Cặp số: 56, 65
[1109] Cặp số: 53, 35
[1110] Cặp số: 63, 36
Cầu mới tạo 1132 cầu - là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[1111] Cặp số: 57, 75
[1112] Cặp số: 50, 05
[1113] Cặp số: 52, 25
[1114] Cặp số: 58, 85
[1115] Cặp số: 50, 05
[1116] Cặp số: 50, 05
[1117] Cặp số: 56, 65
[1118] Cặp số: 52, 25
[1119] Cặp số: 50, 05
[1120] Cặp số: 56, 65
[1121] Cặp số: 54, 45
[1122] Cặp số: 55, 55
[1123] Cặp số: 53, 35
[1124] Cặp số: 51, 15
[1125] Cặp số: 57, 75
[1126] Cặp số: 51, 15
[1127] Cặp số: 20, 02
[1128] Cặp số: 22, 22
[1129] Cặp số: 20, 02
[1130] Cặp số: 26, 62
[1131] Cặp số: 24, 42
[1132] Cặp số: 25, 52
[1133] Cặp số: 27, 72
[1134] Cặp số: 25, 52
[1135] Cặp số: 22, 22
[1136] Cặp số: 24, 42
[1137] Cặp số: 22, 22
[1138] Cặp số: 21, 12
[1139] Cặp số: 21, 12
[1140] Cặp số: 28, 82
[1141] Cặp số: 77, 77
[1142] Cặp số: 76, 67
[1143] Cặp số: 73, 37
[1144] Cặp số: 71, 17
[1145] Cặp số: 72, 27
[1146] Cặp số: 70, 07
[1147] Cặp số: 79, 97
[1148] Cặp số: 70, 07
[1149] Cặp số: 78, 87
[1150] Cặp số: 73, 37
[1151] Cặp số: 76, 67
[1152] Cặp số: 75, 57
[1153] Cặp số: 77, 77
[1154] Cặp số: 71, 17
[1155] Cặp số: 74, 47
[1156] Cặp số: 77, 77
[1157] Cặp số: 74, 47
[1158] Cặp số: 70, 07
[1159] Cặp số: 79, 97
[1160] Cặp số: 76, 67
[1161] Cặp số: 73, 37
[1162] Cặp số: 71, 17
[1163] Cặp số: 72, 27
[1164] Cặp số: 70, 07
[1165] Cặp số: 79, 97
[1166] Cặp số: 78, 87
[1167] Cặp số: 76, 67
[1168] Cặp số: 75, 57
[1169] Cặp số: 77, 77
[1170] Cặp số: 74, 47
[1171] Cặp số: 77, 77
[1172] Cặp số: 76, 67
[1173] Cặp số: 72, 27
[1174] Cặp số: 74, 47
[1175] Cặp số: 70, 07
[1176] Cặp số: 79, 97
[1177] Cặp số: 73, 37
[1178] Cặp số: 03, 30
[1179] Cặp số: 03, 30
[1180] Cặp số: 01, 10
[1181] Cặp số: 02, 20
[1182] Cặp số: 00, 00
[1183] Cặp số: 00, 00
[1184] Cặp số: 00, 00
[1185] Cặp số: 07, 70
[1186] Cặp số: 03, 30
[1187] Cặp số: 08, 80
[1188] Cặp số: 02, 20
[1189] Cặp số: 05, 50
[1190] Cặp số: 06, 60
[1191] Cặp số: 03, 30
[1192] Cặp số: 07, 70
[1193] Cặp số: 06, 60
[1194] Cặp số: 07, 70
[1195] Cặp số: 01, 10
[1196] Cặp số: 08, 80
[1197] Cặp số: 06, 60
[1198] Cặp số: 07, 70
[1199] Cặp số: 00, 00
[1200] Cặp số: 05, 50
[1201] Cặp số: 09, 90
[1202] Cặp số: 07, 70
[1203] Cặp số: 07, 70
[1204] Cặp số: 01, 10
[1205] Cặp số: 04, 40
[1206] Cặp số: 73, 37
[1207] Cặp số: 72, 27
[1208] Cặp số: 70, 07
[1209] Cặp số: 71, 17
[1210] Cặp số: 72, 27
[1211] Cặp số: 79, 97
[1212] Cặp số: 70, 07
[1213] Cặp số: 76, 67
[1214] Cặp số: 70, 07
[1215] Cặp số: 72, 27
[1216] Cặp số: 73, 37
[1217] Cặp số: 71, 17
[1218] Cặp số: 73, 37
[1219] Cặp số: 79, 97
[1220] Cặp số: 70, 07
[1221] Cặp số: 76, 67
[1222] Cặp số: 72, 27
[1223] Cặp số: 76, 67
[1224] Cặp số: 77, 77
[1225] Cặp số: 71, 17
[1226] Cặp số: 71, 17
[1227] Cặp số: 75, 57
[1228] Cặp số: 78, 87
[1229] Cặp số: 70, 07
[1230] Cặp số: 75, 57
[1231] Cặp số: 70, 07
[1232] Cặp số: 72, 27
[1233] Cặp số: 77, 77
[1234] Cặp số: 76, 67
[1235] Cặp số: 77, 77
[1236] Cặp số: 76, 67
[1237] Cặp số: 74, 47
[1238] Cặp số: 72, 27
[1239] Cặp số: 71, 17
[1240] Cặp số: 75, 57
[1241] Cặp số: 71, 17
[1242] Cặp số: 71, 17
[1243] Cặp số: 74, 47
[1244] Cặp số: 76, 67
[1245] Cặp số: 75, 57
[1246] Cặp số: 73, 37
[1247] Cặp số: 29, 92
[1248] Cặp số: 23, 32
[1249] Cặp số: 24, 42
[1250] Cặp số: 28, 82
[1251] Cặp số: 26, 62
[1252] Cặp số: 20, 02
[1253] Cặp số: 20, 02
[1254] Cặp số: 26, 62
[1255] Cặp số: 22, 22
[1256] Cặp số: 20, 02
