User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem. Lấy kết quả xổ số Miền Trung chính xác và mới nhất hàng ngày >> Soạn SMS: SKQ Mã tỉnh gửi 8177

Dưới đây là bảng mã tỉnh xổ số miền Trung.

BDH(Bình Định), DNG(Đà Nẵng), DNO(Đắc Nông ), DLK(DaklaK), GL(Gia Lai),
KH(Khánh Hoà), KT(Kon Tum), NT(Ninh Thuận), PY(Phú Yên), QB(Quảng Bình),
QNM(Quảng Nam), QNI(Quảng Ngãi), QT(Quảng trị), TTH(Thừa Thiên Huế)

Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 20 tháng 10 năm 2021

2 số cuối: 08,06,45,41,96,63,48,53,79,71,33,35,78,36,82,01,01,85
Giải đặc biệt
431308
Giải nhất
62306
Giải nhì
08245
Giải ba
72341 - 72696
Giải tư
15363 - 17848 - 13753 - 88479 - 61071 - 49033 - 11135
Giải năm
3078
Giải sáu
8936 - 8182 - 5301
Giải bẩy
601
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 1 6 8


3 5 6
1 5 8
3
3
1 8 9
2 5
6

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 17 tháng 10 năm 2021

2 số cuối: 13,83,35,55,93,87,85,85,33,65,98,45,63,67,15,44,99,67
Giải đặc biệt
848313
Giải nhất
54783
Giải nhì
22635
Giải ba
33955 - 86893
Giải tư
41987 - 83885 - 93385 - 58033 - 93865 - 41498 - 51545
Giải năm
4963
Giải sáu
0667 - 2215 - 7344
Giải bẩy
599
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3 5

3 5
4 5
5
3 5 7 7

3 5 5 7
3 8 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2021

2 số cuối: 67,49,37,40,94,23,54,03,75,55,26,96,69,49,47,78,28,67
Giải đặc biệt
963167
Giải nhất
30849
Giải nhì
34137
Giải ba
42640 - 90794
Giải tư
31623 - 22954 - 52003 - 40075 - 92255 - 81326 - 54096
Giải năm
1469
Giải sáu
5449 - 6847 - 7378
Giải bẩy
928
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3

3 6 8
7
0 7 9 9
4 5
7 7 9
5 8

4 6

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 10 tháng 10 năm 2021

2 số cuối: 78,81,35,44,92,76,50,58,80,06,08,87,32,77,71,60,68,67
Giải đặc biệt
226378
Giải nhất
49481
Giải nhì
14935
Giải ba
55644 - 33992
Giải tư
02876 - 60850 - 13458 - 20280 - 93906 - 87608 - 04287
Giải năm
8932
Giải sáu
4277 - 9771 - 8260
Giải bẩy
168
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 8


2 5
4
0 8
0 7 8
1 6 7 8
0 1 7
2

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 06 tháng 10 năm 2021

2 số cuối: 62,10,07,96,81,58,33,32,74,38,67,93,46,59,15,82,33,58
Giải đặc biệt
648362
Giải nhất
70210
Giải nhì
49607
Giải ba
03796 - 83281
Giải tư
44358 - 96933 - 26432 - 51574 - 60538 - 41267 - 34293
Giải năm
6446
Giải sáu
5859 - 5715 - 8982
Giải bẩy
133
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0 5

2 3 3 8
6
8 8 9
2 7
4
1 2
3 6

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 03 tháng 10 năm 2021

2 số cuối: 13,72,96,47,13,18,65,20,76,98,72,34,01,67,99,95,93,79
Giải đặc biệt
619113
Giải nhất
76572
Giải nhì
34096
Giải ba
81747 - 27013
Giải tư
64918 - 58765 - 21920 - 85276 - 98798 - 80272 - 69234
Giải năm
2401
Giải sáu
4667 - 4299 - 9895
Giải bẩy
793
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
3 3 8
0
4
7

5 7
2 2 6 9

3 5 6 8 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 29 tháng 09 năm 2021

