Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 26 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 93,51,12,66,83,42,97,50,44,32,79,09,39,40,52,37,52,73
Giải đặc biệt
952493
Giải nhất
29551
Giải nhì
60312
Giải ba
13366 - 23683
Giải tư
40542 - 36497 - 64450 - 16044 - 38832 - 51879 - 38309
Giải năm
6539
Giải sáu
6540 - 0252 - 9137
Giải bẩy
152
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
2

2 7 9
0 2 4
0 1 2 2
6
3 9
3
3 7

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 19 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 84,13,88,37,83,48,09,32,09,68,83,31,48,98,12,74,45,69
Giải đặc biệt
099784
Giải nhất
02413
Giải nhì
91488
Giải ba
00137 - 44483
Giải tư
35148 - 75409 - 81632 - 21409 - 69568 - 20483 - 93331
Giải năm
5348
Giải sáu
5198 - 0312 - 6874
Giải bẩy
145
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9 9
2 3

1 2 7
5 8 8

8 9
4
3 3 4 8
8

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 12 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 62,31,79,93,76,50,73,22,57,29,52,45,54,95,40,83,70,48
Giải đặc biệt
100362
Giải nhất
93531
Giải nhì
29279
Giải ba
30493 - 91376
Giải tư
84750 - 44773 - 03422 - 03057 - 62229 - 54852 - 50045
Giải năm
4554
Giải sáu
7395 - 6940 - 1983
Giải bẩy
270
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


2 9
1
0 5 8
0 2 4 7
2
0 3 6 9
3
3 5

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 05 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 46,21,71,20,41,61,69,12,43,69,73,83,62,84,87,44,39,87
Giải đặc biệt
165946
Giải nhất
65921
Giải nhì
83771
Giải ba
97520 - 74941
Giải tư
35561 - 05969 - 82512 - 17343 - 13269 - 19773 - 31283
Giải năm
6962
Giải sáu
1084 - 5987 - 3244
Giải bẩy
339
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2
0 1
9
1 3 4 6

1 2 9 9
1 3
3 4 7 7

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 26 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 31,13,31,61,20,96,32,98,62,82,30,97,15,91,09,83,16,15
Giải đặc biệt
672031
Giải nhất
30813
Giải nhì
20531
Giải ba
89861 - 85020
Giải tư
10696 - 83932 - 38698 - 37962 - 06282 - 43130 - 82597
Giải năm
2615
Giải sáu
4191 - 3109 - 2283
Giải bẩy
916
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
3 5 5 6
0
0 1 1 2


1 2

2 3
1 6 7 8

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 19 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 81,04,81,66,03,97,14,22,33,08,44,61,15,30,58,93,63,65
Giải đặc biệt
618281
Giải nhất
34604
Giải nhì
08381
Giải ba
55366 - 68703
Giải tư
23997 - 70514 - 90322 - 91133 - 33608 - 25244 - 24661
Giải năm
5415
Giải sáu
1530 - 7458 - 7293
Giải bẩy
763
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 4 8
4 5
2
0 3
4
8
1 3 5 6

1 1
3 7

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 12 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 98,46,18,68,52,61,21,74,86,50,89,51,00,83,36,66,40,16
Giải đặc biệt
417898
Giải nhất
95946
Giải nhì
54018
Giải ba
20268 - 44952
Giải tư
54761 - 88521 - 86674 - 91386 - 48350 - 49589 - 60751
Giải năm
4000
Giải sáu
6783 - 4436 - 2466
Giải bẩy
140
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
6 8
1
6
0 6
0 1 2
1 6 8
4
3 6 9
8

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 05 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 96,46,99,99,73,56,63,01,99,98,72,71,35,17,34,90,32,36
Giải đặc biệt
187396
Giải nhất
42246
Giải nhì
96499
Giải ba
74399 - 09773
Giải tư
65756 - 51163 - 79501 - 44499 - 03998 - 64072 - 95471
Giải năm
4935
Giải sáu
1117 - 7634 - 7790
Giải bẩy
732
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
7

2 4 5 6
6
6
3
1 2 3

0 6 8 9 9 9

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 29 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 32,13,86,53,27,92,30,13,06,47,84,88,03,80,90,25,03,26
Giải đặc biệt
951032
Giải nhất
33213
Giải nhì
43086
Giải ba
76053 - 27427
Giải tư
88692 - 84830 - 75713 - 76906 - 37647 - 74984 - 08588
Giải năm
9703
Giải sáu
1080 - 8890 - 8525
Giải bẩy
803
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 3 6
3 3
5 6 7
0 2
7
3


0 4 6 8
0 2

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 22 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 14,00,74,96,43,66,70,70,70,19,86,06,60,58,51,14,39,97
Giải đặc biệt
808214
Giải nhất
75100
Giải nhì
30374
Giải ba
77696 - 35943
Giải tư
20566 - 26870 - 17670 - 42270 - 90719 - 18486 - 80006
Giải năm
1960
Giải sáu
3458 - 1351 - 9814
Giải bẩy
039
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 6
4 4 9

