User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem. Lấy kết quả xổ số Miền Trung chính xác và mới nhất hàng ngày >> Soạn SMS: SKQ Mã tỉnh gửi 8177

Dưới đây là bảng mã tỉnh xổ số miền Trung.

BDH(Bình Định), DNG(Đà Nẵng), DNO(Đắc Nông ), DLK(DaklaK), GL(Gia Lai),
KH(Khánh Hoà), KT(Kon Tum), NT(Ninh Thuận), PY(Phú Yên), QB(Quảng Bình),
QNM(Quảng Nam), QNI(Quảng Ngãi), QT(Quảng trị), TTH(Thừa Thiên Huế)

Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2021

2 số cuối: 85,78,32,63,15,40,17,41,40,18,27,80,88,40,22,22,69,81
Giải đặc biệt
139285
Giải nhất
46178
Giải nhì
86632
Giải ba
13863 - 61615
Giải tư
80440 - 86917 - 42141 - 61940 - 70218 - 44927 - 35480
Giải năm
9888
Giải sáu
2640 - 7922 - 1422
Giải bẩy
869
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5 7 8
2 2 7
2
0 0 0 1

3 9
8
0 1 5 8

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2021

2 số cuối: 78,32,31,30,51,89,83,59,09,39,41,52,33,55,03,94,78,65
Giải đặc biệt
080378
Giải nhất
00032
Giải nhì
90931
Giải ba
33930 - 23451
Giải tư
03789 - 62883 - 43159 - 96609 - 85539 - 92041 - 41452
Giải năm
5133
Giải sáu
1655 - 0303 - 8594
Giải bẩy
478
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 9


0 1 2 3 9
1
1 2 5 9
5
8 8
3 9
4

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 07 tháng 10 năm 2021

2 số cuối: 61,66,62,65,97,53,06,68,09,23,85,04,07,19,52,14,12,24
Giải đặc biệt
797761
Giải nhất
50566
Giải nhì
31362
Giải ba
05165 - 74297
Giải tư
87453 - 22806 - 15068 - 81509 - 49523 - 19885 - 52304
Giải năm
9007
Giải sáu
5019 - 9752 - 6814
Giải bẩy
312
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 6 7 9
2 4 9
3 4


2 3
1 2 5 6 8

5
7

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 30 tháng 09 năm 2021

2 số cuối: 42,31,72,91,64,95,99,57,38,31,01,92,99,90,72,76,33,14
Giải đặc biệt
941542
Giải nhất
70631
Giải nhì
42372
Giải ba
04791 - 86864
Giải tư
13595 - 67399 - 63457 - 47838 - 95331 - 96901 - 31892
Giải năm
4999
Giải sáu
8990 - 9372 - 1576
Giải bẩy
933
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
4

1 1 3 8
2
7
4
2 2 6

0 1 2 5 9 9

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 09 năm 2021

2 số cuối: 70,42,82,28,60,28,28,73,01,16,47,81,48,13,94,15,33,10
Giải đặc biệt
493570
Giải nhất
08042
Giải nhì
23182
Giải ba
15228 - 07260
Giải tư
62228 - 08128 - 13973 - 78301 - 63616 - 87947 - 20681
Giải năm
4048
Giải sáu
3613 - 1594 - 4715
Giải bẩy
933
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
0 3 5 6
8 8 8
3
2 7 8

0
0 3
1 2
4

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 09 năm 2021

2 số cuối: 21,77,29,83,51,61,71,27,45,98,72,54,18,13,39,97,83,93
Giải đặc biệt
603521
Giải nhất
00477
Giải nhì
86529
Giải ba
14083 - 98051
Giải tư
89061 - 26671 - 19327 - 03145 - 96698 - 27972 - 09554
Giải năm
7018
Giải sáu
6613 - 2039 - 7397
Giải bẩy
183
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3 8
1 7 9
9
5
1 4
1
1 2 7
3 3
3 7 8

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 09 năm 2021

2 số cuối: 50,68,06,13,25,31,94,69,87,53,52,63,40,51,20,36,78,15
Giải đặc biệt
128250
Giải nhất
14168
Giải nhì
26006
Giải ba
48113 - 64025
Giải tư
66631 - 76494 - 88069 - 62387 - 09253 - 65552 - 73563
Giải năm
0140
Giải sáu
6351 - 2920 - 7736
Giải bẩy
578
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
3 5
0 5
1 6
0
0 1 2 3
3 8 9
8
7
4

