User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem. Lấy kết quả xổ số Miền Trung chính xác và mới nhất hàng ngày >> Soạn SMS: SKQ Mã tỉnh gửi 8177

Dưới đây là bảng mã tỉnh xổ số miền Trung.

BDH(Bình Định), DNG(Đà Nẵng), DNO(Đắc Nông ), DLK(DaklaK), GL(Gia Lai),
KH(Khánh Hoà), KT(Kon Tum), NT(Ninh Thuận), PY(Phú Yên), QB(Quảng Bình),
QNM(Quảng Nam), QNI(Quảng Ngãi), QT(Quảng trị), TTH(Thừa Thiên Huế)

Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 04 năm 2021

2 số cuối: 91,18,39,67,44,83,84,89,99,17,82,97,46,73,72,09,45,19
Giải đặc biệt
030891
Giải nhất
03918
Giải nhì
08039
Giải ba
74667 - 10844
Giải tư
39083 - 79184 - 01489 - 12099 - 93217 - 02282 - 71397
Giải năm
9046
Giải sáu
8273 - 9372 - 6709
Giải bẩy
145
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
7 8 9

9
4 5 6

7
2 3
2 3 4 9
1 7 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 14 tháng 04 năm 2021

2 số cuối: 78,97,57,55,20,83,96,76,19,70,38,83,38,51,32,91,34,14
Giải đặc biệt
894278
Giải nhất
76597
Giải nhì
40157
Giải ba
17655 - 02920
Giải tư
52583 - 72196 - 29376 - 32619 - 01470 - 15938 - 66183
Giải năm
6838
Giải sáu
5551 - 4332 - 9691
Giải bẩy
434
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4 9
0
2 4 8 8

1 5 7

0 6 8
3 3
1 6 7

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 04 năm 2021

2 số cuối: 01,77,24,63,56,44,27,26,89,87,72,31,76,02,70,29,35,52
Giải đặc biệt
085401
Giải nhất
22077
Giải nhì
93324
Giải ba
03163 - 97956
Giải tư
13444 - 23727 - 04826 - 57789 - 07987 - 67572 - 91431
Giải năm
2076
Giải sáu
9902 - 4970 - 1129
Giải bẩy
835
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2

4 6 7 9
1 5
4
2 6
3
0 2 6 7
7 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 07 tháng 04 năm 2021

2 số cuối: 97,87,66,48,80,70,60,48,68,32,66,06,26,34,48,79,62,04
Giải đặc biệt
475497
Giải nhất
60187
Giải nhì
69766
Giải ba
29348 - 92180
Giải tư
59270 - 74060 - 89148 - 89668 - 07732 - 19966 - 19806
Giải năm
0926
Giải sáu
3034 - 8848 - 6679
Giải bẩy
962
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 6

6
2 4
8 8 8

0 2 6 6 8
0 9
0 7
7

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 04 năm 2021

2 số cuối: 32,80,74,77,14,54,21,60,49,96,55,85,58,44,45,67,54,39
Giải đặc biệt
045532
Giải nhất
32380
Giải nhì
26174
Giải ba
78977 - 78314
Giải tư
04254 - 65021 - 06260 - 31049 - 57996 - 07555 - 04285
Giải năm
9558
Giải sáu
6144 - 2745 - 7767
Giải bẩy
254
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4
1
2 9
4 5 9
4 4 5 8
0 7
4 7
0 5
6

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 31 tháng 03 năm 2021

2 số cuối: 25,87,10,32,26,61,85,44,08,04,97,42,82,92,94,54,98,19
Giải đặc biệt
926725
Giải nhất
83487
Giải nhì
72510
Giải ba
93932 - 39126
Giải tư
51261 - 61985 - 34644 - 07808 - 53504 - 11797 - 96142
Giải năm
0582
Giải sáu
4592 - 9894 - 7854
Giải bẩy
598
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 8
0 9
5 6
2
2 4
4
1

2 5 7
2 4 7 8

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 27 tháng 03 năm 2021

2 số cuối: 69,86,33,78,19,63,33,71,50,34,40,77,84,78,69,63,57,90
Giải đặc biệt
122369
Giải nhất
60686
Giải nhì
02933
Giải ba
55378 - 57219
Giải tư
71363 - 78033 - 84771 - 30850 - 04434 - 40940 - 94577
Giải năm
2384
Giải sáu
2778 - 1869 - 2363
Giải bẩy
357
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

