Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 24 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 66,18,66,19,51,67,97,48,00,90,44,53,91,13,43,67,70,60
Giải đặc biệt
450166
Giải nhất
69618
Giải nhì
44166
Giải ba
73919 - 32251
Giải tư
51067 - 14697 - 30748 - 91200 - 76590 - 36644 - 57353
Giải năm
3791
Giải sáu
5113 - 0043 - 8767
Giải bẩy
270
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
3 8 9


3 4 8
1 3
0 6 6 7 7
0

0 1 7

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 17 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 76,71,97,14,87,98,30,12,21,72,03,72,37,15,14,51,24,21
Giải đặc biệt
004976
Giải nhất
43971
Giải nhì
42297
Giải ba
28514 - 71387
Giải tư
02598 - 38430 - 72112 - 78721 - 79972 - 34803 - 30672
Giải năm
3637
Giải sáu
0615 - 9514 - 3751
Giải bẩy
424
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
2 4 4 5
1 1 4
0 7

1

1 2 2 6
7
7 8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 10 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 51,74,17,73,68,88,70,54,63,40,64,86,46,92,06,90,81,63
Giải đặc biệt
171751
Giải nhất
72674
Giải nhì
10417
Giải ba
84473 - 01768
Giải tư
37688 - 90870 - 10654 - 23263 - 23540 - 36164 - 75686
Giải năm
6546
Giải sáu
3892 - 9206 - 6990
Giải bẩy
781
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
7


0 6
1 4
3 3 4 8
0 3 4
1 6 8
0 2

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 03 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 02,31,55,60,89,88,61,35,79,05,94,30,01,75,43,57,05,63
Giải đặc biệt
617002
Giải nhất
11931
Giải nhì
53855
Giải ba
18060 - 41089
Giải tư
24188 - 61461 - 68435 - 32079 - 88705 - 58694 - 84330
Giải năm
6301
Giải sáu
1075 - 6643 - 7557
Giải bẩy
505
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2 5 5


0 1 5
3
5 7
0 1 3
5 9
8 9
4

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 24 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 41,66,96,46,73,24,60,99,37,25,07,85,61,54,32,06,54,86
Giải đặc biệt
850541
Giải nhất
36266
Giải nhì
11296
Giải ba
96546 - 76573
Giải tư
59224 - 66960 - 58499 - 46837 - 56125 - 51507 - 23885
Giải năm
6061
Giải sáu
2354 - 8232 - 3906
Giải bẩy
954
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 7

4 5
2 7
1 6
4 4
0 1 6
3
5 6
6 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 17 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 22,88,37,12,19,04,02,18,88,13,86,65,92,65,07,24,27,96
Giải đặc biệt
452122
Giải nhất
57688
Giải nhì
78037
Giải ba
62612 - 32619
Giải tư
52004 - 28702 - 44518 - 13988 - 83713 - 46486 - 67165
Giải năm
6092
Giải sáu
5165 - 5707 - 5124
Giải bẩy
727
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 4 7
2 3 8 9
2 4 7
7


5 5

6 8 8
2 6

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 10 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 44,84,37,48,05,69,24,77,93,66,14,56,28,26,33,68,06,96
Giải đặc biệt
465844
Giải nhất
18484
Giải nhì
43437
Giải ba
09648 - 27105
Giải tư
72669 - 73524 - 52977 - 40693 - 86866 - 29214 - 48256
Giải năm
2028
Giải sáu
4026 - 8933 - 3368
Giải bẩy
406
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 6
4
4 6 8
3 7
4 8
6
6 8 9
7
4
3 6

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 03 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 17,96,20,84,63,64,77,79,08,66,46,28,94,83,67,50,16,39
Giải đặc biệt
170217
Giải nhất
32496
Giải nhì
71320
Giải ba
79184 - 15563
Giải tư
57864 - 74877 - 30479 - 72508 - 41266 - 56146 - 07528
Giải năm
5794
Giải sáu
3083 - 9567 - 4250
Giải bẩy
016
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
6 7
0 8
9
6
0
3 4 6 7
7 9
3 4
4 6

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 27 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 65,31,17,92,74,47,44,75,65,45,52,57,94,28,53,14,78,98
Giải đặc biệt
528265
Giải nhất
81031
Giải nhì
80817
Giải ba
14392 - 45874
Giải tư
91447 - 75644 - 16375 - 63365 - 08545 - 93752 - 53057
Giải năm
2694
Giải sáu
9228 - 3053 - 9514
Giải bẩy
978
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4 7
8
1
4 5 7
2 3 7
5 5
4 5 8

2 4 8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 20 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 17,67,79,40,12,40,84,61,52,81,36,88,45,42,28,02,37,22
Giải đặc biệt
293317
Giải nhất
32367
Giải nhì
27479
Giải ba
66040 - 73912
Giải tư
93940 - 97284 - 30461 - 85152 - 19381 - 72136 - 75088
Giải năm
3045
Giải sáu
0242 - 9428 - 3402
Giải bẩy
937
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
2 7
2 8
6 7
0 0 2 5
2
1 7
9
1 4 8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 13 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 03,92,39,36,67,68,46,24,94,90,00,92,24,29,96,12,14,22
Giải đặc biệt
951703
Giải nhất
90592
Giải nhì
62239
Giải ba
59036 - 66767
Giải tư
55968 - 53846 - 67624 - 44994 - 33290 - 03800 - 13892
Giải năm
1824
Giải sáu
9429 - 2796 - 0412
Giải bẩy
814
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3
2 4
2 4 4 9
6 9
6

