Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng chương trình Soi Cầu Lotto Miền Trung
Với chương trình soi cầu cổ điển này sẽ trợ giúp bạn trong việc chọn các cặp số lotto may mắn và có xác suất cao.
Để xem rất đơn giản bạn chỉ cần chọn Biên ngày soi cầu cùng với Số ngày cầu chạy rồi bấm nút xem kết quả để xem. Khi bạn muốn xem các cầu trong quá khứ bạn có thể nhập Biên ngày cầu chạy là một ngày khác trước đó.
Chú ý:
- Sau khi có kết quả cầu để xem chi tiết bạn nháy chuột vào các cặp số cầu tìm thấy để xem chi tiết cầu chạy.
- Mặc định chương trình khi chạy sẽ lấy số ngày cầu chạy là 3. Để xem các ngày khác bạn chỉ cần thay đổi số này.

CHÚC CÁC BẠN LUÔN THÀNH CÔNG VÀ MAY MẮN trong các dự đoán của mình.


Biên ngày soi cầu: dd/mm/yyyy Số ngày cầu chạy:
Chọn tỉnh/thành cần soi
Bạn đang xem toàn bộ cầu có số ngày cầu chạy là 3 ngày
Bảng cầu rút gọn
Đầu 0 00 01 04 05 07 08
Đầu 1 10 13
Đầu 2 22 23 26 27 28 29
Đầu 3 31 32 33 34 36 37 38
Đầu 4 40
Đầu 5 50 56 58
Đầu 6 60 62 63 64 67 68
Đầu 7 70 74 75 77 79
Đầu 8
Đầu 9 91 93 94 96 98
 
Cầu cũ 13 cầu - là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[001] Cặp số: 13, 31
[002] Cặp số: 31, 13
[003] Cặp số: 70, 07
[004] Cặp số: 26, 62
[005] Cặp số: 07, 70
[006] Cặp số: 07, 70
[007] Cặp số: 63, 36
[008] Cặp số: 56, 65
[009] Cặp số: 75, 57
[010] Cặp số: 40, 04
[011] Cặp số: 67, 76
[012] Cặp số: 62, 26
[013] Cặp số: 93, 39
Cầu mới tạo 40 cầu - là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[014] Cặp số: 91, 19
[015] Cặp số: 96, 69
[016] Cặp số: 94, 49
[017] Cặp số: 10, 01
[018] Cặp số: 37, 73
[019] Cặp số: 36, 63
[020] Cặp số: 34, 43
[021] Cặp số: 79, 97
[022] Cặp số: 23, 32
[023] Cặp số: 60, 06
[024] Cặp số: 27, 72
[025] Cặp số: 00, 00
[026] Cặp số: 32, 23
[027] Cặp số: 32, 23
[028] Cặp số: 64, 46
[029] Cặp số: 68, 86
[030] Cặp số: 75, 57
[031] Cặp số: 56, 65
[032] Cặp số: 50, 05
[033] Cặp số: 22, 22
[034] Cặp số: 28, 82
[035] Cặp số: 27, 72
[036] Cặp số: 29, 92
[037] Cặp số: 28, 82
[038] Cặp số: 05, 50
[039] Cặp số: 01, 10
[040] Cặp số: 04, 40
[041] Cặp số: 08, 80
[042] Cặp số: 74, 47
[043] Cặp số: 34, 43
[044] Cặp số: 38, 83
[045] Cặp số: 33, 33
[046] Cặp số: 10, 01
[047] Cặp số: 68, 86
[048] Cặp số: 60, 06
[049] Cặp số: 60, 06
[050] Cặp số: 58, 85
[051] Cặp số: 77, 77
[052] Cặp số: 98, 89
[053] Cặp số: 04, 40
Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số là:
Cặp số 00, 00 xuất hiện 1 lần
Cặp số 01, 10 xuất hiện 3 lần
Cặp số 04, 40 xuất hiện 3 lần
Cặp số 05, 50 xuất hiện 2 lần
Cặp số 07, 70 xuất hiện 3 lần
Cặp số 08, 80 xuất hiện 1 lần
Cặp số 13, 31 xuất hiện 2 lần
Cặp số 22, 22 xuất hiện 1 lần
Cặp số 23, 32 xuất hiện 3 lần
Cặp số 26, 62 xuất hiện 2 lần
Cặp số 27, 72 xuất hiện 2 lần
Cặp số 28, 82 xuất hiện 2 lần
Cặp số 29, 92 xuất hiện 1 lần
Cặp số 33, 33 xuất hiện 1 lần
Cặp số 34, 43 xuất hiện 2 lần
Cặp số 36, 63 xuất hiện 2 lần
Cặp số 37, 73 xuất hiện 1 lần
Cặp số 38, 83 xuất hiện 1 lần
Cặp số 56, 65 xuất hiện 2 lần
Cặp số 58, 85 xuất hiện 1 lần
Cặp số 60, 06 xuất hiện 3 lần
Cặp số 64, 46 xuất hiện 1 lần
Cặp số 67, 76 xuất hiện 1 lần
Cặp số 68, 86 xuất hiện 2 lần
Cặp số 74, 47 xuất hiện 1 lần
Cặp số 75, 57 xuất hiện 2 lần
Cặp số 77, 77 xuất hiện 1 lần
Cặp số 79, 97 xuất hiện 1 lần
Cặp số 91, 19 xuất hiện 1 lần
Cặp số 93, 39 xuất hiện 1 lần
Cặp số 94, 49 xuất hiện 1 lần
Cặp số 96, 69 xuất hiện 1 lần
Cặp số 98, 89 xuất hiện 1 lần