Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 46,37,79,79,80,22,72,20,93,13,70,82,26,06,53,61,85,81
Giải đặc biệt
489646
Giải nhất
39637
Giải nhì
15579
Giải ba
52279 - 45780
Giải tư
28922 - 44672 - 49320 - 69093 - 63113 - 78870 - 77182
Giải năm
1126
Giải sáu
7706 - 7753 - 6561
Giải bẩy
185
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
3
0 2 6
7
6
3
1
0 2 9 9
0 1 2 5
3

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 31,18,08,58,81,54,26,89,33,69,13,51,44,82,29,34,38,37
Giải đặc biệt
443531
Giải nhất
30118
Giải nhì
62108
Giải ba
66758 - 23081
Giải tư
33454 - 98226 - 98889 - 55733 - 73169 - 13713 - 91951
Giải năm
4944
Giải sáu
7582 - 7129 - 7834
Giải bẩy
038
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
3 8
6 9
1 3 4 7 8
4
1 4 8
9

1 2 9

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 53,47,36,34,78,57,30,83,28,44,82,45,29,59,77,00,29,75
Giải đặc biệt
868753
Giải nhất
00047
Giải nhì
97936
Giải ba
68734 - 90578
Giải tư
42657 - 01630 - 15883 - 55028 - 76944 - 53382 - 21745
Giải năm
2129
Giải sáu
0759 - 7377 - 2600
Giải bẩy
729
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0

8 9 9
0 4 6
4 5 7
3 7 9

5 7 8
2 3

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 23,21,90,11,94,12,09,78,89,99,40,64,26,24,54,23,07,85
Giải đặc biệt
988623
Giải nhất
13421
Giải nhì
70590
Giải ba
47211 - 49794
Giải tư
35912 - 60709 - 53978 - 13189 - 56999 - 85240 - 13264
Giải năm
2326
Giải sáu
1524 - 2854 - 1523
Giải bẩy
207
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7 9
1 2
1 3 3 4 6

0
4
4
8
5 9
0 4 9

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 38,67,93,87,18,31,75,65,31,33,48,56,06,43,29,04,60,44
Giải đặc biệt
106038
Giải nhất
19767
Giải nhì
26793
Giải ba
07287 - 80118
Giải tư
07531 - 99475 - 73265 - 03831 - 59733 - 47748 - 01856
Giải năm
4606
Giải sáu
7143 - 4629 - 4304
Giải bẩy
360
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 6
8
9
1 1 3 8
3 4 8
6
0 5 7
5
7
3

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 62,38,14,44,88,54,61,47,25,78,63,59,68,00,16,42,10,95
Giải đặc biệt
942562
Giải nhất
96638
Giải nhì
57714
Giải ba
20244 - 46588
Giải tư
51154 - 14261 - 02247 - 51525 - 01478 - 58763 - 54159
Giải năm
0268
Giải sáu
1600 - 2216 - 9942
Giải bẩy
510
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
0 4 6
5
8
2 4 7
4 9
1 2 3 8
8
8
5

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 95,53,03,47,79,60,62,46,99,46,90,72,16,23,51,44,01,03
Giải đặc biệt
301795
Giải nhất
59853
Giải nhì
43903
Giải ba
17247 - 40379
Giải tư
48960 - 31862 - 66246 - 30199 - 16346 - 70090 - 97272
Giải năm
2416
Giải sáu
4423 - 6651 - 1344
Giải bẩy
701
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 3 3
6
3

4 6 6 7
1 3
0 2
2 9

0 5 9

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 00,82,17,48,23,29,67,51,05,20,76,50,44,70,79,15,11,79
Giải đặc biệt
444500
Giải nhất
47282
Giải nhì
10717
Giải ba
41048 - 29323
Giải tư
63329 - 79167 - 84351 - 83305 - 09420 - 13776 - 96550
Giải năm
9644
Giải sáu
5670 - 4579 - 0515
Giải bẩy
211
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 5
1 5 7
0 3 9

4 8
0 1
7
0 6 9 9
2

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 28 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 43,13,64,16,41,28,66,90,17,09,20,56,94,50,38,63,65,68
Giải đặc biệt
235543
Giải nhất
54513
Giải nhì
59464
Giải ba
40916 - 08841
Giải tư
79028 - 93166 - 44290 - 80417 - 44709 - 45320 - 81656
Giải năm
5894
Giải sáu
3650 - 7938 - 1263
Giải bẩy
665
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
3 6 7
0 8
8
1 3
0 6
3 4 5 6 8


0 4

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 21 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 53,35,37,30,32,19,16,27,25,89,95,05,01,13,51,95,97,95
Giải đặc biệt
792253
Giải nhất
70735
Giải nhì
82737
Giải ba
54430 - 20232
Giải tư
69119 - 57716 - 88227 - 84625 - 92289 - 23195 - 19105
Giải năm
2301
Giải sáu
5213 - 3451 - 5495
Giải bẩy
597
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 5
3 6 9
5 7
0 2 5 7