9

3 3 4
0
0 7
3 3 9 9
1 7 8 8
4 6
0

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 24 tháng 03 năm 2021

2 số cuối: 13,27,99,32,15,55,68,46,95,26,80,09,75,74,10,18,27,89
Giải đặc biệt
776113
Giải nhất
72927
Giải nhì
38299
Giải ba
85032 - 77815
Giải tư
82955 - 80868 - 92946 - 96895 - 14426 - 38480 - 27709
Giải năm
0975
Giải sáu
6374 - 5610 - 1818
Giải bẩy
127
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
0 3 5 8
6 7 7
2
6
5
8
4 5
0 9
5 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 20 tháng 03 năm 2021

2 số cuối: 44,39,25,00,02,19,91,56,63,73,44,69,85,70,31,05,73,27
Giải đặc biệt
446544
Giải nhất
88439
Giải nhì
77725
Giải ba
25900 - 23402
Giải tư
94019 - 71991 - 37456 - 35163 - 83473 - 24944 - 64769
Giải năm
1785
Giải sáu
4370 - 5931 - 6205
Giải bẩy
573
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2 5
9
5 7
1 9
4 4
6
3 9
0 3 3
5
1

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 17 tháng 03 năm 2021

2 số cuối: 23,02,07,57,41,99,74,34,65,94,30,85,54,82,97,17,80,46
Giải đặc biệt
585423
Giải nhất
75202
Giải nhì
87807
Giải ba
08057 - 92141
Giải tư
43299 - 55274 - 12134 - 79565 - 92494 - 32230 - 92285
Giải năm
7254
Giải sáu
7682 - 0397 - 6517
Giải bẩy
980
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 7
7
3
0 4
1 6
4 7
5
4
0 2 5
4 7 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 03 năm 2021

2 số cuối: 57,21,29,43,19,65,06,89,24,03,76,64,97,99,49,01,39,03
Giải đặc biệt
405857
Giải nhất
59821
Giải nhì
25329
Giải ba
24443 - 77719
Giải tư
11665 - 41206 - 13989 - 26124 - 79903 - 44176 - 52164
Giải năm
5797
Giải sáu
2799 - 2249 - 0601
Giải bẩy
439
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 3 3 6
9
1 4 9
9
3 9
7
4 5
6
9
7 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 10 tháng 03 năm 2021

2 số cuối: 82,82,91,20,34,95,81,56,67,01,97,54,79,43,43,96,80,16
Giải đặc biệt
680082
Giải nhất
53882
Giải nhì
33991
Giải ba
96020 - 98034
Giải tư
26595 - 95981 - 59356 - 43467 - 50601 - 59197 - 59554
Giải năm
2479
Giải sáu
8843 - 1543 - 8996
Giải bẩy
180
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
6
0
4
3 3
4 6
7
9
0 1 2 2
1 5 6 7

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 03 năm 2021

2 số cuối: 50,66,65,95,10,92,82,64,82,40,39,63,79,48,62,93,78,56
Giải đặc biệt
017250
Giải nhất
58566
Giải nhì
72465
Giải ba
97395 - 49810
Giải tư
22492 - 21282 - 66164 - 82582 - 76640 - 46639 - 50563
Giải năm
4979
Giải sáu
2648 - 2662 - 8193
Giải bẩy
878
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0

9
0 8
0 6
2 3 4 5 6
8 9
2 2
2 3 5

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 03 tháng 03 năm 2021

2 số cuối: 73,19,88,65,91,05,52,37,12,24,90,71,47,83,06,11,21,04
Giải đặc biệt
974173
Giải nhất
21619
Giải nhì
25388
Giải ba
65165 - 96191
Giải tư
34305 - 38752 - 54537 - 19812 - 86324 - 34390 - 65971
Giải năm
2147
Giải sáu
7683 - 5506 - 7311
Giải bẩy
921
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 5 6
1 2 9
1 4
7
7
2
5
1 3
3 8
0 1

