Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 04,31,63,05,33,98,96,79,78,21,25,92,98,83,44,64,71,31
Giải đặc biệt
022104
Giải nhất
49631
Giải nhì
42163
Giải ba
41405 - 11933
Giải tư
33698 - 85396 - 83679 - 98778 - 41021 - 92125 - 00792
Giải năm
8198
Giải sáu
9783 - 8144 - 2264
Giải bẩy
871
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 5

1 5
1 1 3
4

3 4
1 8 9
3
2 6 8 8

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 59,56,51,11,92,63,59,61,85,90,22,18,31,56,97,23,54,10
Giải đặc biệt
669559
Giải nhất
35856
Giải nhì
32851
Giải ba
04211 - 63392
Giải tư
95663 - 62359 - 65061 - 55685 - 63690 - 03422 - 11918
Giải năm
9831
Giải sáu
5456 - 6497 - 9423
Giải bẩy
154
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0 1 8
2 3
1

1 4 6 6 9 9
1 3

5
0 2 7

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 79,50,16,76,14,65,18,53,17,33,23,81,46,93,33,07,42,27
Giải đặc biệt
964779
Giải nhất
40150
Giải nhì
84516
Giải ba
39176 - 23714
Giải tư
16565 - 86218 - 75253 - 68117 - 63133 - 27123 - 18581
Giải năm
3946
Giải sáu
1593 - 5233 - 3207
Giải bẩy
642
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
4 6 7 8
3 7
3 3
2 6
0 3
5
6 9
1
3

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 18,73,55,37,53,06,25,95,68,73,37,36,00,90,46,56,90,71
Giải đặc biệt
221818
Giải nhất
81573
Giải nhì
24255
Giải ba
61737 - 59153
Giải tư
86306 - 09725 - 95595 - 77168 - 73473 - 63737 - 11736
Giải năm
8700
Giải sáu
3190 - 9146 - 0656
Giải bẩy
890
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 6
8
5
6 7 7
6
3 5 6
8
1 3 3

0 0 5

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 63,07,85,65,57,30,80,50,72,80,39,00,98,44,26,85,42,31
Giải đặc biệt
273263
Giải nhất
09007
Giải nhì
44085
Giải ba
27265 - 45857
Giải tư
94730 - 92680 - 63850 - 56572 - 39680 - 24939 - 20800
Giải năm
4798
Giải sáu
9244 - 4726 - 8285
Giải bẩy
242
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 7

6
0 1 9
2 4
0 7
3 5
2
0 0 5 5
8

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 71,17,48,18,51,76,31,49,83,52,47,41,38,38,27,70,03,51
Giải đặc biệt
391271
Giải nhất
28717
Giải nhì
63648
Giải ba
49218 - 42151
Giải tư
95476 - 97131 - 86349 - 36383 - 16952 - 55647 - 28041
Giải năm
0938
Giải sáu
5638 - 9427 - 1470
Giải bẩy
403
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
7 8
7
1 8 8
1 7 8 9
1 1 2

0 1 6
3

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 71,09,90,89,35,41,46,46,31,19,88,48,04,27,71,91,40,39
Giải đặc biệt
036771
Giải nhất
88909
Giải nhì
25290
Giải ba
57089 - 55135
Giải tư
06741 - 31346 - 28346 - 70731 - 16419 - 64988 - 70648
Giải năm
7504
Giải sáu
1427 - 9971 - 0191
Giải bẩy
440
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 9
9
7
1 5 9
0 1 6 6 8


1 1
8 9
0 1

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 91,06,03,35,25,10,77,59,84,68,09,06,34,36,15,17,33,45
Giải đặc biệt
365291
Giải nhất
50806
Giải nhì
02403
Giải ba
00735 - 79125
Giải tư
12110 - 83077 - 69659 - 23484 - 89368 - 25109 - 50306
Giải năm
9634
Giải sáu
0636 - 1115 - 2917
Giải bẩy
133
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 6 6 9
0 5 7
5
3 4 5 6
5
9
8
7
4
1

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 30 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 75,11,92,75,64,25,56,16,97,78,59,11,29,24,62,45,70,80
Giải đặc biệt
708575
Giải nhất
51911
Giải nhì
21992
Giải ba
46175 - 15764
Giải tư
15025 - 02956 - 37616 - 48397 - 24478 - 25159 - 35611
Giải năm
8429
Giải sáu
2724 - 7162 - 5345
Giải bẩy
070
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1 1 6
4 5 9

5
6 9
2 4
0 5 5 8
0
2 7

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 23 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 16,26,86,41,72,93,12,79,47,15,51,39,10,36,42,35,23,11
Giải đặc biệt
114916
Giải nhất
42726
Giải nhì
98686
Giải ba
27741 - 36372
Giải tư
65593 - 20112 - 06479 - 60247 - 21215 - 65051 - 07439
Giải năm
5010
Giải sáu
6836 - 2442 - 5335
Giải bẩy
723
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0 1 2 5 6
3 6
5 6 9
1 2 7
1