2 số cuối: 41,50,73,73,37,05,81,90,61,38,41,52,37,17,95,15,69,85
Giải đặc biệt
682041
Giải nhất
78450
Giải nhì
14673
Giải ba
71373 - 81437
Giải tư
05205 - 92481 - 57690 - 74361 - 20438 - 02641 - 46052
Giải năm
8637
Giải sáu
8617 - 2695 - 4515
Giải bẩy
269
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
5 7

7 7 8
1 1
0 2
1 9
3 3
1 5
0 5

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 26 tháng 09 năm 2021

2 số cuối: 51,36,13,71,87,42,81,11,41,35,65,39,97,65,17,84,19,39
Giải đặc biệt
293851
Giải nhất
33236
Giải nhì
11413
Giải ba
23871 - 73087
Giải tư
83142 - 58981 - 13911 - 90341 - 90435 - 98865 - 20639
Giải năm
5197
Giải sáu
9765 - 2217 - 0384
Giải bẩy
419
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1 3 7 9

5 6 9 9
1 2
1
5 5
1
1 4 7
7

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 22 tháng 09 năm 2021

2 số cuối: 17,32,25,34,82,60,46,56,77,07,89,20,99,81,69,62,29,40
Giải đặc biệt
676117
Giải nhất
97832
Giải nhì
60825
Giải ba
86234 - 25382
Giải tư
03060 - 09446 - 25956 - 90577 - 11307 - 86989 - 68620
Giải năm
9099
Giải sáu
5281 - 5169 - 3762
Giải bẩy
329
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
7
0 5 9
2 4
0 6
6
0 2 9
7
1 2 9
9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 19 tháng 09 năm 2021

2 số cuối: 79,01,91,36,54,39,99,07,35,13,54,32,57,60,55,64,55,11
Giải đặc biệt
201479
Giải nhất
74201
Giải nhì
28691
Giải ba
29536 - 18754
Giải tư
82939 - 94299 - 47007 - 79135 - 14213 - 17154 - 55732
Giải năm
8457
Giải sáu
2860 - 5355 - 4564
Giải bẩy
655
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 7
1 3

2 5 6 9

4 4 5 5 7
0 4
9

1 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 15 tháng 09 năm 2021

2 số cuối: 96,21,09,25,03,70,21,78,31,58,70,52,62,96,41,22,32,19
Giải đặc biệt
718896
Giải nhất
50521
Giải nhì
06409
Giải ba
09725 - 61303
Giải tư
41170 - 32821 - 48278 - 20431 - 70258 - 63270 - 89752
Giải năm
5362
Giải sáu
0896 - 5241 - 5822
Giải bẩy
032
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 9
9
1 1 2 5
1 2
1
2 8
2
0 0 8

6 6

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 12 tháng 09 năm 2021

2 số cuối: 90,72,39,98,27,39,37,47,08,42,80,50,13,22,03,40,61,78
Giải đặc biệt
756190
Giải nhất
18072
Giải nhì
34239
Giải ba
27998 - 07227
Giải tư
68239 - 41837 - 21747 - 49808 - 85742 - 72180 - 54950
Giải năm
8613
Giải sáu
4722 - 2503 - 3440
Giải bẩy
061
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 8
3
2 7
7 9 9
0 2 7
0
1
2 8
0
0 8

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 08 tháng 09 năm 2021

2 số cuối: 77,26,71,68,96,17,00,68,14,96,31,67,22,42,32,79,81,67
Giải đặc biệt
783777
Giải nhất
30126
Giải nhì
91371
Giải ba
42968 - 11696
Giải tư
10517 - 83500 - 10468 - 11014 - 95396 - 72031 - 49267
Giải năm
5822
Giải sáu
6242 - 7032 - 6379
Giải bẩy
581
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
4 7
2 6
1 2
2