[1257] Cặp số: 26, 62
[1258] Cặp số: 24, 42
[1259] Cặp số: 25, 52
[1260] Cặp số: 25, 52
[1261] Cặp số: 21, 12
[1262] Cặp số: 21, 12
[1263] Cặp số: 27, 72
[1264] Cặp số: 26, 62
[1265] Cặp số: 63, 36
[1266] Cặp số: 61, 16
[1267] Cặp số: 62, 26
[1268] Cặp số: 60, 06
[1269] Cặp số: 69, 96
[1270] Cặp số: 64, 46
[1271] Cặp số: 68, 86
[1272] Cặp số: 65, 56
[1273] Cặp số: 64, 46
[1274] Cặp số: 67, 76
[1275] Cặp số: 67, 76
[1276] Cặp số: 64, 46
[1277] Cặp số: 60, 06
[1278] Cặp số: 69, 96
[1279] Cặp số: 62, 26
[1280] Cặp số: 32, 23
[1281] Cặp số: 39, 93
[1282] Cặp số: 31, 13
[1283] Cặp số: 32, 23
[1284] Cặp số: 30, 03
[1285] Cặp số: 30, 03
[1286] Cặp số: 39, 93
[1287] Cặp số: 34, 43
[1288] Cặp số: 30, 03
[1289] Cặp số: 36, 63
[1290] Cặp số: 30, 03
[1291] Cặp số: 30, 03
[1292] Cặp số: 36, 63
[1293] Cặp số: 32, 23
[1294] Cặp số: 33, 33
[1295] Cặp số: 32, 23
[1296] Cặp số: 35, 53
[1297] Cặp số: 37, 73
[1298] Cặp số: 31, 13
[1299] Cặp số: 30, 03
[1300] Cặp số: 34, 43
[1301] Cặp số: 34, 43
[1302] Cặp số: 30, 03
[1303] Cặp số: 31, 13
[1304] Cặp số: 35, 53
[1305] Cặp số: 31, 13
[1306] Cặp số: 31, 13
[1307] Cặp số: 34, 43
[1308] Cặp số: 30, 03
[1309] Cặp số: 36, 63
[1310] Cặp số: 23, 32
[1311] Cặp số: 21, 12
[1312] Cặp số: 22, 22
[1313] Cặp số: 20, 02
[1314] Cặp số: 20, 02
[1315] Cặp số: 20, 02
[1316] Cặp số: 27, 72
[1317] Cặp số: 23, 32
[1318] Cặp số: 28, 82
[1319] Cặp số: 23, 32
[1320] Cặp số: 27, 72
[1321] Cặp số: 21, 12
[1322] Cặp số: 28, 82
[1323] Cặp số: 26, 62
[1324] Cặp số: 25, 52
[1325] Cặp số: 27, 72
[1326] Cặp số: 21, 12
[1327] Cặp số: 24, 42
[1328] Cặp số: 91, 19
[1329] Cặp số: 92, 29
[1330] Cặp số: 99, 99
[1331] Cặp số: 90, 09
[1332] Cặp số: 90, 09
[1333] Cặp số: 94, 49
[1334] Cặp số: 97, 79
[1335] Cặp số: 95, 59
[1336] Cặp số: 93, 39
[1337] Cặp số: 96, 69
[1338] Cặp số: 98, 89
[1339] Cặp số: 92, 29
[1340] Cặp số: 91, 19
[1341] Cặp số: 95, 59
[1342] Cặp số: 90, 09
[1343] Cặp số: 93, 39
[1344] Cặp số: 97, 79
[1345] Cặp số: 96, 69
[1346] Cặp số: 92, 29
[1347] Cặp số: 95, 59
[1348] Cặp số: 90, 09
[1349] Cặp số: 97, 79
[1350] Cặp số: 96, 69
[1351] Cặp số: 95, 59
[1352] Cặp số: 91, 19
[1353] Cặp số: 95, 59
[1354] Cặp số: 91, 19
[1355] Cặp số: 97, 79
[1356] Cặp số: 94, 49
[1357] Cặp số: 96, 69
[1358] Cặp số: 99, 99
[1359] Cặp số: 92, 29
[1360] Cặp số: 41, 14
[1361] Cặp số: 40, 04
[1362] Cặp số: 49, 94
[1363] Cặp số: 47, 74
[1364] Cặp số: 46, 64
[1365] Cặp số: 47, 74
[1366] Cặp số: 46, 64
[1367] Cặp số: 46, 64
[1368] Cặp số: 42, 24
[1369] Cặp số: 49, 94
[1370] Cặp số: 44, 44
[1371] Cặp số: 43, 34
[1372] Cặp số: 23, 32
[1373] Cặp số: 28, 82
[1374] Cặp số: 26, 62
[1375] Cặp số: 20, 02
[1376] Cặp số: 25, 52
[1377] Cặp số: 22, 22
[1378] Cặp số: 22, 22
[1379] Cặp số: 20, 02
[1380] Cặp số: 26, 62
[1381] Cặp số: 20, 02
[1382] Cặp số: 21, 12
[1383] Cặp số: 21, 12
[1384] Cặp số: 39, 93
[1385] Cặp số: 30, 03
[1386] Cặp số: 36, 63
[1387] Cặp số: 31, 13
[1388] Cặp số: 35, 53
[1389] Cặp số: 35, 53
[1390] Cặp số: 32, 23
[1391] Cặp số: 30, 03
[1392] Cặp số: 36, 63
[1393] Cặp số: 34, 43
[1394] Cặp số: 32, 23
[1395] Cặp số: 35, 53
[1396] Cặp số: 31, 13
[1397] Cặp số: 31, 13
[1398] Cặp số: 31, 13
[1399] Cặp số: 00, 00
[1400] Cặp số: 02, 20
[1401] Cặp số: 08, 80
[1402] Cặp số: 00, 00
[1403] Cặp số: 00, 00
[1404] Cặp số: 06, 60
[1405] Cặp số: 02, 20
[1406] Cặp số: 00, 00
[1407] Cặp số: 06, 60
[1408] Cặp số: 04, 40
