Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 29 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 94,92,22,03,22,68,90,48,46,70,07,37,26,15,57,35,03,83
Giải đặc biệt
496694
Giải nhất
72092
Giải nhì
08622
Giải ba
04003 - 99122
Giải tư
00668 - 66990 - 36948 - 38646 - 58570 - 04407 - 97637
Giải năm
5126
Giải sáu
2915 - 9757 - 0435
Giải bẩy
803
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 3 7
5
2 2 6
5 7
6 8
7
8
0
3
0 2 4

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 22 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 20,61,01,12,37,98,17,37,96,91,73,61,13,57,22,14,23,93
Giải đặc biệt
113420
Giải nhất
19261
Giải nhì
99101
Giải ba
77412 - 14337
Giải tư
13098 - 48817 - 38637 - 03096 - 99991 - 03673 - 18861
Giải năm
4213
Giải sáu
9857 - 4322 - 4014
Giải bẩy
023
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
2 3 4 7
0 2 3
7 7

7
1 1
3

1 3 6 8

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 15 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 41,56,86,35,51,07,19,66,33,70,20,90,32,16,08,36,16,60
Giải đặc biệt
916741
Giải nhất
26156
Giải nhì
92186
Giải ba
74935 - 44651
Giải tư
77007 - 51519 - 79566 - 53033 - 86070 - 14520 - 60990
Giải năm
9432
Giải sáu
7316 - 2508 - 9036
Giải bẩy
216
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7 8
6 6 9
0
2 3 5 6
1
1 6
0 6
0
6
0

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 08 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 26,95,10,35,04,27,67,70,05,74,72,08,88,59,78,28,87,89
Giải đặc biệt
286126
Giải nhất
73595
Giải nhì
80310
Giải ba
84935 - 09304
Giải tư
74527 - 10867 - 43170 - 79005 - 66974 - 50972 - 57308
Giải năm
8188
Giải sáu
4059 - 0478 - 7228
Giải bẩy
687
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 5 8
0
6 7 8
5

9
7
0 2 4 8
7 8 9
5

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 01 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 98,68,51,44,94,04,10,97,70,39,30,70,86,93,81,68,81,52
Giải đặc biệt
169898
Giải nhất
32468
Giải nhì
69451
Giải ba
22044 - 42794
Giải tư
81004 - 29410 - 38497 - 64170 - 69639 - 60030 - 21370
Giải năm
7286
Giải sáu
9093 - 9981 - 6668
Giải bẩy
981
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
0

0 9
4
1 2
8 8
0 0
1 1 6
3 4 7 8

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 22 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 21,39,28,63,93,69,18,17,96,94,23,40,43,08,83,42,13,39
Giải đặc biệt
770121
Giải nhất
95039
Giải nhì
51928
Giải ba
55263 - 81493
Giải tư
31769 - 82518 - 08217 - 32496 - 00894 - 76023 - 83340
Giải năm
9743
Giải sáu
8108 - 8183 - 0642
Giải bẩy
513
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
3 7 8
1 3 8
9 9
0 2 3

3 9

3
3 4 6

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 15 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 18,89,39,58,75,35,39,04,32,76,41,75,21,83,24,15,12,48
Giải đặc biệt
511318
Giải nhất
48089
Giải nhì
47339
Giải ba
72158 - 25375
Giải tư
01735 - 87839 - 99104 - 32032 - 01676 - 47141 - 17675
Giải năm
6921
Giải sáu
9983 - 0824 - 6815
Giải bẩy
912
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
2 5 8
1 4
2 5 9 9
1 8
8

5 5 6
3 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 08 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 93,57,00,23,27,59,86,38,35,51,34,78,12,26,21,48,42,54
Giải đặc biệt
063393
Giải nhất
88857
Giải nhì
83000
Giải ba
23123 - 65627
Giải tư
79259 - 63986 - 83738 - 18635 - 11651 - 14934 - 06378
Giải năm
7512
Giải sáu
8526 - 9321 - 6948
Giải bẩy
842
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
2
1 3 6 7
4 5 8
2 8
1 4 7 9

8
6
3

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 01 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 92,94,46,32,05,69,20,03,80,67,11,67,04,97,88,85,77,05
Giải đặc biệt
595292
Giải nhất
47194
Giải nhì
62246
Giải ba
79032 - 94805
Giải tư
67369 - 58420 - 12603 - 23380 - 57167 - 72311 - 73567
Giải năm
0504
Giải sáu
2697 - 9288 - 4085
Giải bẩy
477
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 4 5 5
1
0
2
6

7 7 9
7
0 5 8
2 4 7

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 25 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 05,33,56,28,44,48,89,65,94,80,79,03,72,43,40,17,39,74
Giải đặc biệt
120705
Giải nhất
34133
Giải nhì
08556
Giải ba
02128 - 74044
Giải tư
84148 - 44889 - 97865 - 88594 - 90580 - 35179 - 59203
Giải năm
2772
Giải sáu
3743 - 6840 - 4417
Giải bẩy
739
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 5
7
8
3 9
0 3 4 8
6
5
2 4 9
0 9
4

