Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 30 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 83,56,23,22,96,56,42,34,36,26,39,82,09,51,02,48,77,09
Giải đặc biệt
691383
Giải nhất
76256
Giải nhì
22023
Giải ba
67522 - 80596
Giải tư
77656 - 93942 - 02134 - 18736 - 67726 - 57839 - 90782
Giải năm
6009
Giải sáu
0651 - 3802 - 3148
Giải bẩy
977
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 9 9

2 3 6
4 6 9
2 8
1 6 6

7
2 3
6

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 00,52,79,69,07,34,67,24,81,96,77,73,80,07,86,00,59,59
Giải đặc biệt
890900
Giải nhất
39752
Giải nhì
19479
Giải ba
38269 - 58807
Giải tư
92834 - 82767 - 83424 - 34281 - 67696 - 70577 - 01573
Giải năm
1580
Giải sáu
9107 - 9986 - 6100
Giải bẩy
959
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 0 7 7

4
4

2 9 9
7 9
3 7 9
0 1 6
6

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 23,53,08,59,15,21,05,12,34,98,22,51,65,70,11,45,93,89
Giải đặc biệt
725223
Giải nhất
52453
Giải nhì
76908
Giải ba
46859 - 94815
Giải tư
76121 - 94005 - 51212 - 43134 - 54198 - 24222 - 84251
Giải năm
2165
Giải sáu
2770 - 1111 - 3745
Giải bẩy
193
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 8
1 2 5
1 2 3
4
5
1 3 9
5
0
9
3 8

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 81,46,93,80,38,45,04,60,08,68,84,59,37,46,54,97,19,72
Giải đặc biệt
339581
Giải nhất
14046
Giải nhì
29993
Giải ba
75680 - 75638
Giải tư
73645 - 77004 - 97960 - 00608 - 97768 - 18084 - 04059
Giải năm
4937
Giải sáu
5946 - 8454 - 1897
Giải bẩy
619
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 8
9

7 8
5 6 6
4 9
0 8
2
0 1 4
3 7

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 08,00,68,20,10,97,88,68,50,63,96,39,17,58,52,81,51,00
Giải đặc biệt
253908
Giải nhất
97400
Giải nhì
88568
Giải ba
94120 - 42310
Giải tư
94797 - 87588 - 02668 - 16750 - 09763 - 32396 - 18839
Giải năm
0617
Giải sáu
5658 - 9452 - 3481
Giải bẩy
351
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 0 8
0 7
0
9

0 1 2 8
3 8 8

1 8
6 7

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 25,55,03,13,26,02,58,68,58,48,06,28,29,90,59,54,70,70
Giải đặc biệt
204425
Giải nhất
37955
Giải nhì
81403
Giải ba
92013 - 49026
Giải tư
70002 - 43958 - 43868 - 18058 - 22548 - 63306 - 90628
Giải năm
5629
Giải sáu
2790 - 1859 - 2454
Giải bẩy
270
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3 6
3
5 6 8 9

8
4 5 8 8 9
8
0 0

0

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 41,04,55,77,43,65,66,39,59,83,15,55,74,17,23,67,94,07
Giải đặc biệt
383641
Giải nhất
87604
Giải nhì
00755
Giải ba
46977 - 61543
Giải tư
91865 - 93166 - 02339 - 68459 - 57183 - 60815 - 43355
Giải năm
6474
Giải sáu
8217 - 0623 - 6267
Giải bẩy
294
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 7
5 7
3
9
1 3
5 5 9
5 6 7
4 7
3
4

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 80,70,29,04,90,89,48,93,46,59,79,67,02,04,96,63,82,66
Giải đặc biệt
817180
Giải nhất
73070
Giải nhì
53429
Giải ba
14504 - 99690
Giải tư
01989 - 27848 - 61993 - 78846 - 76359 - 20279 - 74567
Giải năm
6502
Giải sáu
3204 - 1596 - 7063
Giải bẩy
982
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 4 4

9

6 8
9
3 6 7
0 9
0 2 9
0 3 6

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 89,44,97,61,18,36,77,42,33,71,28,32,11,93,44,02,02,34
Giải đặc biệt
169189
Giải nhất
64644
Giải nhì
77397
Giải ba
15861 - 89018
Giải tư
72336 - 91877 - 33242 - 97733 - 61771 - 89328 - 90732
Giải năm
2711
Giải sáu
4093 - 1944 - 6902
Giải bẩy
902
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 2
1 8
8
2 3 4 6
2 4 4

1
1 7
9
3 7

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 26 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 17,48,33,29,13,89,41,08,54,82,38,73,00,84,33,36,85,92
Giải đặc biệt
097317
Giải nhất
92648
Giải nhì
44133
Giải ba
12229 - 27113
Giải tư
88289 - 46641 - 27808 - 08054 - 26782 - 84138 - 40773
Giải năm
2800
Giải sáu
7284 - 0333 - 1036
Giải bẩy
285
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 8
3 7
9
3 3 6 8
1 8
4