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 27 tháng 02 năm 2021

2 số cuối: 85,93,55,97,02,58,46,36,18,13,46,35,34,53,60,54,12,76
Giải đặc biệt
515085
Giải nhất
69493
Giải nhì
35455
Giải ba
16097 - 13502
Giải tư
10458 - 10246 - 09336 - 52418 - 23913 - 56346 - 83635
Giải năm
9734
Giải sáu
2053 - 4860 - 8654
Giải bẩy
612
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
2 3 8

4 5 6
6 6
3 4 5 8
0
6
5
3 7

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 24 tháng 02 năm 2021

2 số cuối: 51,58,84,20,78,02,13,48,53,41,43,94,68,53,78,71,07,85
Giải đặc biệt
267051
Giải nhất
42758
Giải nhì
76584
Giải ba
96420 - 87778
Giải tư
66502 - 44713 - 20948 - 93653 - 97141 - 30843 - 45094
Giải năm
4468
Giải sáu
8753 - 8578 - 8171
Giải bẩy
807
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 7
3
0

1 3 8
1 3 3 8
8
1 8 8
4 5
4

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 20 tháng 02 năm 2021

2 số cuối: 02,37,88,00,34,91,15,45,27,55,92,16,45,22,62,48,42,02
Giải đặc biệt
555802
Giải nhất
18037
Giải nhì
98588
Giải ba
17300 - 82534
Giải tư
31091 - 79115 - 79545 - 31527 - 03455 - 30692 - 79316
Giải năm
6545
Giải sáu
7322 - 3562 - 2548
Giải bẩy
242
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2 2
5 6
2 7
4 7
2 5 5 8
5
2

8
1 2

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 17 tháng 02 năm 2021

2 số cuối: 89,94,94,12,42,62,26,14,00,68,03,82,34,10,84,58,67,96
Giải đặc biệt
322589
Giải nhất
60494
Giải nhì
73994
Giải ba
14512 - 98642
Giải tư
53262 - 51926 - 97214 - 93000 - 05068 - 05803 - 66982
Giải năm
0934
Giải sáu
3910 - 9484 - 0158
Giải bẩy
667
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3
0 2 4
6
4
2
8
2 7 8

2 4 9
4 4 6

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 02 năm 2021

2 số cuối: 91,45,05,65,83,81,79,96,77,04,72,33,93,01,37,40,92,48
Giải đặc biệt
262891
Giải nhất
24445
Giải nhì
31505
Giải ba
05065 - 96583
Giải tư
07381 - 42579 - 63496 - 55677 - 53404 - 32672 - 66333
Giải năm
8693
Giải sáu
5901 - 5737 - 4040
Giải bẩy
592
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 4 5


3 7
0 5 8

5
2 7 9
1 3
1 2 3 6

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 10 tháng 02 năm 2021

2 số cuối: 43,77,99,66,27,42,33,64,25,97,45,52,94,15,05,51,58,08
Giải đặc biệt
625143
Giải nhất
05177
Giải nhì
73699
Giải ba
35266 - 68827
Giải tư
49142 - 82233 - 96864 - 17625 - 54097 - 66645 - 59652
Giải năm
5794
Giải sáu
4115 - 0705 - 8851
Giải bẩy
358
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 8
5
5 7
3
2 3 5
1 2 8
4 6
7

4 7 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 02 năm 2021

2 số cuối: 02,03,78,40,97,96,67,72,21,75,40,37,60,50,04,42,36,96
Giải đặc biệt
548102
Giải nhất
07003
Giải nhì
02978
Giải ba
48640 - 58797
Giải tư
41796 - 73067 - 95072 - 71021 - 56475 - 74440 - 91837
Giải năm
0060
Giải sáu
7950 - 2404 - 3142
Giải bẩy
436
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3 4

1
6 7
0 0 2
0
0 7
2 5 8

6 6 7

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 03 tháng 02 năm 2021

2 số cuối: 63,19,52,51,55,64,73,75,14,82,17,97,29,50,94,00,27,08
Giải đặc biệt
634263
Giải nhất
12119
Giải nhì
86252
Giải ba
21451 - 34855
Giải tư
04564 - 09973 - 41275 - 51114 - 86982 - 18117 - 85297
Giải năm
8129
Giải sáu
7550 - 0794 - 0500
Giải bẩy
627
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 8
4 7 9
7 9


