Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 26 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 98,54,98,08,01,62,67,94,31,04,06,51,76,07,76,10,37,63
Giải đặc biệt
316798
Giải nhất
31654
Giải nhì
53998
Giải ba
09108 - 06101
Giải tư
72362 - 17867 - 99994 - 99631 - 20104 - 63106 - 93851
Giải năm
1876
Giải sáu
4007 - 6276 - 8610
Giải bẩy
737
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 4 6 7 8
0

1 7

1 4
2 3 7
6 6

4 8 8

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 19 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 71,97,89,09,91,64,85,20,27,79,73,53,56,24,96,44,41,45
Giải đặc biệt
260971
Giải nhất
29997
Giải nhì
72489
Giải ba
92309 - 51991
Giải tư
63664 - 32385 - 72920 - 76027 - 03979 - 50073 - 87653
Giải năm
4256
Giải sáu
8124 - 9896 - 0744
Giải bẩy
241
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9

0 4 7

1 4 5
3 6
4
1 3 9
5 9
1 6 7

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 12 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 88,01,71,43,72,96,42,21,10,96,04,64,67,64,11,24,93,33
Giải đặc biệt
901288
Giải nhất
17501
Giải nhì
71971
Giải ba
14943 - 26772
Giải tư
96296 - 51442 - 23521 - 81910 - 38096 - 85604 - 41864
Giải năm
8667
Giải sáu
2964 - 4111 - 0424
Giải bẩy
393
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 4
0 1
1 4
3
2 3

4 4 7
1 2
8
3 6 6

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 05 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 68,83,51,19,80,68,76,04,57,74,37,49,97,01,47,61,44,66
Giải đặc biệt
880768
Giải nhất
86383
Giải nhì
38251
Giải ba
41019 - 67480
Giải tư
20268 - 57176 - 24504 - 99857 - 07674 - 24637 - 57249
Giải năm
0697
Giải sáu
0001 - 5447 - 8261
Giải bẩy
544
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 4
9

7
4 7 9
1 7
1 6 8 8
4 6
0 3
7

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 26 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 45,93,72,56,45,62,88,75,12,74,27,55,65,02,04,85,47,81
Giải đặc biệt
069045
Giải nhất
30593
Giải nhì
95572
Giải ba
14756 - 55845
Giải tư
17962 - 80888 - 06975 - 25512 - 48774 - 72827 - 79355
Giải năm
2865
Giải sáu
8002 - 5204 - 9685
Giải bẩy
047
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 4
2
7

5 5 7
5 6
2 5
2 4 5
1 5 8
3

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 19 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 75,81,58,13,49,60,82,10,99,93,74,41,06,94,15,92,37,46
Giải đặc biệt
006475
Giải nhất
14781
Giải nhì
04058
Giải ba
36413 - 62049
Giải tư
84260 - 43182 - 24510 - 22499 - 57093 - 64174 - 99041
Giải năm
7306
Giải sáu
3094 - 3615 - 5892
Giải bẩy
037
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
0 3 5

7
1 6 9
8
0
4 5
1 2
2 3 4 9

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 12 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 74,70,47,56,61,11,96,31,99,22,88,49,24,04,92,55,27,55
Giải đặc biệt
038474
Giải nhất
52770
Giải nhì
61347
Giải ba
05256 - 78361
Giải tư
51511 - 04796 - 97131 - 29499 - 45822 - 22988 - 29249
Giải năm
7224
Giải sáu
5404 - 3692 - 7555
Giải bẩy
027
Giải tám
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
1
2 4 7
1
7 9
5 5 6
1
0 4
8
2 6 9

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 05 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 68,92,23,80,51,08,28,73,34,44,24,73,98,31,68,25,48,56
Giải đặc biệt
654868
Giải nhất
66692
Giải nhì
93223
Giải ba
33180 - 16851
Giải tư
62408 - 94728 - 20973 - 18734 - 28544 - 59624 - 36073
Giải năm
1098
Giải sáu
5031 - 5368 - 4825
Giải bẩy
448
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8

3 4 5 8
1 4
4 8
1 6
8 8
3 3
0
2 8

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 29 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 43,63,57,36,01,51,60,83,61,73,78,71,30,18,31,20,49,64
Giải đặc biệt
201243
Giải nhất
36163
Giải nhì
93357
Giải ba
63836 - 12901
Giải tư
18551 - 40760 - 83583 - 00361 - 55673 - 99178 - 40171
Giải năm
8530
Giải sáu
8018 - 7231 - 1820
Giải bẩy
749
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
8
0
0 1 6
3 9
1 7
0 1 3 4
1 3 8
3

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 22 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 03,36,34,86,72,98,43,94,92,39,30,92,90,12,48,17,56,99
Giải đặc biệt
332403
Giải nhất
74636
Giải nhì
18434
Giải ba
10586 - 05172
Giải tư
67998 - 12443 - 35394 - 25392 - 98939 - 69730 - 54892
Giải năm
0290
Giải sáu
4812 - 0948 - 7517
Giải bẩy
356
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
2 7

