Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 28 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 48,19,62,76,43,31,95,94,14,45,95,39,75,54,37,79,84,52
Giải đặc biệt
037048
Giải nhất
26119
Giải nhì
54862
Giải ba
09276 - 02043
Giải tư
14831 - 89195 - 67994 - 55114 - 48845 - 27595 - 81839
Giải năm
5375
Giải sáu
7854 - 8337 - 4479
Giải bẩy
584
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4 9

1 7 9
3 5 8
2 4
2
5 6 9
4
4 5 5

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 21 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 07,34,07,16,91,57,19,94,11,39,35,47,60,19,77,18,32,95
Giải đặc biệt
240907
Giải nhất
85234
Giải nhì
75807
Giải ba
91416 - 98191
Giải tư
42357 - 18219 - 06794 - 00111 - 16939 - 72535 - 48747
Giải năm
1160
Giải sáu
1719 - 4377 - 3318
Giải bẩy
932
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7 7
1 6 8 9 9

2 4 5 9
7
7
0
7

1 4 5

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 14 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 07,93,87,01,52,65,75,16,20,29,31,58,48,08,95,94,21,29
Giải đặc biệt
350407
Giải nhất
95893
Giải nhì
71387
Giải ba
10601 - 07252
Giải tư
46165 - 29075 - 15216 - 90620 - 26829 - 36631 - 07858
Giải năm
1348
Giải sáu
4308 - 0895 - 8794
Giải bẩy
221
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 7 8
6
0 1 9 9
1
8
2 8
5
5
7
3 4 5

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 07 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 44,42,12,15,04,93,66,53,96,05,47,86,46,80,58,02,63,66
Giải đặc biệt
094444
Giải nhất
61542
Giải nhì
59012
Giải ba
71015 - 94204
Giải tư
24893 - 28466 - 96953 - 58896 - 11105 - 62647 - 44386
Giải năm
8946
Giải sáu
9380 - 0658 - 6202
Giải bẩy
063
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 4 5
2 5


2 4 6 7
3 8
3 6 6

0 6
3 6

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 28 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 19,99,62,10,49,66,45,33,53,09,06,14,15,84,35,94,32,99
Giải đặc biệt
731319
Giải nhất
58899
Giải nhì
63662
Giải ba
67110 - 02849
Giải tư
09866 - 67845 - 29333 - 21053 - 00609 - 05506 - 33114
Giải năm
8615
Giải sáu
4784 - 8135 - 3494
Giải bẩy
532
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 9
0 4 5 9

2 3 5
5 9
3
2 6

4
4 9 9

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 21 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 25,67,16,13,34,09,17,81,79,04,87,91,66,76,51,39,83,46
Giải đặc biệt
011325
Giải nhất
59167
Giải nhì
22916
Giải ba
96913 - 26734
Giải tư
40809 - 83117 - 28481 - 63779 - 62204 - 53487 - 31091
Giải năm
4466
Giải sáu
6576 - 6051 - 6139
Giải bẩy
783
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 9
3 6 7
5
4 9
6
1
6 7
6 9
1 3 7
1

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 14 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 75,45,78,08,55,76,92,16,58,44,50,18,32,52,06,03,69,12
Giải đặc biệt
167075
Giải nhất
92345
Giải nhì
52678
Giải ba
17208 - 73755
Giải tư
36976 - 30192 - 33516 - 93458 - 47444 - 80450 - 88418
Giải năm
9932
Giải sáu
5152 - 4406 - 0303
Giải bẩy
169
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 6 8
2 6 8

2
4 5
0 2 5 8
9
5 6 8

2

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 07 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 20,45,15,44,45,06,00,68,20,22,29,27,37,21,73,00,04,98
Giải đặc biệt
012620
Giải nhất
17445
Giải nhì
72715
Giải ba
74144 - 29045
Giải tư
72406 - 93100 - 78568 - 44220 - 19922 - 24429 - 91727
Giải năm
9437
Giải sáu
2321 - 2373 - 1100
Giải bẩy
404
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 0 4 6
5
0 0 1 2 7 9
7
4 5 5

8
3

8

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 31 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 76,96,37,39,18,90,36,04,44,21,64,42,46,23,49,58,81,48
Giải đặc biệt
950276
Giải nhất
14596
Giải nhì
00237
Giải ba
69939 - 06518
Giải tư
58190 - 55636 - 37404 - 87544 - 82621 - 13164 - 60742
Giải năm
2646
Giải sáu
9823 - 4549 - 5158
Giải bẩy
881
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
8
1 3
6 7 9
2 4 6 8 9
8
4
6
1
0 6

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 24 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 27,23,20,44,91,97,62,20,54,92,17,87,39,88,20,84,57,74
Giải đặc biệt
569127
Giải nhất
37623
Giải nhì
11820
Giải ba
14344 - 05291
Giải tư
51697 - 11362 - 16920 - 41754 - 89892 - 15517 - 50187
Giải năm
3939
Giải sáu
8188 - 8420 - 9584
Giải bẩy
657
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7
0 0 0 3 7
9
4
4 7
2
4
4 7 8
1 2 7

