User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Thống Kê Tần Suất Lotto Theo Giải
Thống kê tần suất lotto rơi theo giải cho phép bạn dự đoán một cặp số vừa về ở một vị trí giải sau bao lâu sẽ xuất hiện lại (lotto rơi). Để dự đoán chính xác bạn cần kết hợp với bảng chu kỳ lotto rơi trong chương trình Chu kỳ lotto rơi theo giải.
Để xem thống kê trong giai đoạn nào bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày sao cho khoảng cách ngày giữa chúng không quá giới hạn ngày được xem, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc chính xác và mới nhất hàng ngày >> Soạn SMS: SKQ gửi 8177
Để lấy dự đoán 3 cặp lotto xác suất cao + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8577
Để lấy dự đoán 2 cặp lotto may mắn + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8677
Để lấy dự đoán 1 cặp lotto VIP + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8777
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 100 ngày
Xem toàn màn hình
Ngày\Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
2022-12-01           G44 G53         G62       G61   G43             G51       G36   G21   G11       G41 G35     G71   G54   G31   G34         G55 G32     G42                   G72       G73 G00 G63         G52           G33               G22               G56  
2022-11-30                         G00 G41                                           G72 G61         G36     G35             G71 G11         G74 G63 G56 G62 G31         G32 G73   G44     G42   G33         G43   G53 G55             G21 G51     G22 G34         G54
2022-11-29       G71 G44               G63             G32   G41                       G11         G22         G55                       G34           G74     G51     G61   G36 G62 G31   G42       G73     G00 G35 G21                         G43        
2022-11-28 G52           G54 G00                   G41         G33               G43     G34       G21 G72     G36         G42   G55         G73                         G62           G53     G63               G32       G11     G44 G35         G31     G22
2022-11-27   G56 G36           G52                     G33 G62 G73             G32       G51                 G21 G63       G53                 G72   G00         G11   G22 G34           G31 G42               G74   G55     G43 G54 G35             G44 G61 G41      
2022-11-26       G74         G36                         G44   G43 G22             G11           G42             G72   G54 G55             G61             G32         G73           G51     G53 G21           G31 G33               G63 G34       G00 G52    
2022-11-25 G11                     G35 G55             G00       G22 G56   G54       G51               G44 G21             G41       G52         G34 G72                 G42 G73   G61     G53                     G36 G74   G63         G62   G31   G33   G71      
2022-11-24     G11         G71           G35 G22       G21                     G63       G41     G51             G33         G73         G31         G61     G56 G43     G54         G32     G52       G36 G53   G62 G74           G42       G34         G00 G44    
2022-11-23       G74     G21             G55 G33 G32                 G52         G44   G22 G63   G31 G54           G43             G51     G42       G41               G53 G35       G34         G11   G71     G61 G00         G56             G36     G62          
2022-11-22                         G56 G72   G42 G63         G53         G43     G00 G52                 G21   G73   G54     G33     G74 G71 G35   G41     G31                     G36         G44   G11   G32                           G22               G55  
2022-11-21 G43       G54       G41     G31                           G22 G32       G53       G11       G63         G55     G21 G42       G51   G61           G56               G62   G73               G52         G33     G44           G00         G71     G35
2022-11-20       G11 G34       G35 G51                 G41   G22   G56   G74   G32           G42 G72     G33 G63   G52         G62               G71                 G73     G43           G00   G44 G55 G53   G31                                              
2022-11-19 G53     G34 G33           G42                   G56                 G55   G11     G00         G43                     G72   G44 G21 G73               G31       G52 G35   G41       G32     G61             G54 G63                           G74  
2022-11-18               G52         G72       G22       G32   G44 G41               G53               G36 G34     G71             G42 G63   G61       G54 G11                       G31           G51     G43 G55 G21     G62     G35         G00              
2022-11-17 G11             G55 G61   G35         G42 G52     G56         G54   G36         G41                                 G31 G21 G72 G33       G44         G22           G63                 G73 G00     G51   G34                           G32   G71 G62 G74
2022-11-16 G63     G44                                           G55           G31   G11           G51           G54           G34 G22 G72   G32   G62 G74                       G73 G36   G42         G00   G53   G35 G43     G33     G21         G71          
2022-11-15     G62   G51   G00     G36 G34 G55     G42   G52     G33                                           G22                 G73             G72 G43 G35     G11               G44       G61   G32   G54   G31   G74                       G41     G21   G56
2022-11-14           G44 G31             G55 G61             G32                   G73     G00           G62   G74             G33     G54 G22     G71                     G72       G63         G35 G43 G11         G52         G51 G21 G53   G36              
2022-11-13   G74 G42     G00         G34   G35 G61             G71 G36 G41           G51   G56 G22         G73   G32       G53       G21         G31   G44           G11             G62         G33                   G54                             G43   G52  
2022-11-12 G63             G61     G36 G00           G55     G31   G41       G56 G44 G35       G73     G62 G52     G21       G34                                   G71 G43     G51 G11           G22 G72     G42     G53                       G74   G32   G33       G54
2022-11-11       G55         G71       G74 G32 G43             G36   G34                         G00       G62   G42                       G21     G44   G22   G51       G52         G61         G53 G11     G35         G31     G33   G72     G73              
2022-11-10             G34 G52     G00                   G41     G44   G21     G63       G36       G61                             G11           G33       G31     G42   G32 G43               G54                   G62       G51 G53   G22       G35   G73  
2022-11-09           G36   G54   G53               G71       G52   G21             G63       G74               G43     G41           G56         G51     G44 G34         G00 G61       G11               G33             G22     G35   G32                  
2022-11-08                     G73 G52               G42   G61     G44           G00                     G21     G11           G41                     G33                         G43         G55   G54   G22     G51     G31     G34   G35   G36 G63    
2022-11-07 G52         G61     G42                 G74 G44     G35     G22 G72     G36 G62         G51 G34         G33 G71     G11       G43           G32     G73     G21   G31         G00     G53   G55   G63                                                  
2022-11-06     G41     G34 G52         G36       G62                     G43   G31         G61     G21           G35               G22 G56 G11               G63 G51     G73 G42           G00                               G55       G44       G54 G74   G33  
2022-11-05       G74 G61                 G21               G51 G71         G53           G62 G36   G42                                   G31     G11   G52         G32           G35           G55   G41   G33   G22 G34       G00                 G72   G54  
2022-11-04     G72   G41 G73   G11   G36   G52     G34                 G31         G35   G51                     G53 G42 G61     G62   G63   G21                             G43           G00 G56       G33 G32           G44             G22   G55       G54      
2022-11-03                       G61         G74     G00 G33   G71     G51         G42   G52 G21       G22 G32 G55       G56   G53   G54         G35   G63     G43             G31       G36   G11     G34                                         G41          
2022-11-02 G11   G21           G71     G53 G35   G34           G52           G43             G72 G41   G73   G44   G51   G56 G31     G00 G32                     G62                 G22   G33                 G55                       G63   G36           G54 G42
Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Tổng số lần về 12 2 8 10 9 9 8 11 8 4 7 10 9 10 9 5 5 5 3 7 11 15 7 8 9 9 8 2 8 5 11 9 9 10 10 4 14 6 7 9 7 11 12 9 6 3 11 5 7 3 10 12 8 12 8 10 4 11 7 8 5 10 7 1 10 10 10 10 4 8 14 10 9 9 8 6 15 6 10 8 7 7 13 12 5 5 4 9 2 7 14 9 9 2 8 6 13 6 9 7