Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 37,58,37,81,78,68,63,36,48,79,58,47,65,66,32,80,24,97
Giải đặc biệt
760237
Giải nhất
58558
Giải nhì
92437
Giải ba
94181 - 03078
Giải tư
25268 - 54763 - 63036 - 90448 - 97479 - 90858 - 95447
Giải năm
3665
Giải sáu
3866 - 8232 - 4980
Giải bẩy
624
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


4
2 6 7 7
7 8
8 8
3 5 6 8
8 9
0 1
7

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 19,42,54,44,76,00,10,22,45,41,21,04,47,22,72,11,76,97
Giải đặc biệt
918419
Giải nhất
43842
Giải nhì
41054
Giải ba
78044 - 22776
Giải tư
58400 - 94410 - 96422 - 22345 - 42141 - 71521 - 74704
Giải năm
4647
Giải sáu
9022 - 8072 - 5211
Giải bẩy
176
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 4
0 1 9
1 2 2

1 2 4 5 7
4

2 6 6

7

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 61,91,39,48,33,90,91,93,13,50,35,59,69,99,73,63,65,13
Giải đặc biệt
206361
Giải nhất
74291
Giải nhì
30839
Giải ba
74548 - 30533
Giải tư
77990 - 38791 - 66693 - 02313 - 86550 - 00935 - 58259
Giải năm
9369
Giải sáu
3399 - 5773 - 7063
Giải bẩy
365
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3 3

3 5 9
8
0 9
1 3 5 9
3

0 1 1 3 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 78,45,97,42,04,45,02,20,49,28,81,51,36,90,36,84,61,77
Giải đặc biệt
001078
Giải nhất
91545
Giải nhì
18397
Giải ba
13242 - 16404
Giải tư
72745 - 54202 - 23620 - 17549 - 82228 - 46581 - 99551
Giải năm
4336
Giải sáu
4690 - 7236 - 9284
Giải bẩy
561
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 4

0 8
6 6
2 5 5 9
1
1
7 8
1 4
0 7

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 36,42,82,93,09,55,23,27,15,47,10,73,15,18,88,84,62,77
Giải đặc biệt
605636
Giải nhất
85142
Giải nhì
31282
Giải ba
99793 - 49509
Giải tư
36855 - 68223 - 37027 - 21615 - 89347 - 47210 - 77973
Giải năm
4215
Giải sáu
3218 - 2488 - 1084
Giải bẩy
062
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
0 5 5 8
3 7
6
2 7
5
2
3 7
2 4 8
3

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 34,81,47,64,46,21,73,97,86,13,54,74,97,19,07,99,99,25
Giải đặc biệt
403234
Giải nhất
23681
Giải nhì
44747
Giải ba
82364 - 03346
Giải tư
06221 - 22073 - 23397 - 87886 - 52513 - 81954 - 59174
Giải năm
8297
Giải sáu
8519 - 2307 - 3499
Giải bẩy
999
Giải tám
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
3 9
1 5
4
6 7
4
4
3 4
1 6
7 7 9 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 72,88,24,19,48,76,06,82,84,80,30,22,14,77,03,43,45,10
Giải đặc biệt
465072
Giải nhất
57688
Giải nhì
32424
Giải ba
97919 - 37848
Giải tư
67876 - 68406 - 34882 - 33184 - 13680 - 13230 - 49122
Giải năm
2514
Giải sáu
9677 - 1203 - 2243
Giải bẩy
845
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 6
0 4 9
2 4
0
3 5 8


2 6 7
0 2 4 8

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 30,31,32,85,91,59,67,68,01,38,23,26,50,57,98,83,71,75
Giải đặc biệt
697730
Giải nhất
43431
Giải nhì
96332
Giải ba
03685 - 26691
Giải tư
11859 - 17667 - 31868 - 91901 - 71938 - 29723 - 35226
Giải năm
5550
Giải sáu
1357 - 2198 - 1383
Giải bẩy
771
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1

3 6
0 1 2 8

0 7 9
7 8
1 5
3 5
1 8

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 30 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 45,37,96,08,08,22,25,94,88,93,43,19,27,80,95,13,38,05
Giải đặc biệt
276645
Giải nhất
44337
Giải nhì
75896
Giải ba
72308 - 37508
Giải tư
00322 - 91125 - 82894 - 30188 - 45093 - 37243 - 24619
Giải năm
2327
Giải sáu
7380 - 4395 - 6413
Giải bẩy
038
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 8 8
3 9
2 5 7
7 8
3 50 8
3 4 5 6

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 23 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 19,79,82,09,92,70,97,63,88,97,87,84,73,77,55,92,07,15
Giải đặc biệt
307019
Giải nhất
31279
Giải nhì
48382
Giải ba
11409 - 82792
Giải tư
65970 - 03897 - 23063 - 30588 - 52497 - 76787 - 88184
Giải năm
2673
Giải sáu
2077 - 8755 - 7392
Giải bẩy
107
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7 9
5 95
3
0 3 7 9
2 4 7 8
2 2 7 7