7 7 8 8
1 7 9
1
6 6

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 05 tháng 09 năm 2021

2 số cuối: 15,24,49,25,05,42,05,21,46,01,41,09,55,75,51,14,02,47
Giải đặc biệt
081215
Giải nhất
96024
Giải nhì
29949
Giải ba
95725 - 25105
Giải tư
64142 - 42705 - 12021 - 40846 - 94001 - 88641 - 73209
Giải năm
3555
Giải sáu
3775 - 7751 - 1114
Giải bẩy
302
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2 5 5 9
4 5
1 4 5

1 2 6 7 9
1 5

5


Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 01 tháng 09 năm 2021

2 số cuối: 47,85,80,32,11,99,17,30,51,81,10,75,45,85,55,78,27,91
Giải đặc biệt
709547
Giải nhất
07685
Giải nhì
77080
Giải ba
61632 - 05611
Giải tư
77399 - 88417 - 93930 - 81251 - 85581 - 71710 - 84075
Giải năm
7145
Giải sáu
0485 - 6655 - 8578
Giải bẩy
227
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0 1 7
7
0 2
5 7
1 5

5 8
0 1 5 5
1 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 29 tháng 08 năm 2021

2 số cuối: 14,58,04,59,51,20,76,49,87,15,61,09,60,53,74,84,58,40
Giải đặc biệt
223514
Giải nhất
40058
Giải nhì
94504
Giải ba
83959 - 70151
Giải tư
87020 - 09576 - 28949 - 22287 - 19015 - 60961 - 00509
Giải năm
4760
Giải sáu
8553 - 8674 - 2884
Giải bẩy
858
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 9
4 5
0

0 9
1 3 8 8 9
0 1
4 6
4 7

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 25 tháng 08 năm 2021

2 số cuối: 01,06,10,07,34,69,10,37,56,15,76,85,46,38,00,30,98,36
Giải đặc biệt
141201
Giải nhất
02006
Giải nhì
68210
Giải ba
07607 - 60534
Giải tư
58269 - 47110 - 84537 - 87056 - 27715 - 63376 - 17085
Giải năm
9446
Giải sáu
2338 - 9100 - 0530
Giải bẩy
898
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 6 7
0 0 5

0 4 6 7 8
6
6
9
6
5
8

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 22 tháng 08 năm 2021

2 số cuối: 54,17,24,54,27,82,71,52,16,32,10,31,20,94,58,48,92,65
Giải đặc biệt
297454
Giải nhất
01717
Giải nhì
86624
Giải ba
73054 - 91527
Giải tư
55682 - 41471 - 00952 - 53416 - 60832 - 70410 - 76931
Giải năm
8120
Giải sáu
9394 - 9258 - 8848
Giải bẩy
792
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0 6 7
0 4 7
1 2
8
2 4 4 8
5
1
2
2 4

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 18 tháng 08 năm 2021

2 số cuối: 57,24,93,58,09,54,33,91,73,56,63,16,88,90,87,86,59,31
Giải đặc biệt
925757
Giải nhất
43424
Giải nhì
79293
Giải ba
38958 - 42909
Giải tư
48654 - 84533 - 34591 - 26473 - 33156 - 28563 - 11316
Giải năm
0788
Giải sáu
7490 - 7287 - 4886
Giải bẩy
859
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
6
4
1 3

4 6 7 8 9
3
3
6 7 8
0 1 3

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 15 tháng 08 năm 2021

2 số cuối: 97,26,91,56,22,52,05,87,29,74,99,69,19,94,22,02,05,82
Giải đặc biệt
439597
Giải nhất
61526
Giải nhì
20891
Giải ba
28456 - 57922
Giải tư
90152 - 75205 - 89687 - 97729 - 98174 - 59799 - 77269
Giải năm
0419
Giải sáu
2794 - 3922 - 4302
Giải bẩy
405
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 5 5
9
2 2 6 9


2 6
9
4
2 7
1 4 7 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 11 tháng 08 năm 2021

