Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 24 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 50,15,00,16,42,05,45,13,32,35,76,31,54,29,29,61,95,25
Giải đặc biệt
967050
Giải nhất
35515
Giải nhì
10200
Giải ba
06416 - 68542
Giải tư
25105 - 90145 - 81013 - 79032 - 33235 - 24776 - 22531
Giải năm
4454
Giải sáu
8229 - 3529 - 8161
Giải bẩy
495
Giải tám
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 5
3 5 6
5 9 9
1 2 5
2 5
0 4
1
6

5

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 17 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 55,52,81,80,78,86,93,25,79,87,85,21,28,37,58,66,72,59
Giải đặc biệt
163655
Giải nhất
51452
Giải nhì
17481
Giải ba
87980 - 12578
Giải tư
44586 - 18693 - 34425 - 51579 - 72087 - 98185 - 45621
Giải năm
6528
Giải sáu
9437 - 1258 - 3766
Giải bẩy
672
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


1 5 8
7

2 5 8 9
6
2 8 9
0 1 5 6 7
3

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 10 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 69,05,60,77,04,73,08,69,05,32,23,28,57,44,46,80,13,89
Giải đặc biệt
226069
Giải nhất
17305
Giải nhì
28560
Giải ba
88877 - 80304
Giải tư
83873 - 45408 - 82769 - 58505 - 49732 - 83523 - 99128
Giải năm
0857
Giải sáu
6844 - 6246 - 0780
Giải bẩy
713
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 5 5 8
3
3 8
2
4 6
7
0 9 9
3 7
0 9

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 03 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 03,78,38,35,78,35,72,42,68,49,69,72,50,67,82,51,29,33
Giải đặc biệt
966303
Giải nhất
33478
Giải nhì
28438
Giải ba
46635 - 06278
Giải tư
31735 - 32272 - 57642 - 10968 - 48749 - 27469 - 37672
Giải năm
0750
Giải sáu
6467 - 4282 - 5151
Giải bẩy
029
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3

9
3 5 5 8
2 9
0 1
7 8 9
2 2 8 8
2

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 24 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 36,42,22,31,31,98,00,14,04,85,97,05,30,09,57,22,24,18
Giải đặc biệt
901336
Giải nhất
52042
Giải nhì
22722
Giải ba
41731 - 37831
Giải tư
96898 - 69700 - 62214 - 18704 - 20185 - 02197 - 91005
Giải năm
7030
Giải sáu
8309 - 4557 - 5422
Giải bẩy
924
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 4 5 9
4 8
2 2 4
0 1 1 6
2
7


5
7 8

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 17 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 41,70,08,95,88,39,62,79,67,39,17,44,69,96,22,48,37,81
Giải đặc biệt
686141
Giải nhất
91870
Giải nhì
43508
Giải ba
88195 - 05388
Giải tư
42839 - 64362 - 62379 - 05167 - 79139 - 05817 - 28244
Giải năm
7769
Giải sáu
5396 - 0722 - 9648
Giải bẩy
137
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
7
2
7 9 9
1 4 8

2 7 9
0 9
1 8
5 6

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 10 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 37,38,62,86,89,54,77,47,96,74,65,87,28,84,65,35,00,04
Giải đặc biệt
143237
Giải nhất
11438
Giải nhì
89662
Giải ba
58486 - 12089
Giải tư
15754 - 65377 - 03647 - 03696 - 26674 - 90765 - 05787
Giải năm
0428
Giải sáu
6884 - 7765 - 7935
Giải bẩy
500
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 4

8
5 7 8
7
4
2 5 5
4 7
4 6 7 9
6

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 03 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 56,26,41,98,51,11,14,40,85,97,46,12,72,10,83,09,38,17
Giải đặc biệt
670856
Giải nhất
89326
Giải nhì
45641
Giải ba
99998 - 73751
Giải tư
86111 - 59914 - 53340 - 19785 - 80497 - 51046 - 88412
Giải năm
9372
Giải sáu
6310 - 9283 - 8109
Giải bẩy
238
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
0 1 2 4 7
6
8
0 1 6
1 6

2
3 5
7 8

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 27 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 96,82,48,35,13,56,03,57,84,17,41,41,10,73,97,02,45,26
Giải đặc biệt
723196
Giải nhất
99482
Giải nhì
02248
Giải ba
80135 - 79713
Giải tư
35456 - 86803 - 88757 - 65084 - 99917 - 76141 - 34641
Giải năm
0110
Giải sáu
1773 - 4197 - 8002
Giải bẩy
345
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3
0 3 7
6
5
1 1 5 8
6 7

3
2 4
6 7

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 20 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 60,01,53,06,73,51,75,67,22,45,51,30,94,33,87,13,38,29
Giải đặc biệt
622760
Giải nhất
00801
Giải nhì
19553
Giải ba
31406 - 10873
Giải tư
86451 - 87875 - 11667 - 07722 - 69745 - 07651 - 28930
Giải năm
4394
Giải sáu
3233 - 2187 - 5313
Giải bẩy
238
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 6
3
2 9
0 3 8
5
1 1 3
0 7
3 5
7
4