7 8


0 2 2 4 6

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 06 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 74,98,26,08,75,84,05,00,14,14,11,19,16,32,45,94,28,29
Giải đặc biệt
945974
Giải nhất
41598
Giải nhì
53426
Giải ba
09708 - 53175
Giải tư
03184 - 77105 - 60600 - 85214 - 07014 - 79111 - 94019
Giải năm
8716
Giải sáu
8132 - 7445 - 4194
Giải bẩy
228
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 5 8
1 4 4 6 9
6 8 9
2
5


4 5
4
4 8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 30 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 29,06,75,86,64,65,75,03,62,97,98,09,96,49,00,03,10,65
Giải đặc biệt
553129
Giải nhất
76706
Giải nhì
59875
Giải ba
74486 - 99464
Giải tư
00065 - 61175 - 29503 - 39362 - 31997 - 48598 - 70909
Giải năm
5096
Giải sáu
9649 - 4100 - 0803
Giải bẩy
010
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3 3 6 9
0
9

9

2 4 5 5
5 5
6
6 7 8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 23 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 55,81,33,85,02,35,78,29,40,02,96,06,40,60,64,02,32,76
Giải đặc biệt
012355
Giải nhất
84681
Giải nhì
45733
Giải ba
93285 - 60602
Giải tư
62735 - 22178 - 75929 - 61740 - 59902 - 34296 - 06606
Giải năm
4840
Giải sáu
3260 - 9364 - 9502
Giải bẩy
232
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 2 2 6

9
2 3 5
0 0
5
0 4
6 8
1 5
6

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 16 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 96,70,21,67,83,07,90,82,18,63,02,69,12,02,26,40,17,82
Giải đặc biệt
876196
Giải nhất
90270
Giải nhì
53821
Giải ba
08267 - 49383
Giải tư
29107 - 07390 - 03282 - 18918 - 85063 - 69702 - 23469
Giải năm
7712
Giải sáu
9302 - 3526 - 7540
Giải bẩy
517
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 2 7
2 7 8
1 6

0

3 7 9
0
2 2 3
0 6

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 09 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 83,58,99,89,26,72,59,45,42,77,81,03,29,48,00,89,15,19
Giải đặc biệt
779683
Giải nhất
67258
Giải nhì
24899
Giải ba
82589 - 67826
Giải tư
20172 - 63559 - 26645 - 57742 - 53077 - 11981 - 03503
Giải năm
0429
Giải sáu
4248 - 0900 - 4089
Giải bẩy
115
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3
5 9
6 9

2 5 8
8 9

2 7
1 3 9 9
9

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 02 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 59,36,84,65,79,12,10,01,99,01,89,56,11,70,05,63,14,03
Giải đặc biệt
798559
Giải nhất
77336
Giải nhì
59784
Giải ba
05665 - 03179
Giải tư
37912 - 83910 - 42601 - 34299 - 67601 - 22689 - 46856
Giải năm
8111
Giải sáu
7570 - 8705 - 2863
Giải bẩy
314
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 1 3 5
0 1 2 4

6

6 9
3 5
0 9
4 9
9

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 67,28,78,77,91,28,29,30,88,32,79,97,15,23,13,29,83,06
Giải đặc biệt
365567
Giải nhất
23728
Giải nhì
40878
Giải ba
06077 - 36191
Giải tư
78028 - 26729 - 98130 - 08388 - 60132 - 46579 - 25097
Giải năm
7615
Giải sáu
5623 - 5013 - 2029
Giải bẩy
083
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
3 5
3 8 8 9 9
0 2


7
7 8 9
3 8
1 7

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 18 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 19,80,84,96,09,18,69,76,96,13,66,85,44,96,26,52,55,21
Giải đặc biệt
280219
Giải nhất
49480
Giải nhì
20284
Giải ba
10196 - 31809
Giải tư
60218 - 15269 - 17976 - 36796 - 26813 - 87966 - 31685
Giải năm
2544
Giải sáu
4896 - 2726 - 8752
Giải bẩy
455
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
3 8 9
1 6

4
2 5
6 9
6
0 4 5
6 6 6

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 65,49,73,89,28,44,60,44,77,57,27,96,60,46,86,41,70,61
Giải đặc biệt
820665
Giải nhất
42149
Giải nhì
81173
Giải ba
89389 - 65328
Giải tư
24944 - 01860 - 62844 - 11277 - 77057 - 25327 - 66596
Giải năm
5560
Giải sáu
5746 - 2286 - 1841
Giải bẩy
570
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