2 số cuối: 62,01,56,73,21,62,10,67,29,82,60,48,87,80,12,15,83,76
Giải đặc biệt
424362
Giải nhất
39201
Giải nhì
40356
Giải ba
69473 - 60121
Giải tư
55862 - 08810 - 10167 - 11029 - 35582 - 61260 - 82048
Giải năm
5487
Giải sáu
9080 - 2612 - 5615
Giải bẩy
983
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
0 2 5
1 9

8
6
0 2 2 7
3 6
0 2 3 7

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 25 tháng 07 năm 2021

2 số cuối: 90,78,93,49,20,61,14,37,60,97,26,88,38,96,67,06,31,62
Giải đặc biệt
800890
Giải nhất
72178
Giải nhì
46793
Giải ba
25649 - 20320
Giải tư
28761 - 95214 - 81437 - 96060 - 34397 - 70926 - 17088
Giải năm
8538
Giải sáu
3896 - 9467 - 9306
Giải bẩy
031
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
4
0 6
1 7 8
9

0 1 2 7
8
8
0 3 6 7

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 21 tháng 07 năm 2021

2 số cuối: 28,74,16,89,09,45,55,06,49,48,30,02,03,19,18,72,87,71
Giải đặc biệt
610228
Giải nhất
90874
Giải nhì
45716
Giải ba
38489 - 67809
Giải tư
04545 - 53355 - 58806 - 42349 - 26348 - 37330 - 25402
Giải năm
7003
Giải sáu
5719 - 1318 - 9472
Giải bẩy
887
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3 6 9
6 8 9
8
0
5 8 9
5

1 2 4
7 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 18 tháng 07 năm 2021

2 số cuối: 74,18,62,33,47,78,24,74,85,61,97,81,11,60,13,40,16,15
Giải đặc biệt
982874
Giải nhất
58518
Giải nhì
85262
Giải ba
91733 - 25547
Giải tư
41178 - 26524 - 21274 - 48685 - 27261 - 64897 - 28381
Giải năm
5711
Giải sáu
6460 - 2613 - 9240
Giải bẩy
416
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1 3 5 6 8
4
3
0 7

0 1 2
4 4 8
1 5
7

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 14 tháng 07 năm 2021

2 số cuối: 67,37,60,30,23,17,75,13,56,14,04,11,50,98,13,03,41,47
Giải đặc biệt
486367
Giải nhất
36337
Giải nhì
76960
Giải ba
55030 - 08723
Giải tư
60217 - 66175 - 39913 - 50756 - 38214 - 19804 - 33011
Giải năm
1750
Giải sáu
1398 - 4413 - 5203
Giải bẩy
241
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 4
1 3 3 4 7
3
0 7
1 7
0 6
0 7
5

8

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 11 tháng 07 năm 2021

2 số cuối: 19,93,97,52,35,00,33,11,67,66,66,42,72,31,28,51,72,38
Giải đặc biệt
448219
Giải nhất
23393
Giải nhì
71897
Giải ba
61252 - 15335
Giải tư
56200 - 06333 - 77911 - 29867 - 29666 - 20766 - 51242
Giải năm
4972
Giải sáu
6631 - 9128 - 1251
Giải bẩy
172
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
1 9
8
1 3 5 8
2
1 2
6 6 7
2 2

3 7

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 07 tháng 07 năm 2021

2 số cuối: 64,60,94,58,69,22,02,05,37,77,62,80,13,19,23,32,34,23
Giải đặc biệt
412464
Giải nhất
82560
Giải nhì
16594
Giải ba
75458 - 27469
Giải tư
93822 - 74702 - 43205 - 34037 - 17777 - 61162 - 26780
Giải năm
4213
Giải sáu
0219 - 7223 - 4432
Giải bẩy
934
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 5
3 9
2 3 3
2 4 7

8
0 2 4 9
7
0
4

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 04 tháng 07 năm 2021

2 số cuối: 38,46,36,56,82,86,59,91,67,92,27,33,38,40,28,40,14,93
Giải đặc biệt
666138
Giải nhất
32446
Giải nhì
55036
Giải ba
12056 - 52282
Giải tư
62886 - 70659 - 55591 - 21667 - 34492 - 60327 - 40733
Giải năm
2538
Giải sáu
4440 - 5428 - 7040
Giải bẩy
514
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4
7 8
3 6 8 8
0 0 6
6 9
7