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 17 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 46,37,71,14,51,98,55,00,49,63,20,22,49,20,60,05,45,34
Giải đặc biệt
090146
Giải nhất
43437
Giải nhì
03971
Giải ba
78914 - 18651
Giải tư
22598 - 14155 - 36800 - 49849 - 55463 - 07020 - 43222
Giải năm
9549
Giải sáu
1820 - 5160 - 3105
Giải bẩy
745
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 5
4
0 0 2
4 7
5 6 9 9
1 5
0 3
1

8

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 10 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 21,53,01,92,03,93,03,15,25,34,77,99,97,66,15,46,91,73
Giải đặc biệt
509721
Giải nhất
33253
Giải nhì
77701
Giải ba
05192 - 77203
Giải tư
35993 - 69203 - 11215 - 30625 - 51934 - 70977 - 58099
Giải năm
3697
Giải sáu
1366 - 0215 - 6346
Giải bẩy
591
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 3 3
5 5
1 5
4
6
3
6
3 7

1 2 3 7 9

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 03 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 76,60,10,09,94,71,37,69,27,67,64,31,38,61,83,80,82,89
Giải đặc biệt
641776
Giải nhất
51560
Giải nhì
83710
Giải ba
98809 - 02394
Giải tư
23471 - 98137 - 74569 - 91527 - 32067 - 69664 - 28131
Giải năm
7838
Giải sáu
0761 - 3783 - 8080
Giải bẩy
282
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
0
7
1 7 8


0 1 4 7 9
1 6
0 2 3 9
4

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 27 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 53,31,30,03,81,83,84,72,25,89,96,09,43,60,17,84,02,36
Giải đặc biệt
587553
Giải nhất
30431
Giải nhì
42930
Giải ba
48603 - 53681
Giải tư
01883 - 52984 - 89672 - 98925 - 47289 - 75496 - 76509
Giải năm
1943
Giải sáu
4860 - 8917 - 1984
Giải bẩy
402
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3 9
7
5
0 1 6
3
3
0
2
1 3 4 4 9
6

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 20 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 30,69,86,26,64,30,49,09,78,60,60,07,04,84,67,03,44,32
Giải đặc biệt
146930
Giải nhất
30269
Giải nhì
00286
Giải ba
75626 - 50064
Giải tư
42730 - 32249 - 99509 - 76878 - 27560 - 23960 - 19307
Giải năm
2404
Giải sáu
2584 - 1967 - 1803
Giải bẩy
344
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 4 7 9

6
0 0 2
4 9

0 0 4 7 9
8
4 6

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 13 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 36,91,64,18,15,00,88,73,67,18,93,91,47,01,91,02,62,13
Giải đặc biệt
966636
Giải nhất
00891
Giải nhì
98164
Giải ba
80218 - 93915
Giải tư
72600 - 32688 - 61173 - 97467 - 24418 - 22293 - 72591
Giải năm
6747
Giải sáu
0401 - 2491 - 3602
Giải bẩy
062
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 2
3 5 8 8

6
7

2 4 7
3
8
1 1 1 3

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 06 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 20,46,69,95,82,75,78,69,54,20,94,01,41,49,98,44,94,05
Giải đặc biệt
595820
Giải nhất
21446
Giải nhì
28869
Giải ba
66095 - 04182
Giải tư
52175 - 00478 - 94069 - 20654 - 97020 - 47494 - 67201
Giải năm
8241
Giải sáu
8249 - 7598 - 1944
Giải bẩy
594
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 5

0 0

1 4 6 9
4
9 9
5 8
2
4 4 5 8

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 34,21,84,14,88,99,96,36,73,24,55,88,39,27,43,92,99,91
Giải đặc biệt
613334
Giải nhất
78221
Giải nhì
13484
Giải ba
18114 - 26988
Giải tư
04299 - 92896 - 24136 - 57773 - 05324 - 07055 - 20988
Giải năm
9939
Giải sáu
8027 - 7543 - 9092
Giải bẩy
799
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4
1 4 7
4 6 9
3
5

3
4 8 8
1 2 6 9 9

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 22 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 57,66,20,47,78,47,59,90,97,40,32,50,96,00,29,19,40,55
Giải đặc biệt
000057
Giải nhất
82066
Giải nhì
76520
Giải ba
27147 - 98278
Giải tư
75547 - 33259 - 40690 - 97097 - 84140 - 10132 - 41750
Giải năm
1596
Giải sáu
3200 - 5229 - 5619
Giải bẩy
040
Giải tám
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
9
0 9
2
0 0 7 7
0 5 7 9
6
8

0 6 7

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 69,23,17,33,54,06,51,06,82,73,57,17,56,03,22,66,41,22
Giải đặc biệt
139769
Giải nhất
55423
Giải nhì
98317
Giải ba
56433 - 28154
Giải tư
43806 - 39251 - 31606 - 46182 - 94473 - 04757 - 01417
Giải năm
4456
Giải sáu
5103 - 0422 - 8466
Giải bẩy
141
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 6 6
7 7
2 2 3
3
1
1 4 6 7
6 9
3
2