0 1 2 5
3 4
3 5
2
4 7

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 01 năm 2021

2 số cuối: 13,80,89,06,70,40,52,72,88,80,66,01,29,93,16,87,12,13
Giải đặc biệt
995913
Giải nhất
72380
Giải nhì
91389
Giải ba
06906 - 64470
Giải tư
82440 - 47052 - 10272 - 66288 - 96580 - 53366 - 32101
Giải năm
7129
Giải sáu
5793 - 3616 - 8887
Giải bẩy
512
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 6
2 3 3 6
9

0
2
6
0 2
0 0 7 8 9
3

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 27 tháng 01 năm 2021

2 số cuối: 97,20,28,18,23,47,49,24,22,38,83,27,08,56,75,16,97,01
Giải đặc biệt
050697
Giải nhất
21320
Giải nhì
94628
Giải ba
59518 - 85723
Giải tư
26947 - 63449 - 79524 - 60822 - 85238 - 56683 - 97627
Giải năm
7008
Giải sáu
2456 - 6175 - 4416
Giải bẩy
997
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 8
6 8
0 2 3 4 7 8
8
7 9
6

5
3
7 7

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 23 tháng 01 năm 2021

2 số cuối: 82,79,61,48,46,37,23,92,66,77,50,36,28,59,48,30,70,81
Giải đặc biệt
198182
Giải nhất
15179
Giải nhì
10661
Giải ba
89648 - 68246
Giải tư
16137 - 93823 - 98892 - 74866 - 63777 - 61750 - 37736
Giải năm
4828
Giải sáu
7159 - 3248 - 7230
Giải bẩy
870
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


3 8
0 6 7
6 8 8
0 9
1 6
0 7 9
1 2
2

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 20 tháng 01 năm 2021

2 số cuối: 52,04,40,14,27,43,67,14,49,59,62,03,10,16,62,33,36,29
Giải đặc biệt
154152
Giải nhất
96804
Giải nhì
08540
Giải ba
62214 - 43127
Giải tư
10743 - 18367 - 23014 - 54849 - 45059 - 02362 - 03103
Giải năm
9910
Giải sáu
9516 - 9162 - 7233
Giải bẩy
336
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 4
0 4 4 6
7 9
3 6
0 3 9
2 9
2 2 7Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 01 năm 2021

2 số cuối: 37,19,08,83,78,08,33,93,15,02,24,03,97,41,08,28,24,42
Giải đặc biệt
729537
Giải nhất
68119
Giải nhì
24808
Giải ba
98283 - 44378
Giải tư
97508 - 39733 - 72393 - 16615 - 78502 - 02424 - 37703
Giải năm
0997
Giải sáu
4141 - 2308 - 6128
Giải bẩy
024
Giải tám
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3 8 8 8
5 9
4 4 8
3 7
1 2


8
3
3 7

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 13 tháng 01 năm 2021

2 số cuối: 10,77,54,87,63,21,28,54,69,46,86,70,14,14,14,62,57,58
Giải đặc biệt
351910
Giải nhất
10277
Giải nhì
49754
Giải ba
62287 - 92163
Giải tư
41221 - 87228 - 73054 - 99269 - 01146 - 63386 - 91870
Giải năm
1114
Giải sáu
8714 - 4714 - 8862
Giải bẩy
057
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0 4 4 4
1 8

6
4 4 7 8
2 3 9
0 7
6 7

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 09 tháng 01 năm 2021

2 số cuối: 10,51,84,26,47,64,58,06,69,65,93,78,01,00,66,62,17,22
Giải đặc biệt
342110
Giải nhất
26351
Giải nhì
28584
Giải ba
14926 - 43947
Giải tư
98864 - 45558 - 99906 - 13269 - 75965 - 79993 - 67278
Giải năm
5401
Giải sáu
9100 - 9066 - 2862
Giải bẩy
017
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 6
0 7
2 6

