Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 30 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 07,07,84,07,45,44,60,92,69,60,54,25,88,40,74,39,31,60
Giải đặc biệt
661707
Giải nhất
19207
Giải nhì
02984
Giải ba
33507 - 93145
Giải tư
47844 - 23660 - 16692 - 35369 - 13560 - 32354 - 36825
Giải năm
3388
Giải sáu
6840 - 3774 - 5839
Giải bẩy
731
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7 7 7

5
1 9
0 4 5
4
0 0 0 9
4
4 8
2

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 97,93,66,08,60,48,16,03,65,69,45,72,02,02,22,44,91,34
Giải đặc biệt
256397
Giải nhất
92793
Giải nhì
42866
Giải ba
11208 - 88560
Giải tư
82148 - 21716 - 38203 - 63265 - 53869 - 08145 - 52872
Giải năm
0002
Giải sáu
0402 - 8322 - 6744
Giải bẩy
391
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 2 3 8
6
2
4
4 5 8

0 5 6 9
2

1 3 7

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 87,61,95,70,19,48,03,57,49,59,15,39,63,02,43,24,08,99
Giải đặc biệt
419887
Giải nhất
62461
Giải nhì
23195
Giải ba
74170 - 13819
Giải tư
87348 - 49503 - 59357 - 00149 - 92459 - 45115 - 26639
Giải năm
1063
Giải sáu
2602 - 8343 - 3624
Giải bẩy
108
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3 8
5 9
4
9
3 8 9
7 9
1 3
0
7
5 9

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 75,49,55,02,13,31,42,16,35,46,18,16,53,65,00,09,36,92
Giải đặc biệt
059075
Giải nhất
67249
Giải nhì
63755
Giải ba
49002 - 04413
Giải tư
13531 - 64942 - 65716 - 67435 - 05546 - 42018 - 61816
Giải năm
0753
Giải sáu
5565 - 0700 - 9809
Giải bẩy
136
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2 9
3 6 6 8

1 5 6
2 6 9
3 5
5
5

2

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 05,14,00,55,86,67,21,40,64,91,58,08,92,92,81,56,90,15
Giải đặc biệt
115905
Giải nhất
72414
Giải nhì
62700
Giải ba
33955 - 53286
Giải tư
04267 - 34821 - 02640 - 47164 - 40391 - 51658 - 41708
Giải năm
2692
Giải sáu
7792 - 2481 - 2156
Giải bẩy
190
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 5 8
4 5
1

0
5 6 8
4 7

1 6
0 1 2 2

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 62,93,13,45,87,66,76,36,94,59,34,31,30,80,79,58,11,45
Giải đặc biệt
259962
Giải nhất
28793
Giải nhì
70413
Giải ba
26345 - 37387
Giải tư
33066 - 34676 - 53936 - 01394 - 80559 - 53634 - 89531
Giải năm
2230
Giải sáu
1380 - 3579 - 0358
Giải bẩy
811
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1 3

0 1 4 6
5 5
8 9
2 6
6 9
0 7
3 4

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 88,66,87,43,55,36,85,45,19,68,71,20,62,76,34,56,82,81
Giải đặc biệt
066088
Giải nhất
71066
Giải nhì
78287
Giải ba
93643 - 74255
Giải tư
25836 - 13085 - 83645 - 09619 - 23768 - 79771 - 05520
Giải năm
9662
Giải sáu
6376 - 8734 - 2256
Giải bẩy
082
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

9
0
4 6
3 5
5 6
2 6 8
1 6
1 2 5 7 8

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 12,16,26,44,48,95,84,78,22,70,97,41,70,51,43,73,31,68
Giải đặc biệt
971912
Giải nhất
72916
Giải nhì
16226
Giải ba
32144 - 97148
Giải tư
11395 - 33584 - 83278 - 63322 - 76470 - 44197 - 85241
Giải năm
4270
Giải sáu
3951 - 0443 - 6973
Giải bẩy
531
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2 6
2 6
1
1 3 4 8
1
8
0 0 3 8
4
5 7

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 33,46,06,47,32,33,01,58,59,46,59,58,30,21,01,62,58,70
Giải đặc biệt
854033
Giải nhất
41146
Giải nhì
29706
Giải ba
63347 - 11032
Giải tư
62433 - 93101 - 99658 - 11459 - 79346 - 08659 - 69358
Giải năm
8830
Giải sáu
8521 - 0301 - 8262
Giải bẩy
258
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 1 6

1
0 2 3 3
6 6 7
8 8 8 9 9
2
0


Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 26 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 30,09,21,51,75,45,67,87,80,03,24,88,45,32,55,99,55,87
Giải đặc biệt
395830
Giải nhất
15409
Giải nhì
17121
Giải ba
76951 - 54375
Giải tư
76045 - 48967 - 20087 - 53080 - 87603 - 48524 - 81188
Giải năm
5545
Giải sáu
7632 - 1055 - 4499
Giải bẩy
655
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 9