[1409] Cặp số: 05, 50
[1410] Cặp số: 03, 30
[1411] Cặp số: 01, 10
[1412] Cặp số: 07, 70
[1413] Cặp số: 01, 10
[1414] Cặp số: 00, 00
[1415] Cặp số: 05, 50
[1416] Cặp số: 02, 20
[1417] Cặp số: 05, 50
[1418] Cặp số: 07, 70
[1419] Cặp số: 06, 60
[1420] Cặp số: 01, 10
[1421] Cặp số: 08, 80
[1422] Cặp số: 07, 70
[1423] Cặp số: 02, 20
[1424] Cặp số: 12, 21
[1425] Cặp số: 10, 01
[1426] Cặp số: 10, 01
[1427] Cặp số: 19, 91
[1428] Cặp số: 14, 41
[1429] Cặp số: 14, 41
[1430] Cặp số: 10, 01
[1431] Cặp số: 15, 51
[1432] Cặp số: 16, 61
[1433] Cặp số: 10, 01
[1434] Cặp số: 10, 01
[1435] Cặp số: 16, 61
[1436] Cặp số: 15, 51
[1437] Cặp số: 12, 21
[1438] Cặp số: 13, 31
[1439] Cặp số: 12, 21
[1440] Cặp số: 15, 51
[1441] Cặp số: 17, 71
[1442] Cặp số: 11, 11
[1443] Cặp số: 10, 01
[1444] Cặp số: 14, 41
[1445] Cặp số: 14, 41
[1446] Cặp số: 10, 01
[1447] Cặp số: 16, 61
[1448] Cặp số: 11, 11
[1449] Cặp số: 19, 91
[1450] Cặp số: 15, 51
[1451] Cặp số: 15, 51
[1452] Cặp số: 11, 11
[1453] Cặp số: 11, 11
[1454] Cặp số: 17, 71
[1455] Cặp số: 14, 41
[1456] Cặp số: 10, 01
[1457] Cặp số: 16, 61
[1458] Cặp số: 20, 02
[1459] Cặp số: 20, 02
[1460] Cặp số: 29, 92
[1461] Cặp số: 24, 42
[1462] Cặp số: 20, 02
[1463] Cặp số: 26, 62
[1464] Cặp số: 20, 02
[1465] Cặp số: 20, 02
[1466] Cặp số: 26, 62
[1467] Cặp số: 22, 22
[1468] Cặp số: 23, 32
[1469] Cặp số: 22, 22
[1470] Cặp số: 25, 52
[1471] Cặp số: 27, 72
[1472] Cặp số: 21, 12
[1473] Cặp số: 20, 02
[1474] Cặp số: 24, 42
[1475] Cặp số: 24, 42
[1476] Cặp số: 20, 02
[1477] Cặp số: 21, 12
[1478] Cặp số: 25, 52
[1479] Cặp số: 21, 12
[1480] Cặp số: 21, 12
[1481] Cặp số: 24, 42
[1482] Cặp số: 20, 02
[1483] Cặp số: 26, 62
[1484] Cặp số: 94, 49
[1485] Cặp số: 98, 89
[1486] Cặp số: 96, 69
[1487] Cặp số: 90, 09
[1488] Cặp số: 90, 09
[1489] Cặp số: 96, 69
[1490] Cặp số: 92, 29
[1491] Cặp số: 92, 29
[1492] Cặp số: 90, 09
[1493] Cặp số: 96, 69
[1494] Cặp số: 94, 49
[1495] Cặp số: 95, 59
[1496] Cặp số: 95, 59
[1497] Cặp số: 91, 19
[1498] Cặp số: 91, 19
[1499] Cặp số: 97, 79
[1500] Cặp số: 91, 19
[1501] Cặp số: 96, 69
[1502] Cặp số: 00, 00
[1503] Cặp số: 04, 40
[1504] Cặp số: 06, 60
[1505] Cặp số: 08, 80
[1506] Cặp số: 00, 00
[1507] Cặp số: 00, 00
[1508] Cặp số: 06, 60
[1509] Cặp số: 06, 60
[1510] Cặp số: 02, 20
[1511] Cặp số: 05, 50
[1512] Cặp số: 05, 50
[1513] Cặp số: 00, 00
[1514] Cặp số: 04, 40
[1515] Cặp số: 00, 00
[1516] Cặp số: 07, 70
[1517] Cặp số: 06, 60
[1518] Cặp số: 01, 10
[1519] Cặp số: 05, 50
[1520] Cặp số: 01, 10
[1521] Cặp số: 01, 10
[1522] Cặp số: 06, 60
[1523] Cặp số: 09, 90
[1524] Cặp số: 00, 00
[1525] Cặp số: 00, 00
[1526] Cặp số: 03, 30
[1527] Cặp số: 08, 80
[1528] Cặp số: 06, 60
[1529] Cặp số: 03, 30
[1530] Cặp số: 02, 20
[1531] Cặp số: 01, 10
[1532] Cặp số: 05, 50
[1533] Cặp số: 08, 80
[1534] Cặp số: 06, 60
[1535] Cặp số: 00, 00
[1536] Cặp số: 07, 70
[1537] Cặp số: 00, 00
[1538] Cặp số: 09, 90
[1539] Cặp số: 01, 10
[1540] Cặp số: 01, 10
[1541] Cặp số: 04, 40
[1542] Cặp số: 06, 60
[1543] Cặp số: 03, 30
[1544] Cặp số: 09, 90
[1545] Cặp số: 04, 40
[1546] Cặp số: 04, 40
[1547] Cặp số: 00, 00
[1548] Cặp số: 05, 50
[1549] Cặp số: 06, 60
[1550] Cặp số: 00, 00
[1551] Cặp số: 00, 00
[1552] Cặp số: 06, 60
[1553] Cặp số: 05, 50
[1554] Cặp số: 02, 20
[1555] Cặp số: 03, 30
[1556] Cặp số: 02, 20
[1557] Cặp số: 05, 50
[1558] Cặp số: 07, 70
[1559] Cặp số: 01, 10
[1560] Cặp số: 00, 00
[1561] Cặp số: 04, 40