7
1 8
2 4 5 6 9
8
4
3

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 06 tháng 01 năm 2021

2 số cuối: 01,27,28,86,96,40,51,79,64,20,63,77,98,89,21,80,12,81
Giải đặc biệt
062301
Giải nhất
83227
Giải nhì
14028
Giải ba
00386 - 17596
Giải tư
49440 - 16551 - 15279 - 98564 - 04120 - 30463 - 46077
Giải năm
0998
Giải sáu
7989 - 5121 - 6280
Giải bẩy
112
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
2
0 1 7 8

0
1
3 4
7 9
0 1 6 9
6 8

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 02 tháng 01 năm 2021

2 số cuối: 07,71,72,34,24,01,25,95,98,87,68,75,68,30,25,35,30,72
Giải đặc biệt
132907
Giải nhất
89871
Giải nhì
36572
Giải ba
43234 - 64724
Giải tư
92401 - 71525 - 52795 - 38698 - 55787 - 85368 - 94775
Giải năm
2868
Giải sáu
4530 - 7725 - 2635
Giải bẩy
630
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 7

4 5 5
0 0 4 5


8 8
1 2 2 5
7
5 8

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 30 tháng 12 năm 2020

2 số cuối: 10,98,34,08,54,98,31,06,99,32,31,19,09,14,24,69,29,59
Giải đặc biệt
466910
Giải nhất
26798
Giải nhì
78534
Giải ba
16408 - 74654
Giải tư
19798 - 26831 - 47706 - 08099 - 82332 - 21131 - 38819
Giải năm
5009
Giải sáu
1514 - 8324 - 3169
Giải bẩy
229
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 8 9
0 4 9
4 9
1 1 2 4

4 9
9


8 8 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 26 tháng 12 năm 2020

2 số cuối: 39,59,79,78,04,38,16,69,51,09,84,91,69,12,14,66,95,15
Giải đặc biệt
291139
Giải nhất
51859
Giải nhì
77679
Giải ba
66978 - 23704
Giải tư
02038 - 73316 - 95169 - 52151 - 53709 - 14484 - 09791
Giải năm
7369
Giải sáu
0212 - 1714 - 8566
Giải bẩy
795
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 9
2 4 5 6

8 9

1 9
6 9 9
8 9
4
1 5

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2020

2 số cuối: 89,63,23,14,74,23,66,48,65,01,50,18,90,40,61,63,18,29
Giải đặc biệt
510489
Giải nhất
26863
Giải nhì
90623
Giải ba
99914 - 37474
Giải tư
63523 - 00266 - 06948 - 50765 - 24201 - 68050 - 09018
Giải năm
2390
Giải sáu
6140 - 5661 - 2463
Giải bẩy
018
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
4 8 8
3 3 9

0 8
0
1 3 3 5 6
4
9
0

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020

2 số cuối: 84,17,97,59,56,16,47,40,70,64,01,80,34,73,09,64,33,87
Giải đặc biệt
586684
Giải nhất
02217
Giải nhì
76797
Giải ba
15159 - 34756
Giải tư
83716 - 90747 - 75040 - 69970 - 69564 - 21501 - 68980
Giải năm
5134
Giải sáu
1473 - 0409 - 9364
Giải bẩy
733
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 9
6 7

3 4
0 7
6 9
4 4
0 3
0 4 7
7

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2020

2 số cuối: 89,97,55,64,73,51,86,83,37,30,69,50,19,58,95,74,15,33
Giải đặc biệt
977189
Giải nhất
76597
Giải nhì
65855
Giải ba
99564 - 11873
Giải tư
05751 - 09186 - 50883 - 24437 - 61430 - 15469 - 79750
Giải năm
9119
Giải sáu
3158 - 5795 - 8674
Giải bẩy
915
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5 9

0 3 7

0 1 5 8
4 9
3 4
3 6 9
5 7

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 12 tháng 12 năm 2020

2 số cuối: 31,42,36,31,15,75,18,03,33,54,76,03,11,36,00,56,89,07
Giải đặc biệt
955531
Giải nhất
21042
Giải nhì
85136
Giải ba
06031 - 35015
Giải tư
32275 - 61218 - 35903 - 73233 - 20954 - 20576 - 42403
Giải năm
1811
Giải sáu
3936 - 3400 - 2156
Giải bẩy
189
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3 3 7
1 5 8

