User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng chương trình Soi Cầu Lotto Miền Trung
Với chương trình soi cầu cổ điển này sẽ trợ giúp bạn trong việc chọn các cặp số lotto may mắn và có xác suất cao.
Để xem rất đơn giản bạn chỉ cần chọn Biên ngày soi cầu cùng với Số ngày cầu chạy rồi bấm nút xem kết quả để xem. Khi bạn muốn xem các cầu trong quá khứ bạn có thể nhập Biên ngày cầu chạy là một ngày khác trước đó.
Chú ý:
- Sau khi có kết quả cầu để xem chi tiết bạn nháy chuột vào các cặp số cầu tìm thấy để xem chi tiết cầu chạy.
- Mặc định chương trình khi chạy sẽ lấy số ngày cầu chạy là 3. Để xem các ngày khác bạn chỉ cần thay đổi số này.

CHÚC CÁC BẠN LUÔN THÀNH CÔNG VÀ MAY MẮN trong các dự đoán của mình.


Lấy dự đoán 3 cặp lotto xác suất cao + chạm ĐB của miền Trung hàng ngày >> Soạn SMS: SCL Mã tỉnh gửi 8577
Lấy dự đoán 2 cặp lotto may mắn + chạm ĐB của miền Trung hàng ngày >> Soạn SMS: SCL Mã tỉnh gửi 8677
Lấy dự đoán 1 cặp lotto VIP + chạm ĐB của miền Trung hàng ngày >> Soạn SMS: SCL Mã tỉnh gửi 8777

Dưới đây là bảng mã tỉnh xổ số miền Trung.

BDH(Bình Định), DNG(Đà Nẵng), DNO(Đắc Nông ), DLK(DaklaK), GL(Gia Lai),
KH(Khánh Hoà), KT(Kon Tum), NT(Ninh Thuận), PY(Phú Yên), QB(Quảng Bình),
QNM(Quảng Nam), QNI(Quảng Ngãi), QT(Quảng trị), TTH(Thừa Thiên Huế)

Biên ngày soi cầu: dd/mm/yyyy Số ngày cầu chạy:
Chọn tỉnh/thành cần soi

Chỉ có VIP mới xem được các số ngày cầu chạy khác
Bạn đang xem toàn bộ cầu có số ngày cầu chạy là 3 ngày
Bảng cầu rút gọn
Đầu 0 00 07 08 09
Đầu 1
Đầu 2 20 22 25 27 28 29
Đầu 3 30 32 36 39
Đầu 4 40 41 42 43 44 47 49
Đầu 5 50 57
Đầu 6 60 62 64 65 67 69
Đầu 7 70 72 76 77 79
Đầu 8 80 82 83 84 86 87 89
Đầu 9 90 92 94 97 98 99
 