0 4 6 9
3 8
6

2
6
0 2 2 4 8 9

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 15 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 46,23,14,86,25,76,32,32,54,64,88,45,04,46,66,69,82,80
Giải đặc biệt
515546
Giải nhất
27423
Giải nhì
52814
Giải ba
38086 - 87725
Giải tư
30076 - 88832 - 81832 - 00454 - 48264 - 33688 - 77145
Giải năm
1904
Giải sáu
1746 - 0466 - 5869
Giải bẩy
482
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
4
3 5
2 2
5 6 6
4
4 6 9
6
0 2 6 8

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 08 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 82,32,55,31,56,46,56,17,16,74,53,65,67,00,69,21,24,28
Giải đặc biệt
140182
Giải nhất
81332
Giải nhì
62855
Giải ba
89331 - 84056
Giải tư
62746 - 44556 - 79317 - 07016 - 81274 - 05953 - 84765
Giải năm
9267
Giải sáu
1400 - 2869 - 3021
Giải bẩy
124
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
6 7
1 4 8
1 2
6
3 5 6 6
5 7 9
4
2

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 01 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 80,89,54,67,09,11,33,98,43,07,99,31,86,36,29,20,28,64
Giải đặc biệt
104380
Giải nhất
13089
Giải nhì
45354
Giải ba
44067 - 79309
Giải tư
76611 - 29433 - 13198 - 91143 - 95007 - 69599 - 35731
Giải năm
7486
Giải sáu
2636 - 5029 - 5020
Giải bẩy
528
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7 9
1
0 8 9
1 3 6
3
4
4 7

0 6 9
8 9

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 25 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 55,66,93,86,27,54,30,35,26,37,89,17,79,88,51,54,74,25
Giải đặc biệt
845155
Giải nhất
28866
Giải nhì
55393
Giải ba
92586 - 59327
Giải tư
44154 - 16230 - 79035 - 69626 - 95137 - 80189 - 87317
Giải năm
9479
Giải sáu
9488 - 9551 - 0754
Giải bẩy
674
Giải tám
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7
5 6 7
0 5 7

1 4 4 5
6
4 9
6 8 9
3

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 18 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 54,45,85,00,58,54,11,53,16,06,87,18,97,57,05,61,40,60
Giải đặc biệt
480954
Giải nhất
13145
Giải nhì
57985
Giải ba
03700 - 20858
Giải tư
98154 - 77411 - 29353 - 34116 - 93806 - 89787 - 49418
Giải năm
8597
Giải sáu
3357 - 7305 - 3161
Giải bẩy
440
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 5 6
1 6 8


0 5
3 4 4 7 8
0 1

5 7
7

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 11 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 71,58,61,09,79,32,02,90,75,76,68,78,24,59,90,68,30,66
Giải đặc biệt
718871
Giải nhất
58658
Giải nhì
36961
Giải ba
28909 - 74579
Giải tư
42532 - 20602 - 37490 - 59975 - 86776 - 35868 - 96978
Giải năm
7524
Giải sáu
2059 - 7890 - 2868
Giải bẩy
630
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 9

4
0 2

8 9
1 6 8 8
1 5 6 8 9

0 0

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 04 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 89,21,51,72,20,71,98,71,88,05,30,96,55,04,82,07,64,43
Giải đặc biệt
410089
Giải nhất
18321
Giải nhì
62651
Giải ba
76172 - 18120
Giải tư
31071 - 42498 - 66971 - 71588 - 79205 - 32630 - 49996
Giải năm
0655
Giải sáu
3604 - 6882 - 6607
Giải bẩy
564
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 5 7

0 1
0
3
1 5
4
1 1 2
2 8 9
6 8

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 27 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 51,99,54,77,73,09,89,45,83,67,06,38,82,71,26,05,66,67
Giải đặc biệt
515051
Giải nhất
42499
Giải nhì
56054
Giải ba
36977 - 28973
Giải tư
92509 - 34489 - 91645 - 04083 - 36567 - 12106 - 57238
Giải năm
7982
Giải sáu
4571 - 6426 - 6705
Giải bẩy
866
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 6 9

6
8
5
1 4
6 7 7
1 3 7
2 3 9
9

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 20 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 84,35,70,93,68,49,66,01,36,23,51,69,73,59,85,89,05,82
Giải đặc biệt
719984
Giải nhất
94935
Giải nhì
73570
Giải ba
22993 - 60368
Giải tư
75349 - 49666 - 19901 - 87836 - 93023 - 91351 - 47269
Giải năm
5773
Giải sáu
2759 - 9985 - 9389
Giải bẩy
905
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 5

3
5 6
9
1 9
6 8 9
0 3
2 4 5 9
3

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 13 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 58,50,81,01,08,37,60,94,30,42,83,20,03,00,71,99,44,01
Giải đặc biệt
928658
Giải nhất
32250
Giải nhì
27681
Giải ba
14201 - 50408
Giải tư
10037 - 10160 - 58294 - 17330 - 74742 - 92783 - 15120
Giải năm
7303
Giải sáu
9900 - 5971 - 1999
Giải bẩy
144
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 1 3 8

