User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Thống Kê Tần Số Nhịp Loto

Cột Số nhịp xuất hiện: Cho ta biết khoảng cách giữa 2 ngày khi cặp số xuất hiện.
Với thông tin cả cột Số nhịp xuất hiện cho phép bạn có thể dự đoán được cặp số nào sắp ra trong thời gian tới.

G00: Đặc biệt.
G11: Giải nhất.
G21: Giải nhì thứ nhất - G22: Giải nhì thứ hai.
G31: Giải ba thứ nhất - G32: Giải ba thứ hai - G33: Giải ba thứ ba.
G34: Giải ba thứ tư - G35: Giải ba thứ năm - G36: Giải ba thứ sáu.
G41: Giải tư thứ nhất - G42: Giải tư thứ hai - G43: Giải tư thứ ba - G44: Giải tư thứ tư.
G51: Giải năm thứ nhất - G52: Giải năm thứ hai - G53: Giải năm thứ ba.
G54: Giải năm thứ tư - G55: Giải năm thứ năm - G56: Giải năm thứ sáu.
G61: Giải sáu thứ nhất - G62: Giải sáu thứ hai - G63: Giải sáu thứ ba.
G71: Giải bảy thứ nhất - G72: Giải bảy thứ hai - G73: Giải bảy thứ ba - G74: Giải bảy thứ tư.

Từ ngày:
dd/mm/yyyy
Đến ngày:
dd/mm/yyyy
Cặp số khảo sát:
Theo thứ:

Dữ liệu được xem trong khoảng 100 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 365 ngày

Thống kê tần số nhịp xuất hiện cho cặp số: 00
Tổng số lần xuất hiện của cặp số 00 vào Tất cả các thứ là: 25 lần
Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
 01/12/2020  Thứ ba  G74 (1 lần)  6
 25/11/2020  Thứ tư  G72 (1 lần)  2
 23/11/2020  Thứ hai  G43 (1 lần)  1
 22/11/2020  Chủ nhật  G62 (1 lần)  19
 03/11/2020  Thứ ba  G73 (1 lần)  11
 23/10/2020  Thứ sáu  G62 (1 lần)  1
 22/10/2020  Thứ năm  G74 (1 lần)  2
 20/10/2020  Thứ ba  G36 (1 lần)  2
 18/10/2020  Chủ nhật  G22,G72 (2 lần)  1
 17/10/2020  Thứ bẩy  G54,G72 (2 lần)  1
 16/10/2020  Thứ sáu  G71 (1 lần)  1
 15/10/2020  Thứ năm  G31 (1 lần)  4
 11/10/2020  Chủ nhật  G62 (1 lần)  9
 02/10/2020  Thứ sáu  G00 (1 lần)  3
 29/09/2020  Thứ ba  G61 (1 lần)  7
 22/09/2020  Thứ ba  G21 (1 lần)  2
 20/09/2020  Chủ nhật  G11 (1 lần)  11
 09/09/2020  Thứ tư  G00 (1 lần)  3
 06/09/2020  Chủ nhật  G54 (1 lần)  1
 05/09/2020  Thứ bẩy  G74 (1 lần)  1
 04/09/2020  Thứ sáu  G73 (1 lần)  2
 02/09/2020  Thứ tư  G71 (1 lần)  2
 31/08/2020  Thứ hai  G22 (1 lần)  1
 30/08/2020  Chủ nhật  G42 (1 lần)  4