1 4
0 2
5 5
1 5 5
7
5
0 7 7 8
9

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 59,69,90,72,90,40,89,35,22,85,34,99,06,02,13,70,37,36
Giải đặc biệt
564059
Giải nhất
91369
Giải nhì
77190
Giải ba
56272 - 63490
Giải tư
42840 - 62489 - 58135 - 22822 - 20285 - 21934 - 12999
Giải năm
0006
Giải sáu
1602 - 2613 - 2970
Giải bẩy
937
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 6
3
2
4 5 6 7
0
9
9
0 2
5 9
0 0 9

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 94,28,71,82,52,59,80,97,23,67,87,39,62,45,97,67,67,88
Giải đặc biệt
050094
Giải nhất
74828
Giải nhì
96871
Giải ba
62482 - 96452
Giải tư
56659 - 19380 - 75197 - 89523 - 37767 - 50987 - 12739
Giải năm
0562
Giải sáu
7045 - 1597 - 1267
Giải bẩy
567
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


3 8
9
5
2 9
2 7 7 7
1
0 2 7 8
4 7 7

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 45,56,04,18,59,10,81,57,67,05,91,36,49,31,59,26,44,37
Giải đặc biệt
789845
Giải nhất
37156
Giải nhì
56504
Giải ba
15318 - 42259
Giải tư
28510 - 78281 - 86057 - 02267 - 55005 - 69891 - 44236
Giải năm
5549
Giải sáu
5531 - 0059 - 7626
Giải bẩy
944
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 5
0 8
6
1 6 7
4 5 9
6 7 9 9
7

1
1

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 29 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 37,47,26,78,57,88,52,45,14,68,30,08,43,11,29,94,50,66
Giải đặc biệt
791237
Giải nhất
99947
Giải nhì
99726
Giải ba
48778 - 70757
Giải tư
15788 - 05552 - 32445 - 62414 - 69268 - 79830 - 01908
Giải năm
7043
Giải sáu
5911 - 9129 - 8094
Giải bẩy
350
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
1 4
6 9
0 7
3 5 7
0 2 7
6 8
8
8
4

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 53,86,93,06,34,04,51,46,34,28,92,83,85,08,14,89,58,48
Giải đặc biệt
471653
Giải nhất
34086
Giải nhì
76493
Giải ba
44806 - 73834
Giải tư
78504 - 85151 - 99746 - 25134 - 15228 - 48292 - 89583
Giải năm
8885
Giải sáu
5808 - 4214 - 5889
Giải bẩy
058
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 6 8
4
8
4 4
6 8
1 3 8


3 5 6 9
2 3

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 13,44,57,30,51,18,85,58,08,44,98,43,60,09,39,14,70,78
Giải đặc biệt
178713
Giải nhất
39944
Giải nhì
40657
Giải ba
96430 - 61151
Giải tư
08418 - 65085 - 88558 - 75008 - 42544 - 50798 - 79043
Giải năm
1960
Giải sáu
4209 - 3939 - 4414
Giải bẩy
770
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8 9
3 4 8

0 9
3 4 4
1 7 8
0
0 8
5
8

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 09,58,12,78,48,69,41,93,87,31,89,37,08,00,96,96,82,10
Giải đặc biệt
491309
Giải nhất
79058
Giải nhì
25812
Giải ba
10378 - 82348
Giải tư
21569 - 52341 - 83093 - 93087 - 94431 - 43189 - 93237
Giải năm
0408
Giải sáu
0200 - 3696 - 5096
Giải bẩy
182
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 8 9
0 2

1 7
1 8
8
9
8
2 7 9
3 6 6

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 45,55,33,14,61,31,73,41,91,05,90,28,17,65,19,34,14,29
Giải đặc biệt
120545
Giải nhất
06655
Giải nhì
43733
Giải ba
71214 - 50361
Giải tư
29331 - 52873 - 30641 - 32491 - 34205 - 15790 - 51228
Giải năm
6917
Giải sáu
3065 - 8619 - 9834
Giải bẩy
114
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
4 4 7 9
8 9
1 3 4
1 5
5
1 5
3

0 1

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 24 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 23,02,67,91,43,24,92,32,75,00,88,95,51,82,61,45,34,32
Giải đặc biệt
316523
Giải nhất
81502
Giải nhì
37467
Giải ba
71791 - 42343
Giải tư
08424 - 53892 - 54032 - 70175 - 43300 - 25388 - 09495
Giải năm
3751
Giải sáu
8482 - 8961 - 5645
Giải bẩy
634
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2

3 4
2 2 4
3 5
1
1 7
5
2 8
1 2 5

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 17 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 60,92,64,17,44,62,02,07,06,44,59,88,37,73,95,10,53,71
Giải đặc biệt
084460
Giải nhất
65092
Giải nhì
48564
Giải ba
21417 - 35644
Giải tư
47362 - 62202 - 68307 - 12006 - 90744 - 84359 - 33988
Giải năm
7637
Giải sáu
2573 - 9595 - 3010
Giải bẩy
353
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 6 7
0 7

