User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Thống Kê Tần Suất Lotto Theo Giải
Thống kê tần suất lotto rơi theo giải cho phép bạn dự đoán một cặp số vừa về ở một vị trí giải sau bao lâu sẽ xuất hiện lại (lotto rơi). Để dự đoán chính xác bạn cần kết hợp với bảng chu kỳ lotto rơi trong chương trình Chu kỳ lotto rơi theo giải.
Để xem thống kê trong giai đoạn nào bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày sao cho khoảng cách ngày giữa chúng không quá giới hạn ngày được xem, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc chính xác và mới nhất hàng ngày >> Soạn SMS: SKQ gửi 8177
Để lấy dự đoán 3 cặp lotto xác suất cao + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8577
Để lấy dự đoán 2 cặp lotto may mắn + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8677
Để lấy dự đoán 1 cặp lotto VIP + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8777
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 100 ngày
Xem toàn màn hình
Ngày\Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
2022-05-24   G22                           G43     G00 G21             G34       G71             G54 G51     G73               G74           G32 G33 G41 G11                   G52               G55 G42             G44 G56   G72           G36 G63          
2022-05-23             G11   G54         G00       G71   G22     G41     G61 G21     G56             G43       G53   G36           G52     G74   G63 G72 G31                     G33                     G55   G62 G44 G73                     G35     G42     G32 G34
2022-05-22   G73   G63 G22             G41       G55       G56     G36             G54   G35                   G51           G00 G31     G32   G21     G72 G71 G11 G43                       G61 G34   G52     G33           G42                       G62       G44
2022-05-21 G31                 G35     G36 G73                           G44     G11 G34   G33       G32 G51           G52     G63           G71         G55 G61         G21                   G22           G43                 G53   G56   G62         G00 G42
2022-05-20             G44     G35     G53           G61 G55     G71 G72 G11 G33 G43   G36               G42   G54               G62   G21                   G74   G73                         G31 G34   G52 G56 G22 G41                               G00       G51
2022-05-19         G42   G55 G34     G22 G36     G51                 G35   G73                     G21                 G53         G74     G41 G63                   G43   G31   G00     G72         G11         G54         G56     G52     G32              
2022-05-18     G73                     G61       G34                 G55   G71   G36   G52                     G56           G00 G41     G53       G31     G35       G11   G62           G51   G21 G44   G74 G32               G22       G43         G33       G54
2022-05-17     G36       G42         G53       G34       G72   G22                     G41   G43             G63         G33   G32 G61       G00     G71   G51   G54           G35   G56               G31                           G52         G44 G11   G21  
2022-05-16                     G42 G53   G00               G41                         G73     G31 G72           G44 G21 G34     G33   G56   G61     G51 G54     G36       G35     G32 G62                 G11 G63                 G71 G74 G43     G22              
2022-05-15           G42     G34   G71   G56 G41     G11                 G44       G35     G52                   G21 G55           G00     G33   G51   G73             G31   G32 G43             G62     G36               G61 G63           G54     G22          
2022-05-14           G41     G73 G42                 G44     G22                   G51 G21 G32     G62                     G56         G74 G33       G63                     G11 G52 G53 G31     G72 G00       G55           G61   G35 G54     G36         G34      
2022-05-13     G35           G74       G31           G11               G55 G62           G32     G00   G44         G53           G72   G71 G34     G63 G36     G41         G33   G22     G61         G43               G73         G42       G52     G21          
2022-05-12   G56   G35                   G44                       G62 G42         G71   G72   G63       G36         G11   G53         G74   G55     G21   G41 G22           G00                   G51     G54                       G31   G61     G33     G34  
2022-05-11   G73     G61   G52   G41         G42   G31 G11         G56     G00 G51           G22         G32 G71 G36                         G53                                       G54     G62           G33             G44     G35   G63 G21   G34        
2022-05-10       G41 G33 G55 G00 G52   G63               G56     G44     G22           G36               G72                     G61         G73             G62     G11     G43         G53 G21 G34       G42   G54             G32   G31   G71           G35      
2022-05-09 G52 G55             G73         G31 G44   G54                       G21                           G41         G36 G63               G11     G00     G53   G22 G33           G43           G56 G42               G74             G35 G51          
2022-05-08               G35 G44           G54   G73   G53         G74                               G00       G36 G34   G52   G42     G22 G21     G56   G32     G33                   G72 G55     G41                     G43           G31 G71     G11       G51
2022-05-07   G00   G54   G22               G52 G55   G31       G71   G41   G72   G51     G35 G42 G36                               G62     G43           G34       G73 G21                       G61           G11                 G32             G33        
2022-05-06       G74             G72 G54   G33   G42 G00       G51                     G73     G71 G31               G41       G34             G56       G43     G53     G62         G11       G36                 G55   G52                         G35   G21
2022-05-05 G43   G52       G71       G72   G74 G56 G35       G32               G61 G36                       G51     G41 G11   G73                 G00     G34         G22 G21               G54 G31                               G62                   G42 G63
2022-05-04   G41     G73           G00 G43 G63 G32                     G21 G72       G11           G33                     G36         G53 G54   G51                         G61         G42             G35     G52 G34   G74       G44     G31   G55     G22    
2022-05-03                 G56 G55 G52         G33           G61             G34           G31       G22 G43   G44   G00 G35                     G72 G42 G53                         G36 G21 G32             G11 G51       G63             G41         G73 G74   G71
2022-05-02             G55     G74 G21 G35       G63 G32   G54             G22       G36       G31 G56       G41 G33         G42       G52                 G71 G61                                         G00 G34 G53           G43 G11     G73       G72        
2022-05-01   G72     G36             G62   G32       G31 G61                                   G22   G73       G34           G41           G21           G54             G55 G63     G51     G56   G44 G53         G52       G33       G11 G00                
2022-04-30           G31     G43 G44                             G00           G63 G36     G74             G11         G32     G71 G34         G21                   G61 G52 G35 G56   G55   G54                 G41                   G53   G22            
2022-04-29     G32       G54 G51 G41       G62   G52 G44 G43           G42                       G34 G74       G00   G11           G63 G22             G61 G72   G55   G56                     G33 G35           G31   G71       G36   G21                          
2022-04-28 G62 G71 G00   G72     G21 G34                   G52       G33     G43     G36   G44         G55   G22     G61                             G32                     G54             G11   G53 G35 G31               G51 G74   G63             G42   G41   G56
2022-04-27 G72 G71             G11   G51       G74 G63     G33 G34     G54   G32       G52                         G00 G44       G43             G41         G22   G31         G36 G21                   G73     G55       G56           G42 G35                  
2022-04-26 G62 G56         G43       G36     G53 G33       G32       G71       G34         G52       G11 G35   G42   G41         G54   G00         G51   G61       G21             G44                   G22 G55                               G74   G31          
2022-04-25             G72   G21     G74               G62                 G63                   G56     G73         G41       G11 G32       G22   G33     G55     G53   G42   G43 G00               G34   G36                     G54   G31 G35     G51   G44    
Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Tổng số lần về 6 12 7 5 9 7 12 5 14 8 10 13 7 17 8 12 9 4 12 9 4 6 8 4 8 10 9 5 10 8 9 10 5 5 7 7 9 6 13 9 3 8 8 8 8 5 10 10 15 8 6 10 6 11 8 10 13 13 12 6 12 2 2 4 8 8 12 5 8 5 4 11 10 6 11 5 12 10 7 10 7 4 5 4 5 7 8 7 7 8 9 10 10 5 7 13 4 5 5 12