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 13 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 53,54,45,97,26,13,97,68,05,81,77,27,05,95,15,20,05,03
Giải đặc biệt
399953
Giải nhất
64554
Giải nhì
71145
Giải ba
17197 - 76926
Giải tư
10513 - 26297 - 74068 - 30005 - 14481 - 38077 - 19027
Giải năm
1005
Giải sáu
4995 - 7015 - 3920
Giải bẩy
205
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 5 5 5
3 5
0 6 7

5
3 4
8
7
1
5 7 7

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 06 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 66,37,82,53,26,60,56,81,40,84,77,78,60,45,02,70,82,45
Giải đặc biệt
209766
Giải nhất
90037
Giải nhì
22482
Giải ba
50753 - 12626
Giải tư
52860 - 99756 - 04281 - 30940 - 38884 - 56877 - 68278
Giải năm
3560
Giải sáu
3645 - 7702 - 2570
Giải bẩy
982
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2

6
7
0 5 5
3 6
0 0 6
0 7 8
1 2 2 4

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 30 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 15,21,93,32,74,09,49,62,65,29,42,36,67,45,59,78,40,98
Giải đặc biệt
303715
Giải nhất
63621
Giải nhì
44693
Giải ba
40132 - 06574
Giải tư
06409 - 36949 - 05462 - 36465 - 17029 - 04742 - 98636
Giải năm
3767
Giải sáu
5545 - 3859 - 8378
Giải bẩy
140
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
5
1 9
2 6
0 2 5 9
9
2 5 7
4 8

3 8

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 23 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 08,50,89,27,93,87,33,58,25,49,71,12,23,50,28,17,76,05
Giải đặc biệt
225208
Giải nhất
69250
Giải nhì
92989
Giải ba
18627 - 43693
Giải tư
27787 - 62033 - 62458 - 66925 - 25549 - 67771 - 18412
Giải năm
5023
Giải sáu
3350 - 3528 - 8217
Giải bẩy
776
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 8
2 7
3 5 7 8
3
9
0 0 8

1 6
7 9
3

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 16 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 12,22,03,26,80,87,97,23,46,17,62,83,53,36,93,03,72,41
Giải đặc biệt
172512
Giải nhất
92022
Giải nhì
31803
Giải ba
91426 - 24980
Giải tư
00687 - 18097 - 75123 - 97246 - 48617 - 20262 - 64683
Giải năm
5653
Giải sáu
5536 - 5693 - 6203
Giải bẩy
372
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 3
2 7
2 3 6
6
1 6
3
2
2
0 3 7
3 7

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 09 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 62,76,90,33,03,01,65,88,18,14,63,10,36,62,02,21,73,48
Giải đặc biệt
100662
Giải nhất
31476
Giải nhì
22190
Giải ba
18833 - 75503
Giải tư
65901 - 00065 - 60088 - 62818 - 28614 - 20263 - 76810
Giải năm
2236
Giải sáu
1262 - 9702 - 6921
Giải bẩy
273
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2 3
0 4 8
1
3 6
8

2 2 3 5
3 6
8
0

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 02 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 60,02,93,71,11,46,47,16,51,53,40,46,60,99,37,90,75,36
Giải đặc biệt
213760
Giải nhất
54702
Giải nhì
00593
Giải ba
91071 - 78011
Giải tư
48846 - 67847 - 92016 - 52451 - 72153 - 41240 - 39446
Giải năm
4660
Giải sáu
0899 - 4437 - 3690
Giải bẩy
775
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
1 6

6 7
0 6 6 7
1 3
0 0
1 5

0 3 9

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 91,97,74,67,41,35,46,00,00,33,73,35,92,35,64,71,28,01
Giải đặc biệt
583491
Giải nhất
80497
Giải nhì
14374
Giải ba
11567 - 02641
Giải tư
02435 - 45046 - 87200 - 24100 - 14533 - 34873 - 70735
Giải năm
6892
Giải sáu
1535 - 1364 - 9771
Giải bẩy
428
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 0 1

8
3 5 5 5
1 6

4 7
1 3 4

1 2 7

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 18 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 12,33,40,81,65,29,83,03,64,87,74,58,53,08,87,34,772,38
Giải đặc biệt
114125
Giải nhất
49533
Giải nhì
76240
Giải ba
53081 - 30765
Giải tư
52229 - 46483 - 33203 - 76064 - 25687 - 99874 - 94258
Giải năm
6253
Giải sáu
3808 - 7287 - 4734
Giải bẩy
772
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 8
2
9
3 4 8
0
3 8
4 5
4 7
1 3 7 7

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 14,54,39,54,51,65,97,78,06,28,44,09,44,00,83,17,01,81
Giải đặc biệt
530214
Giải nhất
87254
Giải nhì
40939
Giải ba
89954 - 08151
Giải tư
70365 - 35697 - 99278 - 67106 - 16128 - 35144 - 69409
Giải năm
9344
Giải sáu
3200 - 7683 - 5817
Giải bẩy
001
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 6 9
4 7
8
9
4 4
1 4 4
5
8
1 3
7