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 24,01,30,94,42,33,26,53,37,07,77,31,00,88,39,83,77,03
Giải đặc biệt
422124
Giải nhất
41001
Giải nhì
11430
Giải ba
39194 - 39442
Giải tư
37833 - 41326 - 04753 - 82437 - 21407 - 34477 - 53531
Giải năm
2200
Giải sáu
5188 - 0139 - 8883
Giải bẩy
277
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 3 7

4 6
0 1 3 7 9
2
3

7 7
3 8
4

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 09 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 93,03,88,91,22,75,19,29,71,68,29,61,89,90,46,47,96,29
Giải đặc biệt
959593
Giải nhất
63303
Giải nhì
44888
Giải ba
48691 - 97322
Giải tư
20975 - 47419 - 26729 - 80771 - 59868 - 29429 - 85661
Giải năm
7789
Giải sáu
5290 - 6446 - 0447
Giải bẩy
296
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
9
2 9 9 9

6 7

1 8
1 5
8 9
0 1 3 6

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 02 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 78,42,60,17,62,25,49,49,48,02,52,32,97,34,28,85,31,83
Giải đặc biệt
508578
Giải nhất
22742
Giải nhì
78460
Giải ba
02717 - 48362
Giải tư
82125 - 52949 - 35749 - 18748 - 09402 - 47152 - 14532
Giải năm
1897
Giải sáu
0634 - 7828 - 3785
Giải bẩy
931
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
7
5 8
1 2 4
2 8 9 9
2
0 2
8
3 5
7

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 54,69,09,57,65,42,62,07,54,94,43,26,17,47,67,77,75,37
Giải đặc biệt
203654
Giải nhất
47569
Giải nhì
77409
Giải ba
07457 - 54865
Giải tư
53242 - 19162 - 29307 - 68654 - 24594 - 14343 - 58526
Giải năm
0517
Giải sáu
2147 - 0967 - 5477
Giải bẩy
075
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7 9
7
6
7
2 3 7
4 4 7
2 5 7 9
5 7

4

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 97,96,01,66,41,38,11,39,54,17,80,54,19,71,51,84,10,66
Giải đặc biệt
296397
Giải nhất
03996
Giải nhì
61001
Giải ba
00366 - 53441
Giải tư
70238 - 00711 - 55539 - 01154 - 44317 - 52580 - 82854
Giải năm
3819
Giải sáu
4971 - 1751 - 9984
Giải bẩy
810
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
0 1 7 9

8 9
1
1 4 4
6 6
1
0 4
6 7

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 12 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 93,54,92,70,59,26,36,93,91,66,27,23,81,33,94,96,16,07
Giải đặc biệt
497793
Giải nhất
86154
Giải nhì
10192
Giải ba
06870 - 67159
Giải tư
10526 - 25836 - 25093 - 09691 - 95166 - 96127 - 20923
Giải năm
3081
Giải sáu
5433 - 3494 - 8896
Giải bẩy
016
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
6
3 6 7
3 6

4 9
6
0
1
1 2 3 3 4 6

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 05 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 99,55,09,17,17,68,23,16,58,93,40,63,22,36,73,72,02,16
Giải đặc biệt
323499
Giải nhất
57955
Giải nhì
61409
Giải ba
63217 - 65117
Giải tư
09668 - 86823 - 17416 - 44058 - 69993 - 22540 - 14963
Giải năm
8022
Giải sáu
4136 - 9173 - 6072
Giải bẩy
802
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 9
6 6 7 7
2 3
6
0
5 8
3 8
2 3

3 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 10,02,71,88,39,76,19,89,21,86,54,96,28,76,08,81,66,50
Giải đặc biệt
557810
Giải nhất
00502
Giải nhì
07571
Giải ba
03888 - 39639
Giải tư
40676 - 41619 - 00689 - 36521 - 91486 - 05354 - 39096
Giải năm
6328
Giải sáu
5076 - 8608 - 9181
Giải bẩy
666
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 8
0 9
1 8
9

0 4
6
1 6 6
1 6 8 9
6

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 88,67,72,83,20,73,11,89,12,88,84,66,95,66,83,27,25,38
Giải đặc biệt
376288
Giải nhất
50967
Giải nhì
07672
Giải ba
26283 - 55020
Giải tư
73373 - 22111 - 32189 - 37012 - 11188 - 39184 - 94366
Giải năm
4595
Giải sáu
4266 - 1483 - 6227
Giải bẩy
625
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1 2
0 5 7
8


6 6 7
2 3
3 3 4 8 8 9
5

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 05,36,57,71,66,37,64,62,63,44,81,25,00,93,93,74,58,87
Giải đặc biệt
974705
Giải nhất
68436
Giải nhì
71757
Giải ba
76971 - 03266
Giải tư
61937 - 72964 - 18762 - 40163 - 35144 - 82281 - 00325
Giải năm
8000
Giải sáu
6293 - 6893 - 4074
Giải bẩy
358
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 5

