User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Thống Kê Tần Suất Lotto Theo Giải
Thống kê tần suất lotto rơi theo giải cho phép bạn dự đoán một cặp số vừa về ở một vị trí giải sau bao lâu sẽ xuất hiện lại (lotto rơi). Để dự đoán chính xác bạn cần kết hợp với bảng chu kỳ lotto rơi trong chương trình Chu kỳ lotto rơi theo giải.
Để xem thống kê trong giai đoạn nào bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày sao cho khoảng cách ngày giữa chúng không quá giới hạn ngày được xem, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc chính xác và mới nhất hàng ngày >> Soạn SMS: SKQ gửi 8177
Để lấy dự đoán 3 cặp lotto xác suất cao + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8577
Để lấy dự đoán 2 cặp lotto may mắn + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8677
Để lấy dự đoán 1 cặp lotto VIP + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8777
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 100 ngày
Xem toàn màn hình
Ngày\Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
2022-08-16         G00 G73 G44   G51 G61         G74           G63 G42               G62 G35     G43           G22   G21 G71     G53 G55           G11         G52                 G32           G34   G36       G31         G72                 G33             G41
2022-08-15     G21         G55         G22 G61     G71 G00             G31 G54     G43     G52   G62 G36 G63               G35       G51                   G74                   G72       G44     G42                 G41     G11         G32   G34            
2022-08-14       G62 G36   G74 G55           G00               G44 G51   G33   G22         G34     G61                   G53                 G32     G54             G21         G52           G41 G72                           G63   G11       G35       G31
2022-08-13           G36 G00               G44 G62                     G73     G21 G53 G61     G74   G42       G52     G33     G31 G22       G41               G43 G55           G54             G11   G71     G32                   G72                     G56
2022-08-12             G35     G56                 G42 G71   G61     G32           G53 G54           G34 G73   G21         G43         G55           G11     G44             G52 G63   G51 G00   G74       G41           G22       G62     G31 G72   G33         G36    
2022-08-11   G73             G32                   G71     G36 G61 G52 G43   G34                     G22 G41   G35       G63           G72 G53 G55   G31     G33           G11 G21                 G62 G44       G54       G00                       G51     G56    
2022-08-10 G71         G22                 G63 G41       G00   G72 G73 G56       G11 G55     G31   G34   G52 G32       G36     G42             G54                   G74             G53               G51         G61 G35               G21   G33               G44
2022-08-09   G34                         G31 G63   G55 G11             G22 G72     G53 G73 G62   G42       G52                               G32     G44   G21                       G33 G35             G36   G00             G61   G56 G54 G43         G41      
2022-08-08       G51     G52 G31         G73   G36 G72 G62         G00   G56 G63   G71 G42   G54   G61     G21 G33     G41         G74     G34           G44       G35   G53                     G11   G43                                         G55         G22    
2022-08-07     G34   G11       G63 G21           G71                                     G55                   G22                     G35   G74   G41     G43   G32   G51       G61     G52     G56             G31   G36       G73       G33   G00     G62 G44
2022-08-06         G31     G34   G21 G32 G42                 G61 G36       G33   G71             G62   G63 G54           G11 G56   G22                       G53 G55     G41             G72   G73 G74 G00           G51     G35     G43                 G44          
2022-08-05   G53                   G51   G00 G73 G34 G72           G32 G21             G43 G56                 G61         G42   G54                                       G74   G22       G71 G11                   G35       G52 G44   G62   G41 G63          
2022-08-04   G44         G22           G36         G33   G32         G74         G73   G35         G72 G71   G51     G43 G56                   G42                 G52     G31     G54 G11 G21   G61 G53                       G34       G63     G00 G62 G41          
2022-08-03   G43               G33         G32 G63     G71 G44             G42 G31             G55           G62   G36       G74   G41   G51 G73                 G21                     G11   G35 G34 G22     G56         G53     G00             G54            
2022-08-02       G53     G73   G35     G51                   G72       G36       G42 G55         G00     G61         G32   G21                                           G71     G33           G41 G34     G63   G22 G31   G56         G11 G43 G44 G74         G62  
2022-08-01           G71   G54 G74     G36                     G34           G35     G21   G73         G44   G33               G53             G00       G11     G62       G42       G22             G32       G51                   G31   G43       G52    
2022-07-31 G33         G44   G71         G22     G31                       G53               G36     G56     G32   G11                 G74 G55 G21         G43       G35 G34     G00   G73       G52       G54   G51   G42 G41                       G72          
2022-07-30                   G00 G53                                           G22                           G36   G41 G44     G56   G62 G33         G74         G35                       G54       G34 G73         G61 G32 G51             G31 G11 G42 G21
2022-07-29       G00                       G72 G74 G34     G51       G54 G63             G53         G52 G21 G41   G73     G42   G32     G62                 G33                     G35   G43       G22     G31           G55 G36           G44     G56   G11      
2022-07-28   G32 G62               G71     G61   G74               G11   G33             G42   G63     G43     G34                 G22 G31       G52       G44   G36       G41   G51       G54   G21     G35 G53                           G00       G72          
2022-07-27 G43                   G31   G61     G51       G22 G33                     G56   G74         G35 G34   G73 G55               G11   G42     G00                               G21                   G44     G36 G32       G71 G53                 G41
2022-07-26     G63                     G56     G43 G61                 G73       G55         G72   G52   G36         G41                 G32   G35     G00                 G42                 G53 G21   G62   G33 G44 G11   G31           G34         G51   G54 G22
2022-07-25     G00   G35                       G55   G44           G32       G53         G56     G52 G62     G34   G11                     G74   G61 G41       G36 G51     G31         G33         G21   G54                       G22         G43            
2022-07-24 G32 G74   G52   G36                   G61                         G73       G63 G62   G21 G33                         G43             G31 G00 G34           G72               G41               G42   G53     G54 G11 G55             G51 G35 G56      
2022-07-23 G61     G54   G34                                 G31         G53       G43             G32       G41     G22 G42   G21   G52 G74   G36 G63 G33           G00                 G51   G56 G62             G55             G72           G11     G35 G44    
2022-07-22 G74           G43 G55     G36     G44 G71               G42       G31           G72               G63                       G32         G11       G22                         G35               G54 G53 G73 G21 G52     G56 G41     G00   G34   G62   G33
2022-07-21     G42   G00   G36         G22         G56       G35                     G11         G33     G63 G61           G51 G32             G55                   G62 G73                                   G43 G44 G34 G21       G72 G53   G74     G52      
2022-07-20               G41             G33 G52     G35   G74     G31       G32 G54 G11           G42   G55   G62           G72     G53             G22           G34                     G44       G21       G63             G36     G73   G61 G43     G00      
2022-07-19       G41     G74       G21               G55 G32     G73   G43   G56     G34     G35       G22         G44         G36                 G42       G53         G52   G61 G31                         G11 G63           G71     G51     G00            
2022-07-18   G32       G31 G21       G74     G00 G41         G11               G36   G62     G22 G73                             G43 G34 G33           G52           G53       G61           G35                 G54                         G44 G72     G55  
Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Tổng số lần về 8 9 7 8 8 8 11 10 6 7 7 5 5 9 11 17 7 7 8 7 7 10 8 8 9 7 10 8 6 11 7 15 8 10 8 10 8 12 9 7 13 5 6 9 6 6 12 5 6 7 10 4 8 9 7 12 8 7 7 7 9 5 6 4 8 3 9 9 2 8 9 7 9 10 9 6 7 5 7 3 7 10 10 8 5 11 8 7 5 11 10 12 6 17 11 7 8 9 7 9