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 09 năm 2021

2 số cuối: 30,14,48,29,50,48,41,87,29,00,89,98,91,59,85,31,98,45
Giải đặc biệt
423730
Giải nhất
80714
Giải nhì
28148
Giải ba
37629 - 77750
Giải tư
96048 - 23541 - 12187 - 17829 - 39000 - 32489 - 30498
Giải năm
1991
Giải sáu
2059 - 1885 - 3231
Giải bẩy
098
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
4
9 9
0 1
1 5 8 8
0 9


5 7 9
1 8 8

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 26 tháng 08 năm 2021

2 số cuối: 85,43,31,80,70,44,35,72,20,09,80,05,76,63,71,96,34,31
Giải đặc biệt
595385
Giải nhất
17743
Giải nhì
15031
Giải ba
17980 - 84770
Giải tư
32244 - 68935 - 70372 - 98320 - 70809 - 36080 - 69505
Giải năm
3476
Giải sáu
5363 - 5671 - 4596
Giải bẩy
034
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 9

0
1 1 4 5
3 4

3
0 1 2 6
0 0 5
6

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 08 năm 2021

2 số cuối: 42,74,82,34,00,88,47,79,09,36,03,52,15,54,10,20,57,91
Giải đặc biệt
910642
Giải nhất
88574
Giải nhì
59482
Giải ba
85834 - 10600
Giải tư
35188 - 49747 - 78879 - 19709 - 60936 - 66903 - 42952
Giải năm
2115
Giải sáu
5054 - 6710 - 5220
Giải bẩy
357
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3 9
0 5
0
4 6
2 7
2 4 7

4 9
2 8
1

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 08 năm 2021

2 số cuối: 62,72,77,94,07,36,85,21,35,77,60,50,14,06,84,56,57,20
Giải đặc biệt
052062
Giải nhất
37072
Giải nhì
27977
Giải ba
28694 - 88507
Giải tư
80536 - 03085 - 88121 - 38935 - 73777 - 10260 - 81150
Giải năm
2614
Giải sáu
9606 - 3484 - 7956
Giải bẩy
457
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 7
4
0 1
5 6

0 6 7
0 2
2 7 7
4 5
4

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 08 năm 2021

2 số cuối: 13,91,42,85,29,38,27,68,66,63,08,12,41,10,99,63,40,35
Giải đặc biệt
738313
Giải nhất
10791
Giải nhì
49642
Giải ba
53485 - 71329
Giải tư
51538 - 95327 - 32668 - 31566 - 54463 - 58408 - 29312
Giải năm
7141
Giải sáu
0110 - 8899 - 4563
Giải bẩy
040
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
0 2 3
7 9
5 8
0 1 2

3 3 6 8

5
1 9

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 29 tháng 07 năm 2021

2 số cuối: 53,06,69,09,18,44,62,26,39,71,00,01,77,54,05,99,21,27
Giải đặc biệt
046753
Giải nhất
55506
Giải nhì
45069
Giải ba
44109 - 71118
Giải tư
27844 - 44862 - 51026 - 52939 - 38871 - 86500 - 55701
Giải năm
9377
Giải sáu
7454 - 5405 - 3299
Giải bẩy
421
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 5 6 9
8
1 6 7
9
4
3 4
2 9
1 7

9

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 07 năm 2021

2 số cuối: 67,55,25,62,09,49,55,38,09,63,48,07,39,04,23,81,40,87
Giải đặc biệt
403667
Giải nhất
19355
Giải nhì
06825
Giải ba
07962 - 55809
Giải tư
67849 - 31455 - 57538 - 76609 - 09463 - 48748 - 33807
Giải năm
6439
Giải sáu
4104 - 8223 - 7981
Giải bẩy
240
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 7 9 9