Cầu cũ 25 cầu - là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[001] Cặp số: 40, 04
[002] Cặp số: 40, 04
[003] Cặp số: 76, 67
[004] Cặp số: 67, 76
[005] Cặp số: 65, 56
[006] Cặp số: 65, 56
[007] Cặp số: 60, 06
[008] Cặp số: 69, 96
[009] Cặp số: 32, 23
[010] Cặp số: 36, 63
[011] Cặp số: 28, 82
[012] Cặp số: 43, 34
[013] Cặp số: 42, 24
[014] Cặp số: 42, 24
[015] Cặp số: 44, 44
[016] Cặp số: 08, 80
[017] Cặp số: 29, 92
[018] Cặp số: 27, 72
[019] Cặp số: 36, 63
[020] Cặp số: 89, 98
[021] Cặp số: 90, 09
[022] Cặp số: 97, 79
[023] Cặp số: 94, 49
[024] Cặp số: 64, 46
[025] Cặp số: 67, 76
Cầu mới tạo 65 cầu - là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[026] Cặp số: 40, 04
[027] Cặp số: 42, 24
[028] Cặp số: 43, 34
[029] Cặp số: 49, 94
[030] Cặp số: 41, 14
[031] Cặp số: 40, 04
[032] Cặp số: 80, 08
[033] Cặp số: 83, 38
[034] Cặp số: 86, 68
[035] Cặp số: 79, 97
[036] Cặp số: 60, 06
[037] Cặp số: 69, 96
[038] Cặp số: 62, 26
[039] Cặp số: 80, 08
[040] Cặp số: 30, 03
[041] Cặp số: 30, 03
[042] Cặp số: 30, 03
[043] Cặp số: 39, 93
[044] Cặp số: 36, 63
[045] Cặp số: 09, 90
[046] Cặp số: 07, 70
[047] Cặp số: 07, 70
[048] Cặp số: 47, 74
[049] Cặp số: 49, 94
[050] Cặp số: 47, 74
[051] Cặp số: 72, 27
[052] Cặp số: 20, 02
[053] Cặp số: 27, 72
[054] Cặp số: 25, 52
[055] Cặp số: 25, 52
[056] Cặp số: 22, 22
[057] Cặp số: 25, 52
[058] Cặp số: 20, 02
[059] Cặp số: 29, 92
[060] Cặp số: 70, 07
[061] Cặp số: 97, 79
[062] Cặp số: 99, 99
[063] Cặp số: 92, 29
[064] Cặp số: 07, 70
[065] Cặp số: 00, 00
[066] Cặp số: 07, 70
[067] Cặp số: 99, 99
[068] Cặp số: 87, 78
[069] Cặp số: 83, 38
[070] Cặp số: 82, 28
[071] Cặp số: 98, 89
[072] Cặp số: 94, 49
[073] Cặp số: 90, 09
[074] Cặp số: 70, 07
[075] Cặp số: 39, 93
[076] Cặp số: 50, 05
[077] Cặp số: 57, 75
[078] Cặp số: 69, 96
[079] Cặp số: 84, 48
[080] Cặp số: 70, 07
[081] Cặp số: 77, 77
[082] Cặp số: 27, 72
[083] Cặp số: 29, 92
[084] Cặp số: 22, 22
[085] Cặp số: 22, 22
[086] Cặp số: 60, 06
[087] Cặp số: 50, 05
[088] Cặp số: 00, 00
[089] Cặp số: 07, 70
[090] Cặp số: 79, 97
Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số là:
Cặp số 00, 00 xuất hiện 2 lần
Cặp số 07, 70 xuất hiện 8 lần
Cặp số 08, 80 xuất hiện 3 lần
Cặp số 09, 90 xuất hiện 3 lần
Cặp số 20, 02 xuất hiện 2 lần
Cặp số 22, 22 xuất hiện 3 lần
Cặp số 25, 52 xuất hiện 3 lần
Cặp số 27, 72 xuất hiện 4 lần
Cặp số 28, 82 xuất hiện 2 lần
Cặp số 29, 92 xuất hiện 4 lần
Cặp số 30, 03 xuất hiện 3 lần
Cặp số 32, 23 xuất hiện 1 lần
Cặp số 36, 63 xuất hiện 3 lần
Cặp số 39, 93 xuất hiện 2 lần
Cặp số 40, 04 xuất hiện 4 lần
Cặp số 41, 14 xuất hiện 1 lần
Cặp số 42, 24 xuất hiện 3 lần
Cặp số 43, 34 xuất hiện 2 lần
Cặp số 44, 44 xuất hiện 1 lần
Cặp số 47, 74 xuất hiện 2 lần
Cặp số 49, 94 xuất hiện 4 lần
Cặp số 50, 05 xuất hiện 2 lần
Cặp số 57, 75 xuất hiện 1 lần
Cặp số 60, 06 xuất hiện 3 lần
Cặp số 62, 26 xuất hiện 1 lần
Cặp số 64, 46 xuất hiện 1 lần
Cặp số 65, 56 xuất hiện 2 lần
Cặp số 67, 76 xuất hiện 3 lần
Cặp số 69, 96 xuất hiện 3 lần
Cặp số 77, 77 xuất hiện 1 lần
Cặp số 79, 97 xuất hiện 4 lần
Cặp số 83, 38 xuất hiện 2 lần
Cặp số 84, 48 xuất hiện 1 lần
Cặp số 86, 68 xuất hiện 1 lần
Cặp số 87, 78 xuất hiện 1 lần
Cặp số 89, 98 xuất hiện 2 lần
Cặp số 99, 99 xuất hiện 2 lần