2 6
1 2 3

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 30 tháng 06 năm 2021

2 số cuối: 06,05,99,25,20,78,75,00,74,31,46,36,30,34,81,93,27,53
Giải đặc biệt
151406
Giải nhất
19205
Giải nhì
11799
Giải ba
89725 - 60620
Giải tư
16978 - 43875 - 99100 - 92174 - 09131 - 88346 - 23836
Giải năm
5530
Giải sáu
8034 - 9881 - 5993
Giải bẩy
827
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 5 6

0 5 7
0 1 4 6
6
3

4 5 8
1
3 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 27 tháng 06 năm 2021

2 số cuối: 81,05,56,93,64,06,97,38,21,54,98,80,27,65,14,79,01,16
Giải đặc biệt
594681
Giải nhất
41905
Giải nhì
15356
Giải ba
35893 - 39964
Giải tư
38406 - 93997 - 40038 - 31121 - 40354 - 35098 - 23880
Giải năm
5827
Giải sáu
4565 - 4014 - 7679
Giải bẩy
101
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 5 6
4 6
1 7
8

4 6
4 5
9
0 1
3 7 8

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 23 tháng 06 năm 2021

2 số cuối: 95,15,47,46,53,12,56,00,73,46,45,10,52,55,00,02,81,75
Giải đặc biệt
462695
Giải nhất
15515
Giải nhì
35047
Giải ba
90746 - 29153
Giải tư
25012 - 36456 - 20300 - 58873 - 90846 - 47245 - 76610
Giải năm
0152
Giải sáu
0455 - 6900 - 3002
Giải bẩy
781
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 0 2
0 2 5


5 6 6 7
2 3 5 6

3 5
1
5

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 20 tháng 06 năm 2021

2 số cuối: 58,87,22,12,11,00,78,87,85,39,85,01,56,79,64,70,11,02
Giải đặc biệt
375658
Giải nhất
88387
Giải nhì
74222
Giải ba
10412 - 39411
Giải tư
29100 - 04978 - 32687 - 07785 - 50639 - 64185 - 49201
Giải năm
4056
Giải sáu
7779 - 8964 - 4470
Giải bẩy
711
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 2
1 1 2
2
9

6 8
4
0 8 9
5 5 7 7

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 16 tháng 06 năm 2021

2 số cuối: 37,84,95,00,91,70,59,51,33,00,96,61,63,82,42,97,74,97
Giải đặc biệt
451737
Giải nhất
99284
Giải nhì
73595
Giải ba
73300 - 32591
Giải tư
66270 - 42959 - 10051 - 23533 - 10300 - 04696 - 61261
Giải năm
4363
Giải sáu
6182 - 6442 - 9697
Giải bẩy
274
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 0


3 7
2
1 9
1 3
0 4
2 4
1 5 6 7 7

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 13 tháng 06 năm 2021

2 số cuối: 70,69,75,60,58,75,43,43,53,33,28,13,73,88,23,25,65,68
Giải đặc biệt
691870
Giải nhất
40569
Giải nhì
83575
Giải ba
31560 - 82558
Giải tư
74875 - 72543 - 28443 - 34653 - 96933 - 40028 - 91013
Giải năm
1873
Giải sáu
2888 - 7523 - 2225
Giải bẩy
265
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3
3 5 8
3
3 3
3 8
0 5 8 9
0 3 5 5
8

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 09 tháng 06 năm 2021

2 số cuối: 89,20,21,51,11,21,91,76,16,98,78,04,44,12,11,02,99,18
Giải đặc biệt
082789
Giải nhất
05520
Giải nhì
30821
Giải ba
82051 - 60011
Giải tư
84721 - 48691 - 88176 - 18216 - 59298 - 06478 - 57604
Giải năm
1444
Giải sáu
4612 - 6411 - 9102
Giải bẩy
999
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 4
1 1 2 6 8
0 1 1