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 08 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 54,85,18,20,35,00,25,18,14,07,77,26,88,45,92,57,76,32
Giải đặc biệt
302654
Giải nhất
84385
Giải nhì
43318
Giải ba
20720 - 11235
Giải tư
99700 - 20525 - 99418 - 93814 - 01507 - 63177 - 10426
Giải năm
4888
Giải sáu
0645 - 0192 - 5557
Giải bẩy
576
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 7
4 8 8
0 5 6
2 5
5
4 7

6 7
5 8
2

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 01 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 59,65,08,91,69,82,95,48,96,22,14,11,04,05,48,59,95,40
Giải đặc biệt
944259
Giải nhất
15665
Giải nhì
90608
Giải ba
94191 - 91269
Giải tư
13082 - 57195 - 76848 - 01396 - 38122 - 66914 - 75411
Giải năm
3904
Giải sáu
0805 - 1848 - 5059
Giải bẩy
295
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 5 8
1 4
2

0 8 8
9 9
5 9

2
1 5 5 6

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 60,75,32,64,38,13,83,44,30,94,60,72,96,75,55,63,60,37
Giải đặc biệt
494560
Giải nhất
66075
Giải nhì
56532
Giải ba
61464 - 08638
Giải tư
85713 - 28383 - 51744 - 19930 - 50394 - 32260 - 27272
Giải năm
9896
Giải sáu
8475 - 1755 - 4063
Giải bẩy
660
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3

0 2 7 8
4
5
0 0 0 3 4
2 5 5
3
4 6

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 18 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 73,60,49,87,85,32,18,89,06,23,78,27,47,32,14,24,65,48
Giải đặc biệt
852173
Giải nhất
81860
Giải nhì
52449
Giải ba
29487 - 39785
Giải tư
30732 - 24218 - 69489 - 76706 - 00023 - 75978 - 18627
Giải năm
1747
Giải sáu
1732 - 4014 - 0524
Giải bẩy
665
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
4 8
3 4 7
2 2
7 8 9

0 5
3 8
5 7 9

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 07,48,53,36,91,13,50,05,09,48,10,47,74,34,79,84,91,78
Giải đặc biệt
178707
Giải nhất
02548
Giải nhì
87653
Giải ba
44836 - 33191
Giải tư
67913 - 47550 - 61705 - 33409 - 35748 - 67110 - 85447
Giải năm
9574
Giải sáu
9334 - 5579 - 1084
Giải bẩy
091
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 7 9
0 3

4 6
7 8 8
0 3

4 8 9
4
1 1

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 04 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 79,04,76,29,14,34,75,14,70,08,00,47,85,97,77,28,83,39
Giải đặc biệt
811279
Giải nhất
15604
Giải nhì
51276
Giải ba
49329 - 31814
Giải tư
41134 - 73775 - 29114 - 87970 - 42108 - 93100 - 85347
Giải năm
5485
Giải sáu
3097 - 7777 - 3828
Giải bẩy
483
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 4 8
4 4
8 9
4 9
7


0 5 6 7 9
3 5
7

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 27 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 19,66,23,12,35,54,29,73,05,94,72,54,22,96,71,27,84,16
Giải đặc biệt
355419
Giải nhất
45166
Giải nhì
05823
Giải ba
05012 - 06135
Giải tư
69654 - 30729 - 05873 - 59205 - 90694 - 99472 - 67354
Giải năm
0122
Giải sáu
2196 - 6271 - 7227
Giải bẩy
384
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
2 6 9
2 3 7 9
5

4 4
6
1 2 3
4
4 6

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 20 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 58,11,64,28,39,88,66,67,68,81,59,85,56,03,59,50,43,07
Giải đặc biệt
938258
Giải nhất
60011
Giải nhì
88064
Giải ba
08628 - 33939
Giải tư
14288 - 26566 - 44967 - 47268 - 40181 - 44459 - 07585
Giải năm
7256
Giải sáu
3303 - 0359 - 8550
Giải bẩy
743
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 7
1
8
9
3
0 6 8 9 9
4 6 7 8

1 5 8

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 13 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 82,45,91,19,69,36,43,00,64,23,75,71,94,71,12,66,67,03
Giải đặc biệt
779482
Giải nhất
12445
Giải nhì
11491
Giải ba
71119 - 24569
Giải tư
27036 - 97043 - 38200 - 46964 - 00223 - 40975 - 37571
Giải năm
2494
Giải sáu
1371 - 6512 - 7166
Giải bẩy
467
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3
2 9
3
6
3 5

4 6 7 9
1 1 5
2
1 4

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 06 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 85,53,80,07,84,52,97,25,84,90,21,87,16,60,86,52,08,03
Giải đặc biệt
905485
Giải nhất
09953
Giải nhì
84380
Giải ba
47707 - 05784
Giải tư
24852 - 47297 - 55325 - 00084 - 10690 - 39221 - 24487
Giải năm
3216
Giải sáu
7260 - 5486 - 6052
Giải bẩy
708
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 7 8
6
1 5


2 2 3
0

0 4 4 5 6 7
0 7