1 1 3 6 6
2
4 6

5 6
9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 09 tháng 12 năm 2020

2 số cuối: 90,69,79,93,52,26,00,95,59,43,64,82,28,22,86,32,96,52
Giải đặc biệt
327690
Giải nhất
06669
Giải nhì
51179
Giải ba
16893 - 58252
Giải tư
48626 - 98800 - 64895 - 51859 - 75043 - 40664 - 44582
Giải năm
5828
Giải sáu
5522 - 5686 - 8932
Giải bẩy
896
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0

2 6 8
2
3
2 2 9
4 9
9
2 6
0 3 5 6

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 05 tháng 12 năm 2020

2 số cuối: 23,71,04,26,78,69,35,75,99,68,36,36,27,93,18,37,81,31
Giải đặc biệt
902623
Giải nhất
90171
Giải nhì
43504
Giải ba
19226 - 83078
Giải tư
20169 - 41235 - 97275 - 80399 - 49368 - 02336 - 82736
Giải năm
4627
Giải sáu
4693 - 9818 - 8037
Giải bẩy
481
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
8
3 6 7
1 5 6 6 7


8 9
1 5 8
1
3 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 02 tháng 12 năm 2020

2 số cuối: 27,34,68,74,36,42,88,04,62,23,72,52,11,69,64,41,66,78
Giải đặc biệt
978827
Giải nhất
45534
Giải nhì
40668
Giải ba
10974 - 09036
Giải tư
48742 - 11288 - 73704 - 15162 - 96423 - 33672 - 73552
Giải năm
7011
Giải sáu
7569 - 0264 - 7541
Giải bẩy
366
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
1
3 7
4 6
1 2
2
2 4 6 8 9
2 4 8
8

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 28 tháng 11 năm 2020

2 số cuối: 20,30,28,44,88,26,21,61,36,38,63,15,58,83,83,43,06,42
Giải đặc biệt
919520
Giải nhất
27630
Giải nhì
81428
Giải ba
40744 - 18288
Giải tư
69726 - 55621 - 76461 - 14436 - 90338 - 83163 - 85915
Giải năm
3958
Giải sáu
4883 - 2783 - 2843
Giải bẩy
506
Giải tám
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
5
0 1 6 8
0 6 8
2 3 4
8
1 3

3 3 8

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 25 tháng 11 năm 2020

2 số cuối: 66,13,76,02,92,17,37,33,28,26,43,44,27,35,85,13,30,44
Giải đặc biệt
412766
Giải nhất
65413
Giải nhì
66676
Giải ba
78702 - 34592
Giải tư
23317 - 03637 - 57333 - 76928 - 14026 - 77243 - 34944
Giải năm
9227
Giải sáu
6535 - 2185 - 6813
Giải bẩy
430
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
3 3 7
6 7 8
0 3 5 7
3 4 4

6
6
5
2

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 21 tháng 11 năm 2020

2 số cuối: 94,29,86,15,04,20,31,15,43,72,68,83,23,36,64,04,76,46
Giải đặc biệt
174094
Giải nhất
60929
Giải nhì
71286
Giải ba
18615 - 02504
Giải tư
88220 - 48331 - 68615 - 46843 - 30172 - 61168 - 09983
Giải năm
3623
Giải sáu
5736 - 9764 - 0104
Giải bẩy
476
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 4
5 5
0 3 9
1 6
3 6

4 8
2 6
3 6
4

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 18 tháng 11 năm 2020

2 số cuối: 15,36,26,13,18,34,03,29,44,67,94,76,53,07,67,44,34,89
Giải đặc biệt
722315
Giải nhất
37636
Giải nhì
65426
Giải ba
27413 - 87618
Giải tư
54834 - 02903 - 13229 - 70344 - 71167 - 49894 - 82076
Giải năm
3053
Giải sáu
2307 - 2167 - 5044
Giải bẩy
134
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 7
3 5 8
6 9
4 4 6
4 4
3
7 7
6
9
4