[1562] Cặp số: 04, 40
[1563] Cặp số: 00, 00
[1564] Cặp số: 06, 60
[1565] Cặp số: 01, 10
[1566] Cặp số: 09, 90
[1567] Cặp số: 05, 50
[1568] Cặp số: 05, 50
[1569] Cặp số: 01, 10
[1570] Cặp số: 01, 10
[1571] Cặp số: 07, 70
[1572] Cặp số: 04, 40
[1573] Cặp số: 00, 00
[1574] Cặp số: 06, 60
[1575] Cặp số: 94, 49
[1576] Cặp số: 90, 09
[1577] Cặp số: 98, 89
[1578] Cặp số: 97, 79
[1579] Cặp số: 93, 39
[1580] Cặp số: 96, 69
[1581] Cặp số: 95, 59
[1582] Cặp số: 97, 79
[1583] Cặp số: 91, 19
[1584] Cặp số: 94, 49
[1585] Cặp số: 97, 79
[1586] Cặp số: 96, 69
[1587] Cặp số: 99, 99
[1588] Cặp số: 97, 79
[1589] Cặp số: 94, 49
[1590] Cặp số: 90, 09
[1591] Cặp số: 99, 99
[1592] Cặp số: 92, 29
[1593] Cặp số: 47, 74
[1594] Cặp số: 43, 34
[1595] Cặp số: 48, 84
[1596] Cặp số: 42, 24
[1597] Cặp số: 41, 14
[1598] Cặp số: 45, 54
[1599] Cặp số: 43, 34
[1600] Cặp số: 47, 74
[1601] Cặp số: 46, 64
[1602] Cặp số: 45, 54
[1603] Cặp số: 47, 74
[1604] Cặp số: 46, 64
[1605] Cặp số: 45, 54
[1606] Cặp số: 41, 14
[1607] Cặp số: 45, 54
[1608] Cặp số: 41, 14
[1609] Cặp số: 47, 74
[1610] Cặp số: 44, 44
[1611] Cặp số: 49, 94
[1612] Cặp số: 42, 24
[1613] Cặp số: 48, 84
[1614] Cặp số: 48, 84
[1615] Cặp số: 45, 54
[1616] Cặp số: 41, 14
[1617] Cặp số: 44, 44
[1618] Cặp số: 45, 54
[1619] Cặp số: 47, 74
[1620] Cặp số: 44, 44
[1621] Cặp số: 45, 54
[1622] Cặp số: 49, 94
[1623] Cặp số: 42, 24
[1624] Cặp số: 66, 66
[1625] Cặp số: 60, 06
[1626] Cặp số: 66, 66
[1627] Cặp số: 65, 56
[1628] Cặp số: 62, 26
[1629] Cặp số: 62, 26
[1630] Cặp số: 64, 46
[1631] Cặp số: 60, 06
[1632] Cặp số: 65, 56
[1633] Cặp số: 67, 76
[1634] Cặp số: 61, 16
[1635] Cặp số: 02, 20
[1636] Cặp số: 00, 00
[1637] Cặp số: 00, 00
[1638] Cặp số: 06, 60
[1639] Cặp số: 08, 80
[1640] Cặp số: 02, 20
[1641] Cặp số: 03, 30
[1642] Cặp số: 05, 50
[1643] Cặp số: 07, 70
[1644] Cặp số: 01, 10
[1645] Cặp số: 00, 00
[1646] Cặp số: 04, 40
[1647] Cặp số: 02, 20
[1648] Cặp số: 01, 10
[1649] Cặp số: 05, 50
[1650] Cặp số: 01, 10
[1651] Cặp số: 04, 40
[1652] Cặp số: 00, 00
[1653] Cặp số: 05, 50
[1654] Cặp số: 03, 30
[1655] Cặp số: 75, 57
[1656] Cặp số: 76, 67
[1657] Cặp số: 78, 87
[1658] Cặp số: 70, 07
[1659] Cặp số: 72, 27
[1660] Cặp số: 75, 57
[1661] Cặp số: 75, 57
[1662] Cặp số: 70, 07
[1663] Cặp số: 70, 07
[1664] Cặp số: 77, 77
[1665] Cặp số: 71, 17
[1666] Cặp số: 75, 57
[1667] Cặp số: 75, 57
[1668] Cặp số: 71, 17
[1669] Cặp số: 71, 17
[1670] Cặp số: 76, 67
[1671] Cặp số: 79, 97
[1672] Cặp số: 72, 27
[1673] Cặp số: 53, 35
[1674] Cặp số: 58, 85
[1675] Cặp số: 52, 25
[1676] Cặp số: 53, 35
[1677] Cặp số: 55, 55
[1678] Cặp số: 59, 95
[1679] Cặp số: 57, 75
[1680] Cặp số: 56, 65
[1681] Cặp số: 55, 55
[1682] Cặp số: 51, 15
[1683] Cặp số: 57, 75
[1684] Cặp số: 55, 55
[1685] Cặp số: 51, 15
[1686] Cặp số: 55, 55
[1687] Cặp số: 51, 15
[1688] Cặp số: 57, 75
[1689] Cặp số: 54, 45
[1690] Cặp số: 55, 55
[1691] Cặp số: 59, 95
[1692] Cặp số: 52, 25
[1693] Cặp số: 22, 22
[1694] Cặp số: 25, 52
[1695] Cặp số: 27, 72
[1696] Cặp số: 22, 22
[1697] Cặp số: 26, 62
[1698] Cặp số: 21, 12
[1699] Cặp số: 28, 82
[1700] Cặp số: 25, 52
[1701] Cặp số: 27, 72
[1702] Cặp số: 22, 22
[1703] Cặp số: 36, 63
[1704] Cặp số: 32, 23
[1705] Cặp số: 35, 53
[1706] Cặp số: 36, 63
[1707] Cặp số: 30, 03
[1708] Cặp số: 30, 03
[1709] Cặp số: 33, 33
[1710] Cặp số: 37, 73
[1711] Cặp số: 36, 63
[1712] Cặp số: 35, 53
[1713] Cặp số: 32, 23