1 3


9
5 5 5 7

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 80,94,45,88,98,45,79,46,41,20,47,56,29,35,90,34,84,19
Giải đặc biệt
392380
Giải nhất
78794
Giải nhì
40945
Giải ba
83688 - 12998
Giải tư
37045 - 30179 - 24546 - 34041 - 97620 - 46247 - 08756
Giải năm
4829
Giải sáu
0635 - 9590 - 6934
Giải bẩy
184
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

9
0 9
4 5
1 5 5 6 7
6

9
0 4 8
0 4 8

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 35,25,28,04,10,34,54,19,43,46,78,29,77,06,86,05,48,05
Giải đặc biệt
940535
Giải nhất
87025
Giải nhì
36528
Giải ba
38204 - 65910
Giải tư
57634 - 50054 - 37819 - 17243 - 26746 - 94778 - 44629
Giải năm
9977
Giải sáu
4606 - 3286 - 4905
Giải bẩy
448
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 5 5 6
0 9
5 8 9
4 5
3 6 8
4

7 8
6

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 31 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 25,92,90,14,55,07,80,21,45,69,15,20,43,43,14,80,19,39
Giải đặc biệt
664825
Giải nhất
84992
Giải nhì
13990
Giải ba
76214 - 94355
Giải tư
00207 - 74080 - 07321 - 77745 - 69869 - 79415 - 20420
Giải năm
7843
Giải sáu
7643 - 9814 - 4580
Giải bẩy
319
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
4 4 5 9
0 1 5
9
3 3 5
5
9

0 0
0 2

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 25,76,03,74,89,53,83,10,58,17,91,97,84,68,44,82,40,08
Giải đặc biệt
354025
Giải nhất
88976
Giải nhì
10403
Giải ba
88274 - 43789
Giải tư
49053 - 26983 - 38810 - 92058 - 55517 - 46291 - 29597
Giải năm
5984
Giải sáu
0468 - 4244 - 1182
Giải bẩy
140
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 8
0 7
5

0 4
3 8
8
4 6
2 3 4 9
1 7

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 75,43,98,76,08,93,56,49,55,94,80,08,65,92,27,49,29,07
Giải đặc biệt
304275
Giải nhất
26943
Giải nhì
90298
Giải ba
83276 - 34908
Giải tư
09993 - 18156 - 95249 - 18655 - 74094 - 31680 - 30908
Giải năm
3465
Giải sáu
1792 - 0427 - 8349
Giải bẩy
929
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7 8 8

7 9

3 9 9
5 6
5
5 6
0
2 3 4 8

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 83,03,93,59,18,02,54,68,35,45,11,87,50,89,97,03,95,16
Giải đặc biệt
853183
Giải nhất
78303
Giải nhì
48793
Giải ba
29959 - 37318
Giải tư
12202 - 68554 - 83468 - 09335 - 07245 - 66511 - 67887
Giải năm
1050
Giải sáu
7189 - 2797 - 6403
Giải bẩy
695
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3 3
1 6 8

5
5
0 4 9
8

3 7 9
3 5 7

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 91,43,55,34,00,48,30,06,61,33,07,99,98,11,42,68,89,20
Giải đặc biệt
378091
Giải nhất
65043
Giải nhì
26155
Giải ba
75234 - 94900
Giải tư
19448 - 63130 - 42106 - 07061 - 08033 - 46307 - 63799
Giải năm
8598
Giải sáu
6611 - 7342 - 6768
Giải bẩy
589
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 6 7
1
0
0 3 4
2 3 8
5
1 8

9
1 8 9

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 26 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 06,94,07,28,52,00,67,68,51,53,10,52,81,51,99,20,89,03
Giải đặc biệt
286806
Giải nhất
48394
Giải nhì
46107
Giải ba
57628 - 10952
Giải tư
84100 - 60467 - 80768 - 42951 - 88853 - 80610 - 70352
Giải năm
4381
Giải sáu
2951 - 5799 - 3120
Giải bẩy
889
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3 6 7
0
0 8


1 1 2 2 3
7 8

1 9
4 9

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 19 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 39,90,94,84,51,04,60,71,21,33,66,32,19,68,10,73,20,85
Giải đặc biệt
871939
Giải nhất
63490
Giải nhì
51194
Giải ba
70884 - 76651
Giải tư
93804 - 54060 - 98371 - 53721 - 44033 - 25866 - 59432
Giải năm
2519
Giải sáu
3368 - 7610 - 2873
Giải bẩy
320
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
0 9
0 1
2 3 9

1
0 6 8
1 3
4 5
0 4

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 55,41,98,98,22,99,17,62,72,72,91,67,77,28,00,77,14,47
Giải đặc biệt
893855
Giải nhất
10041
Giải nhì
60098
Giải ba
43198 - 27022
Giải tư
60699 - 58917 - 49562 - 12872 - 20672 - 93591 - 42767
Giải năm
7077
Giải sáu
3928 - 6200 - 6577
Giải bẩy
314
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
4 7
2 8

