Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 49,60,17,91,19,76,29,63,44,67,75,24,73,53,82,60,52,27
Giải đặc biệt
624449
Giải nhất
40560
Giải nhì
15517
Giải ba
28391 - 31019
Giải tư
34876 - 49629 - 67763 - 35844 - 84967 - 97775 - 37124
Giải năm
0273
Giải sáu
0753 - 4282 - 9960
Giải bẩy
752
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7 9
4 7 9

4 9
2 3
0 0 3 7
3 5 6
2
1

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 17,33,24,17,07,75,05,36,35,59,40,34,95,28,69,11,62,62
Giải đặc biệt
665017
Giải nhất
56233
Giải nhì
75224
Giải ba
26517 - 00107
Giải tư
60175 - 12705 - 49236 - 68735 - 76959 - 80240 - 88834
Giải năm
7495
Giải sáu
0228 - 0569 - 3511
Giải bẩy
762
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 7
1 7 7
4 8
3 4 5 6
0
9
2 2 9
5

5

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 22,89,50,63,54,02,66,48,89,89,46,18,63,43,71,28,53,99
Giải đặc biệt
646022
Giải nhất
44689
Giải nhì
06350
Giải ba
17963 - 56454
Giải tư
07802 - 02466 - 98748 - 21889 - 08789 - 91346 - 20618
Giải năm
7663
Giải sáu
6743 - 5171 - 7428
Giải bẩy
253
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
8
2 8

3 6 8
0 3 4
3 3 6
1
9 9 9
9

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 40,44,37,16,03,86,85,94,70,42,96,29,43,09,47,30,66,66
Giải đặc biệt
376440
Giải nhất
68544
Giải nhì
53737
Giải ba
00016 - 09803
Giải tư
38886 - 15285 - 17094 - 34570 - 62642 - 80096 - 80229
Giải năm
7543
Giải sáu
4709 - 4547 - 2630
Giải bẩy
666
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 9
6
9
0 7
0 2 3 4 7

6 6
0
5 6
4 6

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 88,63,80,61,69,49,17,13,21,87,48,27,93,73,35,81,44,73
Giải đặc biệt
545088
Giải nhất
90863
Giải nhì
30580
Giải ba
15861 - 48469
Giải tư
61649 - 61017 - 75313 - 17621 - 12787 - 65848 - 38727
Giải năm
0093
Giải sáu
4973 - 3135 - 1681
Giải bẩy
044
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3 7
1 7
5
4 8 9

1 3 9
3 3
0 1 7 8
3

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 01,90,48,54,24,81,70,13,05,39,30,69,47,96,03,47,94,26
Giải đặc biệt
699101
Giải nhất
40990
Giải nhì
87748
Giải ba
77254 - 69924
Giải tư
78481 - 76570 - 35313 - 20005 - 17539 - 01130 - 94969
Giải năm
6547
Giải sáu
1096 - 4103 - 9547
Giải bẩy
294
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 3 5
3
4 6
0 9
7 7 8
4
9
0
1
0 4 6

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 67,83,77,91,52,49,63,95,79,31,96,74,16,62,10,48,32,59
Giải đặc biệt
883267
Giải nhất
77683
Giải nhì
60477
Giải ba
53891 - 80752
Giải tư
78949 - 95763 - 46795 - 08579 - 09631 - 88196 - 98574
Giải năm
8616
Giải sáu
4462 - 4910 - 6648
Giải bẩy
532
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0 6

1 2
8 9
2 9
2 3 7
4 7 9
3
1 5 6

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 46,68,74,58,00,78,28,12,39,05,70,44,91,60,31,22,68,71
Giải đặc biệt
328646
Giải nhất
66768
Giải nhì
69774
Giải ba
91458 - 78800
Giải tư
92578 - 23528 - 37812 - 50139 - 70905 - 80770 - 24644
Giải năm
1591
Giải sáu
4060 - 5631 - 8322
Giải bẩy
368
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 5
2
2 8
1 9
4 6
8
0 8 8
0 1 4 8

1

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 30 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 15,12,35,24,04,39,24,08,23,05,78,92,23,83,09,08,20,71
Giải đặc biệt
155515
Giải nhất
94012
Giải nhì
26635
Giải ba
89224 - 72404
Giải tư
28639 - 03824 - 14308 - 85423 - 55105 - 80678 - 93592
Giải năm
7523
Giải sáu
8083 - 7209 - 5408
Giải bẩy
420
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 5 8 8 9
2 5
0 3 3 4 4
5 91 8
3
2

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 23 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 81,05,04,78,55,70,57,48,94,24,42,65,39,62,60,84,68,38
Giải đặc biệt
241081
Giải nhất
08505
Giải nhì
78004
Giải ba
06978 - 70855
Giải tư
41470 - 30057 - 71748 - 86494 - 76524 - 36842 - 94165
Giải năm
5839
Giải sáu
4162 - 7760 - 1884
Giải bẩy
268
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 5