[1714] Cặp số: 32, 23
[1715] Cặp số: 35, 53
[1716] Cặp số: 30, 03
[1717] Cặp số: 34, 43
[1718] Cặp số: 30, 03
[1719] Cặp số: 31, 13
[1720] Cặp số: 35, 53
[1721] Cặp số: 35, 53
[1722] Cặp số: 31, 13
[1723] Cặp số: 31, 13
[1724] Cặp số: 36, 63
[1725] Cặp số: 81, 18
[1726] Cặp số: 85, 58
[1727] Cặp số: 85, 58
[1728] Cặp số: 80, 08
[1729] Cặp số: 86, 68
[1730] Cặp số: 82, 28
[1731] Cặp số: 85, 58
[1732] Cặp số: 81, 18
[1733] Cặp số: 81, 18
[1734] Cặp số: 81, 18
[1735] Cặp số: 68, 86
[1736] Cặp số: 61, 16
[1737] Cặp số: 60, 06
[1738] Cặp số: 63, 36
[1739] Cặp số: 62, 26
[1740] Cặp số: 66, 66
[1741] Cặp số: 65, 56
[1742] Cặp số: 67, 76
[1743] Cặp số: 65, 56
[1744] Cặp số: 65, 56
[1745] Cặp số: 60, 06
[1746] Cặp số: 62, 26
[1747] Cặp số: 64, 46
[1748] Cặp số: 67, 76
[1749] Cặp số: 66, 66
[1750] Cặp số: 66, 66
[1751] Cặp số: 64, 46
[1752] Cặp số: 62, 26
[1753] Cặp số: 65, 56
[1754] Cặp số: 61, 16
[1755] Cặp số: 61, 16
[1756] Cặp số: 61, 16
[1757] Cặp số: 61, 16
[1758] Cặp số: 64, 46
[1759] Cặp số: 66, 66
[1760] Cặp số: 69, 96
[1761] Cặp số: 63, 36
[1762] Cặp số: 80, 08
[1763] Cặp số: 86, 68
[1764] Cặp số: 82, 28
[1765] Cặp số: 80, 08
[1766] Cặp số: 84, 48
[1767] Cặp số: 85, 58
[1768] Cặp số: 85, 58
[1769] Cặp số: 81, 18
[1770] Cặp số: 81, 18
[1771] Cặp số: 80, 08
[1772] Cặp số: 86, 68
[1773] Cặp số: 23, 32
[1774] Cặp số: 25, 52
[1775] Cặp số: 29, 92
[1776] Cặp số: 27, 72
[1777] Cặp số: 20, 02
[1778] Cặp số: 20, 02
[1779] Cặp số: 25, 52
[1780] Cặp số: 25, 52
[1781] Cặp số: 21, 12
[1782] Cặp số: 21, 12
[1783] Cặp số: 26, 62
[1784] Cặp số: 10, 01
[1785] Cặp số: 10, 01
[1786] Cặp số: 16, 61
[1787] Cặp số: 12, 21
[1788] Cặp số: 12, 21
[1789] Cặp số: 10, 01
[1790] Cặp số: 16, 61
[1791] Cặp số: 14, 41
[1792] Cặp số: 15, 51
[1793] Cặp số: 15, 51
[1794] Cặp số: 11, 11
[1795] Cặp số: 11, 11
[1796] Cặp số: 17, 71
[1797] Cặp số: 11, 11
[1798] Cặp số: 16, 61
[1799] Cặp số: 35, 53
[1800] Cặp số: 37, 73
[1801] Cặp số: 32, 23
[1802] Cặp số: 35, 53
[1803] Cặp số: 59, 95
[1804] Cặp số: 57, 75
[1805] Cặp số: 50, 05
[1806] Cặp số: 50, 05
[1807] Cặp số: 55, 55
[1808] Cặp số: 55, 55
[1809] Cặp số: 51, 15
[1810] Cặp số: 51, 15
[1811] Cặp số: 56, 65
[1812] Cặp số: 40, 04
[1813] Cặp số: 46, 64
[1814] Cặp số: 45, 54
[1815] Cặp số: 40, 04
[1816] Cặp số: 44, 44
[1817] Cặp số: 40, 04
[1818] Cặp số: 45, 54
[1819] Cặp số: 41, 14
[1820] Cặp số: 47, 74
[1821] Cặp số: 60, 06
[1822] Cặp số: 66, 66
[1823] Cặp số: 65, 56
[1824] Cặp số: 62, 26
[1825] Cặp số: 65, 56
[1826] Cặp số: 60, 06
[1827] Cặp số: 60, 06
[1828] Cặp số: 64, 46
[1829] Cặp số: 61, 16
[1830] Cặp số: 00, 00
[1831] Cặp số: 03, 30
[1832] Cặp số: 05, 50
[1833] Cặp số: 05, 50
[1834] Cặp số: 02, 20
[1835] Cặp số: 07, 70
[1836] Cặp số: 02, 20
[1837] Cặp số: 01, 10
[1838] Cặp số: 07, 70
[1839] Cặp số: 05, 50
[1840] Cặp số: 08, 80
[1841] Cặp số: 00, 00
[1842] Cặp số: 00, 00
[1843] Cặp số: 02, 20
[1844] Cặp số: 07, 70
[1845] Cặp số: 06, 60
[1846] Cặp số: 07, 70
[1847] Cặp số: 06, 60
[1848] Cặp số: 04, 40
[1849] Cặp số: 05, 50
[1850] Cặp số: 01, 10
[1851] Cặp số: 09, 90
[1852] Cặp số: 08, 80
[1853] Cặp số: 01, 10
[1854] Cặp số: 04, 40
[1855] Cặp số: 06, 60
[1856] Cặp số: 03, 30
[1857] Cặp số: 97, 79
[1858] Cặp số: 92, 29
[1859] Cặp số: 95, 59
[1860] Cặp số: 03, 30
[1861] Cặp số: 02, 20
[1862] Cặp số: 06, 60
[1863] Cặp số: 05, 50
[1864] Cặp số: 07, 70
[1865] Cặp số: 01, 10
