User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Thống Kê Tần Suất Lotto Theo Giải
Thống kê tần suất lotto rơi theo giải cho phép bạn dự đoán một cặp số vừa về ở một vị trí giải sau bao lâu sẽ xuất hiện lại (lotto rơi). Để dự đoán chính xác bạn cần kết hợp với bảng chu kỳ lotto rơi trong chương trình Chu kỳ lotto rơi theo giải.
Để xem thống kê trong giai đoạn nào bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày sao cho khoảng cách ngày giữa chúng không quá giới hạn ngày được xem, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc chính xác và mới nhất hàng ngày >> Soạn SMS: SKQ gửi 8177
Để lấy dự đoán 3 cặp lotto xác suất cao + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8577
Để lấy dự đoán 2 cặp lotto may mắn + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8677
Để lấy dự đoán 1 cặp lotto VIP + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8777
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 100 ngày
Xem toàn màn hình
Ngày\Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
2020-03-29     G63             G32   G34   G36 G00                 G53 G71                         G35         G61         G41       G43 G73       G62             G44     G55                         G52 G33     G54         G11 G42     G21     G31   G22    
2020-03-28     G42 G72     G35   G34 G11 G73       G31 G61               G74         G51     G44       G56   G43               G63 G36             G54         G62 G00       G52                     G71         G22   G41                   G33       G55        
2020-03-27         G61         G42   G63                       G51         G32       G43           G54           G53 G36     G34           G74 G00   G11         G22         G31     G33 G35         G62   G41 G44     G71   G56                 G52 G21         G73
2020-03-26       G42 G34   G55       G61   G51 G32                                         G56 G00 G63   G33                   G21           G52 G62     G54           G43               G41       G31       G74   G73                     G22   G11        
2020-03-25 G35                     G55   G33       G62 G54 G72   G73                       G22       G44     G21     G11   G53     G74             G51   G36             G41   G42   G32         G34                 G31   G52       G43               G00      
2020-03-24           G41             G11       G51       G31 G35 G32             G56   G43           G54         G72 G42         G61                     G22       G34   G55                 G36     G33 G00             G44   G53 G52         G21   G74     G62 G71
2020-03-23   G22   G53 G55     G73     G52 G44     G63 G32   G36   G43       G00                             G31                         G61 G42   G34   G71 G54           G21                     G35 G51                       G56     G62     G74     G11      
2020-03-22 G35       G52       G74 G72 G62     G41       G63   G33     G36   G00     G44           G21 G51 G43                         G71       G31 G22         G53   G11                 G54     G56       G32                     G73       G61       G34        
2020-03-21       G11     G63           G61   G51 G32           G00     G22   G74   G41           G55 G52   G33           G42         G72     G54                                         G35         G53                 G56       G36 G71         G31   G21  
2020-03-20   G54         G55               G53   G33         G74                   G61         G00         G41 G36       G35                 G31 G44           G42   G32       G11     G56   G72 G62 G34     G21                     G73   G51     G22          
2020-03-19         G43   G44       G61   G63             G72     G54 G42       G41   G55     G22       G73           G36                 G32                       G35       G56       G62 G11   G00         G33   G71       G21       G52                    
2020-03-18 G55                       G71       G31   G52       G32       G56   G73         G21               G34           G53       G61   G22 G72         G35         G36 G42             G33             G11                 G54 G00 G74   G41   G43 G44   G51    
2020-03-17       G11               G33 G55     G53                 G63 G72   G34     G56         G35     G54         G51     G31     G21   G41                           G74 G43 G00   G32     G22   G73               G61   G42       G52   G44     G71       G36    
2020-03-16 G32   G21               G51         G56             G00   G53       G35 G74 G71       G44           G36       G42 G33                     G34 G11 G63         G31     G54               G52 G55   G72                 G41   G43   G22               G61  
2020-03-15 G41 G00                 G72       G31 G11     G74   G56       G53           G61   G42       G35 G33                 G32         G43         G63         G21                   G51   G22                     G44 G71 G36   G52                   G62  
2020-03-14     G73     G53       G11 G43     G55 G61 G00 G34         G63 G22   G36       G31             G72                             G33                   G21 G42                 G32 G35 G44   G52             G51           G62     G41               G71 G56
2020-03-13 G43   G73     G34           G36     G62       G00 G42     G22 G41 G32             G31                 G35 G11                     G61                   G52                                     G55 G72 G44 G51     G21   G33     G71             G74
2020-03-12   G73           G11   G61                 G53 G63   G21               G35   G51 G43     G56       G31         G71     G74       G00   G34 G41   G72         G32 G36                               G44       G42                     G22 G33       G52  
2020-03-11     G43                 G74                   G73     G00 G35 G54     G31         G44           G22 G52       G61         G32                 G42 G34         G62                 G63         G36 G21                     G55     G11       G33 G56
2020-03-10   G72       G36 G61 G41             G35     G73   G42                   G11                         G21             G00   G33       G55               G74 G31 G22           G63               G44   G32                 G51           G52 G43   G71
2020-03-09     G43       G36     G53         G54                           G56                 G55                               G32     G51         G35     G34             G41   G00     G73 G11 G33 G31 G72 G42 G61     G63     G22 G44           G74 G21      
2020-03-08     G34 G71             G33                     G36 G52             G56       G73   G54         G44   G21 G31         G41         G74   G62   G22     G00 G61       G53               G72       G32               G42             G11   G35 G51        
2020-03-07       G43     G71   G32   G61   G31   G35 G53                             G52 G42         G21               G22                       G36   G62     G56 G44     G41     G00         G11   G63 G54 G55           G72   G73   G51                       G33
2020-03-06 G32   G21 G34 G51             G44           G74       G54   G43     G42           G31           G41                 G55             G00     G33 G36         G62               G73   G11       G61           G72         G53         G22         G56  
2020-03-05         G74 G32   G36                                     G72             G71         G35 G63                       G21   G44           G11       G53     G31                   G34 G55   G33 G54 G62   G61 G22           G43 G00   G42       G52 G41  
2020-03-04         G56       G44         G51 G32                 G00 G53             G72             G73     G11         G33     G35 G71     G42 G63       G36 G61   G74       G54                       G22   G34       G31   G21               G43       G41 G55  
2020-03-03 G31           G63       G52 G53     G34   G72   G44         G00   G33 G43   G22 G35           G56   G21     G42                         G55 G36       G62               G71           G73       G11         G54             G51       G41           G61 G32
2020-03-02 G22           G63           G43     G35     G54   G52     G41                           G53         G36         G61   G44             G32   G55   G56   G33     G21 G72               G73     G51 G11       G42     G71   G00             G74   G62      
2020-03-01   G55     G21       G52 G51   G44   G54   G53 G34   G33 G74                     G72         G00                     G32 G63   G35           G22         G56   G61             G42     G41         G11       G73             G31 G43                    
2020-02-29   G74 G34 G53   G00         G62   G63     G61     G11       G35       G54             G42         G32             G55 G36       G31   G56   G52                 G22     G21   G51   G44                               G43 G41   G33         G71          
Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Tổng số lần về 13 7 11 9 10 8 11 4 5 8 13 11 10 8 16 15 6 5 10 8 3 12 10 10 12 4 7 3 8 9 5 8 6 6 5 11 5 9 10 2 7 5 7 6 5 7 8 6 7 5 4 13 5 10 9 7 10 7 9 8 6 8 7 11 8 9 10 3 6 3 3 8 10 10 13 4 7 13 7 15 5 9 9 6 7 10 4 10 12 8 10 8 6 11 10 10 7 8 13 8