3
2 4 5 9
2

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 70,28,10,94,17,85,37,83,39,51,46,03,26,63,48,29,14,17
Giải đặc biệt
346270
Giải nhất
15828
Giải nhì
74110
Giải ba
21794 - 86617
Giải tư
07785 - 04737 - 32583 - 22739 - 76151 - 24146 - 17303
Giải năm
2526
Giải sáu
2863 - 2648 - 5929
Giải bẩy
914
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0 4 7 7
6 8 9
7 9
6 8
1
3
0
3 5
4

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 83,53,36,76,87,19,45,45,59,45,59,09,16,00,73,80,86,03
Giải đặc biệt
707383
Giải nhất
44753
Giải nhì
98236
Giải ba
46076 - 44087
Giải tư
94219 - 96845 - 14145 - 00359 - 86045 - 59259 - 22509
Giải năm
5316
Giải sáu
5600 - 2373 - 6080
Giải bẩy
886
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3 9
6 9

6
5 5 5
3 9 9

3 6
0 3 6 7

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 99,02,72,63,35,31,17,50,38,85,23,92,82,30,43,92,30,95
Giải đặc biệt
714799
Giải nhất
81002
Giải nhì
09472
Giải ba
62963 - 23835
Giải tư
89731 - 76817 - 25950 - 84838 - 73885 - 18323 - 05092
Giải năm
8182
Giải sáu
6830 - 7643 - 4492
Giải bẩy
430
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
7
3
0 0 1 5 8
3
0
3
2
2 5
2 2 5 9

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 29 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 34,34,18,93,49,16,38,19,01,07,55,45,55,22,14,10,72,88
Giải đặc biệt
889134
Giải nhất
48834
Giải nhì
06518
Giải ba
52193 - 56949
Giải tư
25116 - 22138 - 93019 - 90701 - 75707 - 93055 - 30445
Giải năm
0655
Giải sáu
0722 - 4314 - 2210
Giải bẩy
972
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 7
0 4 6 8 9
2
4 4 8
5 9
5 5

2
8
3

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 77,64,02,16,86,65,75,08,94,26,30,54,20,11,86,19,80,18
Giải đặc biệt
751877
Giải nhất
82164
Giải nhì
00602
Giải ba
80816 - 35586
Giải tư
51865 - 74975 - 41508 - 19594 - 13826 - 98130 - 53954
Giải năm
9920
Giải sáu
4911 - 8186 - 0819
Giải bẩy
180
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 8
1 6 8 9
0 6
0

4
4 5
5 7
0 6 6
4

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 43,80,66,01,09,80,46,62,58,46,45,36,20,36,13,05,05,07
Giải đặc biệt
962043
Giải nhất
09580
Giải nhì
27566
Giải ba
96401 - 18809
Giải tư
22480 - 98546 - 47262 - 52058 - 36046 - 15745 - 40836
Giải năm
4720
Giải sáu
3836 - 6913 - 0605
Giải bẩy
805
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 5 5 7 9
3
0
6 6
3 5 6 6
8
2 6

0 0

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 93,82,06,91,86,12,55,63,11,42,60,49,07,63,00,11,15,43
Giải đặc biệt
242193
Giải nhất
95782
Giải nhì
55306
Giải ba
96091 - 54986
Giải tư
87612 - 22055 - 67563 - 00211 - 44042 - 22160 - 86249
Giải năm
6307
Giải sáu
6363 - 5800 - 1311
Giải bẩy
415
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 6 7
1 1 2 5


2 3 9
5
0 3 3

2 6
1 3

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 31,78,57,71,38,37,16,11,27,82,98,53,91,89,66,64,39,69
Giải đặc biệt
044031
Giải nhất
42478
Giải nhì
30257
Giải ba
75671 - 24438
Giải tư
96637 - 05216 - 15611 - 24227 - 34582 - 42398 - 60553
Giải năm
7791
Giải sáu
8889 - 1266 - 4364
Giải bẩy
239
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1 6
7
1 7 8 9

3 7
4 6 9
1 8
2 9
1 8

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 24 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 52,94,39,39,62,59,83,11,79,40,20,24,20,18,99,28,34,68
Giải đặc biệt
113652
Giải nhất
60794
Giải nhì
82039
Giải ba
80639 - 65062
Giải tư
30859 - 63083 - 27211 - 73379 - 13440 - 63320 - 56824
Giải năm
9420
Giải sáu
1318 - 1899 - 4528
Giải bẩy
134
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1 8
0 0 4 8
4 9 9
0
2 9
2 8
9
3
4 9

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 17 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 29,88,32,40,36,72,55,78,21,16,05,74,30,32,74,08,88,72
Giải đặc biệt
246429
Giải nhất
14088
Giải nhì
35432
Giải ba
76040 - 97036
Giải tư
00172 - 95755 - 97878 - 10021 - 76116 - 76905 - 24274
Giải năm
4130
Giải sáu
0732 - 4774 - 4508
Giải bẩy
388
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 8
6
1 9
0 2 2 6
0
5