1 7
5
2 7
2 2 7 7

1 8 8 9

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 05 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 21,78,73,67,66,12,00,81,06,38,11,26,70,83,00,95,84,43
Giải đặc biệt
271021
Giải nhất
23078
Giải nhì
49673
Giải ba
77067 - 40966
Giải tư
89712 - 77100 - 63181 - 48406 - 41338 - 98311 - 29426
Giải năm
8670
Giải sáu
5183 - 8900 - 2995
Giải bẩy
484
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 0 6
1 2
1 6
8
3

6 7
0 3 8
1 3 4
5

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 29 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 92,35,63,96,14,19,82,70,03,77,68,00,68,11,88,30,64,79
Giải đặc biệt
258792
Giải nhất
48635
Giải nhì
26463
Giải ba
45396 - 84914
Giải tư
18219 - 30682 - 84470 - 96503 - 32477 - 45068 - 60000
Giải năm
3768
Giải sáu
9711 - 4788 - 6930
Giải bẩy
064
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3
1 4 9

0 5


3 4 8 8
0 7 9
2 8
2 6

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 22 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 75,70,73,66,40,97,86,44,59,98,73,53,65,04,67,18,52,78
Giải đặc biệt
908475
Giải nhất
68170
Giải nhì
52773
Giải ba
61866 - 24940
Giải tư
93797 - 16086 - 97744 - 76159 - 80798 - 64673 - 58853
Giải năm
0665
Giải sáu
9804 - 4167 - 1418
Giải bẩy
452
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
8


0 4
2 3 9
5 6 7
0 3 3 5 8
6
7 8

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 15 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 56,73,23,60,59,61,85,33,75,77,77,88,01,99,02,07,76,22
Giải đặc biệt
002556
Giải nhất
20773
Giải nhì
72723
Giải ba
03860 - 03159
Giải tư
87761 - 94085 - 51633 - 19575 - 11277 - 41777 - 52188
Giải năm
1401
Giải sáu
0099 - 1602 - 2507
Giải bẩy
076
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2 7

2 3
3

6 9
0 1
3 5 6 7 7
5 8
9

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 08 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 68,15,87,72,35,73,30,38,12,42,71,49,04,11,88,33,59,09
Giải đặc biệt
722368
Giải nhất
66515
Giải nhì
96987
Giải ba
20772 - 50435
Giải tư
90173 - 67730 - 09338 - 99712 - 66142 - 56671 - 55149
Giải năm
5104
Giải sáu
0911 - 7288 - 9533
Giải bẩy
259
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 9
1 2 5

0 3 5 8
2 9
9
8
1 2 3
7 8

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 01 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 24,93,96,97,90,07,61,68,92,59,08,07,66,81,38,18,87,34
Giải đặc biệt
046224
Giải nhất
02393
Giải nhì
91296
Giải ba
98797 - 85390
Giải tư
87907 - 62061 - 33668 - 32792 - 32059 - 34408 - 74607
Giải năm
8966
Giải sáu
3981 - 0638 - 1618
Giải bẩy
987
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7 7 8
8
4
4 8

9
1 6 8

1 7
0 2 3 6 7

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 73,17,20,30,38,77,67,29,50,89,52,40,52,40,14,51,35,91
Giải đặc biệt
255873
Giải nhất
57417
Giải nhì
15320
Giải ba
29230 - 28638
Giải tư
05677 - 23667 - 05229 - 03050 - 42889 - 59152 - 75740
Giải năm
8652
Giải sáu
0940 - 9814 - 7751
Giải bẩy
235
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4 7
0 9
0 5 8
0 0
0 1 2 2
7
3 7
9
1

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 07,99,64,82,56,81,05,07,60,27,09,48,63,30,77,59,19,63
Giải đặc biệt
250607
Giải nhất
18399
Giải nhì
66964
Giải ba
11682 - 71256
Giải tư
07181 - 36705 - 81107 - 74060 - 36127 - 98909 - 80348
Giải năm
5163
Giải sáu
2030 - 6177 - 2859
Giải bẩy
119
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 7 7 9
9
7
0
8
6 9
0 3 3 4
7
1 2
9

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 99,46,11,32,50,31,44,81,25,67,95,11,72,99,83,50,31,20
Giải đặc biệt
325399
Giải nhất
92046
Giải nhì
64611
Giải ba
56332 - 37850
Giải tư
46331 - 20844 - 45981 - 37225 - 40867 - 45995 - 39611
Giải năm
1772
Giải sáu
3999 - 6383 - 6750
Giải bẩy
931
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1 1
0 5
1 1 2
4 6
0 0
7
2
1 3
5 9 9

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 83,25,89,78,75,79,00,61,61,53,58,10,55,89,62,84,24,93
Giải đặc biệt
715083
Giải nhất
66825
Giải nhì
79189
Giải ba
70078 - 99975
Giải tư
03279 - 96600 - 88961 - 86461 - 56153 - 17158 - 43310
Giải năm
4755
Giải sáu
9989 - 1862 - 4484
Giải bẩy
724
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
0
4 5


3 5 8
1 1 2
5 8 9
3 4 9 9
3