3 5
8 9
0 8 9
5 5
2 3 7

1 7

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 07 năm 2021

2 số cuối: 27,40,83,27,53,75,34,31,05,99,02,35,09,94,52,69,95,17
Giải đặc biệt
635927
Giải nhất
94840
Giải nhì
75583
Giải ba
87627 - 07453
Giải tư
58375 - 45234 - 90231 - 79505 - 99599 - 33002 - 36135
Giải năm
7209
Giải sáu
2494 - 7152 - 3169
Giải bẩy
995
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 5 9
7
7 7
1 4 5
0
2 3
9
5
3
4 5 9

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 07 năm 2021

2 số cuối: 67,14,51,50,77,47,02,62,68,75,26,86,71,69,63,47,01,72
Giải đặc biệt
114667
Giải nhất
90814
Giải nhì
74651
Giải ba
35250 - 38077
Giải tư
14647 - 63302 - 87062 - 84468 - 78675 - 20226 - 54186
Giải năm
1871
Giải sáu
2069 - 3163 - 5147
Giải bẩy
601
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2
4
6

7 7
0 1
2 3 7 8 9
1 2 5 7
6

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 07 năm 2021

2 số cuối: 02,31,48,14,55,73,22,65,97,43,21,63,07,68,00,96,70,23
Giải đặc biệt
557502
Giải nhất
30831
Giải nhì
18048
Giải ba
57714 - 73855
Giải tư
65973 - 93022 - 08065 - 82597 - 55443 - 69421 - 13063
Giải năm
2907
Giải sáu
6168 - 3000 - 0696
Giải bẩy
770
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2 7
4
1 2 3
1
3 8
5
3 5 8
0 3

6 7

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 24 tháng 06 năm 2021

2 số cuối: 73,95,93,56,86,67,80,00,99,31,47,07,46,69,01,37,96,77
Giải đặc biệt
756673
Giải nhất
98395
Giải nhì
36393
Giải ba
57156 - 17586
Giải tư
40267 - 75580 - 21900 - 80399 - 50231 - 52247 - 11907
Giải năm
9246
Giải sáu
2169 - 3701 - 8637
Giải bẩy
896
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 7


1 7
6 7
6
7 9
3 7
0 6
3 5 6 9

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 17 tháng 06 năm 2021

2 số cuối: 81,09,72,42,48,13,44,44,93,46,70,91,44,40,32,97,91,44
Giải đặc biệt
147581
Giải nhất
38709
Giải nhì
59372
Giải ba
90742 - 65648
Giải tư
22313 - 30444 - 17844 - 92893 - 29346 - 64870 - 04591
Giải năm
9644
Giải sáu
8240 - 0332 - 4497
Giải bẩy
291
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
3

2
0 2 4 4 4 4 6 8


0 2
1
1 1 3 7

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 10 tháng 06 năm 2021

2 số cuối: 16,50,39,38,13,90,07,25,59,52,07,53,51,56,41,94,36,17
Giải đặc biệt
349716
Giải nhất
77650
Giải nhì
63239
Giải ba
90038 - 85113
Giải tư
90890 - 00207 - 56925 - 17059 - 15652 - 90007 - 45853
Giải năm
5451
Giải sáu
7356 - 2941 - 4794
Giải bẩy
336
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7 7
3 6 7
5
6 8 9
1
0 1 2 3 6 90 4

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 03 tháng 06 năm 2021

2 số cuối: 90,00,65,64,74,86,96,17,64,83,58,29,29,55,02,75,59,64
Giải đặc biệt
095990
Giải nhất
42400
Giải nhì
79065
Giải ba
94764 - 24374
Giải tư
65786 - 92696 - 29617 - 85964 - 86183 - 90858 - 33929
Giải năm
6629
Giải sáu
4455 - 4102 - 7275
Giải bẩy
459
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2
7
9 9


5 8 9
4 4 4 5
4 5
3 6
0 6

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 05 năm 2021

2 số cuối: 36,46,59,88,92,37,44,84,65,56,48,70,64,64,57,55,16,54
Giải đặc biệt
078436
Giải nhất
31346
Giải nhì
83859
Giải ba
66288 - 10192
Giải tư
12737 - 78644 - 49384 - 75565 - 91356 - 12648 - 66970
Giải năm
5864
Giải sáu
2464 - 2257 - 2555
Giải bẩy
616
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6

