User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng chương trình Soi Cầu Lotto Miền Trung
Với chương trình soi cầu cổ điển này sẽ trợ giúp bạn trong việc chọn các cặp số lotto may mắn và có xác suất cao.
Để xem rất đơn giản bạn chỉ cần chọn Biên ngày soi cầu cùng với Số ngày cầu chạy rồi bấm nút xem kết quả để xem. Khi bạn muốn xem các cầu trong quá khứ bạn có thể nhập Biên ngày cầu chạy là một ngày khác trước đó.
Chú ý:
- Sau khi có kết quả cầu để xem chi tiết bạn nháy chuột vào các cặp số cầu tìm thấy để xem chi tiết cầu chạy.
- Mặc định chương trình khi chạy sẽ lấy số ngày cầu chạy là 3. Để xem các ngày khác bạn chỉ cần thay đổi số này.

CHÚC CÁC BẠN LUÔN THÀNH CÔNG VÀ MAY MẮN trong các dự đoán của mình.


Lấy dự đoán 3 cặp lotto xác suất cao + chạm ĐB của miền Trung hàng ngày >> Soạn SMS: SCL Mã tỉnh gửi 8577
Lấy dự đoán 2 cặp lotto may mắn + chạm ĐB của miền Trung hàng ngày >> Soạn SMS: SCL Mã tỉnh gửi 8677
Lấy dự đoán 1 cặp lotto VIP + chạm ĐB của miền Trung hàng ngày >> Soạn SMS: SCL Mã tỉnh gửi 8777

Dưới đây là bảng mã tỉnh xổ số miền Trung.

BDH(Bình Định), DNG(Đà Nẵng), DNO(Đắc Nông ), DLK(DaklaK), GL(Gia Lai),
KH(Khánh Hoà), KT(Kon Tum), NT(Ninh Thuận), PY(Phú Yên), QB(Quảng Bình),
QNM(Quảng Nam), QNI(Quảng Ngãi), QT(Quảng trị), TTH(Thừa Thiên Huế)

Biên ngày soi cầu: dd/mm/yyyy Số ngày cầu chạy:
Chọn tỉnh/thành cần soi

Chỉ có VIP mới xem được các số ngày cầu chạy khác
Bạn đang xem toàn bộ cầu có số ngày cầu chạy là 3 ngày
Bảng cầu rút gọn
Đầu 0 03 05 08
Đầu 1 10 13
Đầu 2 22 24 25 26 27 29
Đầu 3 33 38
Đầu 4 43 45 47
Đầu 5 50 52 53 55 57 58
Đầu 6 60 62 63 64 65 68 69
Đầu 7 70 73 74 75 76 78 79
Đầu 8
Đầu 9 93 95 98
 
Cầu cũ 19 cầu - là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[001] Cặp số: 29, 92
[002] Cặp số: 50, 05
[003] Cặp số: 63, 36
[004] Cặp số: 53, 35
[005] Cặp số: 70, 07
[006] Cặp số: 62, 26
[007] Cặp số: 60, 06
[008] Cặp số: 50, 05
[009] Cặp số: 08, 80
[010] Cặp số: 05, 50
[011] Cặp số: 57, 75
[012] Cặp số: 24, 42
[013] Cặp số: 68, 86
[014] Cặp số: 38, 83
[015] Cặp số: 33, 33
[016] Cặp số: 75, 57
[017] Cặp số: 33, 33
[018] Cặp số: 78, 87
[019] Cặp số: 45, 54
Cầu mới tạo 36 cầu - là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[020] Cặp số: 25, 52
[021] Cặp số: 26, 62
[022] Cặp số: 22, 22
[023] Cặp số: 98, 89
[024] Cặp số: 08, 80
[025] Cặp số: 79, 97
[026] Cặp số: 74, 47
[027] Cặp số: 73, 37
[028] Cặp số: 95, 59
[029] Cặp số: 98, 89
[030] Cặp số: 95, 59
[031] Cặp số: 93, 39
[032] Cặp số: 69, 96
[033] Cặp số: 68, 86
[034] Cặp số: 65, 56
[035] Cặp số: 95, 59
[036] Cặp số: 47, 74
[037] Cặp số: 52, 25
[038] Cặp số: 58, 85
[039] Cặp số: 55, 55
[040] Cặp số: 53, 35
[041] Cặp số: 03, 30
[042] Cặp số: 26, 62
[043] Cặp số: 27, 72
[044] Cặp số: 62, 26
[045] Cặp số: 13, 31
[046] Cặp số: 10, 01
[047] Cặp số: 64, 46
[048] Cặp số: 33, 33
[049] Cặp số: 58, 85
[050] Cặp số: 53, 35
[051] Cặp số: 58, 85
[052] Cặp số: 47, 74
[053] Cặp số: 76, 67
[054] Cặp số: 43, 34
[055] Cặp số: 53, 35
Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số là:
Cặp số 03, 30 xuất hiện 1 lần
Cặp số 05, 50 xuất hiện 3 lần
Cặp số 08, 80 xuất hiện 2 lần
Cặp số 10, 01 xuất hiện 1 lần
Cặp số 13, 31 xuất hiện 1 lần
Cặp số 22, 22 xuất hiện 1 lần
Cặp số 24, 42 xuất hiện 1 lần
Cặp số 25, 52 xuất hiện 2 lần
Cặp số 26, 62 xuất hiện 4 lần
Cặp số 27, 72 xuất hiện 1 lần
Cặp số 29, 92 xuất hiện 1 lần
Cặp số 33, 33 xuất hiện 3 lần
Cặp số 38, 83 xuất hiện 1 lần
Cặp số 43, 34 xuất hiện 1 lần
Cặp số 45, 54 xuất hiện 1 lần
Cặp số 47, 74 xuất hiện 3 lần
Cặp số 53, 35 xuất hiện 4 lần
Cặp số 55, 55 xuất hiện 1 lần
Cặp số 57, 75 xuất hiện 2 lần
Cặp số 58, 85 xuất hiện 3 lần
Cặp số 60, 06 xuất hiện 1 lần
Cặp số 63, 36 xuất hiện 1 lần
Cặp số 64, 46 xuất hiện 1 lần
Cặp số 65, 56 xuất hiện 1 lần
Cặp số 68, 86 xuất hiện 2 lần
Cặp số 69, 96 xuất hiện 1 lần
Cặp số 70, 07 xuất hiện 1 lần
Cặp số 73, 37 xuất hiện 1 lần
Cặp số 76, 67 xuất hiện 1 lần
Cặp số 78, 87 xuất hiện 1 lần
Cặp số 79, 97 xuất hiện 1 lần
Cặp số 93, 39 xuất hiện 1 lần
Cặp số 95, 59 xuất hiện 3 lần
Cặp số 98, 89 xuất hiện 2 lần