9
3
1 8
0 6
0 0 0 4
6
6 7

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 15 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 96,61,65,07,54,23,69,20,21,32,98,06,22,61,82,08,65,70
Giải đặc biệt
356396
Giải nhất
40461
Giải nhì
62365
Giải ba
06907 - 15254
Giải tư
58423 - 55669 - 15320 - 10121 - 08832 - 80998 - 46706
Giải năm
0922
Giải sáu
2061 - 8082 - 2308
Giải bẩy
565
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 7 8

0 1 2 3
2

4
1 1 5 5 9
0
2
6 8

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 08 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 09,31,35,88,72,06,82,45,87,11,73,66,28,87,11,49,08,11
Giải đặc biệt
292709
Giải nhất
73731
Giải nhì
58335
Giải ba
41488 - 83472
Giải tư
49306 - 69982 - 85345 - 69087 - 61211 - 21673 - 73566
Giải năm
5028
Giải sáu
2787 - 7511 - 7249
Giải bẩy
308
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 8 9
1 1 1
8
1 5
5 9

6
2 3
2 7 7 8

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 01 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 33,13,95,60,22,37,95,08,25,25,72,67,81,01,86,91,15,09
Giải đặc biệt
712933
Giải nhất
32313
Giải nhì
17695
Giải ba
69260 - 47622
Giải tư
53637 - 60795 - 70108 - 85825 - 12125 - 17972 - 90667
Giải năm
4081
Giải sáu
5501 - 2986 - 7991
Giải bẩy
015
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 8 9
3 5
2 5 5
3 7


0 7
2
1 6
1 5 5

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 25 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 03,88,64,72,21,06,74,26,89,32,28,58,15,48,35,66,25,00
Giải đặc biệt
263503
Giải nhất
42088
Giải nhì
44364
Giải ba
80172 - 14721
Giải tư
80706 - 47574 - 52326 - 50589 - 44032 - 17328 - 35458
Giải năm
8415
Giải sáu
6448 - 3235 - 1866
Giải bẩy
725
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3 6
5
1 5 6 8
2 5
8
8
4 6
2 4
8 9

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 18 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 89,59,18,47,93,65,52,41,66,27,95,36,99,61,19,75,06,35
Giải đặc biệt
699189
Giải nhất
64859
Giải nhì
14818
Giải ba
14147 - 37593
Giải tư
41465 - 43252 - 38941 - 66866 - 22327 - 08195 - 84936
Giải năm
8099
Giải sáu
7661 - 1519 - 7975
Giải bẩy
906
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
8 9
7
5 6
1 7
2 9
1 5 6
5
9
3 5 9

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 11 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 15,06,80,24,85,92,14,05,59,83,01,02,92,55,29,96,97,13
Giải đặc biệt
936215
Giải nhất
03906
Giải nhì
51780
Giải ba
63224 - 96385
Giải tư
37692 - 74514 - 41205 - 32959 - 84383 - 71201 - 65202
Giải năm
9792
Giải sáu
3655 - 1429 - 0296
Giải bẩy
497
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2 5 6
3 4 5
4 9


5 9


0 3 5
2 2 6 7

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 04 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 15,52,12,42,22,05,84,10,30,70,94,10,64,71,08,55,52,85
Giải đặc biệt
780515
Giải nhất
39252
Giải nhì
12412
Giải ba
87642 - 74122
Giải tư
80005 - 45784 - 55510 - 98930 - 65070 - 01494 - 03810
Giải năm
0764
Giải sáu
6171 - 3408 - 8155
Giải bẩy
452
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 8
0 0 2 5
2
0
2
2 2 5
4
0 1
4 5
4

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 27 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 64,14,02,73,01,18,66,75,95,75,66,15,79,94,14,82,99,64
Giải đặc biệt
132764
Giải nhất
80214
Giải nhì
46402
Giải ba
70173 - 68901
Giải tư
83718 - 33166 - 23975 - 34395 - 07675 - 66466 - 07815
Giải năm
2779
Giải sáu
9894 - 6614 - 2382
Giải bẩy
099
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2
4 4 5 8
4 4 6 6
3 5 5 9
2
4 5 9

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 20 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 96,88,40,27,67,93,49,59,77,71,13,01,55,74,32,76,08,53
Giải đặc biệt
900596
Giải nhất
20588
Giải nhì
23740
Giải ba
57827 - 60767
Giải tư
37193 - 34549 - 12059 - 95777 - 93871 - 37513 - 75601
Giải năm
3155
Giải sáu
0974 - 7632 - 6676
Giải bẩy
808
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 8
3
7
2
0 9
3 5 9
7
1 4 6 7
8
3 6

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 13 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 10,42,61,56,99,32,70,22,02,98,47,20,20,52,62,32,26,81
Giải đặc biệt
606310
Giải nhất
02742
Giải nhì
85661
Giải ba
33256 - 65199
Giải tư
48132 - 25070 - 04222 - 94402 - 01198 - 14247 - 60620
Giải năm
3520
Giải sáu
8952 - 0262 - 2732
Giải bẩy
226
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0
0 0 2 6
2 2
2 7
2 6
1 2
0
1
8 9