0
0 7
2 4
0 8
0
1
1 3
4 9

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 06 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 12,12,21,99,91,74,47,02,63,64,31,27,00,04,65,19,88,87
Giải đặc biệt
175812
Giải nhất
98412
Giải nhì
00021
Giải ba
62699 - 37191
Giải tư
04974 - 35647 - 90502 - 16663 - 20664 - 10331 - 84927
Giải năm
5400
Giải sáu
4104 - 9065 - 6719
Giải bẩy
888
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2 4
2 2 9
1 7
1
7

3 4 5
4
7 8
1 9

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 19,48,46,03,94,63,18,44,79,35,16,15,64,27,96,42,80,90
Giải đặc biệt
556519
Giải nhất
44948
Giải nhì
24146
Giải ba
61403 - 97394
Giải tư
51763 - 89018 - 76844 - 78479 - 42635 - 50616 - 82915
Giải năm
4864
Giải sáu
1327 - 0796 - 6042
Giải bẩy
280
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
5 6 8 9
7
5
2 4 6 8

3 4
9
0
0 4 6

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 23 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 35,07,05,42,29,01,53,23,86,75,91,30,96,51,56,58,78,90
Giải đặc biệt
409935
Giải nhất
24407
Giải nhì
00205
Giải ba
58742 - 57029
Giải tư
35601 - 18253 - 21323 - 79986 - 64475 - 76691 - 04130
Giải năm
8296
Giải sáu
9951 - 9556 - 8758
Giải bẩy
078
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 5 7

3 9
0 5
2
1 3 6 8

5 8
6
0 1 6

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 16 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 69,75,53,82,53,49,58,05,52,84,13,78,46,13,72,48,83,89
Giải đặc biệt
993169
Giải nhất
06875
Giải nhì
68253
Giải ba
92282 - 14953
Giải tư
37749 - 56158 - 78405 - 73852 - 40584 - 61313 - 50578
Giải năm
4146
Giải sáu
8513 - 2172 - 0648
Giải bẩy
183
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
3 3


6 8 9
2 3 3 8
9
2 5 8
2 3 4 9

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 09 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 32,63,58,30,71,21,13,85,04,85,06,63,17,70,80,62,60,64
Giải đặc biệt
698432
Giải nhất
24263
Giải nhì
22358
Giải ba
60030 - 42871
Giải tư
14921 - 74313 - 44385 - 80404 - 08885 - 77006 - 91963
Giải năm
8317
Giải sáu
9970 - 0680 - 9562
Giải bẩy
160
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 6
3 7
1
0 2

8
0 2 3 3 4
0 1
0 5 5

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 02 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 37,09,51,06,69,99,30,35,62,24,36,53,20,77,18,88,31,77
Giải đặc biệt
029437
Giải nhất
17409
Giải nhì
10851
Giải ba
79706 - 01169
Giải tư
94999 - 73230 - 38335 - 50362 - 02724 - 46736 - 31253
Giải năm
1520
Giải sáu
0777 - 6518 - 3488
Giải bẩy
831
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 9
8
0 4
0 1 5 6 7

1 3
2 9
7 7
8
9

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 25 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 71,55,54,41,10,75,19,79,94,02,04,83,71,67,37,12,91,84
Giải đặc biệt
257571
Giải nhất
50255
Giải nhì
05754
Giải ba
86541 - 92210
Giải tư
73475 - 75319 - 38079 - 50194 - 32302 - 64304 - 36983
Giải năm
8971
Giải sáu
7567 - 9737 - 9512
Giải bẩy
391
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 4
0 2 9

7
1
4 5
7
1 1 5 9
3 4
1 4

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 18 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 95,76,27,61,22,23,75,02,54,07,39,97,40,04,92,11,22,21
Giải đặc biệt
452295
Giải nhất
10876
Giải nhì
40627
Giải ba
22161 - 98822
Giải tư
15823 - 56475 - 23302 - 17054 - 38507 - 74239 - 63897
Giải năm
4640
Giải sáu
1204 - 0292 - 8811
Giải bẩy
222
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 4 7
1
1 2 2 3 7
9
0
4
1
5 6

2 5 7

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 11 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 67,97,54,32,06,82,36,25,48,25,87,52,41,75,28,31,40,64
Giải đặc biệt
907967
Giải nhất
30497
Giải nhì
26654
Giải ba
76732 - 13506
Giải tư
43582 - 19836 - 82725 - 72748 - 64225 - 62587 - 01052
Giải năm
5241
Giải sáu
9475 - 7128 - 1131
Giải bẩy
540
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6

5 5 8
1 2 6
0 1 8
2 4
4 7
5
2 7
7

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 04 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 60,18,83,88,57,39,83,38,17,33,69,14,36,89,65,59,25,88
Giải đặc biệt
480860
Giải nhất
18018
Giải nhì
71483
Giải ba
33788 - 63857
Giải tư
90639 - 96783 - 78938 - 91917 - 88033 - 41169 - 15514
Giải năm
7736
Giải sáu
7989 - 4965 - 6959
Giải bẩy
925
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4 7 8
5
3 6 8 9

7 9
0 5 9

3 3 8 8 9