2 2 4 4 8
8 8

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 34,42,30,67,27,77,34,83,06,95,93,49,29,12,89,98,58,16
Giải đặc biệt
341134
Giải nhất
75042
Giải nhì
96030
Giải ba
56667 - 51827
Giải tư
65177 - 14534 - 73283 - 59006 - 20995 - 13793 - 24049
Giải năm
2029
Giải sáu
3512 - 2089 - 8498
Giải bẩy
358
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
2 6
7 9
0 4 4
2 9
8
7
7
3 9
3 5 8

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 03 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 58,23,66,30,70,59,68,76,59,89,11,50,13,01,81,41,27,16
Giải đặc biệt
485958
Giải nhất
13023
Giải nhì
91966
Giải ba
63230 - 36570
Giải tư
38559 - 17368 - 88576 - 33259 - 50389 - 93011 - 08850
Giải năm
9713
Giải sáu
4101 - 0981 - 1641
Giải bẩy
227
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
1 3 6
3 7
0
1
0 8 9 9
6 8
0 6
1 9

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 35,11,49,52,19,49,88,72,06,07,32,71,39,62,96,81,52,33
Giải đặc biệt
131735
Giải nhất
96111
Giải nhì
22449
Giải ba
09352 - 55219
Giải tư
78049 - 32188 - 18072 - 70206 - 14707 - 87432 - 22471
Giải năm
4239
Giải sáu
6162 - 0196 - 3381
Giải bẩy
652
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 7
1 9

2 3 5 9
9 9
2 2
2
1 2
1 8
6

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 49,24,87,67,96,03,98,19,10,09,94,10,16,79,95,73,85,89
Giải đặc biệt
028549
Giải nhất
39224
Giải nhì
51487
Giải ba
80467 - 89196
Giải tư
86903 - 18498 - 11219 - 36410 - 67609 - 72294 - 24810
Giải năm
3216
Giải sáu
3879 - 9595 - 5873
Giải bẩy
785
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 9
0 0 6 9
4

9

7
3 9
5 7 9
4 5 6 8

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 07,96,58,88,33,77,78,71,89,49,40,03,21,20,36,53,60,28
Giải đặc biệt
016107
Giải nhất
13996
Giải nhì
69258
Giải ba
98888 - 16233
Giải tư
80977 - 08978 - 13171 - 52089 - 88849 - 79640 - 78803
Giải năm
6721
Giải sáu
0820 - 4736 - 1453
Giải bẩy
260
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 7

0 1 8
3 6
0 9
3 8
0
1 7 8
8 9
6

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 96,29,50,17,79,57,02,69,16,38,85,26,80,99,61,00,05,87
Giải đặc biệt
749896
Giải nhất
47829
Giải nhì
49650
Giải ba
19317 - 56379
Giải tư
54057 - 17902 - 18769 - 61616 - 93438 - 28085 - 76426
Giải năm
3780
Giải sáu
5999 - 5461 - 5900
Giải bẩy
305
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2 5
6 7
6 9
8

0 7
1 9
9
0 5 7
6 9

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 29 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 67,24,91,47,44,85,18,28,35,00,92,81,02,48,38,36,38,00
Giải đặc biệt
544167
Giải nhất
53124
Giải nhì
12791
Giải ba
70147 - 61044
Giải tư
23385 - 02018 - 08428 - 40435 - 64100 - 05992 - 30881
Giải năm
8302
Giải sáu
6848 - 0138 - 4636
Giải bẩy
938
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 0 2
8
4 8
5 6 8 8
4 7 8

7

1 5
1 2

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 42,38,95,85,91,29,41,16,85,33,57,16,42,31,12,52,44,18
Giải đặc biệt
337142
Giải nhất
76538
Giải nhì
96695
Giải ba
28185 - 31491
Giải tư
16729 - 05541 - 55616 - 17285 - 95433 - 70557 - 75716
Giải năm
1842
Giải sáu
4131 - 8612 - 2352
Giải bẩy
944
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2 6 6 8
9
1 3 8
1 2 2 4
2 7


5 5
1 5

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 12,15,67,32,19,92,65,33,33,20,04,97,64,21,47,97,37,31
Giải đặc biệt
532612
Giải nhất
57815
Giải nhì
87567
Giải ba
10132 - 35319
Giải tư
50992 - 29665 - 60633 - 17933 - 10620 - 75704 - 73797
Giải năm
0764
Giải sáu
8921 - 6147 - 7397
Giải bẩy
237
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
2 5 9
0 1
1 2 3 3 7
7

4 5 7


2 7 7

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 87,79,99,14,84,62,55,31,15,50,09,44,57,67,25,73,95,36
Giải đặc biệt
989287
Giải nhất
05379
Giải nhì
36499
Giải ba
98014 - 68684
Giải tư
00362 - 32955 - 83931 - 86015 - 18150 - 92609 - 45044
Giải năm
6357
Giải sáu
0467 - 6525 - 2473
Giải bẩy
295
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
4 5
5
1 6
4
0 5 7
2 7
3 9
4 7
5 9