4
1

6 8
9
1 8 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 06 tháng 06 năm 2021

2 số cuối: 57,20,63,79,50,32,95,80,15,79,02,04,49,75,58,20,74,67
Giải đặc biệt
572857
Giải nhất
13620
Giải nhì
93663
Giải ba
54379 - 25450
Giải tư
10632 - 34895 - 71380 - 65715 - 40679 - 29402 - 29604
Giải năm
2149
Giải sáu
8275 - 0558 - 3220
Giải bẩy
774
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 4
5
0 0
2
9
0 7 8
3 7
4 5 9 9
0
5

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 02 tháng 06 năm 2021

2 số cuối: 22,04,18,55,84,32,89,64,44,55,64,60,39,01,75,58,57,45
Giải đặc biệt
094222
Giải nhất
82704
Giải nhì
38618
Giải ba
64555 - 10084
Giải tư
03432 - 37589 - 21464 - 72544 - 00955 - 52164 - 65060
Giải năm
1939
Giải sáu
0701 - 9175 - 1058
Giải bẩy
457
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 4
8
2
2 9
4 5
5 5 7 8
0 4 4
5
4 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 30 tháng 05 năm 2021

2 số cuối: 52,47,84,41,93,87,79,37,46,35,37,91,50,11,21,18,21,23
Giải đặc biệt
938452
Giải nhất
62547
Giải nhì
20384
Giải ba
26741 - 04193
Giải tư
38387 - 26079 - 68937 - 78146 - 43835 - 64937 - 60591
Giải năm
6850
Giải sáu
6711 - 5521 - 4118
Giải bẩy
721
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1 8
1 1 3
5 7 7
1 6 7
0 2

9
4 7
1 3

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 26 tháng 05 năm 2021

2 số cuối: 10,05,52,78,47,44,17,97,06,86,86,23,83,43,71,45,64,32
Giải đặc biệt
631010
Giải nhất
71505
Giải nhì
22752
Giải ba
88278 - 29747
Giải tư
56744 - 62117 - 97997 - 57006 - 38486 - 70486 - 06823
Giải năm
9683
Giải sáu
0343 - 6971 - 9945
Giải bẩy
764
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 6
0 7
3
2
3 4 5 7
2
4
1 8
3 6 6
7

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 23 tháng 05 năm 2021

2 số cuối: 62,26,53,06,42,86,61,86,61,47,28,97,42,60,20,24,26,98
Giải đặc biệt
874062
Giải nhất
96826
Giải nhì
87253
Giải ba
18506 - 02242
Giải tư
98886 - 14061 - 00486 - 25961 - 46847 - 08028 - 15097
Giải năm
6142
Giải sáu
4060 - 4320 - 5224
Giải bẩy
526
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6

0 4 6 6 8

2 2 7
3
0 1 1 2

6 6
7 8

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 19 tháng 05 năm 2021

2 số cuối: 42,85,63,76,63,54,92,37,98,74,75,80,21,38,16,40,90,32
Giải đặc biệt
146642
Giải nhất
79985
Giải nhì
91763
Giải ba
10276 - 44363
Giải tư
89654 - 03792 - 66937 - 32598 - 90974 - 16775 - 40680
Giải năm
8321
Giải sáu
1138 - 9116 - 8340
Giải bẩy
090
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6
1
2 7 8
0 2
4
3 3
4 5 6
0 5
0 2 8

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 16 tháng 05 năm 2021

2 số cuối: 62,22,14,93,01,40,42,67,25,58,95,87,72,24,50,01,07,79
Giải đặc biệt
650162
Giải nhất
23622
Giải nhì
46614
Giải ba
10993 - 87601
Giải tư
90340 - 44042 - 02667 - 63925 - 94258 - 64295 - 07587
Giải năm
5972
Giải sáu
3224 - 3550 - 0801
Giải bẩy
207
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 1 7
4
2 4 5