2 9
6
3

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 17,21,09,23,30,35,60,58,37,22,82,69,23,43,68,85,89,03
Giải đặc biệt
680217
Giải nhất
31021
Giải nhì
06609
Giải ba
35323 - 23330
Giải tư
43935 - 54660 - 59258 - 86337 - 92822 - 84282 - 33069
Giải năm
5823
Giải sáu
5543 - 1568 - 0385
Giải bẩy
389
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 9
7
1 2 3 3
0 5 7
3
8
0 8 9

2 5 9

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 09 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 01,15,99,05,74,21,07,28,86,42,10,14,61,91,77,37,14,14
Giải đặc biệt
257201
Giải nhất
37015
Giải nhì
96499
Giải ba
96605 - 08874
Giải tư
61721 - 40207 - 92328 - 21886 - 13442 - 47810 - 77614
Giải năm
3061
Giải sáu
7191 - 6177 - 6937
Giải bẩy
714
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 5 7
0 4 4 4 5
1 8
7
2

1
4 7
6
1 9

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 02 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 15,35,59,39,43,99,46,08,52,29,24,03,38,19,46,29,34,08
Giải đặc biệt
572215
Giải nhất
68735
Giải nhì
19559
Giải ba
51139 - 97743
Giải tư
88999 - 34146 - 18108 - 47852 - 88629 - 95424 - 98503
Giải năm
1038
Giải sáu
9019 - 6746 - 1529
Giải bẩy
634
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 8 8
5 9
4 9 9
4 5 8 9
3 6 6
2 99

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 69,45,60,95,69,54,98,69,93,29,07,49,39,00,83,02,72,80
Giải đặc biệt
219069
Giải nhất
79345
Giải nhì
01860
Giải ba
82795 - 67069
Giải tư
77354 - 39598 - 58169 - 26093 - 67729 - 00507 - 12349
Giải năm
6539
Giải sáu
9500 - 3783 - 9402
Giải bẩy
872
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2 7

9
9
5 9
4
0 9 9 9
2
0 3
3 5 8

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 04,48,30,38,10,00,54,36,67,11,29,21,83,92,62,97,01,36
Giải đặc biệt
782904
Giải nhất
88548
Giải nhì
58230
Giải ba
02238 - 95510
Giải tư
00700 - 91754 - 24136 - 31967 - 32211 - 01529 - 40921
Giải năm
4483
Giải sáu
5792 - 5162 - 1197
Giải bẩy
601
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 4
0 1
1 9
0 6 6 8
8
4
2 7

3
2 7

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 12 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 38,43,48,80,83,89,22,64,63,37,76,48,99,55,58,42,85,48
Giải đặc biệt
509838
Giải nhất
13143
Giải nhì
90348
Giải ba
44480 - 63283
Giải tư
97889 - 43822 - 40464 - 10263 - 57937 - 30476 - 16448
Giải năm
3899
Giải sáu
3655 - 0758 - 0442
Giải bẩy
085
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


2
7 8
2 3 8 8 8
5 8
3 4
6
0 3 5 9
9

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 05 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 06,11,16,76,44,74,25,15,47,96,06,13,50,41,96,19,90,80
Giải đặc biệt
078906
Giải nhất
15211
Giải nhì
19716
Giải ba
48676 - 06444
Giải tư
94074 - 90925 - 64315 - 93047 - 35996 - 68406 - 48113
Giải năm
4750
Giải sáu
1641 - 0096 - 3719
Giải bẩy
790
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 6
1 3 5 6 9
5

1 4 7
0

4 6
0
0 6 6

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 54,62,12,15,43,16,20,37,86,13,35,78,15,17,83,66,36,03
Giải đặc biệt
976654
Giải nhất
94762
Giải nhì
25112
Giải ba
80315 - 64343
Giải tư
77916 - 20920 - 36737 - 25586 - 31613 - 22135 - 12278
Giải năm
8815
Giải sáu
1317 - 9583 - 5066
Giải bẩy
536
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
2 3 5 5 6 7
0
5 6 7
3
4
2 6
8
3 6

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 93,24,82,96,09,69,67,02,97,65,34,27,55,15,90,25,42,75
Giải đặc biệt
116893
Giải nhất
95624
Giải nhì
88782
Giải ba
34896 - 64909
Giải tư
40769 - 48167 - 66302 - 37097 - 19165 - 65834 - 02827
Giải năm
8755
Giải sáu
1615 - 0190 - 7825
Giải bẩy
542
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 9
5
4 5 7
4
2
5
5 7 9
5
2
0 3 6 7

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 15,75,81,32,86,07,59,08,94,10,42,39,20,05,03,51,27,03
Giải đặc biệt
696215
Giải nhất
74375
Giải nhì
68781
Giải ba
75932 - 07286
Giải tư
24707 - 33359 - 97808 - 40794 - 25110 - 05242 - 12939
Giải năm
2920
Giải sáu
8905 - 4903 - 1051
Giải bẩy
527
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 3 5 7 8
0 5
0 7
2 9
2
1 9