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 04 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 50,78,61,69,40,76,39,66,83,29,51,26,59,03,54,61,92,69
Giải đặc biệt
200850
Giải nhất
17178
Giải nhì
19261
Giải ba
00169 - 11940
Giải tư
71176 - 86139 - 49166 - 08883 - 39929 - 48951 - 46726
Giải năm
7059
Giải sáu
7503 - 3454 - 4061
Giải bẩy
992
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3

6 9
9
0
0 1 4 9
1 1 6 9 9
6 8
3
2

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 80,57,16,69,91,37,01,18,30,49,71,19,50,00,79,52,58,74
Giải đặc biệt
794280
Giải nhất
33257
Giải nhì
48016
Giải ba
83569 - 73291
Giải tư
92437 - 10701 - 39418 - 80830 - 73649 - 34671 - 53119
Giải năm
5550
Giải sáu
8800 - 2179 - 5652
Giải bẩy
458
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1
6 8 9

0 7
9
0 2 7 8
9
1 4 9
0
1

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 21 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 92,01,70,53,90,56,41,94,60,68,16,05,68,22,76,44,48,74
Giải đặc biệt
906392
Giải nhất
64101
Giải nhì
99470
Giải ba
26853 - 36690
Giải tư
02256 - 56241 - 35794 - 04260 - 47168 - 52116 - 26805
Giải năm
4868
Giải sáu
2322 - 0076 - 6844
Giải bẩy
248
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 5
6
2

1 4 8
3 6
0 8 8
0 4 6

0 2 4

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 01,92,90,04,39,83,05,05,53,79,05,07,09,08,57,16,54,59
Giải đặc biệt
536301
Giải nhất
11292
Giải nhì
53590
Giải ba
78804 - 45139
Giải tư
23983 - 21905 - 07005 - 87253 - 12579 - 90505 - 43707
Giải năm
2309
Giải sáu
5208 - 5357 - 6916
Giải bẩy
754
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 4 5 5 5 7 8 9
6

9

3 4 7 9

9
3
0 2

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 07 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 15,67,67,08,91,36,06,62,98,22,14,46,19,93,94,44,94,94
Giải đặc biệt
716515
Giải nhất
58967
Giải nhì
93367
Giải ba
10308 - 82191
Giải tư
68936 - 09306 - 95362 - 85698 - 93122 - 43914 - 00746
Giải năm
5919
Giải sáu
8093 - 7194 - 7544
Giải bẩy
694
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 8
4 5 9
2
6
4 6

2 7 7


1 3 4 4 4 8

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 30 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 53,19,93,45,10,20,71,33,65,36,90,91,83,71,80,10,71,04
Giải đặc biệt
048453
Giải nhất
52819
Giải nhì
92093
Giải ba
17745 - 74410
Giải tư
70720 - 76971 - 96233 - 37065 - 72536 - 72690 - 02591
Giải năm
0183
Giải sáu
6071 - 2480 - 5910
Giải bẩy
071
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
0 0 9
0
3 6
5
3
5
1 1 1
0 3
0 1 3

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 23 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 20,57,42,63,68,44,93,84,34,67,64,61,73,58,48,96,37,54
Giải đặc biệt
014420
Giải nhất
77757
Giải nhì
77542
Giải ba
07563 - 64868
Giải tư
67644 - 06393 - 29284 - 74834 - 88267 - 06764 - 17261
Giải năm
6073
Giải sáu
2958 - 5448 - 3696
Giải bẩy
737
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


0
4 7
2 4 8
4 7 8
1 3 4 7 8
3
4
3 6

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 16 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 00,57,67,31,89,31,90,31,11,62,97,92,73,77,77,29,70,04
Giải đặc biệt
133100
Giải nhất
21957
Giải nhì
14367
Giải ba
44931 - 71089
Giải tư
15631 - 44590 - 56831 - 89011 - 45562 - 08897 - 81892
Giải năm
5373
Giải sáu
5477 - 0377 - 7029
Giải bẩy
970
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 4
1
9
1 1 1

7
2 7
0 3 7 7
9
0 2 7

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 09 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 53,73,96,74,56,38,35,22,57,06,16,74,34,28,62,40,97,53
Giải đặc biệt
309853
Giải nhất
56673
Giải nhì
49396
Giải ba
93874 - 80256
Giải tư
27138 - 70735 - 59422 - 20957 - 56406 - 69016 - 12174
Giải năm
4734
Giải sáu
0828 - 1662 - 7740
Giải bẩy
497
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
6
2 8
4 5 8
0
3 3 6 7
2
3 4 4

6 7

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 02 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 87,39,77,17,30,97,10,09,31,01,70,90,76,16,18,28,57,60
Giải đặc biệt
867187
Giải nhất
77139
Giải nhì
77977
Giải ba
81417 - 80230
Giải tư
06097 - 50110 - 75409 - 10031 - 50301 - 21670 - 02690
Giải năm
6476
Giải sáu
7816 - 5818 - 8128
Giải bẩy
657
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 9
0 6 7 8
8
0 1 9

7
0
0 6 7
7
0 7