5
6 7
4
7 8
2 3 4 6
1 4
1 7
3 3

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 07 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 95,13,31,27,49,61,44,55,69,76,50,34,81,82,28,25,76,21
Giải đặc biệt
771195
Giải nhất
77913
Giải nhì
37431
Giải ba
51527 - 87849
Giải tư
88261 - 36944 - 46755 - 29869 - 97776 - 08550 - 90834
Giải năm
6481
Giải sáu
8382 - 1928 - 4825
Giải bẩy
676
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3
1 5 7 8
1 4
4 9
0 5
1 9
6 6
1 2
5

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 31 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 30,51,57,28,58,36,91,84,41,22,23,82,84,40,95,14,49,37
Giải đặc biệt
783630
Giải nhất
33851
Giải nhì
51857
Giải ba
21428 - 63358
Giải tư
52336 - 90491 - 19984 - 50941 - 94722 - 96923 - 35582
Giải năm
2484
Giải sáu
0240 - 4795 - 1514
Giải bẩy
749
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4
2 3 8
0 6 7
0 1 9
1 7 8


2 4 4
1 5

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 05,53,64,00,57,84,49,19,15,69,84,73,63,84,08,46,26,94
Giải đặc biệt
493305
Giải nhất
20653
Giải nhì
81764
Giải ba
59400 - 20757
Giải tư
36984 - 62749 - 35919 - 08615 - 96569 - 95084 - 47473
Giải năm
1063
Giải sáu
7284 - 6608 - 1646
Giải bẩy
726
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 5 8
5 9
6

6 9
3 7
3 4 9
3
4 4 4
4

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 17 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 22,69,16,88,66,83,29,53,91,43,98,95,07,39,18,78,46,51
Giải đặc biệt
594322
Giải nhất
19469
Giải nhì
90316
Giải ba
04288 - 61066
Giải tư
89083 - 72529 - 16053 - 50891 - 38943 - 00398 - 15995
Giải năm
7107
Giải sáu
4739 - 6118 - 7678
Giải bẩy
046
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
6 8
2 9
9
3 6
1 3
6 9
8
3 8
1 5 8

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 36,23,22,18,02,21,27,28,97,29,09,39,92,40,97,70,32,68
Giải đặc biệt
488036
Giải nhất
35923
Giải nhì
10722
Giải ba
28618 - 47402
Giải tư
87821 - 10927 - 91628 - 84597 - 44629 - 71209 - 62739
Giải năm
4592
Giải sáu
9440 - 4397 - 6370
Giải bẩy
732
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 9
8
1 2 3 7 8 9
2 6 9
0

8
0

2 7 7

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 03 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 74,07,79,57,65,10,44,47,27,53,59,31,62,67,69,66,86,52
Giải đặc biệt
052774
Giải nhất
18007
Giải nhì
64979
Giải ba
88157 - 56365
Giải tư
35810 - 22644 - 65047 - 64627 - 32853 - 64059 - 67131
Giải năm
5162
Giải sáu
8867 - 5969 - 0066
Giải bẩy
686
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0
7
1
4 7
2 3 7 9
2 5 6 7 9
4 9
6

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 07,68,47,69,33,22,07,06,10,58,57,25,63,65,93,35,84,56
Giải đặc biệt
957707
Giải nhất
41668
Giải nhì
06147
Giải ba
14669 - 45033
Giải tư
19922 - 44807 - 28006 - 49810 - 23958 - 74557 - 91125
Giải năm
3963
Giải sáu
2965 - 6993 - 1635
Giải bẩy
984
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 7 7
0
2 5
3 5
7
6 7 8
3 5 8 9

4
3

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 73,01,63,16,47,16,56,33,41,27,03,22,54,52,40,40,05,03
Giải đặc biệt
128273
Giải nhất
33901
Giải nhì
82063
Giải ba
18716 - 43747
Giải tư
06716 - 55256 - 51633 - 38841 - 30527 - 14003 - 96922
Giải năm
7254
Giải sáu
8852 - 9240 - 3440
Giải bẩy
305
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 3 3 5
6 6
2 7
3
0 0 1 7
2 4 6
3
3


Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 12 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 93,39,71,80,48,23,51,24,84,24,65,24,35,63,77,99,28,87
Giải đặc biệt
776593
Giải nhất
66339
Giải nhì
77371
Giải ba
47580 - 11848
Giải tư
96023 - 54551 - 77024 - 35384 - 84624 - 93865 - 30924
Giải năm
1035
Giải sáu
2263 - 2477 - 2399
Giải bẩy
528
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


3 4 4 4 8
5 9
8
1
3 5
1 7
0 4 7
3 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 05 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 48,85,61,59,81,57,44,54,16,65,62,06,55,23,21,34,80,45
Giải đặc biệt
618848
Giải nhất
09885
Giải nhì
86161
Giải ba
86859 - 09981
Giải tư
23657 - 11544 - 12854 - 53216 - 31965 - 24662 - 25206
Giải năm
1355
Giải sáu
6823 - 6421 - 4534
Giải bẩy
680
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
6
1 3
4
4 5 8
4 5 7 9
1 2 5

0 1 5