Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 26 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 33,41,68,66,90,02,25,73,37,12,92,88,13,59,77,81,91,61
Giải đặc biệt
154333
Giải nhất
01141
Giải nhì
44668
Giải ba
69866 - 61190
Giải tư
28902 - 13925 - 39373 - 68637 - 20512 - 41192 - 81188
Giải năm
5913
Giải sáu
8259 - 2877 - 3781
Giải bẩy
791
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
2 3
5
3 7
1
9
1 6 8
3 7
1 8
0 1 2

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 19 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 69,23,93,04,09,04,69,65,33,65,55,31,18,04,80,05,59,64
Giải đặc biệt
536469
Giải nhất
90723
Giải nhì
92293
Giải ba
09104 - 69309
Giải tư
91304 - 15569 - 14565 - 12033 - 18065 - 69755 - 17831
Giải năm
4018
Giải sáu
1004 - 6480 - 4005
Giải bẩy
759
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 4 4 5 9
8
3
1 3

5 9
4 5 5 9 9

0
3

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 12 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 59,55,01,95,77,80,96,71,66,47,49,43,89,42,10,71,32,88
Giải đặc biệt
272959
Giải nhất
57055
Giải nhì
01901
Giải ba
41195 - 76877
Giải tư
37580 - 09096 - 38371 - 37666 - 11047 - 64349 - 05743
Giải năm
3489
Giải sáu
3742 - 4110 - 3171
Giải bẩy
332
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
0

2
2 3 7 9
5 9
6
1 1 7
0 8 9
5 6

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 05 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 96,40,43,85,44,41,12,05,28,93,58,44,17,64,02,45,93,48
Giải đặc biệt
299096
Giải nhất
92340
Giải nhì
93943
Giải ba
66385 - 27344
Giải tư
70341 - 25412 - 27705 - 32328 - 14793 - 23258 - 69344
Giải năm
0317
Giải sáu
2964 - 0102 - 6845
Giải bẩy
293
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 5
2 7
8

0 1 3 4 4 5 8
8
4

5
3 3 6

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 26 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 36,32,60,15,01,30,24,38,15,79,81,62,60,59,78,60,40,95
Giải đặc biệt
737936
Giải nhất
96332
Giải nhì
18160
Giải ba
64715 - 90501
Giải tư
29030 - 77924 - 08838 - 71515 - 62579 - 90681 - 25062
Giải năm
2760
Giải sáu
6059 - 8978 - 3660
Giải bẩy
440
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
5 5
4
0 2 6 8
0
9
0 0 0 2
8 9
1
5

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 19 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 77,32,26,61,67,17,21,17,18,83,73,70,79,94,35,61,01,44
Giải đặc biệt
025477
Giải nhất
27032
Giải nhì
44926
Giải ba
28061 - 51967
Giải tư
48917 - 59721 - 25117 - 17818 - 24483 - 49073 - 33370
Giải năm
5079
Giải sáu
8694 - 0035 - 5561
Giải bẩy
701
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
7 7 8
1 6
2 5
4

1 1 7
0 3 7 9
3
4

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 12 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 56,29,27,58,48,46,76,75,46,69,84,71,51,88,69,73,57,12
Giải đặc biệt
478156
Giải nhất
27529
Giải nhì
20727
Giải ba
19258 - 75748
Giải tư
24346 - 76476 - 34575 - 10546 - 26569 - 85084 - 03471
Giải năm
7751
Giải sáu
2488 - 2669 - 1173
Giải bẩy
357
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2
7 9

6 6 8
1 6 7 8
9 9
1 3 5 6
4 8

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 05 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 28,22,00,09,89,17,75,32,30,80,78,65,61,06,76,04,30,38
Giải đặc biệt
747128
Giải nhất
66422
Giải nhì
18800
Giải ba
86209 - 43689
Giải tư
22617 - 39775 - 83532 - 16230 - 03480 - 10578 - 52265
Giải năm
0661
Giải sáu
4906 - 6176 - 4204
Giải bẩy
830
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 4 6 9
7
2 8
0 0 2 8


1 5
5 6 8
0 9

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 29 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 62,28,07,14,64,98,92,14,53,87,01,99,80,83,73,26,71,55
Giải đặc biệt
459562
Giải nhất
77028
Giải nhì
59107
Giải ba
22914 - 89864
Giải tư
91798 - 62792 - 06714 - 68953 - 63287 - 44801 - 60099
Giải năm
3980
Giải sáu
5083 - 6573 - 5026
Giải bẩy
871
Giải tám
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 7
4 4
6 8


3 5
2 4
1 3
0 3 7
2 8 9

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 22 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 17,54,46,39,85,88,63,15,97,99,69,77,40,34,69,24,59,44
Giải đặc biệt
205717
Giải nhất
56954
Giải nhì
05346
Giải ba
30839 - 33185
Giải tư
54788 - 19863 - 15615 - 09497 - 95599 - 18769 - 55377
Giải năm
1740
Giải sáu
1334 - 8769 - 2424
Giải bẩy
559
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5 7
4
4 9
0 4 6
4 9
3 9 9
7
5 8
7 9