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2020

2 số cuối: 69,71,68,91,67,70,98,72,07,11,72,96,85,97,29,32,34,38
Giải đặc biệt
174069
Giải nhất
78171
Giải nhì
66968
Giải ba
42091 - 41667
Giải tư
66570 - 10498 - 55872 - 02807 - 00711 - 92672 - 91996
Giải năm
2585
Giải sáu
1597 - 5629 - 7632
Giải bẩy
234
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
1
9
2 4 8


7 8 9
0 1 2 2
5
1 6 7 8

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2020

2 số cuối: 02,67,09,15,09,35,65,92,18,63,27,10,11,73,93,89,67,65
Giải đặc biệt
912502
Giải nhất
83267
Giải nhì
38909
Giải ba
71815 - 31709
Giải tư
43935 - 37165 - 10092 - 17718 - 50263 - 93827 - 26110
Giải năm
9111
Giải sáu
3673 - 6793 - 6189
Giải bẩy
967
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 9 9
0 1 5 8
7
5


3 5 5 7 7
3
9
2 3

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 11 năm 2020

2 số cuối: 75,40,10,63,14,54,49,15,66,70,04,38,88,51,45,62,05,10
Giải đặc biệt
911675
Giải nhất
96540
Giải nhì
63210
Giải ba
71963 - 57914
Giải tư
97954 - 27049 - 66415 - 21866 - 96870 - 05704 - 70438
Giải năm
4788
Giải sáu
8651 - 9845 - 4762
Giải bẩy
605
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 5
0 0 4 5

8
0 5 9
1 4
2 3 6
0 5
8

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 04 tháng 11 năm 2020

2 số cuối: 86,21,89,01,86,63,89,12,36,12,93,05,88,87,61,02,37,90
Giải đặc biệt
207286
Giải nhất
49321
Giải nhì
30989
Giải ba
10001 - 80286
Giải tư
74163 - 92589 - 60012 - 60536 - 67512 - 61593 - 44905
Giải năm
6388
Giải sáu
4787 - 6461 - 7402
Giải bẩy
537
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2 5
2 2
1
6 7


1 3

6 6 7 8 9 9
0 3

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2020

2 số cuối: 80,04,12,98,17,68,78,58,05,35,62,57,72,74,18,99,80,88
Giải đặc biệt
873980
Giải nhất
33904
Giải nhì
71612
Giải ba
45098 - 13817
Giải tư
76168 - 46378 - 33458 - 18705 - 19935 - 41662 - 49157
Giải năm
4172
Giải sáu
2574 - 3618 - 6699
Giải bẩy
180
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 5
2 7 8

5

7 8
2 8
2 4 8
0 0 8
8 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2020

2 số cuối: 38,44,99,34,96,99,40,09,62,97,31,01,27,98,53,80,92,99
Giải đặc biệt
281838
Giải nhất
22044
Giải nhì
05199
Giải ba
36134 - 95496
Giải tư
73899 - 15640 - 91409 - 09662 - 37197 - 04231 - 04901
Giải năm
0227
Giải sáu
4898 - 3853 - 1280
Giải bẩy
892
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 9

7
1 4 8
0 4
3
2

0
2 6 7 8 9 9 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020

2 số cuối: 89,74,30,23,65,89,68,18,67,91,89,56,28,71,83,10,78,62
Giải đặc biệt
563689
Giải nhất
98174
Giải nhì
75630
Giải ba
74723 - 02665
Giải tư
32189 - 30168 - 30318 - 52767 - 66591 - 72889 - 58956
Giải năm
9428
Giải sáu
4371 - 8683 - 7710
Giải bẩy
978
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0 8
3 8
0

6
2 5 7 8
1 4 8
3 9 9 9
1

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2020

2 số cuối: 61,10,62,81,72,89,87,78,59,08,99,59,62,78,69,00,19,35
Giải đặc biệt
029061
Giải nhất
74810
Giải nhì
02262
Giải ba
77381 - 67272
Giải tư
14289 - 47687 - 16578 - 96559 - 30208 - 74199 - 99559
Giải năm
3362
Giải sáu
7478 - 0669 - 5800
Giải bẩy
119
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 8
0 9

5

9 9
1 2 2 9
2 8 8
1 7 9
9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 10 năm 2020