7 8

1 4 4 6 9
7
0 0 1 5
0 3 7
6 9
6

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 04 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 99,28,44,17,31,38,19,33,73,94,91,61,21,27,32,78,89,36
Giải đặc biệt
183799
Giải nhất
43428
Giải nhì
10544
Giải ba
49517 - 38731
Giải tư
99938 - 95119 - 74033 - 16273 - 33094 - 26791 - 85261
Giải năm
7821
Giải sáu
0627 - 5732 - 4678
Giải bẩy
189
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7 9
1 7 8
1 2 3 6 8
4

1
3 8
9
1 4 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 36,08,52,36,04,84,95,61,99,94,82,25,08,74,28,64,93,70
Giải đặc biệt
788536
Giải nhất
98108
Giải nhì
21752
Giải ba
06836 - 24304
Giải tư
83484 - 17395 - 48561 - 30699 - 75694 - 87282 - 85025
Giải năm
7708
Giải sáu
2274 - 3228 - 2164
Giải bẩy
693
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 8 8

5 8
6 6

2
1 4
0 4
2 4
3 4 5 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 21 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 15,79,51,28,78,89,65,65,28,94,43,40,75,96,54,01,54,20
Giải đặc biệt
028515
Giải nhất
64979
Giải nhì
76251
Giải ba
32028 - 76378
Giải tư
10589 - 02565 - 51865 - 04128 - 66394 - 79043 - 35340
Giải năm
4075
Giải sáu
2896 - 0954 - 8101
Giải bẩy
954
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
5
0 8 8

0 3
1 4 4
5 5
5 8 9
9
4 6

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 22,93,98,07,48,51,45,53,04,04,45,49,11,81,16,58,70,75
Giải đặc biệt
972422
Giải nhất
32093
Giải nhì
25998
Giải ba
62707 - 32348
Giải tư
98951 - 23245 - 59553 - 57204 - 24804 - 00545 - 74749
Giải năm
6311
Giải sáu
6081 - 8316 - 8958
Giải bẩy
170
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 4 7
1 6
2

5 5 8 9
1 3 8

0 5
1
3 8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 07 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 64,49,68,53,52,01,68,38,62,10,17,69,23,34,83,60,47,29
Giải đặc biệt
608564
Giải nhất
03749
Giải nhì
37968
Giải ba
62353 - 64052
Giải tư
29101 - 96168 - 43338 - 87462 - 59310 - 56417 - 58969
Giải năm
9823
Giải sáu
8534 - 3983 - 7660
Giải bẩy
547
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
0 7
3 9
4 8
7 9
2 3
0 2 4 8 8 9

3

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 30 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 91,15,30,34,10,92,38,34,49,81,34,69,98,19,07,19,05,75
Giải đặc biệt
845391
Giải nhất
34315
Giải nhì
03030
Giải ba
28134 - 01010
Giải tư
94092 - 80338 - 38634 - 00549 - 98381 - 97234 - 48369
Giải năm
4398
Giải sáu
7819 - 7407 - 4619
Giải bẩy
505
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 7
0 5 9 9

0 4 4 4 8
9

9
5
1
1 2 8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 23 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 70,51,05,38,50,16,88,18,89,13,27,59,70,76,62,12,32,42
Giải đặc biệt
454170
Giải nhất
55551
Giải nhì
56005
Giải ba
50438 - 80350
Giải tư
53216 - 73288 - 03818 - 24289 - 87713 - 63227 - 18559
Giải năm
4370
Giải sáu
6476 - 8862 - 5612
Giải bẩy
332
Giải tám
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
2 3 6 8
7
2 8
2
0 1 9
2
0 0 6
8 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 16 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 75,94,49,18,88,95,03,06,59,70,04,74,45,42,71,72,08,64
Giải đặc biệt
143375
Giải nhất
26794
Giải nhì
63449
Giải ba
16018 - 78388
Giải tư
47095 - 82103 - 60806 - 83259 - 52070 - 73904 - 66874
Giải năm
9145
Giải sáu
3242 - 4071 - 3672
Giải bẩy
208
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 4 6 8
8


2 5 9
9
4
0 1 2 4 5
8
4 5

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 09 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 87,95,86,93,49,71,00,51,76,07,47,54,70,40,94,69,60,73
Giải đặc biệt
635487
Giải nhất
42595
Giải nhì
47086
Giải ba
10693 - 96549
Giải tư
97271 - 42800 - 09251 - 00976 - 34607 - 33647 - 90854
Giải năm
4970
Giải sáu
4640 - 3394 - 2169
Giải bẩy
960
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 70 7 9
1 4
0 9
0 1 3 6
6 7
3 4 5

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 02 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 00,84,77,26,44,70,15,91,67,10,21,28,19,07,27,01,48,27
Giải đặc biệt
518800
Giải nhất
16984
Giải nhì
09077
Giải ba
30726 - 64744
Giải tư
83970 - 81115 - 73891 - 42267 - 46510 - 14621 - 52228
Giải năm
2919
Giải sáu
4007 - 6827 - 3201
Giải bẩy
348
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 7
0 5 9
1 6 7 7 8

4 8

7
0 7
4
1