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 15 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 94,69,30,79,54,65,34,49,47,82,20,35,97,03,68,94,19,56
Giải đặc biệt
623494
Giải nhất
10169
Giải nhì
13430
Giải ba
32679 - 32954
Giải tư
50665 - 62334 - 99049 - 22747 - 56982 - 84820 - 13635
Giải năm
2197
Giải sáu
9103 - 4868 - 4294
Giải bẩy
719
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
9
0
0 4 5
7 9
4 6
5 8 9
9
2
4 4 7

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 08 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 15,28,82,27,17,90,63,27,94,27,92,97,92,62,89,58,45,46
Giải đặc biệt
834815
Giải nhất
94928
Giải nhì
54482
Giải ba
01027 - 87317
Giải tư
21190 - 79563 - 33127 - 18494 - 36727 - 95792 - 90897
Giải năm
6692
Giải sáu
5562 - 4189 - 0758
Giải bẩy
345
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5 7
7 7 7 8

5 6
8
2 3

2 9
0 2 2 4 7

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 01 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 39,30,49,06,77,80,33,59,25,20,74,17,94,07,92,35,10,95
Giải đặc biệt
939439
Giải nhất
87430
Giải nhì
00249
Giải ba
86406 - 51077
Giải tư
69180 - 34333 - 46859 - 54425 - 02420 - 87374 - 25317
Giải năm
4594
Giải sáu
8907 - 9492 - 3535
Giải bẩy
310
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 7
0 7
0 5
0 3 5 9
9
9

4 7
0
2 4 5

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 25 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 69,38,40,37,09,59,45,90,63,87,45,57,87,06,61,26,48,44
Giải đặc biệt
837069
Giải nhất
04338
Giải nhì
87240
Giải ba
83337 - 71109
Giải tư
50659 - 70845 - 73490 - 58863 - 87787 - 95345 - 00057
Giải năm
2287
Giải sáu
3806 - 7361 - 2726
Giải bẩy
948
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 9

6
7 8
0 4 5 5 8
7 9
1 3 9

7 7
0

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 18 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 72,55,58,25,15,83,02,31,37,97,57,49,10,67,97,41,20,75
Giải đặc biệt
096372
Giải nhất
82355
Giải nhì
45858
Giải ba
11425 - 70915
Giải tư
28883 - 19602 - 32631 - 79137 - 34397 - 02357 - 97249
Giải năm
0310
Giải sáu
4867 - 5797 - 2941
Giải bẩy
420
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0 5
0 5
1 7
1 9
5 7 8
7
2 5
3
7 7

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 11 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 60,62,50,96,82,82,57,92,13,23,58,26,15,73,40,52,74,66
Giải đặc biệt
585660
Giải nhất
30662
Giải nhì
14850
Giải ba
83896 - 93382
Giải tư
17682 - 38057 - 82992 - 01513 - 58323 - 97958 - 28226
Giải năm
6115
Giải sáu
2573 - 1340 - 0652
Giải bẩy
174
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3 5
3 6

0
0 2 7 8
0 2 6
3 4
2 2
2 6

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 04 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 16,63,63,16,76,51,18,87,56,02,19,75,00,58,06,02,06,73
Giải đặc biệt
130716
Giải nhất
01663
Giải nhì
03163
Giải ba
09316 - 87376
Giải tư
37651 - 43018 - 93787 - 77756 - 17202 - 40319 - 44175
Giải năm
7900
Giải sáu
5458 - 5906 - 4902
Giải bẩy
506
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2 2 6 6
6 6 8 91 6 8
3 3
3 5 6
7

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 27 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 38,90,24,49,93,29,50,76,80,45,89,05,55,99,33,07,93,41
Giải đặc biệt
402338
Giải nhất
14090
Giải nhì
94224
Giải ba
61749 - 63393
Giải tư
79029 - 64450 - 26476 - 69380 - 22545 - 31289 - 50605
Giải năm
4755
Giải sáu
3999 - 7833 - 3507
Giải bẩy
393
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 7

4 9
3 8
1 5 9
0 5

6
0 9
0 3 3 9

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 20 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 99,74,84,89,48,22,61,05,18,96,84,98,31,26,43,86,55,46
Giải đặc biệt
261399
Giải nhất
99574
Giải nhì
63284
Giải ba
90189 - 21048
Giải tư
32222 - 07661 - 26605 - 63918 - 31596 - 96484 - 05498
Giải năm
5831
Giải sáu
5026 - 6143 - 5286
Giải bẩy
555
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
8
2 6
1
3 6 8
5
1
4
4 4 6 9
6 8 9

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 13 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 32,56,93,76,33,37,32,22,79,49,36,74,41,35,82,23,79,12
Giải đặc biệt
101232
Giải nhất
73556
Giải nhì
06793
Giải ba
74476 - 76233
Giải tư
03937 - 31532 - 03422 - 26779 - 53949 - 51136 - 19174
Giải năm
8041
Giải sáu
9035 - 0282 - 5723
Giải bẩy
979
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2
2 3
2 2 3 5 6 7
1 9
6