5
1 6
4

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 07 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 40,11,14,61,84,55,20,20,25,05,03,64,36,46,86,09,69,90
Giải đặc biệt
864140
Giải nhất
70511
Giải nhì
17214
Giải ba
84361 - 15584
Giải tư
28855 - 56320 - 30920 - 40425 - 13405 - 90103 - 46064
Giải năm
9736
Giải sáu
4846 - 3186 - 8009
Giải bẩy
569
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 5 9
1 4
0 0 5
6
0 6
5
1 4 9

4 6
0

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 31 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 03,53,00,77,11,61,67,86,24,94,84,54,44,65,24,08,01,77
Giải đặc biệt
959103
Giải nhất
97553
Giải nhì
70700
Giải ba
80377 - 54711
Giải tư
56661 - 67467 - 46586 - 15024 - 10194 - 63684 - 19454
Giải năm
9644
Giải sáu
2165 - 8724 - 3208
Giải bẩy
901
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 3 8
1
4 4

4
3 4
1 5 7
7 7
4 6
4

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 82,87,97,24,36,57,87,78,36,53,28,70,98,93,52,90,15,03
Giải đặc biệt
555582
Giải nhất
64287
Giải nhì
08397
Giải ba
43824 - 01836
Giải tư
96057 - 46187 - 05078 - 26936 - 87953 - 25628 - 53970
Giải năm
0498
Giải sáu
3093 - 1552 - 2790
Giải bẩy
715
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
5
4 8
6 6

2 3 7

0 8
2 7 7
0 3 7 8

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 17 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 14,47,41,38,70,92,10,28,69,31,97,41,36,60,20,33,61,31
Giải đặc biệt
732514
Giải nhất
60147
Giải nhì
01841
Giải ba
34438 - 78470
Giải tư
15592 - 52210 - 85528 - 69569 - 30231 - 45697 - 86441
Giải năm
0836
Giải sáu
7260 - 2220 - 8333
Giải bẩy
761
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0 4
0 8
1 1 3 6 8
1 1 7

0 1 9
0

2 7

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 51,54,91,23,47,07,78,70,39,04,17,12,69,46,66,10,83,71
Giải đặc biệt
479851
Giải nhất
25454
Giải nhì
49591
Giải ba
30623 - 18247
Giải tư
13407 - 70278 - 95770 - 46839 - 81904 - 90817 - 81912
Giải năm
6769
Giải sáu
9146 - 7166 - 7310
Giải bẩy
683
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 7
0 2 7
3
9
6 7
1 4
6 9
0 1 8
3
1

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 03 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 53,34,82,32,81,67,55,20,37,42,61,22,84,48,23,82,48,48
Giải đặc biệt
285053
Giải nhất
22734
Giải nhì
91782
Giải ba
47832 - 06481
Giải tư
65567 - 13555 - 46320 - 90537 - 28042 - 38561 - 70822
Giải năm
5984
Giải sáu
4448 - 7923 - 2582
Giải bẩy
848
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


0 2 3
2 4 7
2 8 8 8
3 5
1 7

1 2 2 4

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 13,49,29,43,37,91,98,34,21,13,80,07,14,62,49,89,92,11
Giải đặc biệt
101413
Giải nhất
20049
Giải nhì
60129
Giải ba
92043 - 66437
Giải tư
25291 - 15998 - 24134 - 18321 - 86113 - 56080 - 25407
Giải năm
4114
Giải sáu
8662 - 1149 - 9789
Giải bẩy
992
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
1 3 3 4
1 9
4 7
3 9 9

2

0 9
1 2 8

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 83,09,62,69,09,90,81,91,51,23,26,06,34,80,72,32,84,25
Giải đặc biệt
586883
Giải nhất
01309
Giải nhì
61062
Giải ba
61869 - 02809
Giải tư
19090 - 74081 - 58891 - 48451 - 61723 - 29426 - 79006
Giải năm
7334
Giải sáu
0780 - 5172 - 1132
Giải bẩy
284
Giải tám
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 9 9

3 5 6
2 4

1
2 9
2
0 1 3 4
0 1

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 12 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 71,68,42,20,12,59,27,05,69,13,35,99,59,30,40,47,54,27
Giải đặc biệt
307071
Giải nhất
57668
Giải nhì
34142
Giải ba
53920 - 06512
Giải tư
16259 - 49427 - 41205 - 94269 - 62813 - 10935 - 52099
Giải năm
9659
Giải sáu
1630 - 6440 - 8147
Giải bẩy
354
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
2 3
0 7 7
0 5
0 2 7
4 9 9
8 9
1

9

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 05 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 64,21,05,10,24,85,22,52,44,77,21,12,42,63,66,74,28,35
Giải đặc biệt
481364
Giải nhất
04821
Giải nhì
23605
Giải ba
40710 - 53124
Giải tư
14285 - 27322 - 88952 - 62244 - 29177 - 85621 - 08212
Giải năm
4242
Giải sáu
0263 - 8366 - 3274
Giải bẩy
328
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
0 2
1 1 2 4 8
5
2 4
2
3 4 6
4 7
5