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 06 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 58,85,83,73,25,13,28,91,02,23,16,26,15,30,05,46,09,39
Giải đặc biệt
305158
Giải nhất
31585
Giải nhì
98283
Giải ba
95173 - 72225
Giải tư
38013 - 07628 - 73391 - 36502 - 24223 - 77416 - 82026
Giải năm
8915
Giải sáu
3030 - 6905 - 7846
Giải bẩy
509
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 5 9
3 5 6
3 5 6 8
0 9
6
8

3
3 5
1

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 65,85,98,37,26,29,25,57,75,38,22,35,84,43,47,68,34,89
Giải đặc biệt
440765
Giải nhất
16585
Giải nhì
59898
Giải ba
96637 - 22826
Giải tư
53029 - 74725 - 81057 - 35075 - 15938 - 41622 - 36535
Giải năm
2084
Giải sáu
7043 - 3947 - 4668
Giải bẩy
834
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


2 5 6 9
4 5 7 8
3 7
7
5 8
5
4 5 9
8

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 23 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 32,75,84,78,82,15,50,68,49,47,96,84,54,11,31,02,41,94
Giải đặc biệt
082532
Giải nhất
62475
Giải nhì
01084
Giải ba
83778 - 17182
Giải tư
25515 - 69050 - 61868 - 14049 - 66147 - 15096 - 33884
Giải năm
6554
Giải sáu
5511 - 3531 - 3402
Giải bẩy
441
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
1 5

1 2
1 7 9
0 4
8
5 8
2 4 4
4 6

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 16 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 11,90,75,98,00,27,84,72,39,34,57,36,18,24,60,94,98,48
Giải đặc biệt
317311
Giải nhất
71890
Giải nhì
20575
Giải ba
64698 - 79500
Giải tư
31727 - 54584 - 43572 - 91439 - 19434 - 89857 - 81536
Giải năm
4818
Giải sáu
3824 - 5460 - 8094
Giải bẩy
398
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
1 8
4 7
4 6 9
8
7
0
2 5
4
0 4 8 8

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 09 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 40,71,45,72,11,74,38,94,03,60,73,12,12,31,95,99,60,95
Giải đặc biệt
824240
Giải nhất
49371
Giải nhì
88945
Giải ba
76472 - 77411
Giải tư
87674 - 77738 - 88094 - 71103 - 76860 - 44073 - 89912
Giải năm
3112
Giải sáu
2231 - 2795 - 0799
Giải bẩy
660
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
1 2 2

1 8
0 5

0 0
1 2 3 4

4 5 5 9

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 02 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 41,25,48,55,99,05,47,50,92,47,63,79,57,52,36,42,13,93
Giải đặc biệt
928141
Giải nhất
66225
Giải nhì
39548
Giải ba
03455 - 54299
Giải tư
46705 - 70847 - 59850 - 13492 - 92947 - 61263 - 79279
Giải năm
6557
Giải sáu
1052 - 2036 - 8342
Giải bẩy
113
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
3
5
6
1 2 7 7 8
0 2 5 7
3
9

2 3 9

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 25 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 30,41,62,76,91,52,18,70,07,85,43,86,25,93,14,14,23,79
Giải đặc biệt
714730
Giải nhất
96441
Giải nhì
25862
Giải ba
74876 - 07691
Giải tư
50052 - 16618 - 97970 - 98007 - 01985 - 29443 - 06586
Giải năm
5225
Giải sáu
4293 - 8314 - 5814
Giải bẩy
123
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
4 4 8
3 5
0
1 3
2
2
0 6 9
5 6
1 3

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 18 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 47,56,56,84,40,00,11,64,74,75,13,56,39,16,11,89,38,15
Giải đặc biệt
553647
Giải nhất
43856
Giải nhì
19556
Giải ba
10184 - 68940
Giải tư
88400 - 44211 - 06564 - 75874 - 49375 - 76713 - 68656
Giải năm
2339
Giải sáu
0516 - 4211 - 1889
Giải bẩy
838
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
1 1 3 5 6

8 9
0 7
6 6 6
4
4 5
4 9

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 11 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 61,42,00,69,37,22,77,24,21,51,92,42,24,34,34,33,51,11
Giải đặc biệt
179361
Giải nhất
98342
Giải nhì
72900
Giải ba
29369 - 19437
Giải tư
29322 - 95877 - 43524 - 24621 - 10251 - 74692 - 09142
Giải năm
9724
Giải sáu
1634 - 9834 - 3533
Giải bẩy
751
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
1
1 2 4 4
3 4 4 7
2 2
1 1
1 9
7

2

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 04 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 54,76,61,24,86,81,15,58,86,70,33,87,91,22,29,54,26,96
Giải đặc biệt
413754
Giải nhất
29176
Giải nhì
51761
Giải ba
57924 - 15386
Giải tư
26281 - 03015 - 20758 - 46386 - 26570 - 99533 - 35187
Giải năm
6391
Giải sáu
9822 - 6929 - 3354
Giải bẩy
826
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5
2 4 6 9
3

4 4 8
1
0 6
1 6 6 7
1 6