0 2
0 8
2 7
2 9
7
3 5

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 12 tháng 05 năm 2021

2 số cuối: 22,32,44,73,38,23,57,09,47,87,06,72,26,39,79,63,87,15
Giải đặc biệt
951922
Giải nhất
39232
Giải nhì
93844
Giải ba
34173 - 41738
Giải tư
27923 - 83857 - 83809 - 58747 - 22687 - 98206 - 19472
Giải năm
3526
Giải sáu
0139 - 1879 - 3463
Giải bẩy
387
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 9
5
2 3 6
2 8 9
4 7
7
3
2 3 9
7 7

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 09 tháng 05 năm 2021

2 số cuối: 27,40,45,47,17,39,07,49,68,84,97,65,53,13,45,59,78,54
Giải đặc biệt
871627
Giải nhất
10740
Giải nhì
39445
Giải ba
33647 - 59917
Giải tư
77139 - 40007 - 21149 - 32268 - 60984 - 72497 - 41865
Giải năm
7653
Giải sáu
2513 - 8945 - 5659
Giải bẩy
078
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
3 7
7
9
0 5 5 7 9
3 4 9
5 8
8
4
7

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 05 tháng 05 năm 2021

2 số cuối: 01,41,84,50,55,61,44,28,14,30,66,43,29,53,83,12,39,89
Giải đặc biệt
726801
Giải nhất
07141
Giải nhì
27884
Giải ba
57750 - 61055
Giải tư
78061 - 93144 - 76828 - 89514 - 47630 - 22366 - 57143
Giải năm
5529
Giải sáu
4053 - 9183 - 6112
Giải bẩy
639
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
2 4
8 9
0 9
1 3 4
0 3 5
1 6

3 4 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 02 tháng 05 năm 2021

2 số cuối: 25,50,31,40,75,74,86,41,85,82,52,87,91,69,56,32,84,64
Giải đặc biệt
689925
Giải nhất
83050
Giải nhì
60931
Giải ba
22140 - 18375
Giải tư
10474 - 28586 - 67741 - 71985 - 16482 - 92652 - 09087
Giải năm
1891
Giải sáu
0069 - 9756 - 0432
Giải bẩy
984
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


5
1 2
0 1
0 2 6
4 9
4 5
2 4 5 6 7
1

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 28 tháng 04 năm 2021

2 số cuối: 43,38,17,37,36,75,44,90,35,50,83,16,85,82,79,24,01,59
Giải đặc biệt
927843
Giải nhất
31338
Giải nhì
93117
Giải ba
25337 - 77736
Giải tư
32675 - 89144 - 82190 - 99335 - 04450 - 06583 - 46016
Giải năm
4185
Giải sáu
1882 - 7179 - 7024
Giải bẩy
001
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
6 7
4
5 6 7 8
3 4
0 9

5 9
2 3 5
0

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 25 tháng 04 năm 2021

2 số cuối: 68,04,15,84,07,15,90,42,12,75,14,37,45,90,41,19,81,90
Giải đặc biệt
290568
Giải nhất
92204
Giải nhì
60315
Giải ba
46584 - 74507
Giải tư
27715 - 73790 - 25442 - 82012 - 57875 - 44514 - 09337
Giải năm
6245
Giải sáu
9190 - 9641 - 5119
Giải bẩy
881
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 7
2 4 5 5 9

7
1 2 5

8
5
1 4
0 0 0

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 21 tháng 04 năm 2021

2 số cuối: 24,26,57,87,32,43,74,93,18,81,18,51,36,33,04,74,18,87
Giải đặc biệt
090424
Giải nhất
22926
Giải nhì
17357
Giải ba
17187 - 22532
Giải tư
56143 - 42674 - 16993 - 63418 - 93281 - 57718 - 79551
Giải năm
3036
Giải sáu
3433 - 1404 - 4974
Giải bẩy
318
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
8 8 8
4 6
2 3 6
3
1 7

