User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng chương trình Soi Cầu Lotto Miền Trung
Với chương trình soi cầu cổ điển này sẽ trợ giúp bạn trong việc chọn các cặp số lotto may mắn và có xác suất cao.
Để xem rất đơn giản bạn chỉ cần chọn Biên ngày soi cầu cùng với Số ngày cầu chạy rồi bấm nút xem kết quả để xem. Khi bạn muốn xem các cầu trong quá khứ bạn có thể nhập Biên ngày cầu chạy là một ngày khác trước đó.
Chú ý:
- Sau khi có kết quả cầu để xem chi tiết bạn nháy chuột vào các cặp số cầu tìm thấy để xem chi tiết cầu chạy.
- Mặc định chương trình khi chạy sẽ lấy số ngày cầu chạy là 3. Để xem các ngày khác bạn chỉ cần thay đổi số này.

CHÚC CÁC BẠN LUÔN THÀNH CÔNG VÀ MAY MẮN trong các dự đoán của mình.


Lấy dự đoán 3 cặp lotto xác suất cao + chạm ĐB của miền Trung hàng ngày >> Soạn SMS: SCL Mã tỉnh gửi 8577
Lấy dự đoán 2 cặp lotto may mắn + chạm ĐB của miền Trung hàng ngày >> Soạn SMS: SCL Mã tỉnh gửi 8677
Lấy dự đoán 1 cặp lotto VIP + chạm ĐB của miền Trung hàng ngày >> Soạn SMS: SCL Mã tỉnh gửi 8777

Dưới đây là bảng mã tỉnh xổ số miền Trung.

BDH(Bình Định), DNG(Đà Nẵng), DNO(Đắc Nông ), DLK(DaklaK), GL(Gia Lai),
KH(Khánh Hoà), KT(Kon Tum), NT(Ninh Thuận), PY(Phú Yên), QB(Quảng Bình),
QNM(Quảng Nam), QNI(Quảng Ngãi), QT(Quảng trị), TTH(Thừa Thiên Huế)

Biên ngày soi cầu: dd/mm/yyyy Số ngày cầu chạy:
Chọn tỉnh/thành cần soi

Chỉ có VIP mới xem được các số ngày cầu chạy khác
Bạn đang xem toàn bộ cầu có số ngày cầu chạy là 3 ngày
Bảng cầu rút gọn
Đầu 0 00 04 05 06
Đầu 1 12 15 16 18 19
Đầu 2 21 26 28
Đầu 3
Đầu 4 40 42 44 45 46 49
Đầu 5 50 59
Đầu 6 65
Đầu 7
Đầu 8 80 86 88
Đầu 9 91 92 95 96
 
Cầu cũ 5 cầu - là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[001] Cặp số: 19, 91
[002] Cặp số: 18, 81
[003] Cặp số: 44, 44
[004] Cặp số: 06, 60
[005] Cặp số: 91, 19
Cầu mới tạo 34 cầu - là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[006] Cặp số: 04, 40
[007] Cặp số: 05, 50
[008] Cặp số: 06, 60
[009] Cặp số: 12, 21
[010] Cặp số: 15, 51
[011] Cặp số: 28, 82
[012] Cặp số: 21, 12
[013] Cặp số: 40, 04
[014] Cặp số: 80, 08
[015] Cặp số: 80, 08
[016] Cặp số: 44, 44
[017] Cặp số: 46, 64
[018] Cặp số: 42, 24
[019] Cặp số: 46, 64
[020] Cặp số: 45, 54
[021] Cặp số: 18, 81
[022] Cặp số: 16, 61
[023] Cặp số: 26, 62
[024] Cặp số: 50, 05
[025] Cặp số: 50, 05
[026] Cặp số: 65, 56
[027] Cặp số: 04, 40
[028] Cặp số: 49, 94
[029] Cặp số: 50, 05
[030] Cặp số: 50, 05
[031] Cặp số: 40, 04
[032] Cặp số: 59, 95
[033] Cặp số: 96, 69
[034] Cặp số: 92, 29
[035] Cặp số: 95, 59
[036] Cặp số: 88, 88
[037] Cặp số: 15, 51
[038] Cặp số: 86, 68
[039] Cặp số: 00, 00
Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số là:
Cặp số 00, 00 xuất hiện 1 lần
Cặp số 04, 40 xuất hiện 4 lần
Cặp số 05, 50 xuất hiện 5 lần
Cặp số 06, 60 xuất hiện 2 lần
Cặp số 12, 21 xuất hiện 2 lần
Cặp số 15, 51 xuất hiện 2 lần
Cặp số 16, 61 xuất hiện 1 lần
Cặp số 18, 81 xuất hiện 2 lần
Cặp số 19, 91 xuất hiện 2 lần
Cặp số 26, 62 xuất hiện 1 lần
Cặp số 28, 82 xuất hiện 1 lần
Cặp số 42, 24 xuất hiện 1 lần
Cặp số 44, 44 xuất hiện 2 lần
Cặp số 45, 54 xuất hiện 1 lần
Cặp số 46, 64 xuất hiện 2 lần
Cặp số 49, 94 xuất hiện 1 lần
Cặp số 59, 95 xuất hiện 2 lần
Cặp số 65, 56 xuất hiện 1 lần
Cặp số 80, 08 xuất hiện 2 lần
Cặp số 86, 68 xuất hiện 1 lần
Cặp số 88, 88 xuất hiện 1 lần
Cặp số 92, 29 xuất hiện 1 lần
Cặp số 96, 69 xuất hiện 1 lần