[1866] Cặp số: 08, 80
[1867] Cặp số: 05, 50
[1868] Cặp số: 04, 40
[1869] Cặp số: 07, 70
[1870] Cặp số: 06, 60
[1871] Cặp số: 02, 20
[1872] Cặp số: 05, 50
[1873] Cặp số: 01, 10
[1874] Cặp số: 01, 10
[1875] Cặp số: 01, 10
[1876] Cặp số: 04, 40
[1877] Cặp số: 09, 90
[1878] Cặp số: 36, 63
[1879] Cặp số: 32, 23
[1880] Cặp số: 32, 23
[1881] Cặp số: 35, 53
[1882] Cặp số: 35, 53
[1883] Cặp số: 30, 03
[1884] Cặp số: 30, 03
[1885] Cặp số: 34, 43
[1886] Cặp số: 30, 03
[1887] Cặp số: 31, 13
[1888] Cặp số: 35, 53
[1889] Cặp số: 31, 13
[1890] Cặp số: 31, 13
[1891] Cặp số: 36, 63
[1892] Cặp số: 70, 07
[1893] Cặp số: 70, 07
[1894] Cặp số: 75, 57
[1895] Cặp số: 75, 57
[1896] Cặp số: 71, 17
[1897] Cặp số: 71, 17
[1898] Cặp số: 76, 67
[1899] Cặp số: 56, 65
[1900] Cặp số: 55, 55
[1901] Cặp số: 50, 05
[1902] Cặp số: 54, 45
[1903] Cặp số: 50, 05
[1904] Cặp số: 55, 55
[1905] Cặp số: 51, 15
[1906] Cặp số: 57, 75
[1907] Cặp số: 62, 26
[1908] Cặp số: 67, 76
[1909] Cặp số: 62, 26
[1910] Cặp số: 61, 16
[1911] Cặp số: 67, 76
[1912] Cặp số: 65, 56
[1913] Cặp số: 68, 86
[1914] Cặp số: 60, 06
[1915] Cặp số: 62, 26
[1916] Cặp số: 67, 76
[1917] Cặp số: 66, 66
[1918] Cặp số: 67, 76
[1919] Cặp số: 66, 66
[1920] Cặp số: 64, 46
[1921] Cặp số: 65, 56
[1922] Cặp số: 61, 16
[1923] Cặp số: 69, 96
[1924] Cặp số: 68, 86
[1925] Cặp số: 61, 16
[1926] Cặp số: 61, 16
[1927] Cặp số: 64, 46
[1928] Cặp số: 66, 66
[1929] Cặp số: 63, 36
[1930] Cặp số: 52, 25
[1931] Cặp số: 57, 75
[1932] Cặp số: 56, 65
[1933] Cặp số: 57, 75
[1934] Cặp số: 57, 75
[1935] Cặp số: 55, 55
[1936] Cặp số: 55, 55
[1937] Cặp số: 50, 05
[1938] Cặp số: 52, 25
[1939] Cặp số: 54, 45
[1940] Cặp số: 57, 75
[1941] Cặp số: 56, 65
[1942] Cặp số: 54, 45
[1943] Cặp số: 52, 25
[1944] Cặp số: 51, 15
[1945] Cặp số: 51, 15
[1946] Cặp số: 59, 95
[1947] Cặp số: 58, 85
[1948] Cặp số: 51, 15
[1949] Cặp số: 51, 15
[1950] Cặp số: 54, 45
[1951] Cặp số: 56, 65
[1952] Cặp số: 53, 35
[1953] Cặp số: 22, 22
[1954] Cặp số: 22, 22
[1955] Cặp số: 24, 42
[1956] Cặp số: 83, 38
[1957] Cặp số: 81, 18
[1958] Cặp số: 87, 78
[1959] Cặp số: 82, 28
[1960] Cặp số: 70, 07
[1961] Cặp số: 74, 47
[1962] Cặp số: 77, 77
[1963] Cặp số: 76, 67
[1964] Cặp số: 72, 27
[1965] Cặp số: 71, 17
[1966] Cặp số: 71, 17
[1967] Cặp số: 76, 67
[1968] Cặp số: 26, 62
[1969] Cặp số: 27, 72
[1970] Cặp số: 21, 12
[1971] Cặp số: 21, 12
[1972] Cặp số: 25, 52
[1973] Cặp số: 28, 82
[1974] Cặp số: 20, 02
[1975] Cặp số: 25, 52
[1976] Cặp số: 20, 02
[1977] Cặp số: 22, 22
[1978] Cặp số: 27, 72
[1979] Cặp số: 26, 62
[1980] Cặp số: 27, 72
[1981] Cặp số: 26, 62
[1982] Cặp số: 24, 42
[1983] Cặp số: 22, 22
[1984] Cặp số: 21, 12
[1985] Cặp số: 25, 52
[1986] Cặp số: 21, 12
[1987] Cặp số: 21, 12
[1988] Cặp số: 24, 42
[1989] Cặp số: 26, 62
[1990] Cặp số: 25, 52
[1991] Cặp số: 23, 32
[1992] Cặp số: 36, 63
[1993] Cặp số: 37, 73
[1994] Cặp số: 31, 13
[1995] Cặp số: 31, 13
[1996] Cặp số: 37, 73
[1997] Cặp số: 36, 63
[1998] Cặp số: 32, 23
[1999] Cặp số: 35, 53
[2000] Cặp số: 34, 43
[2001] Cặp số: 30, 03
[2002] Cặp số: 35, 53
[2003] Cặp số: 33, 33
[2004] Cặp số: 65, 56
[2005] Cặp số: 61, 16
[2006] Cặp số: 60, 06
[2007] Cặp số: 60, 06
[2008] Cặp số: 65, 56
[2009] Cặp số: 65, 56
[2010] Cặp số: 61, 16
[2011] Cặp số: 61, 16
[2012] Cặp số: 66, 66
[2013] Cặp số: 69, 96
[2014] Cặp số: 62, 26
[2015] Cặp số: 62, 26
[2016] Cặp số: 68, 86
[2017] Cặp số: 60, 06