4
8 9
2 8
5 7
0 2 5 8
0 8
1 4
4

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 00,86,88,41,29,97,98,33,41,98,57,96,27,20,40,51,36,50
Giải đặc biệt
288300
Giải nhất
20486
Giải nhì
00388
Giải ba
53141 - 25029
Giải tư
96897 - 84098 - 90033 - 76241 - 67198 - 45657 - 12496
Giải năm
3427
Giải sáu
3920 - 4840 - 8951
Giải bẩy
536
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0

0 7 9
3 6
0 1 1
0 1 7


6 8
6 7 8 8

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 09 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 23,71,74,45,35,59,72,41,59,43,56,62,76,73,38,45,54,06
Giải đặc biệt
123923
Giải nhất
29371
Giải nhì
09874
Giải ba
75745 - 02835
Giải tư
42059 - 17872 - 79841 - 09259 - 18243 - 69356 - 79362
Giải năm
7876
Giải sáu
2873 - 0838 - 0645
Giải bẩy
554
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6

3
5 8
1 3 5 5
4 6 9 9
2
1 2 3 4 6


Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 02 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 77,65,04,10,47,49,84,15,07,49,23,83,22,45,99,34,43,32
Giải đặc biệt
909577
Giải nhất
52465
Giải nhì
83304
Giải ba
79010 - 75547
Giải tư
71349 - 71484 - 79415 - 05107 - 41249 - 94723 - 99283
Giải năm
8722
Giải sáu
1745 - 8099 - 0034
Giải bẩy
543
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 7
0 5
2 3
2 4
3 5 7 9 9

5
7
3 4
9

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 79,62,16,13,76,75,10,44,21,96,02,59,03,41,19,58,99,69
Giải đặc biệt
084679
Giải nhất
58062
Giải nhì
42416
Giải ba
23213 - 50476
Giải tư
84075 - 64010 - 72044 - 79721 - 94696 - 00702 - 43259
Giải năm
3803
Giải sáu
9141 - 8319 - 6958
Giải bẩy
699
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3
0 3 6 9
1

1 4
8 9
2 9
5 6 9

6 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 32,25,35,17,01,63,16,70,07,46,45,20,49,62,15,27,82,68
Giải đặc biệt
140732
Giải nhất
07425
Giải nhì
34835
Giải ba
84017 - 17901
Giải tư
00963 - 58716 - 24670 - 62607 - 80946 - 23545 - 40420
Giải năm
4849
Giải sáu
0662 - 0515 - 6627
Giải bẩy
882
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 7
5 6 7
0 5 7
2 5
5 6 9

2 3 8
0
2

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 12 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 73,31,39,46,52,39,56,82,71,43,45,38,96,87,06,44,13,61
Giải đặc biệt
349673
Giải nhất
28531
Giải nhì
55539
Giải ba
36046 - 03252
Giải tư
19739 - 58356 - 99682 - 49871 - 85743 - 57345 - 17638
Giải năm
1596
Giải sáu
7487 - 8806 - 9944
Giải bẩy
413
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
3

1 8 9 9
3 4 5 6
2 6
1
1 3
2 7
6

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 05 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 72,53,74,64,05,85,97,51,57,68,02,16,00,29,65,69,07,53
Giải đặc biệt
478272
Giải nhất
68453
Giải nhì
18674
Giải ba
29764 - 27305
Giải tư
58185 - 80897 - 13751 - 92257 - 73068 - 08602 - 47216
Giải năm
8600
Giải sáu
5329 - 0565 - 5969
Giải bẩy
507
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2 5 7
6
9


1 3 3 7
4 5 8 9
2 4
5
7

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 74,74,19,67,26,11,61,91,49,68,83,94,40,85,11,52,53,54
Giải đặc biệt
167474
Giải nhất
74474
Giải nhì
88519
Giải ba
28967 - 40926
Giải tư
53111 - 64961 - 31991 - 11849 - 62868 - 65083 - 88594
Giải năm
1340
Giải sáu
3585 - 8811 - 4552
Giải bẩy
253
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1 1 9
6

0 9
2 3 4
1 7 8
4 4
3 5
1 4

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 39,67,97,53,06,22,47,13,79,50,73,00,50,20,36,18,26,10
Giải đặc biệt
523839
Giải nhất
28967
Giải nhì
31997
Giải ba
87853 - 98406
Giải tư
13222 - 56147 - 73613 - 63779 - 24350 - 74273 - 42100
Giải năm
5450
Giải sáu
1820 - 9736 - 7418
Giải bẩy
926
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 6
0 3 8
0 2 6
6 9
7
0 0 3
7
3 9

7

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 53,42,76,16,09,00,52,06,22,76,68,63,99,01,02,83,95,56
Giải đặc biệt
635253
Giải nhất
77642
Giải nhì
09376
Giải ba
00116 - 51309
Giải tư
67200 - 30652 - 78406 - 77322 - 77876 - 29368 - 89863
Giải năm
9899
Giải sáu
7701 - 6702 - 5883
Giải bẩy
395
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 2 6 9
6
2