6 7
4 6 8
4 5 6 7 9
4 4 5
0
4 8
2

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 05 năm 2021

2 số cuối: 49,94,33,11,41,49,80,00,98,96,49,63,25,91,39,07,17,83
Giải đặc biệt
859849
Giải nhất
64294
Giải nhì
38833
Giải ba
67111 - 42841
Giải tư
34449 - 71680 - 83000 - 82098 - 62796 - 76649 - 48663
Giải năm
0525
Giải sáu
4591 - 1939 - 0407
Giải bẩy
017
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 7
1 7
5
3 9
1 9 9 9

3

0 3
1 4 6 8

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 05 năm 2021

2 số cuối: 24,82,17,59,61,23,90,23,67,07,68,56,99,77,17,71,28,17
Giải đặc biệt
267624
Giải nhất
55982
Giải nhì
33117
Giải ba
24959 - 27961
Giải tư
49523 - 11590 - 16823 - 72867 - 21607 - 04168 - 67856
Giải năm
2999
Giải sáu
6577 - 8317 - 4771
Giải bẩy
328
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
7 7 7
3 3 4 8


6 9
1 7 8
1 7
2
0 9

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 05 năm 2021

2 số cuối: 14,78,88,69,95,27,29,67,59,84,40,29,72,57,36,87,48,44
Giải đặc biệt
892114
Giải nhất
56078
Giải nhì
13888
Giải ba
10669 - 86495
Giải tư
90427 - 23629 - 47567 - 07859 - 31284 - 67340 - 67029
Giải năm
2072
Giải sáu
2257 - 6236 - 8387
Giải bẩy
048
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4
7 9 9
6
0 4 8
7 9
7 9
2 8
4 7 8
5

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 29 tháng 04 năm 2021

2 số cuối: 56,58,16,12,40,64,21,59,30,08,23,04,58,02,94,39,03,68
Giải đặc biệt
497656
Giải nhất
12058
Giải nhì
88616
Giải ba
11212 - 05940
Giải tư
52364 - 10621 - 67759 - 21230 - 54208 - 30223 - 71604
Giải năm
0558
Giải sáu
8502 - 9494 - 8139
Giải bẩy
003
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3 4 8
2 6
1 3
0 9
0
6 8 8 9
4 8


4

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 04 năm 2021

2 số cuối: 88,70,77,23,92,10,80,07,13,45,45,01,76,49,02,28,80,03
Giải đặc biệt
316288
Giải nhất
30970
Giải nhì
50677
Giải ba
95023 - 12292
Giải tư
73010 - 98180 - 46107 - 45813 - 23245 - 71645 - 78301
Giải năm
5776
Giải sáu
6249 - 4602 - 8428
Giải bẩy
080
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2 3 7
0 3
3 8

5 5 9


0 6 7
0 0 8
2

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 04 năm 2021

2 số cuối: 44,94,87,15,24,92,88,55,83,58,56,34,90,92,37,20,18,71
Giải đặc biệt
646144
Giải nhất
87394
Giải nhì
24787
Giải ba
60215 - 77024
Giải tư
06392 - 82088 - 51055 - 20283 - 94658 - 54356 - 87734
Giải năm
6690
Giải sáu
5492 - 0537 - 9420
Giải bẩy
118
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5 8
0 4
4 7
4
5 6 8

1
3 7 8
0 2 2 4

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 04 năm 2021

2 số cuối: 47,94,86,08,86,77,92,04,61,35,35,87,76,80,63,10,99,20
Giải đặc biệt
023147
Giải nhất
23694
Giải nhì
89586
Giải ba
22308 - 35386
Giải tư
44277 - 61792 - 90304 - 68261 - 99135 - 71435 - 49587
Giải năm
9276
Giải sáu
3780 - 6463 - 0610
Giải bẩy
299
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 8
0
0
5 5
7

1 3
6 7
0 6 6 7
2 4 9

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 04 năm 2021

2 số cuối: 54,60,72,04,12,62,73,17,16,98,77,38,13,74,12,12,07,61
Giải đặc biệt
852954
Giải nhất
44160
Giải nhì
36672
Giải ba
71204 - 31312
Giải tư
05762 - 95273 - 00917 - 05816 - 18598 - 69677 - 14738
Giải năm
3313
Giải sáu
2474 - 5212 - 6212
Giải bẩy
107
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 7
2 2 2 3 6 7

8

4
0 1 2
2 3 4 7

8