[2018] Cặp số: 67, 76
[2019] Cặp số: 66, 66
[2020] Cặp số: 62, 26
[2021] Cặp số: 61, 16
[2022] Cặp số: 61, 16
[2023] Cặp số: 60, 06
[2024] Cặp số: 66, 66
[2025] Cặp số: 25, 52
[2026] Cặp số: 27, 72
[2027] Cặp số: 25, 52
[2028] Cặp số: 25, 52
[2029] Cặp số: 20, 02
[2030] Cặp số: 22, 22
[2031] Cặp số: 24, 42
[2032] Cặp số: 27, 72
[2033] Cặp số: 26, 62
[2034] Cặp số: 26, 62
[2035] Cặp số: 24, 42
[2036] Cặp số: 22, 22
[2037] Cặp số: 25, 52
[2038] Cặp số: 21, 12
[2039] Cặp số: 21, 12
[2040] Cặp số: 21, 12
[2041] Cặp số: 21, 12
[2042] Cặp số: 24, 42
[2043] Cặp số: 26, 62
[2044] Cặp số: 29, 92
[2045] Cặp số: 23, 32
[2046] Cặp số: 50, 05
[2047] Cặp số: 54, 45
[2048] Cặp số: 55, 55
[2049] Cặp số: 55, 55
[2050] Cặp số: 51, 15
[2051] Cặp số: 51, 15
[2052] Cặp số: 50, 05
[2053] Cặp số: 56, 65
[2054] Cặp số: 57, 75
[2055] Cặp số: 51, 15
[2056] Cặp số: 58, 85
[2057] Cặp số: 56, 65
[2058] Cặp số: 55, 55
[2059] Cặp số: 57, 75
[2060] Cặp số: 51, 15
[2061] Cặp số: 54, 45
[2062] Cặp số: 71, 17
[2063] Cặp số: 70, 07
[2064] Cặp số: 76, 67
[2065] Cặp số: 72, 27
[2066] Cặp số: 71, 17
[2067] Cặp số: 79, 97
[2068] Cặp số: 71, 17
[2069] Cặp số: 74, 47
[2070] Cặp số: 70, 07
[2071] Cặp số: 73, 37
[2072] Cặp số: 10, 01
[2073] Cặp số: 14, 41
[2074] Cặp số: 12, 21
[2075] Cặp số: 11, 11
[2076] Cặp số: 15, 51
[2077] Cặp số: 11, 11
[2078] Cặp số: 14, 41
[2079] Cặp số: 10, 01
[2080] Cặp số: 15, 51
[2081] Cặp số: 13, 31
[2082] Cặp số: 18, 81
[2083] Cặp số: 15, 51
[2084] Cặp số: 70, 07
[2085] Cặp số: 74, 47
[2086] Cặp số: 70, 07
[2087] Cặp số: 75, 57
[2088] Cặp số: 71, 17
[2089] Cặp số: 77, 77
[2090] Cặp số: 54, 45
[2091] Cặp số: 80, 08
[2092] Cặp số: 84, 48
[2093] Cặp số: 87, 78
[2094] Cặp số: 86, 68
[2095] Cặp số: 81, 18
[2096] Cặp số: 81, 18
[2097] Cặp số: 05, 50
[2098] Cặp số: 04, 40
[2099] Cặp số: 07, 70
[2100] Cặp số: 06, 60
[2101] Cặp số: 07, 70
[2102] Cặp số: 02, 20
[2103] Cặp số: 05, 50
[2104] Cặp số: 01, 10
[2105] Cặp số: 01, 10
[2106] Cặp số: 09, 90
[2107] Cặp số: 08, 80
[2108] Cặp số: 05, 50
[2109] Cặp số: 01, 10
[2110] Cặp số: 07, 70
[2111] Cặp số: 04, 40
[2112] Cặp số: 09, 90
[2113] Cặp số: 02, 20
[2114] Cặp số: 56, 65
[2115] Cặp số: 50, 05
[2116] Cặp số: 51, 15
[2117] Cặp số: 51, 15
[2118] Cặp số: 60, 06
[2119] Cặp số: 66, 66
[2120] Cặp số: 62, 26
[2121] Cặp số: 65, 56
[2122] Cặp số: 61, 16
[2123] Cặp số: 61, 16
[2124] Cặp số: 61, 16
[2125] Cặp số: 04, 40
[2126] Cặp số: 24, 42
[2127] Cặp số: 20, 02
[2128] Cặp số: 25, 52
[2129] Cặp số: 27, 72
[2130] Cặp số: 21, 12
[2131] Cặp số: 47, 74
[2132] Cặp số: 46, 64
[2133] Cặp số: 47, 74
[2134] Cặp số: 46, 64
[2135] Cặp số: 44, 44
[2136] Cặp số: 45, 54
[2137] Cặp số: 41, 14
[2138] Cặp số: 49, 94
[2139] Cặp số: 48, 84
[2140] Cặp số: 41, 14
[2141] Cặp số: 44, 44
[2142] Cặp số: 46, 64
[2143] Cặp số: 43, 34
[2144] Cặp số: 47, 74
[2145] Cặp số: 47, 74
[2146] Cặp số: 44, 44
[2147] Cặp số: 40, 04
[2148] Cặp số: 49, 94
[2149] Cặp số: 42, 24
[2150] Cặp số: 07, 70
[2151] Cặp số: 04, 40
[2152] Cặp số: 75, 57
[2153] Cặp số: 71, 17
[2154] Cặp số: 71, 17
[2155] Cặp số: 70, 07
[2156] Cặp số: 76, 67
[2157] Cặp số: 65, 56
[2158] Cặp số: 65, 56
[2159] Cặp số: 61, 16
[2160] Cặp số: 61, 16
[2161] Cặp số: 67, 76
[2162] Cặp số: 61, 16
[2163] Cặp số: 66, 66
[2164] Cặp số: 76, 67
[2165] Cặp số: 71, 17
[2166] Cặp số: 75, 57
[2167] Cặp số: 71, 17
[2168] Cặp số: 04, 40
[2169] Cặp số: 02, 20
[2170] Cặp số: 01, 10