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 18 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 68,94,51,15,28,50,63,11,94,74,34,10,21,76,43,65,83,51
Giải đặc biệt
003168
Giải nhất
03394
Giải nhì
80851
Giải ba
04115 - 43628
Giải tư
27150 - 67563 - 29511 - 44994 - 99874 - 48634 - 67910
Giải năm
9421
Giải sáu
1676 - 9043 - 4465
Giải bẩy
783
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0 1 5
1 8
4
3
0 1 1
3 5 8
4 6
3
4 4

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 11 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 95,67,06,23,82,04,23,54,22,51,03,52,58,39,33,89,45,22
Giải đặc biệt
761195
Giải nhất
60167
Giải nhì
77006
Giải ba
78423 - 92282
Giải tư
34404 - 28623 - 57654 - 86322 - 85751 - 38103 - 06552
Giải năm
1758
Giải sáu
1039 - 4733 - 4589
Giải bẩy
645
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 4 6

2 2 3 3
3 9
5
1 2 4 8
7

2 9
5

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 04 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 65,20,48,40,92,72,49,77,63,93,53,10,58,52,45,05,10,89
Giải đặc biệt
713865
Giải nhất
10720
Giải nhì
32948
Giải ba
10940 - 17892
Giải tư
54772 - 89449 - 49877 - 68263 - 28593 - 34553 - 96610
Giải năm
7258
Giải sáu
5552 - 9845 - 9505
Giải bẩy
910
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
0 0
0

0 5 8 9
2 3 8
3 5
2 7
9
2 3

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 28 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 88,82,25,22,93,21,94,47,06,57,39,60,48,00,47,34,63,52
Giải đặc biệt
830388
Giải nhất
15182
Giải nhì
22025
Giải ba
16822 - 56493
Giải tư
50721 - 10794 - 51947 - 90106 - 76057 - 00739 - 82260
Giải năm
1548
Giải sáu
9900 - 9347 - 6534
Giải bẩy
463
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 6

1 2 5
4 9
7 7 8
2 7
0 3

2 8
3 4

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 52,82,62,64,05,05,98,63,19,81,00,33,21,87,90,03,19,28
Giải đặc biệt
389352
Giải nhất
83782
Giải nhì
74562
Giải ba
75464 - 38705
Giải tư
98405 - 43198 - 50263 - 60619 - 86881 - 06500 - 47133
Giải năm
1421
Giải sáu
1387 - 6890 - 2803
Giải bẩy
119
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3 5 5
9 9
1 8
3

2
2 3 4

1 2 7
0 8

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 85,43,29,28,35,72,34,96,96,65,17,91,33,48,38,12,94,86
Giải đặc biệt
776985
Giải nhất
81343
Giải nhì
99629
Giải ba
58028 - 07835
Giải tư
44372 - 89734 - 92196 - 29996 - 51465 - 31917 - 03491
Giải năm
2833
Giải sáu
1948 - 7838 - 9112
Giải bẩy
694
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2 7
8 9
3 4 5 8
3 8

5
2
5 6
1 4 6 6

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 07 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 91,00,64,74,33,21,60,72,32,84,52,75,24,91,62,28,45,96
Giải đặc biệt
583791
Giải nhất
82600
Giải nhì
34164
Giải ba
89474 - 57633
Giải tư
42721 - 63060 - 59172 - 72832 - 68084 - 39652 - 61375
Giải năm
9124
Giải sáu
1291 - 5962 - 7628
Giải bẩy
545
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0

1 4 8
2 3
5
2
0 2 4
2 4 5
4
1 1 6

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 30 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 44,89,66,73,70,25,58,56,67,25,07,07,99,02,96,43,78,29
Giải đặc biệt
787744
Giải nhất
01489
Giải nhì
35666
Giải ba
20573 - 26070
Giải tư
12525 - 74858 - 94156 - 24667 - 43625 - 28907 - 63207
Giải năm
4899
Giải sáu
6602 - 3696 - 8043
Giải bẩy
278
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 7 7

5 5 9

3 4
6 8
6 7
0 3 8
9
6 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 23 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 45,23,55,00,34,20,37,24,12,06,62,80,39,24,83,02,36,95
Giải đặc biệt
004645
Giải nhất
49723
Giải nhì
38955
Giải ba
58600 - 00734
Giải tư
11920 - 33137 - 23724 - 80712 - 67506 - 53162 - 44280
Giải năm
7939
Giải sáu
8524 - 8183 - 0702
Giải bẩy
036
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2 6
2
0 3 4 4
4 6 7 9
5
5
2

0 3
5

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 76,78,08,03,11,84,76,37,01,37,34,35,63,41,93,40,94,01
Giải đặc biệt
289076
Giải nhất
69778
Giải nhì
20708
Giải ba
70703 - 53211
Giải tư
65784 - 86876 - 77737 - 70501 - 41637 - 12234 - 73935
Giải năm
5463
Giải sáu
7741 - 4693 - 8140
Giải bẩy
394
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 1 3 8
1