2
2 3 6
3 8
6 6
3
5 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 07 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 12,99,00,59,60,42,60,59,02,76,44,59,42,51,35,74,14,59
Giải đặc biệt
311212
Giải nhất
85099
Giải nhì
56500
Giải ba
97659 - 55960
Giải tư
67742 - 02160 - 17259 - 15102 - 88476 - 94344 - 05059
Giải năm
1342
Giải sáu
9251 - 1535 - 9974
Giải bẩy
614
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2
2 4

5
2 2 4
1 9 9 9 9
0 0
4 6

9

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 31 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 43,56,47,71,03,64,75,91,48,68,04,34,92,16,50,76,51,07
Giải đặc biệt
749143
Giải nhất
80956
Giải nhì
83047
Giải ba
93571 - 64503
Giải tư
35664 - 90875 - 07591 - 29048 - 54968 - 29504 - 87634
Giải năm
1992
Giải sáu
4516 - 8750 - 7176
Giải bẩy
051
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 4 7
6

4
3 7 8
0 1 6
4 8
1 5 6

1 2

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 58,24,36,13,18,57,20,02,51,43,18,07,94,49,47,45,56,24
Giải đặc biệt
682158
Giải nhất
42224
Giải nhì
97036
Giải ba
04413 - 28618
Giải tư
29657 - 99320 - 99502 - 40551 - 08743 - 27418 - 74307
Giải năm
7394
Giải sáu
6349 - 7847 - 1745
Giải bẩy
656
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 7
3 8 8
0 4 4
6
3 5 7 9
1 6 7 84

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 17 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 30,87,61,68,69,18,85,41,81,90,05,70,72,09,72,96,74,30
Giải đặc biệt
878030
Giải nhất
84487
Giải nhì
74161
Giải ba
94668 - 45469
Giải tư
63818 - 31985 - 80441 - 60781 - 29290 - 65805 - 80770
Giải năm
3172
Giải sáu
5309 - 1672 - 7596
Giải bẩy
474
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 9
8

0 0
1

1 8 9
0 2 2 4
1 5 7
0 6

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 23,54,58,46,63,95,63,86,31,71,04,03,80,24,47,81,19,50
Giải đặc biệt
400323
Giải nhất
79454
Giải nhì
72458
Giải ba
95646 - 20863
Giải tư
22295 - 75163 - 10586 - 52731 - 92071 - 46504 - 16203
Giải năm
5780
Giải sáu
8824 - 9447 - 5981
Giải bẩy
219
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 4
9
3 4
1
6 7
0 4 8
3 3
1
0 1 6
5

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 03 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 35,79,46,16,75,82,83,93,67,44,69,29,94,06,79,50,92,20
Giải đặc biệt
265535
Giải nhất
60179
Giải nhì
41346
Giải ba
18316 - 52975
Giải tư
41482 - 13683 - 28993 - 32067 - 48844 - 58169 - 55029
Giải năm
3094
Giải sáu
3106 - 4779 - 3650
Giải bẩy
492
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
6
0 9
5
4 6
0
7 9
5 9 9
2 3
2 3 4

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 92,62,94,46,25,57,59,75,58,85,15,04,69,93,28,77,20,61
Giải đặc biệt
309392
Giải nhất
35962
Giải nhì
79194
Giải ba
69646 - 56725
Giải tư
59257 - 32759 - 72075 - 85758 - 42885 - 52315 - 12704
Giải năm
0969
Giải sáu
4693 - 6928 - 3877
Giải bẩy
420
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
5
0 5 8

6
7 8 9
1 2 9
5 7
5
2 3 4

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 42,73,83,32,59,19,80,81,28,64,22,93,76,92,35,96,27,07
Giải đặc biệt
870842
Giải nhất
40573
Giải nhì
87283
Giải ba
60332 - 14459
Giải tư
73919 - 57480 - 80781 - 70628 - 75964 - 73322 - 53393
Giải năm
5876
Giải sáu
0892 - 6535 - 3296
Giải bẩy
727
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
9
2 7 8
2 5
2
9
4
3 6
0 1 3
2 3 6

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 12 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 94,14,47,57,48,59,18,39,17,88,20,81,83,46,60,53,13,47
Giải đặc biệt
018594
Giải nhất
29614
Giải nhì
57847
Giải ba
49157 - 43448
Giải tư
02459 - 03618 - 82939 - 84517 - 44188 - 55320 - 25281
Giải năm
0883
Giải sáu
1046 - 7360 - 5953
Giải bẩy
813
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3 4 7 8
0
9
6 7 7 8
3 7 9
0

1 3 8
4

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 05 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 25,46,75,62,95,75,92,49,11,07,84,30,83,19,84,36,76,97
Giải đặc biệt
706125
Giải nhất
10146
Giải nhì
38175
Giải ba
88462 - 49495
Giải tư
09875 - 94892 - 86449 - 20711 - 51007 - 60984 - 69130
Giải năm
7983
Giải sáu
4219 - 3184 - 0236
Giải bẩy
176
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
1 9
5
0 6
6 9

2
5 5 6
3 4 4
2 5 7