[2171] Cặp số: 01, 10
[2172] Cặp số: 08, 80
[2173] Cặp số: 66, 66
[2174] Cặp số: 62, 26
[2175] Cặp số: 69, 96
[2176] Cặp số: 64, 46
[2177] Cặp số: 63, 36
[2178] Cặp số: 29, 92
[2179] Cặp số: 45, 54
[2180] Cặp số: 47, 74
[2181] Cặp số: 41, 14
[2182] Cặp số: 21, 12
[2183] Cặp số: 21, 12
[2184] Cặp số: 55, 55
[2185] Cặp số: 55, 55
[2186] Cặp số: 51, 15
[2187] Cặp số: 51, 15
[2188] Cặp số: 57, 75
[2189] Cặp số: 56, 65
[2190] Cặp số: 11, 11
[2191] Cặp số: 11, 11
[2192] Cặp số: 51, 15
[2193] Cặp số: 51, 15
[2194] Cặp số: 58, 85
[2195] Cặp số: 17, 71
[2196] Cặp số: 11, 11
[2197] Cặp số: 14, 41
[2198] Cặp số: 55, 55
[2199] Cặp số: 57, 75
[2200] Cặp số: 15, 51
[2201] Cặp số: 15, 51
[2202] Cặp số: 11, 11
[2203] Cặp số: 11, 11
[2204] Cặp số: 17, 71
[2205] Cặp số: 11, 11
[2206] Cặp số: 16, 61
[2207] Cặp số: 91, 19
[2208] Cặp số: 94, 49
[2209] Cặp số: 93, 39
[2210] Cặp số: 81, 18
[2211] Cặp số: 87, 78
[2212] Cặp số: 55, 55
[2213] Cặp số: 51, 15
[2214] Cặp số: 57, 75
[2215] Cặp số: 54, 45
[2216] Cặp số: 55, 55
[2217] Cặp số: 56, 65
[2218] Cặp số: 59, 95
[2219] Cặp số: 52, 25
[2220] Cặp số: 51, 15
[2221] Cặp số: 57, 75
[2222] Cặp số: 54, 45
[2223] Cặp số: 59, 95
[2224] Cặp số: 52, 25
[2225] Cặp số: 11, 11
[2226] Cặp số: 17, 71
[2227] Cặp số: 14, 41
[2228] Cặp số: 19, 91
[2229] Cặp số: 12, 21
[2230] Cặp số: 17, 71
[2231] Cặp số: 14, 41
[2232] Cặp số: 16, 61
[2233] Cặp số: 19, 91
[2234] Cặp số: 12, 21
[2235] Cặp số: 74, 47
[2236] Cặp số: 75, 57
[2237] Cặp số: 76, 67
[2238] Cặp số: 40, 04
[2239] Cặp số: 46, 64
[2240] Cặp số: 09, 90
[2241] Cặp số: 69, 96
[2242] Cặp số: 62, 26
Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số là:
Cặp số 00, 00 xuất hiện 43 lần
Cặp số 01, 10 xuất hiện 71 lần
Cặp số 02, 20 xuất hiện 85 lần
Cặp số 03, 30 xuất hiện 55 lần
Cặp số 04, 40 xuất hiện 43 lần
Cặp số 05, 50 xuất hiện 99 lần
Cặp số 06, 60 xuất hiện 75 lần
Cặp số 07, 70 xuất hiện 81 lần
Cặp số 08, 80 xuất hiện 25 lần
Cặp số 09, 90 xuất hiện 39 lần
Cặp số 11, 11 xuất hiện 24 lần
Cặp số 12, 21 xuất hiện 61 lần
Cặp số 13, 31 xuất hiện 30 lần
Cặp số 14, 41 xuất hiện 36 lần
Cặp số 15, 51 xuất hiện 71 lần
Cặp số 16, 61 xuất hiện 57 lần
Cặp số 17, 71 xuất hiện 51 lần
Cặp số 18, 81 xuất hiện 17 lần
Cặp số 19, 91 xuất hiện 25 lần
Cặp số 22, 22 xuất hiện 37 lần
Cặp số 23, 32 xuất hiện 43 lần
Cặp số 24, 42 xuất hiện 42 lần
Cặp số 25, 52 xuất hiện 90 lần
Cặp số 26, 62 xuất hiện 70 lần
Cặp số 27, 72 xuất hiện 65 lần
Cặp số 28, 82 xuất hiện 21 lần
Cặp số 29, 92 xuất hiện 33 lần
Cặp số 33, 33 xuất hiện 6 lần
Cặp số 34, 43 xuất hiện 26 lần
Cặp số 35, 53 xuất hiện 48 lần
Cặp số 36, 63 xuất hiện 30 lần
Cặp số 37, 73 xuất hiện 26 lần
Cặp số 38, 83 xuất hiện 6 lần
Cặp số 39, 93 xuất hiện 17 lần
Cặp số 44, 44 xuất hiện 13 lần
Cặp số 45, 54 xuất hiện 48 lần
Cặp số 46, 64 xuất hiện 42 lần
Cặp số 47, 74 xuất hiện 46 lần
Cặp số 48, 84 xuất hiện 15 lần
Cặp số 49, 94 xuất hiện 23 lần
Cặp số 55, 55 xuất hiện 50 lần
Cặp số 56, 65 xuất hiện 78 lần
Cặp số 57, 75 xuất hiện 74 lần
Cặp số 58, 85 xuất hiện 23 lần
Cặp số 59, 95 xuất hiện 38 lần
Cặp số 66, 66 xuất hiện 32 lần
Cặp số 67, 76 xuất hiện 66 lần
Cặp số 68, 86 xuất hiện 22 lần
Cặp số 69, 96 xuất hiện 34 lần
Cặp số 77, 77 xuất hiện 25 lần
Cặp số 78, 87 xuất hiện 18 lần
Cặp số 79, 97 xuất hiện 29 lần
Cặp số 88, 88 xuất hiện 3 lần
Cặp số 89, 98 xuất hiện 9 lần
Cặp số 99, 99 xuất hiện 6 lần