User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Thống Kê Lotto Gan
Chương trình này giúp bạn biết chu kỳ gan nhất của các cặp số lotto từ năm 2005 đến nay.
Để xem thống kê các cặp số lotto gan theo một giai đoạn nào đó bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày ,sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc chính xác và mới nhất hàng ngày >> Soạn SMS: SKQ gửi 8177
Để lấy dự đoán 3 cặp lotto xác suất cao + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8577
Để lấy dự đoán 2 cặp lotto may mắn + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8677
Để lấy dự đoán 1 cặp lotto VIP + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8777
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy
Biên độ gan: (nhập số ngày)

Chỉ có VIP mới xem được thống kê từ 01/01/2005 đến nay
Còn không bạn chỉ xem được thống kê từ 01/01/2009 đến nay.
Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
Cặp số 06 ra ngày: 15/09/2022 - đến 27/09/2022 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày
Cặp số 25 ra ngày: 17/09/2022 - đến 27/09/2022 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày
Cặp số 30 ra ngày: 08/09/2022 - đến 27/09/2022 vẫn chưa ra lại là: 19 ngày
Cặp số 32 ra ngày: 12/09/2022 - đến 27/09/2022 vẫn chưa ra lại là: 15 ngày
Cặp số 52 ra ngày: 13/09/2022 - đến 27/09/2022 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày
Cặp số 58 ra ngày: 15/09/2022 - đến 27/09/2022 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày
Cặp số 59 ra ngày: 12/09/2022 - đến 27/09/2022 vẫn chưa ra lại là: 15 ngày
Cặp số 73 ra ngày: 06/09/2022 - đến 27/09/2022 vẫn chưa ra lại là: 21 ngày
Cặp số 97 ra ngày: 13/09/2022 - đến 27/09/2022 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày
Dãy lô gan: 06 , 25 , 30 , 32 , 52 , 58 , 59 , 73 , 97 , :: Tổng cặp là: 9
Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Số ngày gan cực đại 28 24 22 31 34 26 24 28 27 24 33 27 23 25 33 27 27 29 30 26
 
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Số ngày gan cực đại 25 28 24 25 25 24 28 27 30 25 29 38 26 30 23 35 27 25 26 38
 
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Số ngày gan cực đại 26 32 25 30 30 34 28 29 30 25 26 26 24 25 22 42 23 30 35 20
 
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Số ngày gan cực đại 25 35 28 30 25 29 29 26 27 32 30 24 20 28 36 24 25 27 33 23
 
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Số ngày gan cực đại 23 27 26 27 29 32 28 23 26 31 24 31 26 23 32 28 28 25 26 26
Các cặp số LOTO có xác suất ra cao nhất theo chu trình nuôi (biên độ + 5 ngày > Số ngày gan cực đại):
KHÔNG TÌM THẤY CẶP SỐ LOTO GAN NÀO CÓ THỂ ĐÁNH ĐƯỢC