4 4
1 7 7
3

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 18 tháng 04 năm 2021

2 số cuối: 76,46,71,62,58,84,94,97,86,11,79,39,36,61,71,74,87,51
Giải đặc biệt
179576
Giải nhất
31946
Giải nhì
41771
Giải ba
60062 - 26258
Giải tư
27684 - 68194 - 38097 - 70786 - 78111 - 80279 - 17439
Giải năm
3936
Giải sáu
4561 - 3571 - 7874
Giải bẩy
387
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1

6 9
6
1 8
1 2
1 1 4 6 9
4 6 7
4 7

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 14 tháng 04 năm 2021

2 số cuối: 07,23,09,32,96,96,78,22,95,05,01,74,93,60,91,01,45,99
Giải đặc biệt
872207
Giải nhất
85623
Giải nhì
77709
Giải ba
67932 - 76196
Giải tư
38896 - 20078 - 28922 - 36695 - 95905 - 06101 - 25074
Giải năm
7793
Giải sáu
7360 - 0291 - 1501
Giải bẩy
545
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 1 5 7 9

2 3
2
5

0
4 8

1 3 5 6 6 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 11 tháng 04 năm 2021

2 số cuối: 94,51,95,69,75,05,58,03,19,92,99,41,92,56,26,11,33,33
Giải đặc biệt
741494
Giải nhất
70651
Giải nhì
44995
Giải ba
96669 - 74475
Giải tư
92305 - 54058 - 17603 - 80519 - 53392 - 56099 - 69741
Giải năm
2992
Giải sáu
4256 - 7226 - 5911
Giải bẩy
633
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 5
1 9
6
3 3
1
1 6 8
9
5

2 2 4 5 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 07 tháng 04 năm 2021

2 số cuối: 53,52,42,74,43,16,08,47,57,50,98,35,41,74,91,81,71,66
Giải đặc biệt
147653
Giải nhất
05352
Giải nhì
38642
Giải ba
11474 - 66143
Giải tư
10516 - 96208 - 98947 - 83457 - 70050 - 41798 - 22835
Giải năm
3241
Giải sáu
6274 - 4091 - 1981
Giải bẩy
571
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
6

5
1 2 3 7
0 2 3 7
6
1 4 4
1
1 8

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 04 tháng 04 năm 2021

2 số cuối: 17,85,27,88,47,17,15,56,32,43,29,23,56,01,59,07,71,91
Giải đặc biệt
622517
Giải nhất
69885
Giải nhì
53827
Giải ba
42188 - 43847
Giải tư
22517 - 00615 - 00056 - 01132 - 41043 - 46229 - 77423
Giải năm
8156
Giải sáu
1801 - 6959 - 8807
Giải bẩy
271
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 7
5 7 7
3 7 9
2
3 7
6 6 9

1
5 8
1

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 31 tháng 03 năm 2021

2 số cuối: 83,87,32,73,45,18,83,56,18,63,72,02,80,39,56,04,44,42
Giải đặc biệt
205383
Giải nhất
01087
Giải nhì
16932
Giải ba
90673 - 63145
Giải tư
83018 - 51983 - 27756 - 47018 - 32263 - 09672 - 57402
Giải năm
8580
Giải sáu
3939 - 9956 - 4204
Giải bẩy
844
Giải tám
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 4
8 8

2 9
2 4 5
6 6
3
2 3
0 3 3 7

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 28 tháng 03 năm 2021

2 số cuối: 68,66,83,96,07,59,80,41,82,52,14,74,17,90,14,45,49,04
Giải đặc biệt
175368
Giải nhất
88666
Giải nhì
26283
Giải ba
94796 - 39407
Giải tư
02359 - 07980 - 11841 - 02982 - 37052 - 65514 - 32574
Giải năm
1117
Giải sáu
1290 - 6514 - 0345
Giải bẩy
949
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 7
4 4 7


1 5 9
2 9
6 8
4
0 2 3
0 6