4 5 7 7
0 1

3
6 6 8
4
3 4

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 54,31,76,43,89,38,34,48,16,96,92,11,02,00,37,68,60,17
Giải đặc biệt
676454
Giải nhất
61231
Giải nhì
52476
Giải ba
74943 - 87889
Giải tư
63138 - 69334 - 24848 - 49416 - 01996 - 67392 - 43111
Giải năm
3002
Giải sáu
0800 - 6837 - 9968
Giải bẩy
160
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2
1 6 7

1 4 7 8
3 8
4
0 8
6
9
2 6

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 02 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 42,32,12,91,77,16,29,76,99,21,54,46,97,02,62,81,37,82
Giải đặc biệt
695342
Giải nhất
67432
Giải nhì
41512
Giải ba
78891 - 54077
Giải tư
87216 - 31029 - 47376 - 42699 - 28921 - 73554 - 06046
Giải năm
7397
Giải sáu
6202 - 5062 - 1581
Giải bẩy
737
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
2 6
1 9
2 7
2 6
4
2
6 7
1 2
1 7 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 82,22,57,52,45,78,65,02,43,25,42,80,05,67,35,51,36,52
Giải đặc biệt
443482
Giải nhất
50922
Giải nhì
74157
Giải ba
52452 - 63745
Giải tư
37878 - 95865 - 57102 - 80043 - 93125 - 45742 - 02580
Giải năm
2805
Giải sáu
4167 - 1235 - 9351
Giải bẩy
336
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 5

2 5
5 6
2 3 5
1 2 2 7
5 7
8
0 2

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 34,73,28,83,99,11,84,43,22,17,56,51,65,39,85,36,55,95
Giải đặc biệt
919634
Giải nhất
34073
Giải nhì
29928
Giải ba
89683 - 03999
Giải tư
58111 - 89084 - 57143 - 43922 - 87817 - 73856 - 72951
Giải năm
5865
Giải sáu
5839 - 8785 - 5936
Giải bẩy
955
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1 7
2 8
4 6 9
3
1 5 6
5
3
3 4 5
5 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 05,42,36,38,13,68,76,13,65,49,95,01,38,04,21,41,69,07
Giải đặc biệt
779205
Giải nhất
10242
Giải nhì
61836
Giải ba
96038 - 06913
Giải tư
84068 - 84776 - 60413 - 81765 - 07549 - 02395 - 13601
Giải năm
1238
Giải sáu
4704 - 5221 - 1441
Giải bẩy
969
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 4 5 7
3 3
1
6 8 8
1 2 9

5 8 9
6

5

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 05 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 87,71,60,45,74,84,65,03,77,97,69,12,35,17,50,83,06,80
Giải đặc biệt
638087
Giải nhất
64971
Giải nhì
13960
Giải ba
26545 - 86874
Giải tư
40784 - 71065 - 13103 - 34977 - 27797 - 82069 - 48412
Giải năm
3435
Giải sáu
1217 - 7450 - 7883
Giải bẩy
906
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 6
2 7

5
5
0
0 5 9
1 4 7
0 3 4 7
7

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 28 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 27,88,68,97,66,83,58,85,11,77,30,83,21,11,37,16,71,72
Giải đặc biệt
221027
Giải nhất
87288
Giải nhì
76268
Giải ba
21097 - 42566
Giải tư
28283 - 35958 - 42585 - 37011 - 66577 - 05630 - 10783
Giải năm
1721
Giải sáu
1411 - 9437 - 7416
Giải bẩy
071
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1 1 6
1 7
0 7

8
6 8
1 2 7
3 3 5 8
7

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 21 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 54,19,50,29,90,69,49,93,22,59,58,33,56,80,00,29,68,88
Giải đặc biệt
446354
Giải nhất
33219
Giải nhì
68950
Giải ba
65629 - 10790
Giải tư
13369 - 27049 - 04393 - 18622 - 80559 - 39958 - 44333
Giải năm
6656
Giải sáu
0380 - 7100 - 0629
Giải bẩy
168
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
9
2 9 9
3
9
0 4 6 8 9
8 9

0 8
0 3

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 14 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 67,82,26,59,83,45,00,16,51,79,34,34,45,65,20,13,28,97
Giải đặc biệt
774567
Giải nhất
12582
Giải nhì
86626
Giải ba
35459 - 18883
Giải tư
03345 - 23800 - 07816 - 37751 - 85679 - 37034 - 36234
Giải năm
0145
Giải sáu
1865 - 5720 - 8013
Giải bẩy
928
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
3 6
0 6 8
4 4
5 5
1 9
5 7
9
2 3
7

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 07 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 80,59,60,79,38,20,52,00,27,25,45,63,87,61,87,55,22,95
Giải đặc biệt
910180
Giải nhất
92459
Giải nhì
30360
Giải ba
92779 - 18038
Giải tư
75420 - 54452 - 54500 - 31027 - 80925 - 11345 - 72663
Giải năm
0087
Giải sáu
9561 - 9587 - 6355
Giải bẩy
122
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0

0 2 5 7
8
5
2 5 9
0 1 3
9
0 7 7
5