4 6 9 9
2
3

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 06 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 08,98,37,23,83,23,50,63,12,21,67,73,61,84,37,97,47,82
Giải đặc biệt
981708
Giải nhất
18098
Giải nhì
08537
Giải ba
03323 - 60183
Giải tư
63723 - 18850 - 20163 - 36712 - 78121 - 38667 - 56673
Giải năm
4561
Giải sáu
4484 - 0437 - 4497
Giải bẩy
947
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
2
1 3 3
7 7
7
0
1 3 7
3
2 3 4
7 8

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 79,02,03,71,38,34,70,87,26,98,61,09,22,29,25,85,49,13
Giải đặc biệt
864379
Giải nhất
42402
Giải nhì
72803
Giải ba
50871 - 71838
Giải tư
46334 - 01970 - 24887 - 04026 - 59898 - 21561 - 49509
Giải năm
8022
Giải sáu
6529 - 8025 - 9785
Giải bẩy
849
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3 9
3
2 5 6 9
4 8
9

1
0 1 9
5 7
8

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 23 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 36,36,90,30,00,86,05,28,18,76,01,63,98,73,58,98,72,81
Giải đặc biệt
886836
Giải nhất
15436
Giải nhì
26490
Giải ba
88430 - 31700
Giải tư
08886 - 50305 - 66928 - 26218 - 66176 - 10101 - 22063
Giải năm
6998
Giải sáu
0973 - 1558 - 3398
Giải bẩy
872
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 5
8
8
0 6 6

8
3
2 3 6
1 6
0 8 8

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 16 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 29,48,24,32,93,71,03,43,44,35,89,01,69,28,63,54,10,30
Giải đặc biệt
846729
Giải nhất
68548
Giải nhì
62824
Giải ba
97232 - 67593
Giải tư
22171 - 78103 - 80943 - 60944 - 06735 - 11089 - 95501
Giải năm
4869
Giải sáu
0628 - 9063 - 7454
Giải bẩy
710
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 3
0
4 8 9
0 2 5
3 4 8
4
3 9
1
9
3

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 09 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 31,90,92,67,34,89,26,94,14,14,95,37,00,77,16,81,77,34
Giải đặc biệt
105531
Giải nhất
81890
Giải nhì
04692
Giải ba
53767 - 74734
Giải tư
97789 - 26326 - 43794 - 52014 - 68414 - 27395 - 79537
Giải năm
0700
Giải sáu
8277 - 0416 - 7881
Giải bẩy
877
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
4 4 6
6
1 4 4 7


7
7 7
1 9
0 2 4 5

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 02 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 62,63,65,45,96,46,98,82,22,28,31,92,82,82,64,88,38,19
Giải đặc biệt
540162
Giải nhất
37763
Giải nhì
93865
Giải ba
56645 - 08196
Giải tư
55746 - 62098 - 72582 - 68722 - 30328 - 26331 - 03492
Giải năm
8582
Giải sáu
7182 - 5564 - 3388
Giải bẩy
338
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

9
2 8
1 8
5 6

2 3 4 5

2 2 2 8
2 6 8

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 25 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 79,46,69,27,14,89,30,40,18,67,26,23,50,75,54,60,27,98
Giải đặc biệt
910179
Giải nhất
41846
Giải nhì
89369
Giải ba
96927 - 15614
Giải tư
57489 - 61530 - 96540 - 56618 - 36767 - 12426 - 62823
Giải năm
0850
Giải sáu
2675 - 7154 - 8260
Giải bẩy
927
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4 8
3 6 7 7
0
0 6
0 4
0 7 9
5 9
9
8

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 18 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 24,66,89,28,76,96,56,32,97,29,03,36,88,37,97,06,63,36
Giải đặc biệt
531324
Giải nhất
08366
Giải nhì
96589
Giải ba
63028 - 16676
Giải tư
10196 - 37956 - 42132 - 12797 - 02529 - 60403 - 73236
Giải năm
8288
Giải sáu
4237 - 0897 - 9806
Giải bẩy
063
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 6

4 8 9
2 6 6 7

6
3 6
6
8 9
6 7 7

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 11 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 01,61,85,05,50,94,35,56,13,74,85,73,82,23,85,93,40,95
Giải đặc biệt
101001
Giải nhất
49561
Giải nhì
78885
Giải ba
86605 - 81350
Giải tư
08294 - 10735 - 90756 - 88413 - 70774 - 89085 - 25873
Giải năm
2582
Giải sáu
2823 - 4285 - 0893
Giải bẩy
740
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 5
3
3
5
0
0 6
1
3 4
2 5 5 5
3 4 5

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 04 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 01,30,84,65,00,86,19,95,37,08,67,78,23,35,54,53,55,49
Giải đặc biệt
225901
Giải nhất
35530
Giải nhì
11484
Giải ba
43265 - 68300
Giải tư
03486 - 72319 - 66795 - 18837 - 95308 - 25667 - 71278
Giải năm
8623
Giải sáu
3635 - 5754 - 0953
Giải bẩy
155
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 8
9
3
0 5 7
9
3 4 5
5 7
8
4 6
5