7
4 4
3 9
0 2 4
1 3
8
2 5

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 83,74,76,81,08,04,70,73,80,95,58,05,54,80,52,43,98,66
Giải đặc biệt
261083
Giải nhất
86374
Giải nhì
42376
Giải ba
16381 - 93608
Giải tư
16604 - 10970 - 78573 - 00480 - 85795 - 04758 - 52605
Giải năm
1954
Giải sáu
9280 - 0352 - 2643
Giải bẩy
198
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 5 83
2 4 8
6
0 3 4 6
0 0 1 3
5 8

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 03 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 22,62,14,91,32,45,37,57,47,55,47,36,07,92,53,17,13,77
Giải đặc biệt
162422
Giải nhất
03862
Giải nhì
70014
Giải ba
93191 - 46132
Giải tư
96045 - 69137 - 92357 - 22347 - 33555 - 69547 - 05436
Giải năm
4007
Giải sáu
7792 - 5453 - 9317
Giải bẩy
413
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
3 4 7
2
2 6 7
5 7 7
3 5 7
2
7

1 2

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 25,46,67,66,02,72,03,04,46,66,48,43,45,39,22,18,27,79
Giải đặc biệt
812125
Giải nhất
20846
Giải nhì
53467
Giải ba
14066 - 96902
Giải tư
66272 - 37103 - 20204 - 29546 - 86966 - 45548 - 90843
Giải năm
4045
Giải sáu
5539 - 7722 - 7618
Giải bẩy
627
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3 4
8
2 5 7
9
3 5 6 6 8

6 6 7
2 9


Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 15,41,39,67,22,05,05,58,44,30,75,24,81,03,87,12,85,74
Giải đặc biệt
274615
Giải nhất
71341
Giải nhì
84839
Giải ba
12767 - 54622
Giải tư
33205 - 93805 - 60958 - 80644 - 06130 - 88375 - 92624
Giải năm
2781
Giải sáu
8303 - 7087 - 5012
Giải bẩy
785
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 5 5
2 5
2 4
0 9
1 4
8
7
4 5
1 5 7

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 00,83,35,47,47,51,00,70,55,62,53,88,62,26,38,41,07,23
Giải đặc biệt
534400
Giải nhất
94383
Giải nhì
81935
Giải ba
61047 - 06047
Giải tư
36151 - 14700 - 42670 - 83455 - 93862 - 88953 - 45588
Giải năm
0862
Giải sáu
2126 - 5838 - 3441
Giải bẩy
207
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 0 7

3 6
5 8
1 7 7
1 3 5
2 2
0
3 8

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 56,36,47,93,55,82,74,16,26,64,35,15,66,20,08,58,60,83
Giải đặc biệt
494556
Giải nhất
95636
Giải nhì
53047
Giải ba
61093 - 10355
Giải tư
82782 - 23374 - 40016 - 63026 - 88764 - 03335 - 78115
Giải năm
0166
Giải sáu
0420 - 6908 - 4558
Giải bẩy
360
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
5 6
0 6
5 6
7
5 6 8
0 4 6
4
2 3
3

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 29 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 35,90,32,54,77,43,81,83,26,32,91,50,70,63,52,37,64,93
Giải đặc biệt
745635
Giải nhất
04390
Giải nhì
82332
Giải ba
23554 - 05877
Giải tư
04543 - 89481 - 27583 - 10426 - 58732 - 01091 - 39750
Giải năm
6770
Giải sáu
9763 - 2252 - 0237
Giải bẩy
264
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


6
2 2 5 7
3
0 2 4
3 4
0 7
1 3
0 1 3

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 04,01,36,68,03,97,75,17,32,03,02,02,32,08,43,99,60,00
Giải đặc biệt
722904
Giải nhất
05401
Giải nhì
74936
Giải ba
28368 - 56703
Giải tư
33097 - 10375 - 06417 - 63732 - 83103 - 83402 - 86302
Giải năm
5832
Giải sáu
4108 - 1143 - 4199
Giải bẩy
860
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 2 2 3 3 4 8
7

2 2 6
3

0 8
5

7 9

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 55,20,09,06,96,00,21,97,38,20,73,51,59,38,22,35,18,24
Giải đặc biệt
584855
Giải nhất
89520
Giải nhì
50109
Giải ba
84706 - 77896
Giải tư
89200 - 45821 - 35497 - 61238 - 49920 - 24073 - 56851
Giải năm
2059
Giải sáu
0038 - 0822 - 8335
Giải bẩy
618
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 6 9
8
0 0 1 2 4
5 8 8

1 5 9

3

6 7

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 09,20,75,26,77,12,48,64,70,26,12,05,13,75,59,60,47,93
Giải đặc biệt
720209
Giải nhất
85420
Giải nhì
59775
Giải ba
01726 - 40177
Giải tư
53812 - 46548 - 73664 - 81270 - 27126 - 69812 - 22705
Giải năm
6113
Giải sáu
3575 - 0759 - 3460
Giải bẩy
347
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 9
2 2 3
0 6 6

7 8
9
0 4
0 5 5 7

3