2 số cuối: 80,40,10,61,22,74,16,01,69,28,89,55,90,78,38,30,34,92
Giải đặc biệt
594080
Giải nhất
04640
Giải nhì
37510
Giải ba
37461 - 12322
Giải tư
10774 - 95716 - 28101 - 22969 - 11328 - 76289 - 76855
Giải năm
7890
Giải sáu
1378 - 3338 - 3830
Giải bẩy
234
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
0 6
2 8
0 4 8
0
5
1 9
4 8
0 9
0 2

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2020

2 số cuối: 84,99,98,35,80,95,38,90,09,10,34,94,97,56,21,19,54,23
Giải đặc biệt
327984
Giải nhất
08899
Giải nhì
63998
Giải ba
51035 - 93880
Giải tư
54295 - 12238 - 98790 - 31609 - 33510 - 51534 - 56394
Giải năm
6297
Giải sáu
1356 - 4421 - 9819
Giải bẩy
054
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
0 9
1 3
4 5 8

4 6


0 4
0 4 5 7 8 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 10 năm 2020

2 số cuối: 89,98,75,90,95,56,88,01,04,66,20,42,31,64,96,33,69,69
Giải đặc biệt
206989
Giải nhất
54098
Giải nhì
64975
Giải ba
76790 - 76695
Giải tư
11756 - 07588 - 31501 - 37004 - 99266 - 47820 - 06542
Giải năm
0831
Giải sáu
9164 - 7996 - 5033
Giải bẩy
569
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 4

0
1 3
2
6
4 6 9 9
5
8 9
0 5 6 8

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 07 tháng 10 năm 2020

2 số cuối: 22,55,80,97,17,38,17,37,32,55,53,45,48,56,24,12,86,49
Giải đặc biệt
306122
Giải nhất
27955
Giải nhì
67180
Giải ba
76397 - 64817
Giải tư
38838 - 70917 - 74837 - 02032 - 06255 - 75453 - 73245
Giải năm
9948
Giải sáu
3756 - 0824 - 4512
Giải bẩy
486
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2 7 7
2 4
2 7 8
5 8 9
3 5 5 6


0 6
7

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 10 năm 2020

2 số cuối: 79,39,92,10,23,79,50,52,94,81,25,34,36,57,70,34,73,33
Giải đặc biệt
955779
Giải nhất
01039
Giải nhì
23192
Giải ba
80110 - 65723
Giải tư
23279 - 31150 - 66052 - 28394 - 42581 - 59225 - 44834
Giải năm
7236
Giải sáu
4857 - 9670 - 0434
Giải bẩy
073
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0
3 5
3 4 4 6 9

0 2 7

0 3 9 9
1
2 4

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 30 tháng 09 năm 2020

2 số cuối: 24,60,98,00,82,14,94,48,09,79,39,47,28,52,11,07,25,35
Giải đặc biệt
506624
Giải nhất
10660
Giải nhì
02998
Giải ba
31100 - 18582
Giải tư
80414 - 88194 - 02148 - 63709 - 83279 - 74639 - 09047
Giải năm
4428
Giải sáu
6652 - 8211 - 5907
Giải bẩy
525
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 7 9
1 4
4 5 8
5 9
7 8
2
0
9
2
4 8

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 26 tháng 09 năm 2020

2 số cuối: 48,79,68,54,25,54,00,92,99,41,93,84,74,92,60,61,16,07
Giải đặc biệt
120448
Giải nhất
03379
Giải nhì
37668
Giải ba
69554 - 69225
Giải tư
45854 - 32100 - 30792 - 58999 - 22841 - 75093 - 18684
Giải năm
1574
Giải sáu
8092 - 0760 - 9461
Giải bẩy
416
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 7
6
5

1 8
4 4
0 1 8
4 9
4
2 2 3 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 23 tháng 09 năm 2020

2 số cuối: 34,59,02,03,43,60,85,65,46,33,95,80,90,03,63,73,42,53
Giải đặc biệt
847734
Giải nhất
58759
Giải nhì
53702
Giải ba
66303 - 07843
Giải tư
93760 - 80385 - 46865 - 59946 - 04433 - 74495 - 79280
Giải năm
7490
Giải sáu
0903 - 0063 - 5873
Giải bẩy
242
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3 3


3 4
2 3 6
3 9
0 3 5
3
0 5
0 5